Instrukcja uruchamiania Hitachi Rac Dx13csk

Hitachi Rac Dx13csk jest jednym z najpopularniejszych urządzeń chłodniczych na świecie. Instrukcja uruchamiania jest prosta i może być użyta do szybkiego i bezproblemowego uruchomienia urządzenia. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że jego podłączenie jest poprawne, a następnie należy włączyć zasilanie. Następnie można wprowadzić ustawienia i uruchomić urządzenie. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, urządzenie powinno działać prawidłowo. Należy pamiętać, że jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub serwisem, aby uzyskać pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja uruchamiania Hitachi Rac Dx13cskInternetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Instrukcje: Uruchamianie usług -. NET Framework | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Po zainstalowaniu usługi należy ją rozpocząć. Uruchomienie wywołuje metodę OnStart w klasie usługi. Zazwyczaj metoda OnStart definiuje przydatną pracę, która będzie wykonywać usługa. Po uruchamianiu usługi pozostaje ona aktywna, dopóki nie zostanie ręcznie wstrzymana lub zatrzymana.

Usługi można skonfigurować tak, aby uruchamiały się automatycznie lub ręcznie. Usługa uruchamiana automatycznie zostanie uruchomiona po ponownym uruchomieniu lub pierwszym włączeniu komputera, na którym jest zainstalowana. Użytkownik musi uruchomić usługę uruchamianą ręcznie.

Uwaga

Domyślnie usługi utworzone za pomocą Visual Studio są ustawione na ręczne uruchamianie.

Istnieje kilka sposobów ręcznego uruchamiania usługi — z programu Eksplorator serwera, z Menedżera kontroli usług lub z kodu przy użyciu składnika o nazwie .

Należy ustawić właściwość StartType klasy, ServiceInstaller aby określić, czy usługa powinna zostać uruchomiona ręcznie, czy automatycznie.

Określanie sposobu uruchamiania usługi

 1. Po utworzeniu usługi dodaj dla niego niezbędne instalatory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: Add Installers to Your Service Application (Jak dodać instalatory do aplikacji usługi).

 2. W projektancie kliknij instalatora usługi dla usługi, z która pracujesz.

 3. W oknie Właściwości ustaw właściwość na jedną z następujących wartości:

  Aby zainstalować usługęUstaw tę wartość
  Po ponownym uruchomieniu komputeraAutomatyczneGdy jawna akcja użytkownika uruchamia usługęRęczne

  Porada

  Aby zapobiec w ogóle uruchomieniu usługi, możesz ustawić właściwość StartType na wartość StartType. Możesz to zrobić, jeśli zamierzasz kilka razy ponownie uruchomić serwer i chcesz zaoszczędzić czas, uniemożliwiając uruchamianie usług, które zwykle zaczynają się uruchamiać.

  Te i inne właściwości można zmienić po zainstalowaniu usługi.

  Istnieje kilka sposobów uruchamiania StartType usługi, dla których proces jest ustawiony na Ręczne — z StartTypeEksplorator serwera, z Menedżera kontroli usług Windows Services lub z kodu. Należy pamiętać, że nie wszystkie te metody faktycznie uruchamiają usługę w kontekście Menedżera kontroli usług. Eksplorator serwera i programowe metody uruchamiania usługi w rzeczywistości manipulują kontrolerem.

Uruchamianie usługi z Eksplorator serwera

 • W Eksplorator serwera dodaj serwer, którego chcesz użyć, jeśli nie jest jeszcze na liście. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: Access and Initialize Server Explorer-Database Explorer (Jak uzyskać dostęp do eksploratora serwera Explorer-Database inicjowania).

 • Rozwiń węzeł Usługi, a następnie znajdź usługę, którą chcesz uruchomić.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

  Uruchamianie usługi z usług

 • Otwórz aplikację Usługi.

 • Wybierz swoją usługę na liście, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

  Uruchamianie usługi z kodu

 • Utwórz wystąpienie klasy i ServiceController skonfiguruj je do interakcji z usługą, którą chcesz administrować.

 • Wywołaj Start metodę, aby uruchomić usługę.

  Zobacz też

  • Wprowadzenie do aplikacji usług systemu Windows
  • Instrukcje: Tworzenie usług systemu Windows
  • Instrukcje: Dodawanie instalatorów od aplikacji usług
 • Dodatkowe zasoby

  Instrukcja uruchamiania Hitachi Rac Dx13csk

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja uruchamiania Hitachi Rac Dx13csk

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja uruchamiania Hitachi Rac Dx13csk