Środki ostrożności dotyczące instalacji California Air Tools 30020cad

Przed zainstalowaniem narzędzia California Air Tools 30020CAD należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa. Należy przeczytać instrukcje i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek. Przed uruchomieniem narzędzia należy sprawdzić, czy jest ono prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Należy również upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie i zamontowane poprawnie. Przed użyciem narzędzia należy upewnić się, że jest ono dostosowane do pracy z materiałem, z którym będzie się obchodzić. Wszystkie części narzędzia powinny być zawsze zamknięte, gdy narzędzie jest wyłączone. Należy również stosować odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, maska i odzież ochronna, aby zapobiec obrażeniom.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji California Air Tools 30020cad

20 Środki ostrożności dotyczące instalacji zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworu

Zawór jest najczęściej stosowanym produktem mechanicznym w budownictwie. Obecnie na rynku najczęściej stosowane typy zaworów to zawory kulowe, zawory kulowe, zawory zasuwowe, zawory motylkowe i zawory regulacyjne. W procesie użytkowania metoda instalacji zaworu jest bardzo ważna, poniżej przedstawiono środki ostrożności dotyczące instalacji zaworu, mam nadzieję, że ci pomoże.

20 środków ostrożności przy montażu zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworów

1. Podczas montażu zaworu konieczne jest oczyszczenie wewnętrznej wnęki i powierzchni uszczelnienia, czy śruby łączące są równomiernie dokręcone, i sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne.

2. Zawór jest zamknięty podczas instalacji.

3. Duże zasuwy i pneumatyczne zawory regulacyjne powinny być instalowane pionowo, aby uniknąć stronniczości z jednej strony ze względu na dużą masę rdzenia zaworu, co może spowodować wyciek.

4. Istnieje zestaw prawidłowych standardów procesu instalacji.

5. Zawór powinien być zainstalowany zgodnie z dopuszczalną pozycją roboczą, ale należy zwrócić uwagę na wygodę konserwacji i eksploatacji.

6. Instalacja zaworu odcinającego powinna sprawić, że kierunek przepływu medium jest zgodny ze strzałką oznaczoną na korpusie zaworu. W przypadku zaworów, które nie są często otwierane i zamykane, ale muszą ściśle upewnić się, że nie przeciekają w stanie zamkniętym, mogą być instalowane w odwrotnej kolejności, aby ściśle zamknąć za pomocą średniego ciśnienia..

7. Podczas dokręcania śruby kompresyjnej zawór powinien być lekko otwarty, aby uniknąć zgniecenia powierzchni uszczelniającej górnej części zaworu.

8. Zawór kriogeniczny należy otworzyć i zamknąć w miarę możliwości w stanie zimnym przed pozycjonowaniem, wymagając elastyczności i bez zakleszczenie.

9. Zawór cieczowy powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby trzpień zaworu był pod kątem nachylenia 10° z poziomem, aby uniknąć przepływu cieczy wzdłuż trzpienia zaworu i poważniejszy, aby uniknąć wycieku.

10. Po tym, jak duża wieża separacji powietrza jest ledwo schłodzona, wstępnie dokręć kołnierz zaworu łączącego raz w stanie zimnym, aby zapobiec wyciekom w temperaturze pokojowej i niskiej temperaturze.

11. Zabrania się używania trzpienia zaworu jako rusztowania do wspinania się podczas instalacji.

12. Po wszystkich zaworów są na miejscu, powinny być otwierane i zamykane ponownie, i są one kwalifikowane, jeśli są elastyczne i nie zatrzymany.

13. Zawory powinny być zazwyczaj umieszczone przed instalacją rurociągu. Rurociągi powinny być naturalne, a pozycja nie powinna być trudna do ciągnięcia, aby uniknąć pozostawienia sprężyny wstępnej.

14. Zawory niemetalowe, niektóre są twarde i kruche, a niektóre mają niską wytrzymałość. Podczas pracy siła otwierania i zamykania nie powinna być zbyt duża, szczególnie nie silna. Należy również zwrócić uwagę, aby uniknąć uderzeń obiektów.

15. Podczas transportu i instalacji zaworu uważaj na uderzenia i zadrapania.

16. Podczas korzystania z nowego zaworu nie naciskaj zbyt szczelnie na opakowaniu, aby nie przeciekać, aby uniknąć zbyt dużego nacisku na trzpień zaworu, przyspieszając zużycie i wytężonego otwierania i zamykania.

17. Przed zainstalowaniem zaworu należy potwierdzić, że zawór spełnia wymagania projektowe i odpowiednie normy.

18. Przed zainstalowaniem zaworu należy wyczyścić wnętrze rurociągu, aby usunąć opiłki żelaza i inne zanieczyszczenia, aby zapobiec włożeniu uszczelniającym zawór z ciał obcych.

19. Zawór wysokotemperaturowy jest w normalnej temperaturze po zainstalowaniu. Po użyciu temperatura wzrasta, śruba jest podgrzewana, aby rozwinąć, a szczelina wzrasta, więc musi być ponownie dokręcona. Ten problem należy zwrócić uwagę, w przeciwnym razie jest to łatwe do wycieku.

20. Aby zainstalować zawór, potwierdź, czy kierunek przepływu medium, forma instalacji i położenie koła zamachowego spełniają wymagania.

Metoda instalacji falownika i środki ostrożności

- Jun 15, 2019-

1, instalacja i użytkowanie

1) Ustaw przełącznik konwertera w pozycji OFF, a następnie włóż głowicę cygarową do gniazda zapalniczki w samochodzie, aby upewnić się, że jest na swoim miejscu i ma dobry kontakt;

2) Potwierdź, że moc wszystkich urządzeń jest poniżej nominalnej mocy G-ICE. Włóż wtyczkę 220 V urządzenia bezpośrednio do gniazda 220 V na jednym końcu konwertera i upewnij się, że suma mocy wszystkich podłączonych urządzeń w dwóch gniazdach jest w G-ICE. W ramach mocy nominalnej;

3) Włącz przełącznik konwertera, zielona lampka wskaźnika świeci, wskazując, że operacja jest normalna.

4) Czerwona lampka kontrolna świeci, wskazując, że konwerter jest wyłączony z powodu przepięcia / podnapięcia / przeciążenia / przegrzania.

5) W wielu przypadkach, ponieważ moc wyjściowa gniazda zapalniczki jest ograniczona, konwerter alarmuje lub wyłącza się podczas normalnego użytkowania. W tym momencie normalne jest uruchomienie pojazdu lub zmniejszenie zużycia energii.

2, sprawy wymagające uwagi

1) Moc telewizora, monitora, silnika itp. Osiąga szczyt podczas uruchamiania.

Chociaż konwerter może wytrzymać 2-krotnie większą moc szczytową niż moc znamionowa, część mocy szczytowej urządzenia zgodnego z zasilaniem może przekroczyć szczytową moc wyjściową konwertera, powodując ochronę przed przeciążeniem i wyłączenie prądu. Może się tak zdarzyć, gdy kilka urządzeń jest sterowanych w tym samym czasie. W takim przypadku wyłącz przełącznik elektryczny, włącz przełącznik konwertera, a następnie włącz jeden po drugim przełącznik elektryczny i włącz najpierw najwyższe szczytowe urządzenie elektryczne.

2) Podczas użytkowania napięcie akumulatora zaczyna spadać. Gdy napięcie na wejściu DC konwertera spada do 10, 4-11 V, włącza się alarm dźwiękowy, a komputer lub inne wrażliwe urządzenia powinny zostać wyłączone na czas. Jeśli dźwięk alarmu zostanie zignorowany, konwersja Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy napięcie osiągnie 9, 7-10, 3 V, co może zapobiec nadmiernemu rozładowaniu baterii. Po wyłączeniu ochrony zasilania zapali się czerwone światło wskaźnika;

3) Pojazd należy uruchomić na czas, aby naładować akumulator, aby zapobiec awarii zasilania, wpływając na rozruch samochodu i żywotność akumulatora;

4) Chociaż konwerter nie ma funkcji zabezpieczenia przed przepięciem, a napięcie wejściowe przekracza 16 V, może to spowodować uszkodzenie konwertera;

5) Po ciągłym użytkowaniu temperatura powierzchni obudowy wzrośnie do 60 ° C, zwróć uwagę na przepływ powietrza, a przedmioty podatne na wysoką temperaturę powinny być trzymane z dala.

Znajomość branży

 • Zakres zastosowań falownika Pure Sine Wave
 • Jak duży wpływ ma falownik samochodowy na żywot...
 • Jak w pełni wykorzystać wydajność falownika
 • Środki ostrożności dla falownika samochodowego
 • Wybór falownika montowanego na pojeździe
 • Środki ostrożności dotyczące użytkowania falownika
 • Wynalazek ujawnia metodę wytwarzania przetworni... com/info/classification-of-three-phase-inverters-48923278. html" target="_blank">Klasyfikacja falowników trójfazowych
 • Co to jest falownik trójfazowy
 • Interpretacja falownika
 • Jakie są środki ostrożności przy korzystaniu z... com/info/product-performance-of-sine-wave-inverters-36066940. html" target="_blank">Wydajność produktów falowników sinusoidalnych. com/info/the-new-solar-controller-has-the-following-mai-36113131. html" target="_blank">Nowy sterownik słoneczny ma następujące główne... com/info/precautions-for-inverters-used-in-off-grid-pho-36093822. html" target="_blank">Środki ostrożności dla falowników stosowanych w... com/info/what-problems-should-the-inverter-pay-attentio-36113132. html" target="_blank">Na jakie problemy powinien zwrócić uwagę falown... com/info/what-should-i-pay-attention-to-when-purchasing-36101417. html" target="_blank">Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie domoweg... com/info/how-to-choose-a-solar-controller-36066939. html" target="_blank">Jak wybrać sterownik solarny?
 • Jaka jest różnica między falownikami sinusoidal... com/info/what-should-you-pay-attention-to-when-replacin-30988230. html" target="_blank">Na co należy zwracać uwagę podczas wymiany kont... com/info/what-is-the-role-of-solar-street-light-control-30938305. html" target="_blank">Jaka jest rola słonecznych kontrolerów oświetle...

Produkty powiązane

 • Falownik True Sine Wave

 • Falownik do domu

  Najlepsze inwertery mocy

  600 w z wyświetlaczem cyfrowym

  Przetwornik ceny fabrycznej

  1000 w off falownika sieciowego

 • Monter lub specjalista powinien zapewnić zabezpieczenie przed

  nieszczelnością zgodnie z lokalnymi przepisami prawa lub normami.

  - Jeśli lokalne przepisy nie są dostępne, należy przyjąć rozmiar przewodu i

  parametry wyłącznika odpowiadające parametrom głównego źródła zasilania.

  Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca montażu, takie jak

  piwnica itp., w których może się gromadzić gazowy czynnik chłodniczy

  (jako cięższy od powietrza).

  1. 2. Środki ostrożności dotyczące urządzeń

  zasilanych czynnikiem R410A

  Ostrzeżenie:

  Nie korzystać z istniejącej instalacji rurowej czynnika chłodniczego.

  - Stary czynnik chłodniczy lub olej urządzenia chłodniczego znajdujący się w

  instalacji zawiera dużą ilość chloru, co może doprowadzić do pogorszenia

  właściwości oleju w nowym urządzeniu.

  - Czynnik R410A znajduje się pod wysokim ciśnieniem i może doprowadzić

  do rozerwania istniejącej instalacji rurowej.

  Należy korzystać z instalacji rurowej czynnika chłodniczego wykonanej

  z przewodów i rur bezszwowych ze stopu miedzi zwykłej z miedzią

  beztlenową fosforową. Dodatkowo należy upewnić się, czy wewnętrzne

  i zewnętrzne powierzchnie przewodów są czyste i nie zawierają

  niebezpiecznej siarki, tlenków, pyłu/zanieczyszczeń, wiórów, oleju,

  wilgoci lub innych zanieczyszczeń.

  - Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji czynnika chłodniczego mogą

  spowodować pogorszenie właściwości oleju w urządzeniu chłodniczym.

  Przewody, które mają zostać użyte do wykonania instalacji, należy

  przechowywać w pomieszczeniu, uprzednio zaślepiając oba końce. (Kolanka i

  inne łączniki przechowywać w woreczku z tworzywa sztucznego).

  - Jeśli pył, zanieczyszczenia lub woda dostaną się do obiegu czynnika chłodniczego,

  może dojść do pogorszenia właściwości oleju i uszkodzenia sprężarki.

  Na połączenia kielichowe nanieść niewielką ilość oleju estrowego, oleju

  eterowego lub alkilobenzenu. (Dotyczy urządzenia wewnętrznego).

  - Przesiąkanie dużej ilości oleju mineralnego może doprowadzić do

  pogorszenia właściwości oleju w urządzeniu chłodniczym.

  Układ napełniać ciekłym czynnikiem chłodniczym.

  - Jeśli do napełnienia układu użyty zostanie gazowy czynnik chłodniczy,

  nastąpi zmiana składu czynnika chłodniczego w butli i może dojść do

  spadku wydajności instalacji.

  Należy używać wyłącznie czynnika chłodniczego R410A.

  - W przypadku zmieszania innego czynnika chłodniczego (R22 itp. ) z

  czynnikiem R410A zawarty w nim chlor może doprowadzić do pogorszenia

  właściwości oleju w urządzeniu chłodniczym.

  Korzystać z pompy próżniowej z zaworem zwrotnym.

  - Olej pompowany przez pompę próżniową może zostać cofnięty do obiegu czynnika

  chłodniczego i doprowadzić do pogorszenia właściwości oleju urządzenia chłodniczego.

  Nie należy używać poniższych narzędzi stosowanych w przypadku

  standardowych czynników chłodniczych.

  (Przyrządy pomiarowe, przewód zasilający, czujnik ulatniania się gazu,

  zawór zwrotny, baza do uzupełniania czynnika chłodniczego, sprzęt do

  odzyskiwania czynnika chłodniczego)

  - W przypadku wymieszania standardowego czynnika chłodniczego i oleju urządzenia

  chłodniczego z czynnikiem R410A może dojść do pogorszenia jego właściwości.

  - Jeśli w czynniku chłodniczym R410A znajduje się woda, może dojść do

  pogorszenia właściwości oleju urządzenia chłodniczego.

  - Czynnik chłodniczy R410A nie zawiera chloru, dlatego czujniki ulatniania

  się gazu przeznaczone dla typowych czynników nie wykryją go.

  Nie należy używać butli dozującej.

  - Używanie butli dozującej może doprowadzić do pogorszenia właściwości

  czynnika chłodniczego.

  Posługując się narzędziami, należy zachować szczególną ostrożność.

  - Jeśli kurz, zanieczyszczenia lub woda dostaną się do obiegu czynnika

  chłodniczego, może dojść do pogorszenia właściwości czynnika. 3. Przed montażem

  Nie instalować urządzenia w miejscu, gdzie mogą ulatniać się gazy palne.

  - Jeśli gaz ulatnia się i gromadzi w pobliżu urządzenia, może dojść do wybuchu.

  Klimatyzator nie powinien być eksploatowany w miejscach, w których znajdują się

  artykuły spożywcze, zwierzęta, rośliny, przyrządy precyzyjne lub projekty plastyczne.

  - Jakość produktów spożywczych itd. może się pogorszyć.

  Nie należy używać klimatyzatora w środowiskach specjalnych.

  - Olej, para wodna, dym siarkowy itp. mogą znacznie zmniejszyć wydajność

  klimatyzatora lub doprowadzić do uszkodzenia jego części.

  W przypadku montażu urządzenia w szpitalu, w stacjach

  komunikacyjnych lub w podobnym miejscu należy zapewnić

  odpowiednie środki zapobiegające zakłóceniom.

  - Inwertery, prywatny generator prądu, sprzęt medyczny generujący fale

  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości oraz urządzenia komunikacji

  radiowej mogą być przyczyną nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora.

  Klimatyzator może również oddziaływać na tego typu urządzenia,

  powodując zakłócenia urządzeń medycznych lub transmisji obrazu.

  Nie należy instalować urządzenia na przedmiotach, które mogą zostać

  uszkodzone przez wodę, ani nad takimi przedmiotami.

  - Jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest większa niż 80% lub jeśli przewód odprowadzający

  jest zatkany, na urządzeniu wewnętrznym może skraplać się para wodna. Należy wykonać

  odprowadzenie wody wspólne z urządzeniem zewnętrznym, zgodnie z wymogami. 4. Przed montażem (zmiana miejsca montażu)

  — wykonanie instalacji elektrycznej

  Uziemić urządzenie.

  - Nie podłączać przewodu uziemiającego do przewodów z gazem lub wodą,

  prętów odgromowych lub linii telefonicznych. Nieprawidłowe uziemienie

  może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

  Nigdy nie dopuszczać do odwrócenia faz.

  Nigdy nie podłączać przewodu zasilającego L1, L2 i L3 do zacisku N.

  - Doprowadzenie zasilania przez nieprawidłowo wykonaną instalację

  elektryczną może spowodować uszkodzenie podzespołów elektrycznych

  urządzenia.

  Zadbać, aby podłączany przewód zasilający nie był naciągnięty.

  - Naciągnięcie może doprowadzić do przerwania kabla i wytworzenia ciepła,

  które z kolei może być przyczyną pożaru.

  Podłączyć wyłącznik prądu upływowego zgodnie z wymaganiami.

  - Jeśli wyłącznik prądu upływowego nie zostanie zainstalowany, może dojść

  do porażenia prądem elektrycznym.

  Należy użyć przewodów zasilających o odpowiedniej obciążalności

  prądowej i właściwych parametrach znamionowych.

  - Przewody zbyt małe mogą powodować powstawanie prądu upływowego,

  wytwarzanie ciepła i doprowadzić do pożaru.

  Należy instalować wyłącznie wyłączniki automatyczne i bezpieczniki o

  podanych parametrach.

  - Użycie bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego o wyższych

  parametrach lub zastosowanie zamiast bezpiecznika drutu stalowego lub

  miedzianego może doprowadzić do ogólnego uszkodzenia urządzenia lub

  pożaru.

  Nie myć klimatyzatorów wodą.

  - Podczas mycia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

  Należy zwrócić uwagę, czy podstawa wskutek długiej eksploatacji nie

  uległa uszkodzeniu.

  - Jeśli uszkodzenie nie zostanie wyeliminowane, urządzenie może upaść,

  powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

  Zamontować przewody odprowadzające wodę zgodnie z niniejszą

  Instrukcją instalacji. Aby uniknąć kondensacji, owinąć przewody

  izolacją termiczną.

  - W wyniku nieprawidłowego wykonania odprowadzenia wody może dojść do

  wycieków i uszkodzenia mebli oraz innych elementów mienia.

  Podczas transportu urządzenia należy zachować szczególną

  ostrożność.

  - Urządzenia nie powinna przenosić jedna osoba. Ciężar urządzenia to

  ponad 20 kg.

  - Niektóre urządzenia są pakowane przy użyciu taśm z polipropylenu. Taśm

  tych nie należy wykorzystywać podczas transportu. Jest to niebezpieczne.

  - Nie dotykać użebrowania wymiennika ciepła. W przeciwnym razie może

  dojść do obcięcia palców.

  - Podczas transportu urządzenia zewnętrznego należy je podeprzeć

  w określonych miejscach podstawy. Urządzenie zewnętrzne również

  podeprzeć w czterech punktach, tak aby nie mogło się ślizgać na boki.

  Bezpieczne usuwanie materiałów opakowaniowych.

  - Materiały opakowaniowe, takie jak gwoździe i inne metalowe lub

  drewniane części, mogą być przyczyną ukłucia lub innych obrażeń.

  - Rozerwać i wyrzucić opakowanie z tworzywa sztucznego, tak aby dzieci

  się nimi nie bawiły. Jeśli dzieci będą bawić się opakowaniem z tworzywa

  sztucznego, które nie zostało rozerwane, narażone są na uduszenie. 5. Przed rozpoczęciem biegu próbnego

  Włączyć zasilanie na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem pracy.

  - Rozpoczęcie pracy tuż po włączeniu zasilania może być przyczyną

  nieodwracalnych uszkodzeń części wewnętrznych. Zasilanie powinno być

  włączone przez cały okres eksploatacji. Upewnić się, czy kolejność faz i

  napięcie między fazami są prawidłowe.

  Nie należy dotykać przełączników mokrymi palcami.

  - Dotknięcie przełącznika mokrymi palcami może doprowadzić do porażenia

  prądem elektrycznym.

  Nie dotykać przewodów urządzenia chłodniczego w czasie i tuż po

  zakończeniu pracy.

  - W czasie i tuż po zakończeniu pracy przewody z czynnikiem chłodniczym

  mogą być gorące lub zimne, w zależności od stanu czynnika w instalacji

  urządzenia chłodniczego, sprężarki innych elementów obiegu. Dotknięcie

  przewodów z czynnikiem chłodniczym może doprowadzić do poparzenia

  lub odmrożenia.

  Nie uruchamiać klimatyzatora bez paneli i osłon.

  - Części pod wysokim napięciem, obracające się lub gorące mogą być

  przyczyną obrażeń ciała.

  Nie odłączać zasilania od razu po zakończeniu pracy.

  - Przed wyłączeniem zasilania zawsze należy odczekać co najmniej 5 minut.

  W przeciwnym razie może dojść do wycieku odprowadzanej wody lub

  mechanicznego uszkodzenia delikatnych części.

  Nie dotykać powierzchni sprężarki w trakcie wykonywania czynności

  serwisowych.

  - Jeśli po podłączeniu urządzenia do zasilania urządzenie nie działa,

  skrzynia korbowa pod podstawą nagrzewnicy może nadal działać.

  223

  Środki ostrożności dotyczące instalacji California Air Tools 30020cad

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji California Air Tools 30020cad

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji California Air Tools 30020cad