Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210 są ważnymi dokumentami, które powinny być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo i bezproblemowe użytkowanie tego produktu. Instrukcje obejmują informacje na temat bezpiecznego i prawidłowego użytkowania komputera, w tym informacje na temat wymagań zasilania, instalacji i konserwacji, a także zalecenia dotyczące używania i przechowywania. Instrukcje te także zawierają informacje na temat bezpiecznych praktyk i procedur, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Ważne jest, aby przeczytać i przestrzegać instrukcji, aby uniknąć potencjalnych problemów i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale są jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzenia przenośne (tj. telefony komórkowe, urządzenia nawigacyjne, odtwarzacze plików MP3 itp. ) konfigurować TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie.

NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu. W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa. Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Możliwie daleko odsunąć fotel kierowcy, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Możliwie daleko odsunąć fotel pasażera. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapiąć pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulowania pasa bezpieczeństwa należy stosować poniższe środki ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulowania ustawienia fotela należy stosować poniższe środki ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu regulacji fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. org/1999/xhtml">• Po zakończeniu regulacji ustawienia upewniać się, że fotel jest zablokowany. W przeciwnym przypadku może się on przypadkowo przesunąć, co może w konsekwencji spowodować wypadek. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zranione przez mechanizm regulacji fotela.

Ustawianie ręczne (jeżeli występuje)

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel przesuwa się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany.

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć do góry dźwignię regulacji kąta odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia musi powrócić do pierwotnego położenia).

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY mocno nie odchylać oparcia fotela.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu.

Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/10. jpg"/>

Regulacja wysokości siedziska (fotela kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

• Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się.

• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się.

Ustawianie elektryczne (jeżeli występuje)

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Dzieci mogą przypadkowo użyć przełączników regulacji ustawienia fotela, a przesuwający się fotel może je przygnieść. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia foteli:

Po przesunięciu fotela maksymalnie do przodu lub do tyłu nie próbować przesuwać go dalej. org/1999/xhtml">• Nie wydłużać czasu regulacji ustawienia fotela, gdy silnik pojazdu jest wyłączony. Może to spowodować rozładowanie akumulatora. org/1999/xhtml">• Nie regulować ustawienia dwóch foteli równocześnie. Może to spowodować usterkę układu elektrycznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/13. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

1. Przesunąć przełącznik do przodu lub do tyłu i na moment przytrzymać w tym położeniu. Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/14. jpg"/>

Regulacja kąta odchylenia oparcia

2. Po ustawieniu oparcia w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność systemów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

Regulacja pochylenia siedziska (1, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić kąt pochylenia przedniej części siedziska, należy:

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół przednią część przełącznika regulacji położenia siedziska.

Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Regulacja wysokości siedziska (2, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół tylną część przełącznika regulacji położenia siedziska. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/17. jpg"/>

Podparcie odcinka lędźwiowego (jeżeli występuje)

• Podparcie odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą przełącznika.

• Aby zwiększyć podparcie, należy nacisnąć przednią część (1) przełącznika. Aby zmniejszyć podparcie, należy nacisnąć tylną część (2) przełącznika.

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli występują)

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Siedzenia tylne

Składanie siedzenia tylnego (jeżeli występuje)

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania może ona spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć foteli przednich, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, powodując szkody materialne lub stwarzając zagrożenie zdrowia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/21. jpg"/>

Aby złożyć oparcie siedzenia tylnego, należy:

1. Ustawić oparcie fotela przedniego w pozycji pionowej i w razie potrzeby przesunąć fotel do przodu. Maksymalnie obniżyć zagłówki siedzeń tylnych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

3. Pociągnąć dźwignię składania oparcia (1) znajdującą się w bagażniku.

4. Złożyć oparcie w kierunku przodu pojazdu.

5. Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i pociągnąć je do tyłu. Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do położenia pionowego należy przytrzymać oparcie i podnosić je powoli. Sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania niezablokowane oparcie może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie umieszczać na siedzeniach tylnych żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w kierowcę lub pasażerów, powodując poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy. Należy ponadto sprawdzić, czy włączony jest bieg 1. lub wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów)/włączono tryb P. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować ruszenie pojazdu z pracującym silnikiem po przypadkowej zmianie położenia selektora/dźwigni zmiany biegów.

Podłokietnik (jeżeli występuje)

Podłokietnik znajduje się pośrodku oparcia siedzeń tylnych. Aby rozłożyć podłokietnik, należy go wyciągnąć z oparcia, pociągając w dół.

Otwór umożliwiający przewożenie długich i wąskich ładunków (jeżeli występuje)

Pośrodku oparcia siedzeń tylnych znajduje się otwór umożliwiający przewożenie długich i wąskich przedmiotów (narty, kijki itp. ), które nie mieszczą się w zamkniętym bagażniku.

1. Wyciągnąć podłokietnik z oparcia i złożyć go na siedzisko. Pociągnąć w dół dźwignię zwalniania pokrywy otworu i otworzyć pokrywę. png"/>OSTROŻNIE

Podczas przekładania ładunku przez otwór w oparciu siedzeń tylnych uważać, by nie uszkodzić wnętrza pojazdu. org/1999/xhtml">• Ładunek umieszczony w otworze oparcia siedzeń tylnych należy prawidłowo mocować tak, by nie mógł przemieścić się podczas jazdy. png"/>OSTRZEŻENIE

Przewożony ładunek zawsze należy zabezpieczać tak, by się nie przemieszczał. Ładunek przemieszczający się podczas gwałtownego hamowania lub wypadku stanowi zagrożenie zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów. Nie umieszczać na siedzeniach tylnych żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w osoby siedzące na fotelach przednich. png"/>OSTRZEŻENIE

Ładowanie bagażu

Przed rozpoczęciem ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy.

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/33. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze należy sprawdzić, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/37. jpg"/>

Regulacja wysokości

1. Pociągnąć zagłówek ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/39. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/40. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (1) odchylania oparcia podnieść oparcie (2). Maksymalnie podwyższyć zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z zagłówkiem wymontowanym lub zamontowanym odwrotnie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/42. jpg"/>

Zamontowanie zagłówka

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (3) odchylania oparcia podnieść oparcie (4). png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze należy sprawdzić prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

* jeżeli występuje

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/45. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

Podgrzewanie i wentylacja foteli

Podgrzewanie foteli (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort w niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet w niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na fotelach z włączonym podgrzewaniem muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby, które nie są zdolne w pełni odczuwać zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

Kiedy podgrzewanie fotela jest włączone, NIGDY nie umieszczać na fotelu przedmiotów nieprzepuszczających ciepła, takich jak koc. Może to spowodować przegrzanie układu podgrzewania fotela, skutkujące uszkodzeniem fotela lub powstaniem pożaru.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

• Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny.

• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania.

• Nie wymieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie mat grzejnych lub układu wentylacji foteli. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/49. jpg"/>

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu silnika.

Podgrzewanie siedzeń należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Manualna regulacja temperatury

Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

– Fotele przednie

– Siedzenia tylne

• Automatyczna regulacja temperatury

Aby zapobiec poparzeniom, po włączeniu manualnym układ podgrzewania foteli rozpoczyna automatyczną regulację ich temperatury. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/Table_text_Arrow_3-21-2. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/Table_text_Arrow_3-21-3. jpg"/>

Aby zwiększyć temperaturę samodzielnie, należy nacisnąć przycisk. Jednakże po chwili układ powraca do trybu automatycznego.

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) podgrzewanie foteli jest zawsze wyłączone. Jeżeli jednak funkcja automatycznego sterowania komfortem jest włączona, podgrzewanie fotela włącza się i wyłącza w zależności od temperatury otoczenia.

• Automatyczne sterowanie komfortem (fotel kierowcy — jeżeli funkcja występuje)

Przy uruchomionym silniku układ podgrzewania fotela automatycznie reguluje temperaturę fotela w zależności od temperatury otoczenia. Naciśnięcie włącznika podgrzewania fotela powoduje przełączenie w tryb manualnej regulacji temperatury. Funkcja wymaga włączenia w menu „Settings” (Ustawienia) na ekranie systemu nawigacji. Więcej informacji podano w oddzielnej Instrukcji obsługi systemu multimedialnego dostarczonej z pojazdem.

Wentylacja foteli przednich (jeżeli występuje)

Wentylacja foteli umożliwia ich chłodzenie. Zapewnia je nawiew powietrza przez niewielkie otwory w powierzchni siedzisk i oparć.

Wentylację foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne — nie włączać wentylacji na stałe.

Wentylację fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu silnika.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę prędkości przepływu powietrza w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonej wentylacji powoduje jej wyłączenie.

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) wentylacja foteli jest zawsze wyłączona. Jeżeli jednak funkcja automatycznego sterowania komfortem jest włączona, wentylacja fotela włącza się i wyłącza w zależności od temperatury otoczenia.

Przy uruchomionym silniku układ wentylacji fotela automatycznie reguluje temperaturę fotela w zależności od temperatury otoczenia. Naciśnięcie włącznika wentylacji fotela powoduje przełączenie w tryb manualnej regulacji temperatury. Funkcja wymaga włączenia w menu „Settings” (Ustawienia) na ekranie systemu multimedialnego.

Aby uniknąć uszkodzenia układu wentylacji foteli:

• Wentylację foteli włączać TYLKO przy włączonym układzie klimatyzacji. Pozostawianie wentylacji foteli włączonej przez dłuższy czas przy wyłączonym układzie klimatyzacji może spowodować jej uszkodzenie.

• Uważać, aby nie rozlać płynów na siedziska i oparcia foteli przednich. Może to spowodować niedrożność otworów wentylacyjnych i nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie wkładać pod fotele torebek foliowych, gazet itp. Mogą one zablokować wloty powietrza i spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie zakładać pokrowców i nie modyfikować tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie wentylacji foteli.

• Jeżeli wentylacja foteli nie działa, ponownie uruchomić pojazd. Jeżeli funkcja nadal nie działa, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapiąć pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy ZAWSZE przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać małym dzieciom na podróżowanie na fotelu przednim pasażera (należy przestrzegać obowiązujących przepisów). Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by podczas jazdy dzieci siedziały na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY mocno nie odchylać oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Ostrzeganie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON lub START) przez ok. 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa i włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Przypomina to o konieczności zapięcia pasa. Jeżeli w tym czasie pas nie zostanie zapięty, na 6 sekund włącza się sygnał dźwiękowy.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki (stan ON lub START) lub zostanie odpięty przy włączonej stacyjce, lampka ostrzegawcza świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 100 sekund włącza się dźwięk ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/56. jpg"/>

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa (jeżeli występują)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON lub START) przez ok. 6 sekund świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Przypominają one o konieczności zapięcia pasów.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki (stan ON lub START) lub zostanie odpięty przy włączonej stacyjce, lampka ostrzegawcza świeci się przez 70 sekund.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa świeci się przez 70 sekund. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 35 sekund włącza się dźwięk ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”.

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/58. jpg"/>

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas.

Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. png"/>OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy.

Regulacja wysokości

Dla zapewnienia maksymalnej wygody i ochrony, wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa można ustawić w jednym z 4 położeń.

Odcinek barkowy pasa bezpieczeństwa należy ułożyć pośrodku barku, tak by opasywał klatkę piersiową, nie dotykając szyi. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/62. jpg"/>

Aby wyregulować wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa, należy podwyższyć lub obniżyć jego mocowanie.

Aby podwyższyć mocowanie pasa, należy przesunąć je do góry (1). Aby obniżyć mocowanie pasa, należy przesunąć je w dół (3), trzymając wciśnięty przycisk (2) blokady regulacji wysokości.

Aby zablokować mocowanie w danym położeniu, należy zwolnić przycisk.

Aby sprawdzić, czy mocowanie zablokowało się na swoim miejscu, należy spróbować je przesunąć. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/63. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić, czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowy tylny

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/images/info. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich są wyposażone w napinacze. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych. Podczas silnego zderzenia czołowego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa.

Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i ściągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• W takim przypadku napinacze powinna sprawdzić, naprawić lub wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Niefachowo wykonane naprawy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego naprawy pojazdu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/69. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na ilustracji:

1. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

2. Zwijacz pasa z napinaczem (fotele przednie)

3. Moduł sterowania układem SRS-Airbag (SRSCM)

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po włączeniu stacyjki (stan ON), nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne, bezpieczne objawy aktywacji elementów układu.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny mieć zawsze zapięty biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć na klatce piersiowej pomiędzy piersiami, tak by nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na siedzeniach tylnych. Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są przewożone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na siedzeniach tylnych i mieć zapięte pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Dzieci są najlepiej zabezpieczone podczas wypadku, gdy siedzą z tyłu i są prawidłowo przypięte pasami.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na fotelu przednim, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku albo na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby kontuzjowane

Przewożone osoby kontuzjowane powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone części należy jak najszybciej wymieniać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą łagodnego roztworu mydła i ciepłej wody. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zderzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Fotelik dla dziecka można umieścić na fotelu przednim pod warunkiem uprzedniego wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Dzieci, bez względu na wiek, są bezpieczniejsze na siedzeniach tylnych niż na fotelu przednim pasażera. Dziecko podróżujące na fotelu przednim może zostać mocno uderzone przez napełniającą się poduszkę powietrzną, co stwarza ZAGROŻENIE JEGO ZDROWIA lub ŻYCIA.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru. Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na siedzeniach tylnych są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych. Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach.

Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na siedzeniach tylnych. Należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci są projektowane tak, aby mocować je na siedzeniach tylnych samochodu za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa, biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa, mocowań pętlowych lub systemu ISOFIX.

Zawsze mocować fotelik dla dziecka na siedzeniu tylnym.

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do tylnego siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika zaczepianego o oparcie fotela, ponieważ takie mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci. Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/78. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza obciążenie szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach).

Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka przy montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/79. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Odcinek barkowy musi wygodnie przebiegać przez bark i klatkę piersiową. Nie może on przebiegać przez szyję ani twarz. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować zagłówek.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy zamontować fotelik w pojeździe zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. Fotelik należy zamontować w następujący sposób:

• Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować mocowanie pętlowe ISOFIX i/lub system kotwiczenia ISOFIX. org/1999/xhtml">• Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak nieznacznie przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy wyregulować ustawienie siedzenia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">• Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte pasami do fotelika, zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy w foteliku dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX. Fotelik można zamontować za pomocą systemu ISOFIX wyłącznie, jeżeli posiada on homologację dla danego modelu samochodu albo homologację uniwersalną, zgodną z regulaminem nr 44 lub 129 EKG ONZ.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/83. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. Środkowe siedzenie tylne nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/85. jpg"/>

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń ISOFIX

B: kotwiczenia ISOFIX

Lokalizację kotwiczeń ISOFIX wskazują symbole umieszczone na siedziskach lewego i prawego siedzenia tylnego (patrz strzałki na ilustracji).

Oba zewnętrzne siedzenia tylne są wyposażone w parę kotwiczeń ISOFIX oraz odpowiadające im kotwiczenia pętli z tyłu oparć.

Foteliki dla dzieci kategorii „uniwersalnej” zgodnie z regulaminem nr 44 lub 129 EKG ONZ należy dodatkowo mocować za pomocą pętli górnych do zaczepów z tyłu oparć siedzeń tylnych.

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego.

Aby użyć kotwiczeń ISOFIX, nacisnąć górne części ich osłon.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego uchwytu można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie uchwytu lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Jest to niezbędne, ponieważ podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i w razie kolejnego wypadku nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Uchwyty haków do mocowania fotelików dla dzieci znajdują się na półce tylnej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/88. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelik dziecięcy nad oparciem siedzenia pojazdu.

W samochodach wyposażonych w regulowane zagłówki należy przełożyć pętlę mocującą pod zagłówkiem, pomiędzy jego wspornikami. Jeżeli siedzenie nie ma zagłówków, należy przełożyć pętlę mocującą nad oparciem. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego uchwytu ISOFIX do mocowania górnej pętli mocującej można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do uchwytów górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie uchwytu. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka. org/1999/xhtml">• Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według regulaminów EKG ONZ

Informacje dla użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci

• Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii.

• Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii.

• „–”: nie dotyczy.

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

Ustawienie

1

2

3

4

5

6

Fotelik uniwersalny przypinany pasami bezpieczeństwa

Tak
P, T

Tak1)
P, T

P: fotelik skierowany do przodu

T: fotelik skierowany do tyłu

OCN7030068L

Fotelik dla dzieci typu i-Size

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2

Nie

Tak

Nosidełko

(fotelik ISOFIX mocowany bokiem)

ISOFIX CRF: L1, L2

Fotelik dla niemowląt z mocowaniem ISOFIX
(fotelik dla małych dzieci)

ISOFIX CRF: R1

Tak
T

Mały fotelik ISOFIX

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

Duży fotelik ISOFIX
(nie siedzisko)

ISOFIX CRF:
F3, R3

Tak
P, T2)

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISOFIX CRF: B2

Tak3)

Siedzisko pełnej szerokości

ISOFIX CRF: B3

Numer miejsca siedzącego

Położenie w pojeździe

Lewe przednie

2. rząd, lewe

Środkowe przednie

2. rząd, środkowe

Prawe przednie

2. rząd, prawe

Uwaga¹: Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą.

Uwaga²: Miejsce przeznaczone do mocowania dużego fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy.

– Fotel kierowcy: ustawić fotel w położeniu środkowym (miejsce nr 1).

– Fotel przedni pasażera: przesunąć fotel maksymalnie do przodu (miejsce nr 3).

Uwaga³: Aby zamontować siedzisko, należy wymontować zagłówek siedzenia. org/1999/xhtml"> Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego na fotelu przednim pasażera, a szczególnie nigdy nie montować na nim fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy. jpg" alt=""/> W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (z systemem ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika.

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/92. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu tylnym i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Upewnić się, że pas nie jest skręcony. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/93. jpg"/>

2. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/94. jpg"/>

3. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zaleca użycie górnej pętli mocującej łącznie z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 3-35.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci kategorii „uniwersalnej” pasami bezpieczeństwa według regulaminu EKG ONZ. Należy używać fotelików dla dzieci posiadających wymagane homologacje oraz dostosowanych do wzrostu i wagi dziecka.

Podczas używania fotelików dla dzieci należy stosować się do wytycznych z poniższej tabeli.

Grupa wagowa

Fotel przedni pasażera

Siedzenie tylne zewnętrzne

Siedzenie tylne środkowe

0: do 10 kg
(0 ÷ 9 miesięcy)

×

U

0+: do 13 kg
(0 ÷ 2 lat)

I: od 9 do 18 kg
(9 miesięcy ÷ 4 lat)

II i III: od 15 to 36 kg
(4 ÷ 12 lat)

U: odpowiednie dla kategorii „uniwersalnej” fotelików, dopuszczonych do użytku w tej grupie wagowej.

×: nigdy nie montować fotelika dziecięcego na fotelu przednim pasażera.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

Jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza w razie wypadku poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

Zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać dziecka w żadnym foteliku dziecięcym ani w siedzisku podwyższającym na fotelu przednim pasażera Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Siedzenia tylne to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania samochodu i wyłączenia silnika, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siadać zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani opierać o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim.

Położenie poduszek powietrznych jest oznaczone napisami „AIRBAG” wytłoczonymi w ich pokrywach.

Zadaniem układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się tylko w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od rodzaju uderzenia.

Boczne poduszki powietrzne nie aktywują się podczas wszystkich uderzeń bocznych ani we wszystkich przypadkach przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi, ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a osobami w pojeździe. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, np. przy drzwiach, szybach drzwi bocznych, słupkach przednich i tylnych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON). Może to spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się nad drzwiami przednimi i tylnymi, wzdłuż wzmocnień dachowych, po stronie prawej i lewej pojazdu.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się tylko w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od rodzaju uderzenia.

Kurtynowe poduszki powietrzne nie aktywują się podczas wszystkich uderzeń bocznych ani we wszystkich przypadkach przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, np. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania wieszać wyłącznie odzież. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Zwijacz pasa z napinaczem

6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

7. Moduł sterowania układem SRS-Airbag

8. Czujniki zderzenia czołowego

9. Czujniki uderzenia bocznego

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy włączonej stacyjce (stan ON) i w ciągu 3 minut po jej wyłączeniu (stan OFF) stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji określa on na podstawie sygnałów czujników układu, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych objawów może oznaczać usterkę układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 3 ÷ 6 sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 3 ÷ 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga przy uruchomionym silniku.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji gdy stacyjka jest włączona (stan ON) oraz przez około 3 minuty po jej wyłączeniu (stan OFF).

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji, jego kierunku itp. Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Po wypadku widać opróżnione poduszki powietrzne, zwisające z miejsc mocowania.

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu.

Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest niezbędnym warunkiem skutecznego działania poduszek powietrznych.

• Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/105. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/106. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają rozerwane pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Rozerwanie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/107. jpg"/>

Po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. Umożliwia to kierowcy utrzymanie widoczności do przodu oraz możliwości kierowania i obsługi elementów sterujących. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem (powyżej schowka przedniego) nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, smartfony lub płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć długiego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Skórę narażoną na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednokrotnego użytku.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na fotelu przednim pasażera

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka na fotelu przednim pasażera. Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie montować fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera, a szczególnie NIGDY nie montować na nim fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy! Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Brak aktywacji poduszek powietrznych podczas kolizji

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji, ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. W przypadku nawet nieznacznego przesunięcia lub obrócenia czujnika uderzenia poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Zamontowanie na zderzaku osłon nieoryginalnych lub niedopuszczonych przez firmę Hyundai może niekorzystnie wpływać na skuteczność działania poduszek powietrznych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu poduszek powietrznych, podczas wymiany zderzaka należy stosować wyłącznie oryginalne części Hyundai lub zamienniki dopuszczone do tego pojazdu. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy włączyć stan LOCK/OFF lub ACC stacyjki. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/113. jpg"/>

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/115. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas uderzenia w bok samochodu. Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce. Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/117. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/118. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/119. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/120. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu (obniżenie jego przedniej części). Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o dużym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/121. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

• Pojazdy bez czujnika przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Elantra_CN7/3_Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/122. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po włączeniu stacyjki (stan ON) lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, fotelach przednich i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń lub zagrożenia życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywach poduszek powietrznych w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą niekorzystnie wpływać na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. W celu uzyskania potrzebnych informacji zaleca się konsultację z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód. org/1999/xhtml">Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. org/1999/xhtml">Nie modyfikować foteli przednich. Modyfikacje foteli przednich mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag). org/1999/xhtml">Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON) może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawanie spojlerów czołowych lub bocznych albo zmiana prześwitu może zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzystania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych.

Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale są jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad ostrożności mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzeń przenośnych (tj. telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, odtwarzaczy plików MP3 itp. ) używać TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie.

NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu. W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa. Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Możliwie daleko odsunąć fotel kierowcy, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Możliwie daleko odsunąć fotel pasażera. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. org/1999/xhtml">• Po zakończeniu regulacji ustawienia upewniać się, że fotel jest zablokowany. W przeciwnym przypadku może się on przypadkowo poruszyć i spowodować wypadek. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany.

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć do góry dźwignię regulacji kąta odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia musi powrócić do pierwotnego położenia).

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu.

Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

Regulacja wysokości siedziska (fotela kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się. org/1999/xhtml">• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się.

Podłokietnik (fotela kierowcy, jeżeli występuje)

Aby rozłożyć podłokietnik, należy go pociągnąć w dół.

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli występują)

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Siedzenia tylne

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania może ona spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, powodując szkody materialne lub stwarzając zagrożenie zdrowia.

1. Ustawić oparcie fotela przedniego w pozycji pionowej i w razie potrzeby przesunąć fotel do przodu. Maksymalnie obniżyć zagłówek siedzenia tylnego (jeżeli występują regulowane zagłówki).

3. Włożyć sprzączkę tylnego pasa biodrowo-barkowego do uchwytu w nakładce bocznej. Dzięki temu biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa nie przeszkodzi w składaniu oparcia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

4. Pociągnąć do góry dźwignię składania oparcia i złożyć oparcie w kierunku przodu pojazdu.

Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i popchnąć je do tyłu. Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane.

Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych należy pamiętać o ułożeniu odcinków barkowych pasów bezpieczeństwa we właściwym położeniu. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do pozycji pionowej:

Uważać, aby nie uszkodzić pasa bezpieczeństwa ani jego klamry. Nie dopuścić do zahaczenia czy zaciśnięcia pasa ani jego klamry pomiędzy oparciem a siedziskiem. Sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. Jeżeli oparcie nie będzie zablokowane, podczas wypadku lub gwałtownego hamowania może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych należy pamiętać o ułożeniu odcinków barkowych pasów bezpieczeństwa we właściwym położeniu.

• Przełożenie pasa przez prowadnicę znajdującą się na siedzeniu tylnym zapobiega zaklinowaniu pasa za fotelem lub pod nim.

Przewożenie ładunku

Przewożony ładunek zawsze należy zabezpieczać tak, by się nie przemieszczał. Ładunek przemieszczający się podczas gwałtownego hamowania lub wypadku stanowi zagrożenie zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów. Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w osoby siedzące na fotelach przednich. png"/>OSTRZEŻENIE

Ładowanie bagażu

Podczas ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy. W pojazdach ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów należy ponadto sprawdzić, czy selektor znajduje się w położeniu N, a w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów należy sprawdzić, czy włączony jest bieg wsteczny lub 1. bieg. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować ruszenie pojazdu z pracującym silnikiem po przypadkowej zmianie położenia selektora/dźwigni zmiany biegów.

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/27. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/28. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/30. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/31. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (1) odchylania oparcia podnieść oparcie (2). Maksymalnie podnieść zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/33. jpg"/>

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (3) odchylania oparcia podnieść oparcie (4). png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

* Wersja 5-miejscowa

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/36. jpg"/>

Regulacja wysokości

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Nacisnąć przycisk (1) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (2) do góry.

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (3) zagłówka do otworów.

Podgrzewanie foteli (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet przy niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na fotelach z włączonym podgrzewaniem muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby, które nie są zdolne w pełni odczuwać zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

Kiedy podgrzewanie fotela jest włączone, NIGDY nie umieszczać na fotelu przedmiotów nieprzepuszczających ciepła, takich jak koc. Może to spowodować przegrzanie układu podgrzewania fotela, skutkujące uszkodzeniem fotela lub powstaniem pożaru.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny. org/1999/xhtml">• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania. org/1999/xhtml">• Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie mat grzejnych lub układu wentylacji foteli. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/41. jpg"/>

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu silnika.

Podgrzewanie siedzeń należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) pod-grzewanie foteli jest zawsze wyłączone.

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy ZAWSZE przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać małym dzieciom na podróżowanie na przednim fotelu pasażera (należy przestrzegać obowiązujących przepisów). Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by podczas jazdy dzieci siedziały na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez około 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, na około 6 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku ruszenia z niezapiętym pasem bezpieczeństwa kierowcy bez przekraczania prędkości 20 km/h świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Lampka nie gaśnie nawet po zatrzymaniu pojazdu.

Po przekroczeniu prędkości 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włącza się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Przy prędkości powyżej 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera (jeżeli występuje)

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa pasażera jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez około 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas bezpieczeństwa pasażera nie zostanie zapięty, lampka ostrzegawcza świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku ruszenia z niezapiętym pasem bezpieczeństwa pasażera bez przekraczania prędkości 20 km/h świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa pasażera podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włącza się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera. Kierowca powinien poinstruować pasażera o prawidłowej pozycji siedzącej opisanej w Instrukcji. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/images/info. png"/>Informacja

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel pasażera nie jest zajęty. Jeżeli pasażer opuści pojazd przy włączonym ostrzeżeniu, ostrzeżenie pozostaje włączone przez 6 sekund.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera może włączyć się, gdy na fotelu pasażera zostanie umieszczony bagaż, komputer przenośny lub inne urządzenie elektroniczne.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa (jeżeli występują)

Siedzenie tylne lewe (1) i prawe (3)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Przypominają one o konieczności zapięcia pasów.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włączają się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Siedzenie tylne środkowe (2) (wersja 5-miejscowa, jeżeli występuje)

Niezależnie od tego, czy miejsce jest zajęte, czy nie:

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki, lampka ostrzegawcza świeci się przez ok. 70 sekund.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się nadal przez ok. 70 sekund niezależnie od prędkości.

Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie odpięty podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się przez 70 sekund. Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie odpięty podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h, na ok.

W przypadku otwarcia drzwi tylnych podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h lampki ostrzegawcze i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy nie włączają się nawet po przekroczeniu prędkości 20 km/h. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera z tyłu.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel tylny nie jest zajęty.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa może włączyć się, gdy na fotelu tylnym zostanie umieszczony bagaż, komputer przenośny lub inne urządzenie elektroniczne.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/50. jpg"/>

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. png"/>OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/54. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Po zwolnieniu pas będzie można wyciągnąć płynnie.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich oraz lewego i prawego siedzenia tylnego są wyposażone w napinacze w zwijaczach i napinacze dociągania pasów bezpieczeństwa do punktów kotwiczenia (EFD).

Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych. Podczas silnego zderzenia czołowego lub bocznego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa.

Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i ściągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

– Napinacz w zwijaczu

Zadaniem napinacza w zwijaczu jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała barkowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych.

– Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD)

Zadaniem napinacza dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała biodrowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych (jeżeli występuje, tylko po stronie kierowcy).

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. png"/>OSTROŻNIE

Wersje z czujnikiem przewrócenia się samochodu na bok lub dach

Napinacze aktywują się nie tylko podczas zderzenia czołowego, lecz także przy uderzeniu w bok samochodu lub przewróceniu się samochodu na bok albo dach.

Wersje bez czujnika przewrócenia się samochodu na bok lub dach

Napinacze aktywują się nie tylko podczas zderzenia czołowego, lecz także przy uderzeniu w bok samochodu.

Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• NIGDY samodzielnie nie sprawdzać, nie konserwować, nie naprawiać ani nie wymieniać napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te może wykonywać wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Niefachowo wykonane naprawy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego przeglądy pojazdu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/62. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na ilustracji:

(1) Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

(2) Zwijacze pasów bezpieczeństwa przednich z napinaczami

(3) Moduł sterowania układem SRS-Airbag

(4) Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) (tylko po stronie kierowcy, jeżeli występuje)

(5) Zwijacze pasów bezpieczeństwa tylnych z napinaczami (jeżeli występują)

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po włączeniu stacyjki (stan ON), nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych albo po przewróceniu się pojazdu (wersje z czujnikiem przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach).

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne, bezpieczne objawy aktywacji elementów układu.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by znajdował się na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach. Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są przewożone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na tylnych siedzeniach i mieć zapięte pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Dzieci są najlepiej zabezpieczone podczas wypadku, gdy siedzą z tyłu i są prawidłowo przypięte pasami.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku albo na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby kontuzjowane

Przewożone osoby kontuzjowane powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone części należy jak najszybciej wymieniać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą łagodnego roztworu mydła w ciepłej wodzie. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zderzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Fotelik dla dziecka można umieścić na fotelu przednim pod warunkiem uprzedniego wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Dzieci, bez względu na wiek, są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach niż na przednim fotelu pasażera. Dziecko podróżujące na przednim fotelu może zostać mocno uderzone przez napełniającą się poduszkę powietrzną, co stwarza ZAGROŻENIE JEGO ZDROWIA lub ŻYCIA.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru. Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych. Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach.

Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach. Należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci są projektowane tak, aby mocować je na tylnych siedzeniach samochodu za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa, biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa, mocowań pętlowych lub systemu ISOFIX.

Zawsze mocować fotelik dla dziecka na siedzeniu tylnym.

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do tylnego siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika zaczepianego o oparcie fotela, ponieważ takie mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci. Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/72. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza naprężenia szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach). Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka przy montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/73. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać aż do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Odcinek barkowy musi wygodnie przebiegać przez bark i klatkę piersiową. Nie może on przebiegać przez szyję ani twarz. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy zamontować fotelik w pojeździe zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta fotelika. Fotelik należy zamontować w następujący sposób:

• Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować mocowanie pętlowe ISOFIX i/lub system kotwiczenia ISOFIX. org/1999/xhtml">• Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak lekko przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy wyregulować ustawienie siedzenia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">• Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte do fotelika, zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy w foteliku dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX. Fotelik można zamontować za pomocą systemu ISOFIX wyłącznie, jeżeli posiada on homologację dla danego modelu samochodu albo homologację uniwersalną, zgodną z regulaminem ECE-R 44 lub ECE-R 129.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. Środkowe siedzenie tylne nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/79. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/80. jpg"/>

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń ISOFIX,
B: kotwiczenia ISOFIX

Lokalizację kotwiczeń ISOFIX wskazują symbole umieszczone na siedziskach lewego i prawego siedzenia tylnego (patrz strzałki na ilustracji). Oba zewnętrzne siedzenia tylne są wyposażone w parę kotwiczeń ISOFIX oraz odpowiadające im kotwiczenia pętli z tyłu oparć.

Foteliki dla dzieci kategorii „uniwersalnej” zgodnie z regulaminem ECE-R 44 lub ECE-R 129 należy dodatkowo mocować za pomocą pętli górnych do zaczepów z tyłu oparć siedzeń tylnych.

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego.

Aby użyć kotwiczeń ISOFIX, nacisnąć górne części ich osłon.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego uchwytu można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie uchwytu lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomocą pętli znajdują się z tyłu oparć siedzeń pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/83. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelik dziecięcy nad oparciem siedzenia pojazdu.

W samochodach wyposażonych w regulowane zagłówki należy przełożyć pętlę mocującą pod zagłówkiem, pomiędzy jego wspornikami. Jeżeli siedzenie nie ma zagłówków, należy przełożyć pętlę mocującą nad oparciem. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego uchwytu ISOFIX do mocowania górnej pętli mocującej można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do uchwytów górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie uchwytu. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka.

Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ (informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

• Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• –: nie dotyczy

* wersja 5-miejscowa (jeżeli występuje) Na podstawie regulaminu ECE R-16. 06, dodatek 17, załącznik 3

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

Uwagi

1

2

3

4

5*

6

Poduszka powietrzna WŁ.

Poduszka powietrzna

WYŁ.

Fotelik uniwersalny przypinany
pasami bezpieczeństwa1)

Nie

Tak2)

P, T

Tak

Tak5)

P: fotelik skierowany do przodu

T: fotelik skierowany do tyłu

Wielkość fotelika (1, 2, 3)

Przykład:

– „F2” oznacza mały fotelik skierowany do przodu dla dzieci w wieku przedszkolnym (6 ÷ 7 lat)

– „F3” oznacza duży fotelik skierowany do przodu dla dzieci starszych (7 ÷ 10 lat)

– „R1” oznacza mały fotelik skierowany do tyłu dla niemowląt (0 ÷ 1 rok)

– „R2” oznacza średni fotelik skierowany do tyłu dla małych dzieci (2 ÷ 4 lat)

– „R3” oznacza duży fotelik skierowany do tyłu dla małych dzieci (4 ÷ 5 lat)

Fotelik dla dzieci typu i-Size

Nosidełko (fotelik ISOFIX mocowany bokiem)

Fotelik ISOFIX:

L1, L2

Fotelik dla niemowląt ISOFIX (tj. fotelik dla małych dzieci)

R1

Tak3)

T

Mały fotelik ISOFIX

F2, F2X, R2, R2X

Tak3) P, T

Duży fotelik ISOFIX
(bez siedziska)

F3, R3

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISO CRF: B2

Tak4)

Siedzisko pełnej szerokości

ISO CRF: B3

Uwaga1): Fotelik uniwersalny przypinany pasami bezpieczeństwa dla wszystkich grup wagowych.

Uwaga2): Miejsce w pojeździe nieodpowiednie dla fotelika dla dzieci w przypadku włączonej przedniej poduszki powietrznej pasażera. org/1999/xhtml">3): Aby zamontować fotelik dla dzieci ISOFIX:

– Fotel kierowcy: Odsunąć fotel do położenia środkowego, maksymalnie go podnieść i ustawić wsporniki zagłówka pod kątem 9°.

– Przedni fotel pasażera: Maksymalnie przesunąć fotel do przodu i ustawić wsporniki zagłówka pod kątem 9°. org/1999/xhtml">4): Aby zamontować fotelik dla dzieci ISOFIX: Wymontować zagłówek siedzenia. org/1999/xhtml">5): Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą. org/1999/xhtml"> Jeżeli masa ciała dziecka jest mniejsza niż 13 kg, nie montować fotelika dla dziecka zwróconego przodem do kierunku jazdy na żadnym miejscu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/86. jpg" alt=""/> W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (w systemie ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika.

Numer

siedzenia

Miejsce

w pojeździe

Lewe przednie

Środkowe przednie

Prawe przednie

2. rząd, strona lewa

2. rząd, środek

2. rząd, strona prawa

* wersja 5-miejscowa (jeżeli występuje)

Zalecane foteliki dla dzieci

Grupa wagowa

Nazwa

Producent

Rodzaj mocowania

Nr zatwierdzenia
wg regulaminu
ECE-R44/R129

Grupa 0+

Cabriofix i Familyfix

Maxi Cosi

ISOFIX

E4 04443907

Grupa I

Duo Plus

Britax Römer

ISOFIX i mocowanie pętlowe

E1 04301133

Grupa II

KidFix II XP

Fotelik zwrócony do przodu z mocowaniem ISOFIX i mocowany pasem bezpieczeństwa pojazdu

E1 04301323

Grupa III

Junior III

Graco

Fotelik zwrócony do przodu mocowany pasem bezpieczeństwa pojazdu

E11 03. 44. 164

E11 03. 165

Informacje na temat producentów fotelików

Maxi Cosi Cabriofix i Familyfix: http://www. com

Britax Römer:

Graco: www. pl

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. org/1999/xhtml">• W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (z systemem ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika. org/1999/xhtml">• Jeżeli zagłówek fotela powoduje niestabilność fotelika dla dzieci, zagłówek należy wymontować.

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/89. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu tylnym i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Upewnić się, że pas nie jest skręcony. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/90. jpg"/>

2. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/91. jpg"/>

3. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zaleca użycie górnej pętli mocującej łącznie z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 3-36.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą nie aktywować się. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać na przednim fotelu pasażera żadnych fotelików (zwróconych przodem lub tyłem do kierunku jazdy) ani siedzisk dla dzieci. Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania samochodu i wyłączenia silnika, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siadać zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani opierać o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim. Położenie poduszek powietrznych jest oznaczone napisami „AIRBAG” wytłoczonymi w ich pokrywach.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i utrzymywać właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/97. jpg"/>

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, które może spowodować aktywująca się poduszka powietrzna. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/98. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/99. jpg"/>

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/100. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/101. jpg"/>

Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się przez 60 sekund, a następnie gaśnie. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera. Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takiej sytuacji należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym. png"/>OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników świeci się. org/1999/xhtml">• Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera nie świeci się, a lampka sygnalizacyjna jej włączenia świeci się przez ok. 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF. org/1999/xhtml">• W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się tylko w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły uderzenia.

W samochodach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa po obu stronach pojazdu mogę się aktywować w przypadku wykrycia przez ten czujnik przewrócenia się pojazdu.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi, ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a użytkownikami samochodu. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, np. przy drzwiach, szybach drzwi bocznych, słupkach przednich i tylnych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON). Może to spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się nad drzwiami przednimi i tylnymi, wzdłuż wzmocnień dachowych, po stronie lewej i prawej pojazdu.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się jedynie w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

W samochodach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne po obu stronach pojazdu mogę się aktywować w przypadku wykrycia przez ten czujnik przewrócenia się pojazdu.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach.

Ze względów bezpieczeństwa na haczykach na ubrania nie należy wieszać ciężkich przedmiotów. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, np. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania wieszać wyłącznie odzież. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami i napinaczami*

6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

7. Moduł sterowania układem SRS-Airbag i czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach*

8. Czujniki zderzenia czołowego

9. Czujniki uderzenia bocznego*

10. Ciśnieniowe czujniki uderzenia bocznego*

11. Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera*

12. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

* jeżeli występuje

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy włączonej stacyjce (stan ON) stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji określa on na podstawie sygnałów czujników układu, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może oznaczać usterkę dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 6 sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga przy uruchomionym silniku.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego albo przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji tylko wtedy, gdy stacyjka jest włączona (stan ON).

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji, jego kierunku itp. Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zobaczenie po wypadku już opróżnionych poduszek powietrznych, zwisających z miejsc mocowania.

• W pojazdach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach, boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się nie tylko podczas silnych uderzeń bocznych, lecz także w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach.

W przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach kurtynowe poduszki powietrzne pozostają napełnione dłużej. Ma to na celu ochronę kierowcy i pasażerów przed wypadnięciem z pojazdu (jeżeli jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach).

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu. Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest niezbędnym warunkiem skutecznego działania poduszek powietrznych.

Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/112. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/113. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają rozerwane pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Rozerwanie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/114. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/115. jpg"/>

Po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. Umożliwia to kierowcy utrzymanie widoczności przed pojazdem oraz możliwości kierowania pojazdem i obsługi elementów sterujących. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem — powyżej schowka przedniego — nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, kasety czy płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć długiego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera. org/1999/xhtml">• Duże niebezpieczeństwo! W pojeździe wyposażonym w poduszkę powietrzną pasażera nigdy nie montować na przednim fotelu pasażera fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy. org/1999/xhtml">• NIGDY nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera. Napełniająca się poduszka powietrzna może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji, ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. W przypadku nawet nieznacznego przesunięcia lub obrócenia czujnika uderzenia poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Nie montować osłon zderzaków ani nie wymieniać zderzaków na nieoryginalne. Może to niekorzystnie wpływać na działanie układu poduszek powietrznych podczas zderzenia. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy włączyć stan LOCK/OFF lub ACC stacyjki. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/121. jpg"/>

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/123. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/124. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas uderzenia w bok lub przewrócenia się samochodu (jeżeli jest on wyposażony w czujnik przewrócenia się na bok lub na dach). Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce. Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/126. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/127. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/128. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/129. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu i obniżenie jego przedniej części. Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o dużym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/130. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

• Pojazdy z czujnikiem przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach wykrytego przez czujnik.

• Pojazdy bez czujnika przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/131. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po włączeniu stacyjki (stan ON) lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, przednich fotelach i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą niekorzystnie wpływać na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Konieczne informacje można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód. org/1999/xhtml">Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. org/1999/xhtml">Nie modyfikować foteli przednich. Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag). org/1999/xhtml">Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON) może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawanie spojlerów czołowych lub bocznych albo zmiana prześwitu może zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell R1 2210