Instrukcja stosowania systemu Electrolux Egh6243lox

System Electrolux Egh6243lox to inteligentny system sterowania, który jest łatwy w użyciu i pozwala na intuicyjną obsługę urządzeń. System może być używany do zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniami w domu lub biurze. System zapewnia automatyczne i bezprzewodowe zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej, która pozwala użytkownikom zdalnie zarządzać swoimi urządzeniami na dowolnym urządzeniu. System Electrolux Egh6243lox ma wbudowany czujnik ruchu, który jest w stanie wykryć i wyłączyć urządzenia, które nie są używane. System może być również konfigurowany do automatycznego włączania i wyłączania urządzeń w określonym czasie. System Electrolux Egh6243lox zapewnia również funkcje zabezpieczeń, takie jak zdalne blokowanie i odblokowywanie, które pozwalają użytkownikom zarządzać swoimi urządzeniami w dowolnym miejscu i czasie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja stosowania systemu Electrolux Egh6243lox

PHP if – instrukcje warunkowe

Zagadnieniem omawianym dzisiaj przeze mnie jest instrukcja warunkowa if. Bez warunków nie sposób sobie wyobrazić programowania w PHP.

Często potrzebujemy sprawdzić, czy zmienna jest większa lub mniejsza od danej wartości. W zależności, czy warunek jest spełniony wykonujemy osobny skrypt. Przykładowo użytkownik wchodzi na stronę przeznaczona dla osób pełnoletnich. W zależności od tego czy potwierdzi dorosłość trzeba go albo przekierować na stronę główną albo wyprosić.

Instrukcja warunkowa if

Powyżej opisany przypadek w prosty sposób rozwiąże zastosowanie instrukcji if. Jej składnia jest następująca:

<? phpif (warunek) // w nawiasie podajemy warunek do sprawdzenia{instrukcje}? >

Sprawdza ona, czy warunek podany w nawiasie został spełniony. Warunki w argumencie można łączyć za pomocą operatorów logicznych, poznanych w rozdziale pierwszym. Jeśli chcesz sobie przypomnieć ich funkcje, kliknij tutaj – operatory PHP. Całkowita wartość nawiasu sprowadza sie do określenia wartości logicznej – TRUE lub FALSE. Jeśli warunek jest spełniony (wartość TRUE) instrukcje zostaną wykonane. Jeśli natomiast nie jest (wartość FALSE) instrukcje zostaną pominięte.

Przykład zastosowania.

Napiszemy prosty kod, który wyświetli komunikat o parzystości liczby. W zależności, czy wartość zmiennej będzie parzysta, czy tez nie, wykona sie inna instrukcja. Zobaczmy skrypt poniżej:

$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $aif ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2echo "Liczba nieparzysta";}if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2echo "Liczba parzysta";}? >

Myślę, że powyższego przykładu nie trzeba komentować. Wydaje się być oczywisty. W skrócie… Jeśli interpreter natrafia na warunek if, sprawdza wartość logiczną w nawiasie. W przypadku zwrócenia TRUE, wykona się instrukcja w nawiasach klamrowych. Jeżeli natomiast zwrócona zostanie wartość FALSE, kod w nawiasach zostanie pominięty. W przypadku, gdy mamy tylko jedną instrukcję, nie musimy stosować nawiasów klamrowych.

Poprawny będzie również zapis:

echo "Liczba nieparzysta";echo "Liczba parzysta";? >

Istotnym elementem instrukcji warunkowych jest składanie warunku w nawiasie w wielu pojedynczych warunków. Możesz zestawiać ze sobą różne warunki i łączyć je na zasadach: TO I TO oraz TO LUB TO. Zobacz poniższe przykłady:

if ($a > 0 && $a < 10) // $a jest większa niż 0 I jest mniejsza niż 10 - oba warunki muszą zostać spełnioneecho "Liczba między 0 a 10";if ($a < 0 || $a > 10) // $a jest mniejsza niż 0 LUB jest większa niż 10 - jeden z warunków musi zostać spełnionyecho "Liczba mniejsza od 0 lub większa niż 10";? >

See conditions in PHP in English on abcphp. net.

W następnej lekcji zobaczymy, jak wykorzystać klauzule elsę. Jest to droga alternatywna, gdy nie zostanie spełniony warunek. Zapraszam na następną lekcję!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Instrukcja stosowania systemu Electrolux Egh6243lox

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja stosowania systemu Electrolux Egh6243lox

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja stosowania systemu Electrolux Egh6243lox