Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025

Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025 jest instrukcją, która pomaga użytkownikom w aktualizacji ich systemu Caleffi 720025. Aktualizacja systemu może być wymagana w celu uzyskania najnowszych funkcji i usprawnień, a także w celu wykrycia i naprawy potencjalnych problemów. Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025 zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku, których użytkownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować swój system. Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025 zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych systemu i innych istotnych informacji, które mogą być przydatne podczas aktualizacji systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie aparatu z Internetu, podobnie jak pobierasz aktualizację oprogramowania na komputer. Wystarczy kilka prostych kroków.

Do aktualizacji oprogramowania aparatu wymagane jest oprogramowanie OM Workspace wraz z Digital Camera Updater.

OM workspace

Aby uzyskać najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu, musisz mieć zainstalowaną na komputerze najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję.

1. Kliknij pozycję „Aktualizacja oprogramowania” w menu Pomoc na pasku menu OM Workspace.

2. Narzędzie do aktualizacji sprawdzi, czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania. Kliknij OK, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_02_450. jpg"/>

3. Jeśli są dostępne nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zastosować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij „Kontynuuj aktualizację”, a następnie „Tak” na kolejnym ekranie. (W razie kliknięcia „Nie” aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_03_550. jpg"/>

4. Przeczytaj uważnie Umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij „Zgadzam się”, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_04_450. jpg"/>

5. Zostanie pobrany program do aktualizacji. Po zakończeniu pobierania aktualizacja do najnowszej wersji rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:
Po aktualizacji oprogramowania aparatu nie ma możliwości przywrócenia jego poprzedniej wersji.

1. Włącz komputer i zaloguj się. Użyj konta z uprawnieniami administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma dostęp do źródła zasilania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz OM Workspace. Podłącz aparat do komputera przy pomocy kabla USB.
Uwaga:
Na wyświetlaczu aparatu może pojawić się opcja wyboru. Wybierz STORAGE.
Naciśnij przycisk [OK] na aparacie, aby kontynuować. Kliknij Camera
4. Kliknij

5. Kliknij Next, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen2. jpg"/>

Jeśli dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, pojawi się okno dialogowe. Aby zobaczyć zmiany w nowej wersji, wybierz je z listy i kliknij Details. Aby zainstalować aktualizację, kliknij Update, a następnie, na kolejnym ekranie, Yes (jeśli klikniesz NO, aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen3. jpg"/>

Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną. Jeśli zgadzasz się z jej warunkami, kliknij Agree, żeby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen4. jpg"/>

W zależności od modelu aparatu konfiguracja oraz ustawienia osobiste mogą zostać zapisane i przeniesione. Funkcjonalność ta nie jest dostępna we wszystkich aparatach. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen5. jpg"/>

Postęp aktualizacji widoczny będzie na ekranie komputera. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Firmware_update_page_07. jpg"/>

Kiedy na ekranie LCD aparatu pojawi się OK, aktualizacja będzie zakończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen6. jpg"/>

W ostatnim kroku do aparatu zostaną przeniesione konfiguracje i ustawienia osobiste. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen7. jpg"/>

Aktualizacja nawigacji

PCPrzygotuj się
do aktualizacji

Pobieranie
Navigation Updater

Uruchom program
Navigation Updater

Wybierz nawigację
&i pobierz

PojazdPrzewodnik po aktualizacji

Uwaga: podczas kopiowania plików aktualizacji do pojazdu

1. Aktualizacja nawigacji jest możliwa, gdy system AVN(T) jest włączony
- Uwaga: podczas aktualizacji system korzysta z akumulatora pojazdu. Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się,
że akumulator jest wystarczająco naładowany

2. System nawigacyjny może nie działać poprawnie, jeżeli silnik pojazdu był wyłączony lub urządzenie przenośne zawierające aktualizację
zostało usunięte podczas aktualizacji
- Jeżeli silnik zostanie uruchomiony podczas aktualizacji, zasilanie systemu może zostać chwilowo odcięte,
co może mieć wpływ na przesyłanie danych i integralność plików

3. Aktualizacja nawigacji na biegu jałowym może naruszać przepisy ruchu drogowego
- Upewnij się, że postępujesz zgodnie z przepisami ruchu drogowego przed rozpoczęciem aktualizacji

Kontynuuj aktualizację w swoim pojeździe, korzystając z przewodnika po aktualizacji nawigacji.

Standard-class Navigation

Standard Gen5W Navigation

Standard Gen5 Navigation

Standard Gen4 Navigation

Standard Gen2 Navigation

Standard Gen1 Navigation

Compact Gen5 NavigationStandard-class Gen5W NavigationZabierz urządzenie przenośne (USB) do pojazdu i kontynuuj proces aktualizacji.
Instrukcje znajdują się poniżej.

1Wybierz opcję „General” w menu głównym

2Wybierz opcję „Version info/Update” na ekranie konfiguracji

3Wybierz opcję „Version info/Update” na ekranie ustawień ogólnych, a następnie kliknij przycisk „Update”, aby kontynuować aktualizacjęStandard-class Gen5W Navigation(8 Inch)

  • 1Wybierz opcję „Setup” w menu głównym
  • 2Wybierz opcję „General” na ekranie konfiguracji
3Wybierz opcję „SW Info/Update” na ekranie ustawień ogólnych, a następnie kliknij przycisk „Update”, aby kontynuować aktualizacjęStandard-class Gen5W Navigation(Jong-e)

1Wybierz opcję „Settings” w menu głównym

2

3Standard-class Gen5 NavigationZabierz urządzenie przenośne (kartę SD) do pojazdu i kontynuuj proces aktualizacji.

1Wybierz opcję „All menus” na ekranie głównym

2Wybierz opcję „Settings” na ekranie wszystkich menu

3

4Wybierz opcję „Version info” na ekranie ustawień ogólnych, a następnie kliknij przycisk „Update”, aby kontynuować aktualizacjęStandard-class Gen4 NavigationWybierz opcję „General” na ekranie ustawieńWybierz opcję „SW info”, a następnie „Update” na ekranie ustawień ogólnych, aby kontynuować aktualizację

Standard-class Gen2 Navigation

Zabierz urządzenie przenośne (kartę SD) do pojazdu i kontynuuj proces aktualizacji.
Instrukcje znajdują się poniżej.

1Po włożeniu karty SD i ponownym uruchomieniu pojawi się ekran Software Upgrade Kliknij przycisk „Upgrade”

2Przeczytaj ostrzeżenia i wybierz przycisk „Agree”

3Po zakończeniu aktualizacji naciśnij przycisk „Restart System” lub zaczekaj 10 sekund, a system uruchomi się ponownie po upływie 10 sekund

4Aktualizacja została zakończona

Standard-class Gen1 Navigation

Zabierz urządzenie przenośne (USB) do pojazdu i kontynuuj proces aktualizacji. com/EU/PL/assets/images/navigation/kia/nav_updater/EU/PL/pic_avn1_01. png? dt=20220215_1" alt="Update Step Image"/>

1Podłącz urządzenie USB i wybierz przycisk „OK”, gdy pojawi się ekran aktualizacji

2Wybierz mapę, którą chcesz pobrać Szczegółowy obszar można sprawdzić w następnym kroku

3Wybierz przycisk "Detail" Następnie sprawdź, czy na obszarze mapy istnieje kraj, który chciałbyś pobrać

4Po sprawdzeniu, czy istnieje kraj, który chcesz zainstalować, wybierz przycisk „Back”

5Przeczytaj ostrzeżenia i wybierz przycisk „Agree”

6Po zakończeniu aktualizacji sprawdź wersję

Compact-class Gen5 Navigation

1Wybierz opcję „All menus” na ekranie głównym

2Wybierz opcję „Settings” na ekranie wszystkich menu

3Wybierz opcję „General” na ekranie ustawień

4Wybierz opcję „Version info”, a następnie „Update” na ekranie ustawień ogólnych, aby kontynuować aktualizację


Instrukcja obsługi DekoTV Pro w języku polskim

Instrukcja obsługi DekoTV Mini

Konfiguracja IPTV:

– Instrukcja dodania kanałów IPTV [kliknij tutaj aby pobrać – pdf]

Specyfikacja techniczna:

– Specyfikacja Techniczna [kliknij tutaj aby pobrać – pdf]

Oprogramowanie:

DekoTV Pro

Oprogramowanie 2. 1. 1 [07/05/2022] [kliknij tutaj aby pobrać – zip]
Zmiany:
– Dodanie obsługi dodatkowej informacji EPG – rok produkcji, reżyseria, aktorzy, itp.
– Naprawa problemu z regulacją głośności na niektórych kanałach TV

Oprogramowanie 2. 1 [27/04/2022] [zip]
Zmiany:
– Poprawienie tłumaczeń języka polskiego
– Zmiana formatu pliku nagrywania PVR: Nazwa programu_godzina_data
np. Gliniarze – odc. 175_Polsat_120849_20220222. ts. dvr
– Zmiana zachowania przycisku „INFO” na pilocie:1 naciśnięcie pokazuje dolny pasek informacyjny na kanale,
2 naciśnięcia pokazują informację o programie,
3 naciśnięcia pokazują dane na temat siły sygnału danego kanału
kolejne naciśnięcie wraca do kanału

Oprogramowanie 2. 0 [20/04/2022] [zip]
Zmiany:
– Wprowadzenie całkowicie nowej szaty graficznej ⚠️
– Dodanie języka ukraińskiego 💛💙

Oprogramowanie dla obsługi anteny Wifi [01/2022] [zip]
Zmiany:
– Wyłączenie funkcji sieciowych i internetowych dekodera DekoTV dla portu ethernet LAN/RJ-45.
Funkcje internetowe dostępne są tylko za pośrednictwem zewnętrznej anteny Wifi
– Zmiana formatu pliku nagrywania PVR: Nazwa programu_godzina_data
np. dvr
– Poprawa działania aplikacji YouTube

Oprogramowanie bez Internetu [01/2022] [zip]
Zmiany:
– Wyłączenie funkcji sieciowych i internetowych dekodera DekoTV
– Zmiana formatu pliku nagrywania PVR: Nazwa programu_godzina_data np.
Gliniarze – odc. dvr

Oprogramowanie [2021] [zip]
Zmiany:
– Poprawa działania aplikacji YouTube

DekoTV Mini

Oprogramowanie 1. 1 [29/09/2022] [

Instrukcja instalacji oprogramowania:

1. Rozpakuj plik. zip i skopiuj wypakowany plik. bin na pendrive USB.
2. Podłącz pendrive z plikiem do dekodera Deko TV.
3. Wejdź w Menu dekodera i przesuń kursor do zakładki System, a następnie wybierz Aktualizacja oprogramowania.
4. Wybierz Aktualizacja USB, a następnie wskaż ścieżkę do pliku na pendrive.
5. Wybierz pozycję Start aby rozpocząć proces aktualizacji.

UWAGA: Nie odłączaj zasilania od dekodera w trakcie wykonywania procesu aktualizacji.

Zdjęcia oraz zawartość pudełkaDekoTV Pro

Zdjęcia oraz zawartość pudełkaDekoTV Mini

Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji Caleffi 720025