Instrukcja szybkiego startu w środku Brother Pj 883

Instrukcja szybkiego startu Brother PJ 883 jest idealna dla początkujących użytkowników, którzy chcą szybko i sprawnie poznać wszystkie funkcje drukarki. Instrukcja jest łatwa w użyciu i wyjaśnia wszystkie funkcje urządzenia oraz jego podstawowe ustawienia. Instrukcja szybkiego startu zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji drukarki, instalacji zestawu sterowników, instalacji oprogramowania i wszystkich dostępnych funkcji. Instrukcja szybkiego startu Brother PJ 883 zawiera również wskazówki dotyczące użytkowania drukarki i pomaga użytkownikom w konfiguracji i użytkowaniu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu w środku Brother Pj 883

Jak skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej

1. Zweryfikuj czy urządzenie zostało wcześniej skonfigurowane.

Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

  • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
  • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

    Sprawdź tył lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

Dla użytkowników systemu Windows:

> Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

> Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
Włącz urządzenie Brother.

Naciśnij (Ustawienia) lub Menu > Wszystkie ustawienia > Sieć > WLAN > Kreator konfiguracji. (Wszystkie ustawienia, WLAN może zostać pominięty w niektórych modelach. )Jeśli wcześniej skonfigurowałeś ustawienia bezprzewodowe urządzenia, musisz zresetować ustawienia sieci LAN zanim będziesz mógł ponownie skonfigurować ustawienia bezprzewodowe.
> Kliknij tutaj, aby zresetować ustawienia sieci.

Gdy WLAN jest włączony?  lub zostanie włączony WLAN? zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji.
Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieci (SSID).
Gdy pojawi się lista identyfikatorów SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID.
Naciśnij przycisk OK(Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Wykonaj jedną z następujących czynności:Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
Przejdź do następnego kroku. Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenie
Na wyświetlaczu LCD urządzenia zostanie wyświetlony komunikat Połączony.
Jeśli połączenie nie powiodło się
Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

> Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania..

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie Pobierania.

Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę. aspx? faqid=faq00100428">> Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

> Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

Powiązane modele

DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-J4110DW, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-795CW, MFC-8950DW, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW, MFC-9970CDW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.
  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Instrukcja obsługi 1. Uruchamienie Po dokonaniu synchronizacji karty SD można uruchomić urządzenie po raz pierwszy. Najpierw upewnij się, czy pojazd jest zaparkowany na otwartej przestrzeni, wolnej od drzew i budynków, tak aby wbudowana antena GPS miała pełną widoczność nieba. Następnie włącz urządzenie przestawiając przycisk „Batt. ON/OFF” (Wł. /Wył. akumulatora) znajdujący się na tylnej ściance urządzenia, w położenie „ON” (Wł. ), po czym naciśnij i przytrzymaj wyłącznik gotowości/zasilania po lewej stronie urządzenia przez 2 sek. Naciśnij ikonę „Navi” w menu. Podczas ładowania oprogramowania Truckmate na kilka sekund pojawi się ekran startowy, po czym wyświetli się „Ekran informacyjny”. Naciśnij przycisk „I Agree” (Wyrażam zgodę), po czym na ekranie pokaże się fragment mapy. Aby nawigacja Truckmate mogła pracować, urządzenie musi namierzyć co najmniej cztery satelity. Z chwilą osiągnięcia tego celu Truckmate potwierdzi swoją pozycję, co będzie sygnalizowane przez ikonę zielonej strzałki na mapie, natomiast siła sygnału GPS będzie pokazywana w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Od tej chwili Truckmate jest gotowy do użytku. Jako że silnik oraz antena GPS nie były wcześniej używane, pierwsze „zimne” uruchomienie może zająć od 15 do 30 minut, zanim zostanie ustanowione połączenie z satelitami. Z chwilą zainicjowania kolejne uruchomienia będą trwać krócej, a ostatecznie powinno to być kwestią minut. 2. Łatwe ustawianie Ustawienia ekranowe - Istnieje wiele widoków map lub różnych typów informacji, które mogą być wyświetlane na ekranie w dowolnej chwili: NW HOLLO 89 MILES 0:33 LEFT 20:33 PM WA Y ROAD Kierunek i nazwa drogi W celu modyfikacji przedstawianych informacji wejdź do Menu naciskając ekran Truckmate palcem po środku, po czym naciśnij przycisk „Configure” (Konfiguracja). 3D 2D Następnie naciśnij ikonę (Ustawianie), gdzie będzie widoczna lista opcji.

W celu zmiany ustawienia naciśnij je palcem, a lista dostępnych opcji zostanie pokazana obok pola zaznaczania. Wystarczy nacisnąć pole zaznaczania w celu wskazania opcji, którą chcesz wybrać. Naciśnij przycisk OK znajdujący się u dołu ekranu. Wybrane ustawienie zostanie w ten sposób zachowane i pojawi się na ekranie za każdym razem przy użytkowaniu urządzenia Truckmate. Chcąc w trakcie podróży dokonać przełączenia pomiędzy wskazywaniem bieżącej prędkości i zegarem lub szacowanym czasem dotarcia i czasem pozostałym do celu, wystarczy dotknąć ekranu LCD w miejscu, gdzie wyświetlana jest dana informacja, a zespół wyświetli alternatywne ustawienie i vice versa. Jednak za każdym razem przy włączeniu urządzenia, wyświetlane będzie pierwotne ustawienie. Regulacja głośności. Głośność można regulować w obrębie menu „Konfiguracja”. W celu ustawienia tej funkcji, dotknij palcem ekran na środku, aby wejść do „Menu”, następnie naciśnij przycisk „Konfiguracja” (Configure). Na ekranie wyświetli się kilka ikon. Naciśnij ikonę (regulacja głośności). Potem naciśnij przycisk „+” w celu zwiększenia głośności, lub przycisk „–” w celu ściszenia. Na koniec naciśnij „OK” w celu potwierdzenia ustawienia. Uwaga: Strzałka w prawym, dolnym rogu wyświetlacza pozwala powrócić do menu „Konfiguracja”. Jednak po naciśnięciu strzałki żadne wprowadzone zmiany nie zostaną zapamiętane. W celu zachowania wprowadzonych zmian konieczne jest naciśnięcie przycisku „OK”. 3. Konfiguracja Truckmate Przed wyliczeniem trasy odpowiedniej dla Twojego pojazdu system Truckmate musi znać określone informacje dotyczące samego pojazdu, np. jego ciężar, wysokość i szerokość. Istnieje możliwość zapisania ustawień dla 10 różnych ciężarówek. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące Twoich pojazdów. Wejdź do Menu dotykając czubkiem palca środka ekranu urządzenia Truckmate i naciśnij przycisk „Configure” (Konfiguruj). Następnie naciśnij ikonę „Truck” (Ciężarówka). Nazwa: W tym miejscu wprowadź nazwę. Wysokość: W tym miejscu wprowadź wysokość pojazdu. Długość: W tym miejscu wprowadź długość pojazdu. Ciężar: W tym miejscu wprowadź ciężar pojazdu. Szerokość: W tym miejscu wprowadź szerokość pojazdu. Obciążenie na oś: W tym miejscu wprowadź wartość obciążenia na oś pojazdu. Typ ciężarówki: Ciężarówka: Standardowa konfiguracja dla pojazdów z osiami stałymi. Przyczepa: Dla ciężarówek z przyczepami opracowano specjalne przepisy drogowe. Na przykład, istnieją drogi, które nie są dostępne dla ciężarówek z przyczepami. System będzie pomijał takie trasy. Dostawcze: Dla pojazdów dostawczych opracowano specjalne przepisy drogowe. Na przykład, samochody ciężarowe są wpuszczane na pewne tereny tylko pod warunkiem, że dowożą towary. Publiczne: Określone pojazdy mogą stosować przepisy drogowe obowiązujące dla pojazdów publicznych, np. autobusy i pojazdy przewożące pieniądze. UWAGA!

Instrukcja szybkiego startu w środku Brother Pj 883

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu w środku Brother Pj 883

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu w środku Brother Pj 883