Informacje dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Bdv012

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla firmy Black and Decker BDV012. Produkt został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa użytkownikom. Urządzenie jest wyposażone w specjalną blokadę antyprzeciążeniową, która zapobiega uszkodzeniom mechanicznym lub elektrycznym, gdy urządzenie jest narażone na nadmierne obciążenie. Produkt jest również wyposażony w wyłącznik zabezpieczający, który wyłącza urządzenie, gdy zostanie przegrzane. Ponadto, produkt jest wyposażony w specjalny system kontroli przepięć, który zabezpiecza urządzenie podczas wyładowań atmosferycznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy również przestrzegać wskazówek producenta dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Bdv012

Rejestracja produktu

Uzyskuj ważne powiadomienia dotyczące wycofywania produktów, potwierdzenie własności Twojego produktu oraz skorzystaj z obsługi gwarancyjnej. Po prostu zarejestruj swój zakup BLACK+DECKER®.

Dowiedz się więcej

Części + Dokumentacja

Profesjnalne wsparcie. Wyszukaj przedstawicieli oferujących naprawy i części zamienne przez Internet.

Znajdź Części

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa + akcje wycofywania produktów

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem
Mimo że, zdarza się to bardzo rzadko, czasami występują problemy z bezpieczeństwem dotyczące naszych produktów, wtedy pojawia się konieczność wycofania niektórych produktów z rynku. W takich przypadkach niezwłocznie przekazujemy konsumentom aktualne informacje dotyczące napraw i środków ostrożności.

Dowiedz się więcej

Znajdź sklep

Najbliższy sprzedawca BLACK+DECKER® jest tuż za rogiem.

Uchodźcy uciekający przed wojną i brakiem bezpieczeństwa w Iraku i Syrii przybywają na wyspę Lesbos, 2015 rok

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie[1].

Rodzaje bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa:

 • ze względu na obszar jaki obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe;
 • ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczne, informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne), kulturowe, militarne, polityczne, socjalne i społeczne[2] oraz identyfikacyjne[3].

Pojęcie bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Pojęcie bezpieczeństwa państwa ewoluowało przez wieki, a w ostatnich dekadach XX wieku szczególnie szybko zmieniało znaczenie. Wobec zmiany środowiska międzynarodowego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i związanej z tym ewolucji postrzegania zagrożeń coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Wyłoniło się więc bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, informacyjne, socjalne i wiele innych, jak na przykład bezpieczeństwo humanitarne. Zarysowała się tendencja, aby przez bezpieczeństwo państwa rozumieć wszystko co może mieć jakikolwiek związek z zagrożeniem państwa i jego społeczeństwa.

Z tego względu wydaje się rozsądna propozycja Ryszarda Zięby[4], żeby wyodrębnić następujące podstawowe wartości składające się na bezpieczeństwo współczesnych państw:

 • przetrwanie państwa jako niezależnej jednostki politycznej, narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności państwa. Jest ono naczelną wartością, której każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż nie mogą być one zachowane w sytuacji zagrożenia istnienia ludności. Wartość ta jest stawiana na naczelnym miejscu;
 • integralność terytorialna, która w potocznym rozumieniu nadal jest uważana za główny korelat bezpieczeństwa;
 • niezależność polityczna (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji), czyli suwerenności;
 • jakość życia, na którą składają się takie wartości jak standard życia, szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego, zakres praw i swobód obywatelskich, system kulturalny, narodowy styl życia, stan środowiska naturalnego, możliwości i perspektywy samorealizacji i rozwoju.

Postrzeganie bezpieczeństwa (według Daniela Freia[5])[edytuj | edytuj kod]

 • stan braku bezpieczeństwa – wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 • stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 • stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;
 • stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe[6].

Potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa (według W. Kitlera)[edytuj | edytuj kod]

 • potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • potrzeba bezpieczeństwa powszechnego
 • potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
 • potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
 • potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego
 • potrzeba oświaty i wychowania
 • potrzeba bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo Polski[edytuj | edytuj kod]

Do tego zbioru wartości należą podstawowe cele polskiej polityki bezpieczeństwa, określone następująco:

 • ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
 • utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju;
 • zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku;
 • stworzenie niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli;
 • ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej
 • realizacja zobowiązań sojuszniczych, a także obrona i promowanie interesów państwa polskiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008. s. 14. [dostęp 2015-11-18].
 2. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, s. 17.
 3. Remigiusz Lewandowski. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i publicznego. „Copernican Journal of Finance & Accounting”. 2 (2). 99–103.
 4. R. Zięba (red. ): Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 5. Daniel Frei, Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977, s.
 6. E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, skrypt UWM w Olsztynie, online.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ryszard Zięba (red.
 • R. Jakubczak, J. Flis: Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006
 • Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DIOD LED I LASERA

Poniższe informacje dotyczą produktów firmy Logitech z diodami LED/laserami klasy 1 lub laserami klasy 2. W instrukcji obsługi lub przewodniku użytkownika produktu znajduje się informacja, czy produkt jest wyposażony w diodę LED/laser klasy 1 lub laser klasy 2.

Produkty z diodą LED/laserem klasy 1

Produkty firmy Logitech z diodą LED/laserem klasy 1 są zgodne z normami międzynarodowymi EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 oraz normami FDA tytuł 21 CFR podrozdział J. Wszyscy użytkownicy powinni przestrzegać poniższych instrukcji; użycie produktu w sposób inny niż tu określony może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

 1. Nie należy wpatrywać się w diodę LED/laser ani świecić diodą LED/laserem w oczy swoje lub innej osoby.

 2. Nie pozwalać małym dzieciom na używanie produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Nie należy próbować wymieniać lub naprawiać diody LED/lasera; elementy te nie są wymienialne przez użytkownika.
 4. Nie należy świecić diodą LED/laserem na powierzchnię odbijającą światło.
 5. Nie należy rysować soczewki.
 6. Od czasu do czasu należy przetrzeć soczewkę czystą, miękką szmatką.
 7. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, na przykład w centrum recyklingu, które przyjmuje urządzenia elektroniczne.
 8. W celu uzyskania pomocy technicznej lub innej należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Logitech.

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Produkty laserowe klasy 2

Produkty firmy Logitech z laserem klasy 2 są zgodne z normami międzynarodowymi EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 oraz normami FDA tytuł 21 CFR podrozdział J.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Bdv012

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Bdv012

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Bdv012