Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Bdn200

Instalacja, konserwacja i rozwiązywanie problemów z Black And Decker Bdn200 jest łatwe. Aby zainstalować Black and Decker Bdn200, należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji. Aby zapewnić optymalne wyniki i wydajność, należy również regularnie czyścić i konserwować urządzenie. W przypadku wystąpienia problemu z urządzeniem Black And Decker Bdn200, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Bdn200

Potrzebuję otrzymywać informację, czy drzwi frontowe zostały otwarte przez moje dziecko lub starszą osobę. Jaki zestaw dzwonkowy Honeywell Home byłby w tym celu odpowiedni?

Firma Honeywell Home oferuje zestawy Door Entry, które zawierają przewodowy dzwonek do drzwi, bezprzewodowy przycisk i bezprzewodowy czujnik drzwiowy i okienny, które są wstępnie połączone. Otwarcie drzwi uaktywnia czujnik, a ten z kolei wywołuje włączenie dźwięku dzwonka. Kody produktów tych zestawów to DC313xDE lub DC915xDE. Dostępność produktu może być różna w różnych krajach.

Ewentualnie firma Honeywell Home oferuje bezprzewodowy czujnik drzwiowy i okienny HS3MAG1x (opakowanie pojedyncze) / HS3MAG2x (opakowanie podwójne), które można podłączyć do bezprzewodowego dzwonka Honeywell Home do drzwi i skonfigurować w taki sposób, aby wywoływały alert dźwiękowy.

W jaki sposób przypisać różne kolory ramki świetlnej do 2. /3. przycisku lub innych urządzeń (bezprzewodowy czujnik ruchu lub czujnik drzwiowy/okienny)?

Przycisk, czujnik lub inne urządzenie musi zostać najpierw podłączone do dzwonka. Aby zmień kolor ramki świetlnej, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy ramka świetlna na dzwonku miga, naciśnij jeden raz lub wielokrotnie przycisk Słońca  na dzwonku, aby wybrać inny kolor ramki. Trzeba to zrobić w ciągu 12 sekund.

W jaki sposób przypisać różne melodie do 2. Aby zmienić melodię określonego urządzenia, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy dzwonek odgrywa melodię, naciśnij jeden raz lub kilkakrotnie przycisk melodii na dzwonku, aby wybrać nową.

Jaką gwarancję oferuje firma Honeywell Home na dzwonki do drzwi, alarmy i akcesoria?

Firma Honeywell Home udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie zestawy dzwonków do drzwi, zestawy alarmów i akcesoria.

Gdzie można dostać kopię podręcznika instalacji?

Przewodniki szybkiego uruchomienia i podręczniki instalacji są dostępne na tej stronie internetowej. Znajdź stronę odpowiedniego produktu lub szukaj niżej w tej sekcji wsparcia.

Co należy zrobić ze starymi bateriami?

Stare baterie należy bezpiecznie utylizować, korzystając z możliwości dostępnych w danym regionie.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Weekday/Weekend (5-day/2-day)
PROGRAMMABLE
Programmable Heat and/or Cool
Low Voltage (20 to 30 Vat)
THERMOSTAT
Thermostat and Mounting Plate
Model CT2400
BY HONEYWELL
PROGRAMMING AND INSTALLATION
INSTRUCTIONS
Limited One-Year Warranty
Honeywell warrants this prcduct, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and sewice,
for a pericxl of one (1) year from the date of purchase by tha consumer. If, at any lime during the warranty period, the produc

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Welcome to the world of comfort and @ RECYCLING THERMOSTAT energy savings with your new Honeywell MagicStat@ programmable thermostat. If this thermostat is replacing a thermostat Your new thermostat will automatically that contains mercury in a sealed tube (see control the temperature in your home, illustration below), do not place your old keeping you comfortable while saving energy thermostat in the trash. Contact your Jocal waste when programmed according to the instruc- management authority
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
~ Prepare For Installation ❑ Check Table 1 to make sure this thermostat is compatible with your system. If it is not, return to retailer. For more information, call Honeywell Customer Assistance, toll-free 1-800-468-1502. TABLE 1 -COMPATIBILITY CHART. Compatible With CT2400 System Type Yes Gas-Standin~ Pilot Gas-Electro~c Ignition EA A Gas-Fired Boilers Gas—Millivolt Y:AA Oil-Fired Boilers Yes OWired Furnace Yes Electric Furnace Yes Electric Air Conditioning No Baseboard Electric (120/240 Line V
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
_ Install The Batteries A IMPORTANT: Batteries must be installed for programming and operation of the thermo- stat and heating/cooling system. ❑ Purchase two AA alkaline batteries; non- alkaline batteries will not last as long, and may leak, causing damage to thermostat or wall surface. We recommend Energizer batteries. �l Make sure the thermostat is set in the OFF M1779B \ position. As the batteries are running low, a “bAt Lo” El Use a coin to remove battery door. indicator will flash for one t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
sleeping. (Again, lower heat or higher cool. require it. For example, a house that is occu- For more comfortable sleeping, some pied during weekdays would only require people choose not to raise the cool tem- programs for “WAKE and “SLEEP. ” perature during the night. ) If no program is entered for the weekends, the You will set one schedule for weekdays and thermostat will operate on the weekday another for weekends, because your require- “SLEEP program all weekend. ments will probably be differe
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
COOLING PROGRAM Weekdays Start Time Cooling Ternperature~ WAKE LEAVE RETURN SLEEP Weekends~ WAKE SLEEP ~ If you decide not to enter weekend programs, SLEEP from the weekday program will copy to the weekend schedule. 0 ~ The temperatures cannot be set any higher than 88° F [31 C] or any lower than 45° F [7° C] NOTE: If you decide not to program the thermostat, it will automatically control heating at 68° F [20° C], and cooling at 78° F [26° C], 24 hours a day. 11. — — ——- This guide can be used
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
—-. A quick guide for operating or making changes follows: NOTE: System switch must be set to Heat or Cool to perform the following: Temp — Warmer u Temporarily Change Temperature for Current Period Only—. Temporary indicator will Cmlar n show on display; it will cancel itself at next scheduled change. To cancel sooner, press P~& o Temp Warmaf u Hold a Temperature Indefinitely— ~~~P, ; press pJ& to cancel. 0 n Coobr 0 14. —. -- - (If using Temporarily Change or Hold, Check Current Temperature
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
NOTE: This thermostat does not have a setting for steam/gravity air. Cycles would not be long enough for accurate temperature control. IMPORTANT: When using a high THERMOSTAT BACK efficiency furnace such as a. ---——— Trcl---. -:-:----------------–– ~-------, 1 --.. :, :.. 90 percent or greater Average 1 1 Fuel Utilization Efficiency 1 1 (AFUE) unit, adjust screw A 1 1 OUT ONE TURN and screw 1 1 B IN. t ““’::’’mml., W Y G,, ’; E;5, ;&:%_&; 1 [G- I r- FUEL SWITCH -A F~IE “:--- - ~: 1 Rc: IR
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
_ Mount The Thermostat C. SWING COVER OPEN A. ENGAGE TABS AT TOP OF THERMOSTAT AND MOUNTING PLATE. ;;~;f;;N. ~ B. PRESS LOWER EDGE OF CASE TO LATCH.. >-/,., ~ -— J, (4 T I i/ I I A NOTE: To remove thermostat from wall, first pull out at bottom of thermostat, removing top last. *4 — —. —— — _ Mount The Thermostat c. A. B. PRESS LOWER EDGE OF CASE TO blTCH. -. 1. >-,,., = / -– J, (4 + NOTE: To remove thermostat from wall, first pull out at bot
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
— Move the system switch to COOL COOLING and the fan switch to AUTO. To avoid possible compressor damage, do not operate the cooling system when outside temperature is below 50° F [1 O“ C]. See compressor manu- Temp Press key until setting is about 10° facturer instructions for further F [6° C] below room temperature. Coolar information. The cooling equipment and fan n should start. NOTE: When cooling setting is Temp Press key until the setting is about changed, thermostat may delay 10° F [6° C]
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Troubleshooting Guide THEN... IF... Set the system switch to OFF. Remove batteries. Display will not come on. Insert batteries backward for at least five seconds to reset thermostat. Replace batteries correctly. Display should come on. Make sure batteries are fresh and installed correctly. Gently clean battery contacts using a soft pencil eraser. Do not use anything abrasive on clips. You have reached the temperature setting limit. Temperature display will not go lower The setting range is 45° F
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
— ■ Readjust system on-time according to instructions on The furnace cycles too frequently, pages 16 and 17. or the system cycle length is too short or too long. ■ Check that the wiring hole in the wall behind the The thermostat current wallplate has been plugged with insulation to setting does not mstch the prevent drafts that might adversely affect display temperature to within t 10. thermostat operation. ■ Be aware that it is normal for the current setting and display temperature to differ on

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranego sterownika drukarki jest następująca:

 1. Podłączanie dysku. Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.
  Plik zostanie wypakowany, a następnie dysk zostanie podłączony.
 2. Uruchom instalator. Kliknij dwukrotnie znajdujący się na dysku plik „PrinterDriver_XXX_YYY. pkg” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu, a „YYY” to wersja sterownika).
 3. Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej zawartością i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue). Bez zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.
 4. Wybieranie miejsca docelowego instalacji. W razie konieczności wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).
 5. Przeprowadzanie instalacji. Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).
  Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie (Install Software).
 6. Zakończ instalację. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk Zamknij (Close).
Sterownik drukarki został pomyślnie zainstalowany.

Ważne

 • Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) apletu Finder, aby zakończyć pracę instalatora. Następnie uruchom instalator ponownie. Sterownik drukarki można pobrać bezpłatnie, ale użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie opłat za połączenie z internetem.

Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Bdn200

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Bdn200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Bdn200