Instrukcja obsługi, części i instalacji Beko Wb 963446r

Instrukcja obsługi, części i instalacja Beko Wb 963446r mogą być skomplikowane, ale istnieją różne sposoby, aby ułatwić cały proces. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć wszystkie etapy instalacji. Następnie należy zidentyfikować wszystkie części, których będzie potrzebować do instalacji, a następnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych części. Kiedy już będzie wiedział, jak wszystko złożyć, powinien wykonać właściwą instalację, korzystając z instrukcji. Na końcu, jeśli to konieczne, można skontaktować się z obsługą techniczną w celu uzyskania dodatkowej pomocy lub wsparcia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, części i instalacji Beko Wb 963446r

Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Ważną częścią systemu operacyjnego jest jego dokumentacja, czyli technicznepodręczniki opisujące działanie i użycie programów. Projekt Debian, starającsię stworzyć system operacyjny wysokiej jakości, czyni wysiłki aby dostarczyćwszystkim swoim użytkownikom odpowiednią dokumentację w łatwo dostępnejpostaci.

Szybki start

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Debiana, rekomendujemy, abyśnajpierw przeczytał:

 • Installation Guide
 • Debian GNU/Linux FAQ

Mając je w ręku w czasie pierwszej instalacji, będziesz znał odpowiedzina wiele pojawiających się pytań, co pomoże Ci pracować w nowoinstalowanymsystemie. Potem warto zapoznać się z:

 • The Debian Administrator's Handbook, obszerna instrukcja obsługi
 • Debian Reference, zwięzły podręcznik użytkownika skupiający się na poleceniach konsoli
 • Uwag do Wydania,dla osób, które wykonują przejście na nowe wydanie
 • Debian Wiki, wartościowego źródłainforamcji dla początkujących
 • Na koniec wydrukuj i trzymaj pod ręką Debian GNU/Linux ReferenceCard, listę najważniejszych poleceń Debiana.

  Poniżej przedstawiamy pełniejszą listę dokumentacji.

  Rodzaje dokumentacji

  Większość dokumentacji zawartej w Debianie została napisana dladowolnego systemu GNU/Linux. Jest także dokumentacja napisana specjalniedla Debiana. Dokumenty te można ująć w następujące kategorie:

 • podręczniki
 • dokumenty HOWTO (jak to zrobić)
 • dokumenty FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)
 • inne krótsze dokumenty
 • Podręczniki

  Podręczniki przypominają książki, ponieważ w całościowy sposób opisująwiększe tematy.

  Podręczniki specjalnie dla Debiana

  Podręczniki użytkownika

 • Debian GNU/Linux FAQ
 • Debian Installation Guide
 • Debian Release Notes
 • Debian Reference Card
 • The Debian Administrator's Handbook
 • Debian Reference
 • Securing Debian Manual
 • podręcznik użytkownika aptitude
 • APT User's Guide
 • Using APT Offline
 • Debian GNU/Linux and Java FAQ
 • Debian Hamradio Maintainer’s Guide
 • Pełna lista podręczników dla Debiana oraz innych dokumentówznajduje się na stronach Projektu dokumentacji Debiana.

  Istnieją także różne podręczniki dla użytkowników, napisane pod kątemsystemu Debian GNU/Linux, dostępne jako drukowane książki.

  Dokumenty HOWTO

  Dokumenty HOWTO opisująjak coś zrobić (ang. how to) i zazwyczaj obejmują jakiś konkretnytemat.

  Dokumenty FAQ

  Skrót FAQ oznacza frequently asked questions (często zadawanepytania). FAQ jest dokumentem, który odpowiada na te pytania.

  Na pytania odnoszące się do samego Debiana można znaleźć odpowiedzi wDebian FAQ.Istnieje jeszcze dodatkowy dokument FAQ dotyczący obrazówpłyt CD/DVD z Debianem.

  Inne krótsze dokumenty

  Następujące dokumenty zawierają krótsze instrukcje:

  stronypodręcznikowe
  Tradycyjną dokumentacją programów w systemach UNIX są tzw. stronypodręcznika systemowego (ang. man pages). Są one dostępne przypomocy polecenia man. Zazwyczaj są przeznaczone dla doświadczonychużytkowników. Możesz wyszukiwać i czytać strony podręcznikowe dostępnew Debianie nahttps://manpages. org/.
  plikiinfo
  Wiele programów GNU jest dokumentowanych za pomocą plikówinfo zamiast stron podręcznikowych. Pliki te zawierają szczegółoweinformacje o programie, opcjach i przykłady użyciai są dostępne poprzez polecenie info.
  różne pliki README
  Popularne są także pliki read me (ang. przeczytaj mnie)— są to zwykłe pliki tekstowe opisujące pojedyncze rzeczy,zazwyczaj pakiety.Można znaleźć ich dużo w podkatalogach katalogu /usr/share/doc/w każdym systemie Debian. Każdy pakiet ma tam podkatalogz własnymi plikami README, gdzie mogą być dołączone takżeprzykłady konfiguracji. Dla większych programów dokumentacjajest zwykle dostaraczana jako osobny pakiet (o nazwie identycznejz pakietem pierwotnym zakończonej -doc).
  karty referencyjne

  Karty referencyjne są bardzo zwięzłymi podsumowaniami całego(pod)systemu. Zwykle zawierają najczęściej używane polecenia ujętena pojedynczej kartce paieru. Niektóre ważniejsze karty referencyjnemożna znaleźć na:

  DebianGNU/Linux Reference Card
  Karta ta może zostać wydrukowana na pojedynczej kartce,zawiera listę najważniejszych poleceń i jest polecana dla nowychużytkowników Debiana, którzy chcą się z nim zapoznać. Koniecznajest jedynie podstawowa wiedza o komputerze, plikach, katalogachi poleceniach systemu. Nowi użytkownicy być może powinniprzeczytać najpierwDebian Reference.

  Dokumenty po polsku są wymienione napolskiej stronie(uwaga tłum. ).

  Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe zasoby i nadal nie możesz znaleźćodpowiedzi na swoje pytania lub rozwiązania problemów dotyczących Debiana,zobacz naszą stronę dotyczącą wsparcia.

  Z Encyklopedia Zarządzania

  Dokumentacja techniczna
  Polecane artykuły
  • Dokumentowanie wymagań klienta
  • Cykl życia systemu informatycznego
  • Program komputerowy
  • Inżynieria oprogramowania
  • CAD
  • Programowanie
  • System zarządzania przebiegiem procesów
  • Archiwizacja dokumentacji
  • Produkt projektu

  Dokumentacja techniczna to dokument opisujący techniczne działanie i parametry techniczne, które stanowią podstawę do wdrożenia produktu końcowego (wyrobu, budowli, instalacji itp. ). Zawiera wszystkie potrzebne dane umożliwiające wykonanie danego wyrobu. Mając do dyspozycji dokumentację techniczną można nie tylko podać przybliżony czas realizacji poszczególnych części składowych planowanego projektu ale także przedstawić wycenę kosztu całości realizacji (kosztorys), dzięki czemu można uniknąć dalszych nietrafionych inwestycji, w razie gdyby klient po uprzedniej analizie uznał, iż nie stać go na wdrożenie danego systemu, produkcję wyrobu, montaż instalacji itp. "W przypadku sklepów internetowych tworzenie tego dokumentu powinna poprzedzać specyfikacja funkcjonalna, która warunkuje dobór technologii wykonania"[1].

  "Dokumentacja techniczna jest bardzo istotnym elementem projektu informatycznego. Bez niej wiele poważnych przedsięwzięć zakończyło się porażką. Bardzo skomplikowane i rozbudowane (a przez to kosztowne) projekty zazwyczaj posiadają cały pakiet dokumentacji. Nazywane pogardliwie stertami niepotrzebnych papierów sprawiają, że ostatecznie wszystko (przy zachowaniu należytej staranności) działa poprawnie. [2]"

  Zawartość dokumentacji technicznej

  Dokumentacja techniczna powinna[3]:

  • "zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego,
  • charakterystykę materiałową,
  • informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu,
  • określać warunki zastosowania wyrobu,

  w miarę potrzeby

  • zawierać instrukcję obsługi,
  • instrukcję eksploatacji. "

  A. Górecki podaje natomiast, że w niektórych przypadkach zawartość dokumentacji może zostać ograniczona tylko do niektórych dokumentów jak np. "receptura, opis przebiegu procesu technologicznego, warunki techniczne produkcji, skład wsadu[4]. "

  Inne dokumentacje powiązane z dokumentacją techniczną

  Dokumentacja wdrożeniowa

  Dokumentację tą sporządza się osobom, które odpowiadają za wdrożenie produktu końcowego. Porównując ją do dokumentacji technicznej można zauważyć, że zawiera ona mniej informacji dotyczących "wewnętrznych zależności i komponentów ale zawiera wszystkie szczegóły wymagań, które musi spełnić środowisko pracy produktu- liczba serwerów baz danych, aplikacji, maksymalne (zalecane) wartości parametrów konfiguracyjnych itp. " W przypadku kiedy wdrożenie jest dokonywane przez osoby, które nie należą do zespołu projektowego (niezależnie czy jest to zespół wdrożeniowy naszej firmy czy nie) sporządzenie tej dokumentacji jest obligatoryjne[5].

  Dokumentacja użytkownika

  Przygotowywana dla użytkowników końcowych. Dokument ten jest często niezastąpiony jeżeli rozwiązanie jest "mało intuicyjne", czy też jeżeli schemat przebiegu pracy jest skomplikowany np. "przejdź tu, kliknij tu, pójdź tam zaznacz tamto, aby zatwierdzić, przejdź w kolejne miejsce- choć wydaje się to absurdalne, takie systemy istnieją"[6].

  Dokumentacja projektu

  Dokumentacja techniczna projektu powstaje w oparciu o dokumentację funkcjonalną ("w której przypadku użycia, procesy biznesowe, przepływ pracy podano w formie tekstu, obrazów oraz diagramów UML"). Jeżeli opis funkcjonalności jest napisany odpowiednio możliwe jest powstanie takiego wyrobu, który będzie odpowiadał wszystkim założeniom projektu. "Istnieje wiele technik zbierania wymagań funkcjonalnych (np. use cases- przypadki użycia, user stories- historie użytkowników. Obie metody opisu wymagań zostały opisane w odpowiedzi na pytanie: "Jak skutecznie zebrać wymagania? "). " Projekt przedstawiony w formie dokumentacji ułatwia jego szybkie wdrożenie. "Jeżeli projekt składa się z kilku mniejszych modułów (np. aplikacji głównej i aplikacji pośredniczącej w komunikacji), to takie informacje również powinny zostać zawarte w dokumentacji[7]".

  Bibliografia

  • Górecki A. (2006), "Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych", Wydawnictwo WSiP, Warszawa
  • Karwatka P. (2013), "Technologia w ecommerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera", Wydawnictwo Helion, Gliwice
  • Liderman K. (2003), Metodyka przeprowadzania audytu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, nr 19
  • Lubina E. (2005), Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis", Katowice
  • Mincer- Daszkiewicz J. (2002), Tworzenie i wdrażanie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim, IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Poznań
  • Wróblewski D. (2016), "BITP 2/2016: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique", Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów

  Przypisy

  1. P. Karwatka i in., 2013, s. 94
  2. P. 94
  3. D. Wróblewski, 2016, s. 163
  4. A. Górecki, 2006, s. 10
  5. P. 95
  6. P. 96
  7. P. 96

  Autor: Aleksandra Brózda

  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Podręcznik do zawodu technik administracji - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

  Książka w przystępny sposób przedstawia wiadomości dotyczące prawa administracyjnego. Dzięki niemu uczeń zdobędzie umiejętności niezbędne podczas pracy w jednostkach administracji publicznej, takie jak przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, sporządzanie dokumentów na każdym etapie postępowania oraz przygotowywanie postanowień i decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  Znajdujące się w nim liczne przykłady i ćwiczenia pomogą kandydatom do zawodu wykorzystywać teorię w praktyce.

  Format:B5-PRok wydania:2021Oprawa:MiękkaLiczba stron:248Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IIWydawnictwo:WSiPSymbol:153803EAN-13:978830213550751ISBN:9788302135507MEN:47/2013

  Paczka

  Waga0. 386 kg

  Inne z tej serii/cyklu

  -20%


  Dodano do koszyka

  Ilość: szt.

  Cena:

  Wartość koszyka:

  Instrukcja obsługi, części i instalacji Beko Wb 963446r

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, części i instalacji Beko Wb 963446r

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, części i instalacji Beko Wb 963446r