Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg 189556

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów ochrony przed zagrożeniami. Firma Aeg wypuściła model 189556, który oferuje wysoką skuteczność w zapewnianiu bezpieczeństwa. Urządzenie oferuje wiele funkcji, w tym trzystopniowy system alarmu, który może być ustawiony na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia. Ponadto, model posiada czujnik ruchu, który uruchamia alarm w przypadku wykrycia niepożądanej obecności. Urządzenie oferuje również funkcje powiadamiania, które pozwalają użytkownikowi na dostarczanie informacji zwrotnych za pośrednictwem komunikatorów internetowych i wiadomości SMS, dzięki czemu może on wiedzieć, co dzieje się w jego domu. Aeg 189556 to idealne urządzenie dla osób, które poszukują wysokiej jakości systemu ochrony bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg 189556

W czasie targów SAWO 2010 ruszyła kampania dotycząca bezpieczeństwaeksploatacji maszyn, urządzeń i budynków.

Szczególną uwagę kampania poświęca bezpiecznej konserwacji i naprawom. Zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ brak konserwacji może nie tylko skrócić czas funkcjonowania sprzętu lub budynków, ale także przyczynić się do wypadków pracowników i zagrożenia publicznego. Ponadto prace te wykonywane są w każdym zakładzie pracy, począwszy od biur (np. naprawy instalacji, mebli, sprzętu), poprzez niewielkie zakłady produkcyjne (np. naprawy maszyn, używanego sprzętu), do dużych fabryk, gdzie konieczne są okresowe przerwy w produkcji w celu konserwacji maszyn. Problem dotyczy także każdego budynku czy budowli.

Ważny jest sposób wykonywania prac konserwacyjnych. Dlatego podajemy, opierając się na wytycznych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, pięć podstawowych zasad związanych z bezpiecznym prowadzeniem prac konserwacyjnych. Należą do nich:

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.

Reklama

Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2017-02 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk

PN-EN 581-3:2017-03 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa dla stołów

PN-EN 716-1:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 716-2:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody badań

PN-EN 747-1+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 747-2+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 2: Metody badań

PN-EN 1022:2007 Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności

PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe - Przegrody - Część 1: Wymiary

PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 3: Metody badań

PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych

PN-EN 1129-1:2000 Meble - Łóżka chowane - Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1129-2:2000 Meble - Łóżka chowane - Metody badania

PN-EN 1130-1:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1130-2:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Metody badań

PN-EN 1334:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Metody pomiaru i zalecane odchyłki

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 1: Wymiary - Oznaczanie wymiarów

PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 3: Metody badań

PN-EN 1466:2015-02 Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1728:2012 Meble - Meble DO siedzenia - Metody badań wytrzymałości i trwałośc

PN-EN 1729-1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 1957:2013-04 Meble -- Łóżka i materace -- Metody badania w celu określenia cech funkcjonalnych i kryteriów oceny

PN-EN 12221-1+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 12221-2+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 2: Metody badań

PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 12520:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych

PN-EN 12521:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych

PN-EN 12727:2016-12 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble DO przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble DO przechowywania - Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble DO przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

PN-EN 14434:2010 Tablice DO pisania dla szkół - Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 14749:2016-04 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14988:2017-10 Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań

PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części

PN-EN 15372:2016-12 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 15373:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla mebli DO siedzenia niedomowych

PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość zawiasów oraz ich elementów - Zawiasy o pionowej osi obrotu

PN-EN 16139:2013-07/AC:2-13-09 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

PN-F-06001-1:1994+ Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Postanowienia ogólne

PN-F-06001-2:1994/Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Klasyfikacja jakościowa

PN-F-06008:1990 Meble dla dzieci - Wymagania i badania

PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne - Wymagania i badania

PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne

PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne - Stoły uczniowskie: laboratoryjne, DO kreślenia i rysowania, DO nauki języków obcych - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne - Stoły demonstracyjne i podstawki DO technicznych audiowizualnych środków nauczania - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Meble DO przechowywania - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne - Tablice - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06018-01:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne

PN-F-06018-02:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06018-03:1991 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Meble DO leżenia - Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06027-01:1989 Meble - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne

PN-F-06109:1997 Meble żłobkowe, przedszkolne i szkolne - Wymagania i badania wytrzymałościowe

PN-EN 748:2013-09 Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 749:2006/Ap1:2009 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki ręcznej - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 750:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do hokeja na trawie - PN-EN 750:2006

PN-EN 913:2008 Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań (oryg. )

PN-EN 914:2008 Sprzęt gimnastyczny - Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe - Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa

PN-EN 915:2008 Sprzęt gimnastyczny - Poręcze asymetryczne - Wymagania funkcjonalne i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa

PN-EN 916:2005 Sprzęt gimnastyczny - Skrzynie do skoków - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-7:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 7: Trenażery wioślarskie, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-8:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1271:2006 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1509:2008 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 12196:2005 Sprzęt gimnastyczny - Konie i kozły - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 12197:2000 Sprzęt gimnastyczny - Drążki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 12346:2001 Sprzęt gimnastyczny - Drabinki przyścienne, drabinki kratowe i drabinki do wspinania się - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 12432:2001 Sprzęt gimnastyczny - Równoważnie - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 12503-1:2004 Maty i materace sportowe - Część 1: Materace gimnastyczne, wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 12503-2:2004 Maty i materace sportowe - Część 2: Maty do skoku o tyczce i skoku wzwyż

PN-EN 12503-3:2004 Maty i materace sportowe - Część 3: Maty do judo

PN-EN 12503-4:2004 Maty i materace sportowe - Część 4: Wyznaczanie amortyzacji

PN-EN 12503-5:2004 Maty i materace sportowe - Część 5: Wyznaczanie tarcia o podłoże

PN-EN 12503-6:2004 Maty i materace sportowe - Część 6: Wyznaczanie tarcia na powierzchni

PN-EN 12503-7:2004 Maty i materace sportowe - Część 7: Wyznaczanie sztywności statycznej

PN-EN 12572-1:2009 Sztuczne ściany wspinaczkowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi

PN-EN 12572-2:2008 Sztuczne ścianki wspinaczkowe - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering

PN-EN 12572-3:2008 Sztuczne ścianki wspinaczkowe - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych

PN-EN 12655:2001 Sprzęt gimnastyczny - Kółka - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe - Część 1: Ogólna charakterystyka widowni

PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe - Część 3: Elementy rozdzielające - Wymagania

PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe - Część 4: Siedziska - Właściwości wyrobu

PN-EN 13200-5:2007 Obiekty widowiskowe - Część 5: Miejsca teleskopowe

PN-EN 13219:2008 Sprzęt gimnastyczny - Trampoliny - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 14468-1:2006 Tenis stołowy - Część 1: Stoły do tenisa stołowego, wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 14468-2:2006 Tenis stołowy - Część 2: Słupki do zestawów siatki -- Wymagania i metody badańWymagania i metody badań

PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 15312+A1:2010 Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 15567-1:2008 Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 15567-2:2008 Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: Wymagania eksploatacji

PN-EN 16899:2017-02 Sprzęt sportowy i rekreacyjny -- Sprzęt do parkour -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 20957-4:2017-03 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 20957-5:2017-03 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 20957-10:2018-03 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez mechanizmu wolnego biegu -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-N-97062:1996 Sprzęt gimnastyczny - Liny do wspinania

PN-N-97063:1996 Sprzęt gimnastyczny - Ławki gimnastyczne

PN-EN 16630:2015-06 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-4:2007+A1:2010 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-5:2011 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badańPN-EN 957-10:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badańPN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszącychPN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzenne

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku

PN-EN 14960:2014-02 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

ISO 7170:2005- Furniture - Storage units - Determination of strength and durability

ISO 7171:2019- Furniture - Storage units - Test methods for the determination of stability

ISO 7173:1989- Furniture - Chairs and stools - Determination of strength and durability

ISO 7174-1:1992- Furniture - Chairs - Determination of stability - Part 1: Upright chairs and stools

ISO 7174-2:1992- Furniture - Chairs - Determination of stability -Part 2: Chairs with tilting or reclining mechanisms when fully reclined, and rocking chairs

DIN 68878:2011-11- Chairs for domestic use - Performance characteristics - Requirements and test methods

PN-EN 12221-1+A1:2014-02- Artykuły dla dzieci - Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwaPN-EN 12221-2+A1:2014-02- Artykuły dla dzieci - Przewijaki niemowlęce do użytku domowego - Część 2: Metody badań

ISO 7172:1988-Furniture - Tables - Determination of stability

DIN-Fachbericht 147:2006-06- Requirements and tests of office furniture - Guideline for the security requirements on work tables and storage furniture

PN-EN 14749:2007- Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze

PN-EN 1116:2018-04- Meble - Meble kuchenne - Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych

PN-EN 14072:2006- Szkło w meblach - Metody badań

PN-EN 14727:2006- Meble laboratoryjne - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań

PN-EN 16121:2013-12- Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 16121+A1:2017-11- Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 16122:2012- Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem - Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 16122:2012/AC:2015-04E- Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem - Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 1729-1:2007- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalnePN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09E- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-2:2012-Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1022:2007- Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności

PN-EN 1022:2019-03- Meble - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności

PN-EN 1335-3:2009/AC:2010E- Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 3: Metody badań

PN-EN 581-1:2008- Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 581-2:2009- Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk

PN-EN 581-2:2016-02/AC:2016-08- Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk

PN-EN 1728:2012/AC:2013-09E- Meble - Meble do siedzenia - Metody badań wytrzymałości i trwałości

PN-EN 12727:2004- Meble - Siedziska szeregowe - Metody badań oraz wymagania wytrzymałości i trwałości

PN-EN 12727:2016-12- Meble - Siedziska szeregowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 13761:2004-Meble biurowe -- Krzesła dla gości

PN-EN 16139:2013-07-Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09- Meble -Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 14183:2004- Stołki rozkładane

PN-EN 15373:2010- Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla mebli do siedzenia niedomowych

PN-EN 14703:2010- Meble - Łączniki do siedzisk do użytku niedomowego połączonych w rzędy - Wymagania wytrzymałościowe i metody badań

PN-EN 12520:2010

PN-EN 16139:2013-07

PN-EN 16139:2013-07/AC:2-13-09E

PN-EN 716-1+A1:2013-06- Meble - Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 716-1+AC:2019-07- Meble - Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 716-2+A1:2013-06- Meble - Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe - Część 2: Metody badań

PN-EN 747-1:2012- Meble - Łóżka piętrowe i łóżka wysokie - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 747-2:2012- Meble - Łóżka piętrowe i łóżka wysokie - Część 2: Metody badań

PN-F-06109:1997- Meble żłobkowe, przedszkolne i szkolne - Wymagania i badania wytrzymałościowe

PN-EN 15338:2010- Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części

PN-EN15338+A1:2010- Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części

PN-EN 581-3:2009- Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 3: Wymagania mechaniczne bezpieczeństwa i metody badań stołów

PN-EN 527-1:2011- Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004- Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN:527-2:2017-02- Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN:527-2+A1:2019-08- Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 527-3:2004- Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji

PN-EN 1729-1:2007- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-1:2016-02- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729:1:2016-02/AC:2016-09- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-2:2012- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1729-2+A1:2016-02

PN-EN 12521:2009- Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów mieszkaniowych

PN-EN 12521:2016-02- Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14073-2:2006- Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-3:2006- Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

PN-EN 14074:2006- Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

PN-EN 15372:2010- Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 15372:2016-12- Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

PN-EN 1176-7:2020-09+Ap1:2021-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 17435:2022-05 Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badań służąca do wyznaczania kryterium urazu głowy (HIC) oraz krytycznej wysokości upadku (CFH)

PN-EN 17191:2021-12 Meble dla dzieci -- Siedziska dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

DIN 4573:2021-03 Sitzmöbel für Personen mit höherem Nutzergewicht – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 68877-2:2016-05 Industrie-Arbeitsstuhl - Teil 2: Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren

PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów

ISO 24496:2017 Office furniture -- Office chairs -- Methods for the determination of dimensions

ISO 24496:2021 Office furniture -- Office chairs -- Methods for the determination of dimensions

PN-EN 913+A1:2022-02 Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14974:2019-07 Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badańPN-EN 1130:2020-04 Meble dla dzieci - Łóżeczka - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14749+A1:2022-10 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

BS 5459-2:2000+A2:2008 Specification for performance reguirements and tests for office furniture - Part 2: Office pedestal seating for use by persons weighing up to 150 kg and for use up to 24 hours a day, including type-approval tests for individual components

ANSI/BIFMA X5. 1-2017 General-Purpose Office Chairs – Tests

BS 4875-7:2006 Strength and stability of furniture - Part 7: Domestic and contract storage furniture - Performance requirements

BS 8509:2008+A1:2011 Childrens beds for domestic use. Safety requirements and test methods

PN-EN 1272:2017-07 Artykuły dla dzieci -- Krzesełka montowane do stołu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 12790:2011 Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce

PN-EN 16120+A2:2017-03 Artykuły dla dzieci -- Siedzisko montowane do krzesła

PN-EN 14988+A1:2020-07 Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań

Stosowanie systemów jakości w branży żywnościowej

2015-02-23

Zagrożenia bezpieczeństwa żywności istniały w przeszłości, istnieją obecnie, ale także i w przyszłości będzie
się pojawiał problem zapewnienia bezpieczeństwa produktów żywnościowych produkowanych i sprzedawanych
na rynkach lokalnych i globalnych.

Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii związanych z jakością, higieną oraz bezpieczeństwem spożywanych produktów. Podczas dokonywania wyboru produktu, zwracają uwagę na wartość odżywczą oraz na cechy świadczące
o bezpieczeństwie produktu i jego wyjątkowości. Istnieje zatem konieczność podjęcia działań, które ograniczą do minimum możliwość wyprodukowania żywności zagrażającej zdrowiu człowieka.

Bez dobrej jakości surowców nie można wyprodukować żywności wysokiej jakości. Dotychczas większość polskich producentów żywności była niestety nastawiona przede wszystkim na wzrost wydajności produkcji, a nie na jakość produkowanych wyrobów.

Odpowiednia jakość produktu pomoże zapewnić właściwe bezpieczeństwo żywności i zdrowia konsumenta. Aby temu sprostać, nie wystarczy już tradycyjny system oceny jakości
i prawidłowości parametrów produktu końcowego. Jest on zbyt kosztowny i nieefektywny, ponieważ sama eliminacja i niedopuszczenie do obrotu wadliwej żywności nie zapobiega jej wytwarzaniu. W celu zapanowania nad jakością i bezpieczeństwem finalnego produktu kontrola jakości musi być prowadzona w każdym ogniwie jego produkcji. Musi nie tylko zapobiegać wytwarzaniu produktu o niepożądanych cechach, ale też stwarzać warunki produkcji wyrobów jak najlepszych. Konieczny jest aktywny system jakości we wszystkich ogniwach wytwarzania wyrobu, począwszy od planowania, na organizacji serwisu skończywszy, z uwzględnieniem wszystkich działań mających wpływ na jakość. Sprawdzonymi
w praktyce narzędziami pomocnymi w produkcji wysokiej jakości wyrobów, a tym samym bezpiecznych dla zdrowia konsumenta, są systemy jakości. Umożliwiają one organizowanie, sterowanie i kierowanie środkami służącymi do osiągnięcia celów jakościowych. Przestrzeganie procedur poszczególnych instrumentów jakości zwiększa poziom bezpieczeństwa wytwarzanej żywności, zapewnia powtarzalność poziomu jakości wyrobów, a także umożliwia utrzymanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i całego sektora żywnościowego[1].

Producenci pierwotni, zakłady przetwórcze i dystrybutorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wytwarzanych przez siebie produktów. Spoczywa na nich nie tylko obowiązek starannego działania, ale osiągnięcia określonego rezultatu zgodnie z dyrektywami europejskimi. Państwo zaś ze swojej strony powinno zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Dlatego każdy rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żywności przeznaczonej dla swoich obywateli, a władza ustawodawcza wytworzyć stosowne regulacje prawne.

W Polsce regulacje dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w dwóch ustawach: o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Obligatoryjne Systemy Jakości

Wśród obligatoryjnych narzędzi, które wspomagają produkcję bezpiecznej żywności należy wymienić:

 • Dobrą Praktykę Produkcyjną - GMP - Good Manufacturing Practice;
 • Dobrą Praktykę Higieniczną - GHP - Good Higiene Practice;
 • Dobrą Praktykę Laboratoryjną – GLP – Good Laboratory Practice;
 • System HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny – Hazard Analysis and Critical Control Point.

Od 20 lipca 2000 roku obowiązkowe jest wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Przepisy dotyczące stosowania tych systemów znajdują się w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz. U. z 2006, Nr 171 poz. 1225]. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) ustala działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem[2]. Główną zasadą GMP jest wyeliminowanie
z procesu wytwarzania improwizacji i przypadkowości. Każda czynność musi być wykonana tak, jak wskazują pisemne instrukcje i procedury. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zapisane i potwierdzone w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji musi zostać wykonana według dokumentacji. W obszarze GMP w przypadku produkcji zwierzęcej jest eliminacja zanieczyszczenia tusz ubijanych zwierząt kałem w czasie patroszenia, szybkie schładzanie tusz, kontrolę higieniczną pasz i dobre zarządzanie produkcją, a także odpowiednie magazynowanie, transport wewnętrzny i zewnętrzny oraz dystrybucję wyrobów[3].

System GMP funkcjonuje w oparciu o odpowiednią dokumentację, w związku z czym w literaturze definiowany jest również jako „kombinacja procedur i instrukcji produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe”[4].

Podmiot stosujący system GMP, musi szczególną uwagę zwrócić na eliminowanie sytuacji i zdarzeń mogących zanieczyścić produkt ciałami obcymi fizycznymi i chemicznymi oraz szkodliwą mikroflorą na każdym etapie produkcji.

Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP - Good Higiene Practice) określają działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane
na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Obejmują one wytyczne w zakresie zastosowanych w procesie produkcji technologii, technik metody pracy, a także zalecenia w zakresie higieny produkcji oraz zdrowia pracowników. Ponadto zawierają wymagania, które powinny być spełnione
w zakresie lokalizacji i otoczenia obiektów produkcyjnych, magazynowania produktów i żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, kontroli odpadów, zabezpieczenia przed szkodnikami, a także prowadzenia dokumentacji i zapisów GHP[5].

Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu produkcyjnego, plany szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i kontrolę działań porządkowych i zapobiegawczych, stosowanych w jednostce środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, a także innych materiałów używanych do utrzymania higieny[6].

Każdy podmiot powinien być zobowiązany do opracowania własnych wytycznych do tworzenia i wdrażania zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej, który jest wstępem do wdrażania HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę produkcji danej jednostki[7].

Wszystkie stosowane w procesie produkcji technologie, techniki i metody pracy, a także wytyczne dotyczące higieny produkcji, zdrowia pracowników powinny być opisane
za pomocą odpowiednich procedur lub instrukcji uwzględniających wymagania, jakie powinny być spełnione. Procedury te powinny być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich pracowników[8].

Narzędziem, które związane jest z realizacją GHP i GMP jest System HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (Hazard Analysis and Critical Control Point). Historia tego instrumentu jakości sięga lat 60-tych XX wieku, gdzie po raz pierwszy jego zasady zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych przez firmę Pillsbury Company, Laboratoria Armii Stanów Zjednoczonych w Natick oraz NASA w celu zaprojektowania produkcji żywności całkowicie wolnej od mikroorganizmów chorobotwórczych, gwarantującej bezpieczeństwo astronautów w przestrzeni kosmicznej. Następnie w 1980 r. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła zasady i definicje systemu, a w 1993 r. został przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Comission Codex Alimentarius)[9]. W Polsce, instrument ten został opisany w Ustawie o bezpieczeństwie żywności
i żywienia. Jak wynika z jej zapisów, system HACCP ma na celu takie postępowanie, które zapewnia bezpieczeństwo żywności przez: identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń
z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczenia zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących[10].

System HACCP jest systemem prewencyjnym, wedle którego kontrole odbywają się w punktach, etapach procesu produkcyjnego i obrotu żywnością najistotniejszych w aspekcie zagrożeń higienicznych, gdzie ich prowadzenie pozwala uzyskiwać wymierny efekt chroniący produkt przed zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Prowadzone analizy dotyczą zagrożeń zarówno biologicznych, jak i fizycznych oraz chemicznych, które mogą stać się przyczyną obniżenia jakości zdrowotnej produkowanej żywności oraz na wskazaniu, które punkty na danym etapie produkcji żywności są krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktu końcowego. Punkty takie określane są jako Krytyczne Punkty Kontrolne (CCP)[11].

W wyniku założeń systemu HACCP, każdy podmiot, który go stosuje musi identyfikować zagrożenie i oszacować, na ile jest groźne, a także ocenić ryzyko wystąpienia i określić sposób wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia, a także ustalić działania korygujące[12]. 

System HACCP działa w oparciu o siedem podstawowych zasad:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń – zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, jak również ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP) w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń;
 3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego punktu, czyli granic tolerancji w zakresie specyficznych miar tj. temperatury, wilgotności, aktywności wody, pH, czadu itp. ;
 4. Ustanowienie systemu monitorowania parametrów w CCP wraz ze sposobem zapisywania danych;
 5. Ustanowienie działań naprawczych korekcyjnych i korygujących w przypadku, gdy CCOP nie spełnia ustalonych wymagań;
 6. Ustanowienie procedur weryfikacyjnych w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem;
 7. Opracowanie systemu dokumentacji dotyczącej etapów jego wdrożenia, a także ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu[13].

Literatura przedmiotu wskazuje, że do najczęstszych korzyści wynikających ze stosowania systemu HACCP zaliczyć należy:

 • wzrost jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • lepsze dostosowanie standardów higienicznych i bezpieczeństwa do krajowych i wspólnotowych wymagań prawnych;
 • zmniejszenie liczby reklamacji oraz liczby wyrobów niespełniających wymagań dotyczących jakości zdrowotnej;
 • poprawa wizerunku podmiotu;
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności, aktywności i zaangażowania pracowników ze względu na poprawę bezpieczeństwa i jakości produkowanej żywności;
 • spełnienie wymagań odbiorców[14].
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) jest systemem norm, które mają zagwarantować odpowiednią jakość badań poprzez określenie zasad organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz środowiska. Badania dotyczą głównie substancji i preparatów nowych wykonywanych w celu ich rejestracji i wprowadzenia do obrotu towarowego. GLP jest zbiorem standardów, jakie musi spełniać laboratorium. Określa warunki dla planowanych, przeprowadzonych
  i monitorowanych badań, zapisu, przechowywania i podawanych w sprawozdaniu wyników. W przypadku branży spożywczej, koniecznością jest istnienie laboratorium zakładowego. Pełni ono ważną rolę w systemach jakości realizując badanie surowców, półproduktów w czasie procesu produkcji, a w końcu – badanie wyrobu (produktu)[15].

  Celem GLP jest osiągnięcie porównywalnej jakości i wiarygodności wyników laboratoryjnych od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych
  i sprawozdań, tak, by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie.

  Zasady GLP zostały po raz pierwszy opracowane przez Grupę Ekspertów ds. DPL powołaną w 1978 r. w ramach Specjalnego Programu Kontroli Substancji Chemicznych. Obecnie na poziomie wspólnotowym zasady GLP zawarte są w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Komisji 2004/10/WE z dnia 11 lutego 2004[16].

  W Polsce natomiast zasady DPL wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów [Dz. Nr 109, poz. 722].

  Nieobligatoryjne systemy jakości

  Do nieobligatoryjnych instrumentów wspomagających produkcję bezpiecznej żywności i wysokiej jakości należą:

 • Dobra Praktyka Produkcyjna + – GMP +;
 • System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości – QACP – Quality Assurance Control Points;
 • System ISO 22000;
 • System ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008;
 • Brytyjskie Konsorcjum Sprzedawcy – BRC;
 • Zintegrowany Łańcuch Kontroli – IKB;
 • Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne – SSOP;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – System OHSMS;
 • System ISO 14000.
 • System QACP – Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (Quality Assurance Control Pointa) powstał na podstawie systemu HACCP. Różni je od siebie fakt,
  że w przypadku HACCP producent ma do czynienia z Krytycznymi Punktami Kontrolnymi (CCP), zaś w przypadku QACP wyznacza się Punkty Kontrolne i określa ich kontrolne parametry oraz kontrolne wartości. Zatem podstawowym założeniem tego systemu jest jego zapobiegawczy, a nie kontrolny charakter, stąd nie jest on systemem obligatoryjnym. Uwzględnia w szczególności jakość produkcji pierwotnej szczególnie tych surowców, które mają wpływ na końcową jakość produktu. Standard QACP obejmuje cały łańcuch produkcji żywności począwszy od surowców do konsumentów wyrobu gotowego. Jednak metody i procedury QACP mogą być zastosowane do poszczególnych części procesu produkcyjnego. Instrument ten jest jedną z najefektywniejszych metod zapewnienia jakości.

  QACP musi być stosowany w przedsiębiorstwie w postaci systemu. Dla obu systemów opracowywane są takie same metody i procedury. QACP dotyczy jednak zagwarantowania jakości z punktu widzenia konsumenta, z uwypukleniem cech sensorycznych i odżywczych, zaś HACCP mówi jedynie o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. QACP jest szerszym systemem obejmującym całość zapewnienia jakości produktu, a HACCP tylko jakości zdrowotnej[17].

  Od 2005 roku przedsiębiorstwa branży spożywczej mogą korzystać z nowej normy ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” (Food safety management systems – Requirements for an organization in the food chain). Została ona opublikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). Dla podmiotów działających na rynku krajowym, została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny polska wersja PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności[18].

  Celem międzynarodowego systemu ISO 22000 jest harmonizacja na poziomie globalnym wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu żywnościowym. Jest ona szczególnie pomocna dla podmiotów, które usiłują uzyskać spójny i zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności[19].

  Można zatem stwierdzić, że w normie ISO 22000 zintegrowano zasady systemu HACCP, a także etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego
  z typowymi wymaganiami dla systemów zarządzania[20].

  ISO 22000:2005 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu producentów żywności, która musi wykazać zdolność
  do nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez ludzi.

  System ISO 22000 definiuje bezpieczeństwo żywności jako „koncepcję polegającą na tym, że żywność nie wyrządzi szkody konsumentowi, jeżeli jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z zastosowaniem”[21]. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj. : producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firm gastronomicznych, transportowych i dystrybucyjnych itp.

  Międzynarodowym narzędziem poprawy jakości są systemy ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. System ISO 9001:2000 funkcjonował na rynku do 2010 roku, po czym zastąpiła ten system nowa norma ISO 9001:2008. Norma z serii ISO 9001 stanowi podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie jest ona specyficznie skierowana na produkcję i bezpieczeństwo żywności, lecz stosowana w odniesieniu do obsługi i produkcji ogółu dóbr materialnych. Przyjęcie i wdrożenie normy ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez podmiot własnych wysokich standardów jakościowych. Aby spełnić wymagania normy ISO 9001, należy precyzyjnie opisać i udokumentować przebieg oraz wzajemne powiązania między wszystkimi procesami zachodzącymi w zakładzie. Istotna jest orientacja na klienta oraz badanie zadowolenia klienta[22].

  W 1998 r. w Wielkiej Brytanii stworzony został przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców Standard BRC (ang. British Retail Consortium). Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności
  i uczestników łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje produkty do sieci handlowych; ustanowienie określonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji przedsiębiorstw, dostarczających produkty do sieci handlowych, ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie liczby audytów. Standard BRC integruje przepisy, zawarte w normach ISO 9000 i w systemie HACCP, wraz z GMP/GHP, definiując szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego. Opracowane standardy w ramach tego narzędzia określają jednolite zasady postępowania, które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań określonych przez różne normy i systemy[23].

  Wymagania standardu BRC skupiają się na następujących obszarach:

 • opracowany i wdrożony system HACCP;
 • opracowany i udokumentowany System Zarządzania Jakością;
 • zapewnienie właściwego środowiska produkcji, co oznacza wdrożenie zasad GHP oraz GMP;
 • kontrola procesów (np: monitorowanie czasu, temperatury, nadzór nad sprzętem pomiarowym w strefach produkcyjnych i laboratoriach itp. );
 • kontrola produktów (np. : wymagania dotyczące opakowania produktu, terminu przydatności do spożycia, rotacji zapasów itp. );
 • wytyczne dotyczące personelu (np. : zasady higieny, procedury badań medycznych, odzież ochronna, szkolenia itp. ).
 • Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko[24].

  Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

 • komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp. ;
 • zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
 • identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
 • lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
 • paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
 • nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
 • specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
 • niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
 • sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB[25].
 • System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

  System SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) jest programem zabiegów sanitarnych, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych produkcji żywności. Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne są jednym z instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.

  W skład SSOP wchodzą następujące elementy:

  • higieniczno - sanitarne procedury operacyjne;

  • odpowiedzialności pracowników;

  • działania kontrolne;

  • przedoperacyjne procedury sanitarne;

  • operacyjne procedury sanitarne;

  • konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia;

  • działania naprawcze;

  • rejestracja działań i kontroli.

  Wszystkie procedury w ramach SSOP muszą być przestrzegane w celu zapewnienia odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących w kontakt z produktem[26].

  System OHSMS – Bezpieczeństwo i higiena pracy promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, dzięki której przedsiębiorstwo może określać i kontrolować zagrożenia
  dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków. System ten jest zgodny z normą ISO 9001 i ISO 14001.

  System OHSAS 18001 obejmuje następujące obszary:

 • planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka;
 • struktura i odpowiedzialność;
 • szkolenia, świadomość i kompetencje;
 • konsultacje i komunikacja;
 • kontrola operacji;
 • przygotowanie i działania na wypadek awarii;
 • pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.
 • OHSAS 18001 może być stosowany w każdym podmiocie, który chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy
  w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych[27].

  Stosowanie systemów jakości przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej podmiotu gospodarczego, dzięki czemu wspomagany jest rozwój gospodarczy regionu, w którym te jednostki działają. Ponadto stosowanie nowoczesnych systemów jakości sprzyja kreowaniu innowacji.

  Artykuł powstał w oparciu o rozprawę doktorską dr inż. Sławomira Steca pt. : „Uwarunkowania i ekonomiczne skutki stosowania systemów jakości w produkcji
  i przetwórstwie mięsa wieprzowego”

  Źródło zdjęcia: twojepc. pl


  [1] Krupa J. 2007. Wybrane systemy zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie, Rzeszów, s. 21-22.

  [2] Morkis G. 2005. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, IERiGŻ. Warszawa, s. 9.

  [3] Turlejska H. 2003. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy, Warszawa, s. 33.

  [4] Urbaniak M. 1996. System HACCP – narzędziem do uzyskania produktów gwarantowanej jakości. Problemy Jakości nr 1, s. 13-16.

  [5] Morkis G.

  [6] Sikora T., Kołożyn-Krajewska D. 2001. Zapewnienie jakości a bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przemysł spożywczy, nr 6, s. 15.

  [7] Czarnecka-Skubina E. Zapewnienie jakości usług i bezpieczeństwa zdrowotnego potraw w gastronomii hotelowej, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa, s. 11.

  [8] Turlejska H., Pilzner U., Konecka-Matyjek E. Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, s. 20.

  [9] Walenia A. 2008. HACCP jako system w przemyśle spożywczym gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 53, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Poznań, Poznań, s. 85-86.

  [10] Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. Nr 171, poz. 1225)

  [11] Walenia A. 86.

  [12] Szmulik A., Krupa J. Przesłanki wdrażania systemu HACCP w obrocie żywnością, [w:] red. S. Makarski, pt. "Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 398.

  [13] Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 143-146.

  [14] Kaźmierczak A., Kołożyn-Krajewska D. Zaawansowanie polskich producentów żywności we wdrażaniu systemu HACCP, Przemysł Spożywczy, 5/2001, s. 12.

  [15] Kwiatek K., Dolatowski Z. J., Stasiak D. M. 2002. HACCP dla zakładów o nadzorze weterynaryjnym. Zasady opracowania i wdrażania, Biuro Promocji Jakości, Warszawa, s. 10.

  [16] Urbaniak M. 2006. Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 361.

  [17] Kowalski S. 2004. Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków, s.

  [18] Wysokińska-Senkus A. 2009. System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [w:] Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy. Red. Toruński J, Wydawnictwo AP, Siedlce, s. 82.

  [19] Wysokińska-Senkus A. Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UP, s. 25.

  [20] http://www. malongroup. pl/ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

  [21] PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności.

  [22] http://www. iso. org z dnia 2 lipca 2010 r.

  [23] Jeznach M. Międzynarodowe standardy zarządzania jakością I bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 63-69

  [24] Lungin P. A., Harcelis W. J., Jongen W. Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie techniczno-menedżerskie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 334.

  [25] http://www. pve. nl z dnia 28. 04. 2013 r.

  [26] http://www. haccp-polska. pl z dnia 25. 05.

  [27] http://www. bsigroup. pl z dnia 26.

  Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg 189556

  Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg 189556

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg 189556