Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb

Dewalt Dw744sb to wytrzymały arkusz szybkiej instalacji, który pozwala szybko i bezpiecznie zamontować różnego rodzaju elementy. Jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które jest odporne na uszkodzenia i trwałe. Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb jest lekki, więc jest łatwy do transportowania i przechowywania. Jest wyposażony w cztery uniwersalne otwory, które umożliwiają montaż w każdym rodzaju materiału. Jest wyposażony w wygodny uchwyt do trzymania w celu wygodnego transportu i przechowywania. Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb jest idealny do szybkiego i bezpiecznego montażu w domu lub w pracy.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb

<strong>Arkusz</strong> <strong>szybkiej</strong> <strong>instalacji</strong> urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> <strong>G85</strong> 1 2 4 7 Najpierw zainstaluj oprogramowanie a Otwórz pudełko. Wyjmij dysk instalacyjny CD <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> z tacy. Podłącz kabel telefoniczny Podłącz przewód telefonu/faksu do urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>, a następnie do wtyczki w ścianie. b Rozpakuj urządzenie <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> c d Aby rozpocząć instalację, kliknij e f Jeżeli system Windows korzysta z Włącz komputer i włóż dysk instalacyjny <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>. a Wyjmij tacę z kartonu. b Wyjmij pojemniki do c Połóż pudełko na boku i d Podłącz przewód drukowania, umieszczone po bokach urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>. pojemniki do drukowania wyjmij urządzenie <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>. Usuń wszelkiego rodzaju materiały zabezpieczające i taśmy z urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>. 8 Install (Instaluj). Sprawdź, czy posiadasz dodatkowe elementy kluczowe. zasilacz sieciowy kabel telefoniczny przewód równoległy a Podłącz swój przewód. Użytkownicy przewodu równoległego: - lub - Użytkownicy przewodu USB: b Ostrzeżenie: Nie Podłącz przewód USB z podłączaj jednocześnie Podłącz równoległy przewód, a urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> do przewodu USB i następnie przejdź do kroku “b”. komputera, a następnie przejdź do przewodu równoległego. kroku “5”. przewód zasilania Podłącz wyposażenie biurowe (opcja) Niniejszy wykres pokazuje możliwe konfiguracje do podłączania dodatkowego wyposażenia biurowego. Przy podłączaniu poszczególnych elementów wyposażenia biurowego do urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> usuwaj plastikowe płytki ze złącza telefonu/faksu. Jeżeli podłączasz modem, wyłącz funkcję przyjmowania faksów. Zajrzyj do instrukcji na ekranie monitora, dotyczących tonowego i impulsowego wybierania oraz takich funkcji, jak rozróżniająca paleta dzwonków lub poczta głosowa. Jeżeli ekran po lewej stronie się nie pojawia, przejdź do paska zadań Windows, kliknij Start, a następnie wybierz Run (Uruchom). W polu dialogowym Run (Uruchom) wpisz d:\setup. exe (zamień literę “d” na literę napędu swojego CD-ROM), a następnie kliknij OK. Postępuj według instrukcji instalacyjnych na ekranie. Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje w czasie <strong>instalacji</strong>, kliknij przycisk Help (Pomoc), jeżeli jest dostępny. pojemniki do drukowania Użytkownicy przewodu równoległego: Dokręć śruby na przewodzie tak, aby był on bezpiecznie przymocowany do komputera. Jeżeli w czasie <strong>instalacji</strong> zostaniesz o to poproszony, weź Przegląd produktu. Przejrzyj Przegląd produktu, aby sprawdzić wszystkie właściwości nowego urządzenia <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong>. Po przejrzeniu przejdź do kroku “f”, aby zakończyć instalację. 3 Załaduj papier a b c 5 Zabezpiecz przewód jakiegokolwiek pliku, który powinien być zaktualizowany, system zamknie się w czasie <strong>instalacji</strong>. Upewnij się, że przewód automatycznego podajnika dokumentów jest dobrze podłączony do jednostki. Pozostaw komputer aż do kroku 14 (Skonfiguruj oprogramowanie). Sprawdź to połączenie 9 6 Uwaga: Na ekranie może pojawić się prośba o wpisanie rodzaju przewodu. Przewód równoległy jest dołączony do opakowania. Jednakże jeżeli komputer jest wyposażony w port USB i pracuje w systemie Windows 98/2000, zalecamy zakupienie i użycie szybkiego przewodu USB (12 Mbps), aby zwiększyć funkcjonalność pracy. Zajrzyj do dokumentacji komputera, by sprawdzić, czy posiada on port USB. Podłącz przewód zasilania Podłącz zasilanie i zasilacz sieciowy. Włącz urządzenie <strong>HP</strong> <strong>OfficeJet</strong> http://www. hp. com/go/all-in-one Odwróć stronę, by uzyskać dalsze informacje o <strong>instalacji</strong>. 3 2 1

Jeśli wydruk jest nieoczekiwanie blady lub zawiera brakujące punkty, można zidentyfikować problem, sprawdzając dysze głowicy drukującej.

Dysze głowicy drukującej można sprawdzić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) lub z poziomu drukarki, korzystając z przycisków.

Korzystanie z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) w systemie Windows

Aby skorzystać z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz), należy wykonać opisane poniżej czynności.

Upewnić się, że żadna kontrolka nie wskazuje błędu.

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Nozzle Check (Test dysz).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony zawartymi w następnym rozdziale. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

Postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Korzystanie z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) w systemie Mac OS X

Przejść do okna dialogowego Epson Printer Utility 4.

Kliknąć przycisk Nozzle Check (Test dysz) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_5. gif"/>Korzystanie z przycisków drukarki

W celu sprawdzenia dysz głowicy drukującej przy użyciu przycisków drukarki należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Wyłączyć drukarkę.

Po włączeniu się drukarki zwolnić oba przyciski. Drukarka wydrukuje arkusz testu dysz.

Poniżej znajdują się dwa arkusze testu dysz.

Porównać jakość wydrukowanej strony z poniższym przykładem. Jeśli nie wystąpiły żadne problemy z jakością (przerwy lub brakujące fragmenty linii testowych), głowica drukująca działa prawidłowo. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hh99023h. gif"/>

Jeśli widoczne są brakujące fragmenty linii (jak pokazano poniżej), może to oznaczać, że jedna z dysz jest zatkana lub że głowica jest nieprawidłowo wyrównana. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hh99024h. gif"/>

Sterowniki i pliki do pobrania

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

Zobacz pliki do pobrania

Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb

Bezpośredni link do pobrania Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Arkusz szybkiej instalacji Dewalt Dw744sb