Instrukcje i informacje o gwarancji Canon Imagerunner C3480i

Canon Imagerunner C3480i to wydajny, wszechstronny drukarka laserowa z technologią zarządzania informacjami. Drukarka jest wyposażona w wyświetlacz LCD wielojęzyczny, który pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie funkcjami drukarki. Canon Imagerunner C3480i oferuje szybki, wysokiej jakości druk w kolorze i w skali szarości oraz szeroką gamę opcji skanowania, w tym skanowanie do poczty elektronicznej, folderu lokalnego, serwera FTP i do skanera internetowego. Drukarka jest łatwa w konfiguracji i używaniu, a więc może być łatwo zainstalowana i uruchomiona. Canon Imagerunner C3480i jest objęty gwarancją na trzy lata. Wraz z drukarką dostarczane są instrukcje i informacje dotyczące gwarancji, które ułatwiają użytkownikom śledzenie i wykorzystanie wszystkich opcji gwarancyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i informacje o gwarancji Canon Imagerunner C3480i

Katalogi

Katalogi z urządzeniami domowymi oraz profesjonalnymi.

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi naszych urządzeń i akcesoriów dostępne w formacie PDF.

Arkusze danych

Karty arkuszy danych składników środków czyszczących Kärcher.

Pełną treść regulaminów poszczególnych rodzajów gwarancji można uzyskać po kliknięciu odpowiedniej oferty gwarancyjnej.


Europejski system gwarancyjny na sprzęt do przetwarzania obrazu (EWS)

Firma Canon oraz członkowie EWS gwarantują dobry stan techniczny produktu w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, zostanie przyjęty do bezpłatnej naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Canon w jednym z krajów objętych gwarancją EWS.

Niniejsza gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii oraz Wielkiej Brytani (i na nim zakupionych).

Z bezpłatnej usługi EWS można skorzystać tylko za okazaniem karty gwarancyjnej wraz z oryginałem faktury/paragonu wystawionego klientowi przez sprzedawcę. Na karcie gwarancyjnej musi znajdować się: (a) imię i nazwisko nabywcy (b) nazwa i adres sprzedawcy (c) nazwa modelu i numer seryjny zakupionego produktu (d) data zakupu produktu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź zostaną zmienione po zakupie produktu przez użytkownika.

Firma Canon może naprawić produkty lub wymienić je bądź ich elementy na nowe lub naprawione części o parametrach i niezawodności równoważnych z nowymi produktami. Firma Canon może również zastąpić produkty ich odpowiednikami, jeśli produkcja oryginalnego modelu została przerwana. Naprawione części lub produkty będą wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy będzie to dopuszczalne w ramach ustawowego prawa kraju, w którym ma zastosowanie niniejsza gwarancja.

1. Okres gwarancyjny

Niniejsza gwarancja jest ważna przez dwa lata* od daty zakupu przez klienta zgodnie z informacjami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach.

* Seria PIXMA G: dwa lata lub 30 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

PIXMA G550/650: dwa lata lub 10 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej

Usługa gwarancyjna jest dostępna w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.

Wszelkie koszty bezpiecznego transportu produktu do i z punktu serwisowego ponosi klient. Jeśli produkt zostanie przeniesiony do kraju, który nie jest objęty systemem EWS i w którym nie jest honorowana karty gwarancyjna, należy dostarczyć produkt do kraju zakupu, aby skorzystać z gwarancji.

3. EWS – członkowie:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o gwarancji w poszczególnych krajach, skontaktuj się z odpowiednim członkiem EWS.

4. Ograniczenia

Firma Canon oraz członkowie EWS nie obejmują gwarancją:– okresowych badań sprawności urządzeń, konserwacji, naprawy ani wymiany części ze względu na normalne zużycie;– materiałów eksploatacyjnych;– oprogramowania;– części, które ulegają zużyciu (np. głowic wideo, części optycznych projektora, poduszeczek wchłaniających zużyty atrament i rolek prowadzących), a także materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (np. baterii i nośników danych), w tym m. in. kaset, płyt DVD, kart pamięci i odłączanych dysków twardych używanych z tym produktem;– uszkodzeń spowodowanych przez modyfikacje przeprowadzane bez zgody firmy Canon;– kosztów poniesionych przez usługodawców Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji produktu niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji produktu w wyniku specyfikacji, które uległy zmianie od daty dostawy produktu;– szkód wynikających braku zgodności produktu z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.

Naprawa gwarancyjna jest wykluczona, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:– niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem;– naprawy, modyfikacje lub czyszczenie wykonywane w nieautoryzowanym przez firmę Canon centrum serwisowym;– uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak atrament, papier, toner lub baterie), które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z danym projektorem firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem.– podłączanie produktu do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon;– niewłaściwe pakowanie produktu w celu przekazania go do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Canon;– wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja.

5. Inne

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, ponieważ produkt nie jest jeszcze sprzedawany w innym kraju lub został sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do projektora mogą nie być dostępne kraju naprawy.

Wyłączną odpowiedzialnością klienta jest tworzenie kopii zapasowych i zapisywanie plików oprogramowania oraz programów przed naprawą, aby móc przywrócić je po jej ukończeniu.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji. W przypadku zwrotu produktu do serwisu gwarancyjnego należy spakować go bardzo ostrożnie, zabezpieczyć go oraz załączyć dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną, instrukcje naprawy oraz (jeżeli ma zastosowanie) próbkę nośnika, na którym przechowywane są zdjęcia zrobione za pomocą produktu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta na mocy stosownych krajowych praw ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, które wynikają z umowy zakupu/sprzedaży. W przypadku braku jakichkolwiek obowiązujących krajowych przepisów prawa niniejsza gwarancja będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a firma Canon, jej spółki zależne i członkowie EWS w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z naruszenia jawnej lub dorozumianej gwarancji na ten produkt.

Zainteresowały Cię nasze produkty?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj, co jeszcze mamy dla Ciebie!

Kontakt

Chciałbyś zobaczyć produkty na żywo?

Umów się na spotkanie prezentacyjne, a my zaprezentujemy Ci naszą ofertę!

Umów spotkanie

Obserwuj nas:

Dział obsługi klienta

+48 533 710 600

Inventini

Usługi
Rekrutacja
Kontakt
Smart by Inventini
Blog

Blog:

RemaDays za nami!

Co zrobić, aby logo firmy było dobre i rozpoznawalne

Techniki druku wykorzystywane w reklamie

Inventini Sp.

ul. Towarowa 14, 44-338

Jastrzębie-Zdrój, Poland

Dbając o twoje bezpieczeństwo przetwarzamy dane zgodnie z RODO, jeśli chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Instrukcje i informacje o gwarancji Canon Imagerunner C3480i

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i informacje o gwarancji Canon Imagerunner C3480i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i informacje o gwarancji Canon Imagerunner C3480i