Instrukcje konfiguracji Ge Model Wa7800r

Ge Model Wa7800R to wysokowydajne urządzenie do automatycznego zarządzania siecią. Jego zaletą jest to, że pozwala na zautomatyzowanie różnych procesów konfiguracyjnych. Przy pomocy tego urządzenia można skonfigurować sieć bez konieczności zabawy w komputer. Konfiguracja sieci jest dostępna w wygodnym interfejsie użytkownika pozwalającym na łatwy dostęp do szczegółowych instrukcji konfiguracji. Urządzenie jest dostępne w wielu różnych konfiguracjach, w tym w wersji bezprzewodowej i przewodowej. Dzięki temu można z łatwością dostosować konfigurację do własnych potrzeb. Ge Model Wa7800R to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować sieć za pomocą jednego prostego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje konfiguracji Ge Model Wa7800r

Zyskaj więcej korzyści z telewizora, poprzez wykonanie prostych czynności instalacyjnych. Zaczynajmy! Jeśli twój model został wyposażony w urządzenie One Connect, pamiętaj by podłączyć je przewodem One Invisible Connection do telewizora, przed wykonaniem dalszych czynności. Jeśli nie posiadasz tego typu połączenia, podłącz kabel zasilający do telewizora. Następnie, podłącz dekoder telewizji kablowej lub inne urządzenia, takie jak odtwarzacz Blu-ray. Jest to niezbędne w celu dalszej autodetekcji, podczas przebiegu czynności instalacyjnych. Autodetekcja działa najskuteczniej, jeśli urządzenia są włączone. Po wykonaniu wszystkich połączeń, włącz telewizor oraz pozostałe urządzenia. Wybierz preferowany język. Pobierz aplikację SmartThings, by skonfigurować telewizor z urządzeniem przenośnym. Korzystanie z usługi SmartThings umożliwi ci na automatycznie zsynchronizowanie informacji o połączeniu Wi-Fi, połączenie konta Samsung z telewizorem oraz na zarejestrowanie telewizora Samsung. Ta aplikacja jest dostępna systemy operacyjne iOS oraz Android. Możesz także nacisnąć przycisk kierunkowy prawo na pilocie, by kontynuować konfigurację na telewizorze. Wzbogacaj swoje doświadczenia wizualne używając trybu inteligentnego. Zapewni on zoptymalizowany dźwięk, jasność i głośność. Możesz uruchomić tą funkcję teraz, bądź pominąć ten etap. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło. Jeśli używasz sieci przewodowej, podłącz kabel LAN do telewizora lub urządzenia One Connect. Spowoduje to automatyczne nawiązanie połączenia. Przeczytaj i wyraź zgodę na wszystkie zasady, warunki i politykę prywatności Smart Hub. By w pełni cieszyć się możliwościami telewizora, musisz posiadać konto Samsung. Możesz je utworzyć, lub jeżeli takowe posiadasz, wystarczy się na nie zalogować. Ponadto, jeśli chcesz, pomiń ten etap. Następnie, wprowadź swój kod pocztowy. Teraz twój telewizor będzie próbował zidentyfikować urządzenia, które podłączone są przez HDMI. Po jej zakończeniu, możesz użyć swojego pilota Smart by kontrolować nie tylko telewizor, ale i również wszystkie podłączone urządzenia, które są zaznaczone niebieskim znacznikiem. Jeśli autodetekcja się nie powiedzie, możesz skonfigurować ją ręcznie. Zakończ konfigurację swojego dostawcy usług. Przeczytaj podsumowanie konfiguracji telewizora. Jeśli wszystko się zgadza, przejdź dalej. Dopasuj Smart Hub do swoich potrzeb, poprzez dodanie dodatkowych aplikacji na ekranie Pierwszy ekran. Przetestuj swój pilot, by sprawdzić czy jest kompatybilny z telewizorem. I gotowe! Po zakończeniu konfiguracji, możesz zacząć oglądać swój nowy telewizor.

Instrukcje: używanie narzędzia konfiguracji modelu usług COM+ - WCF | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Po wybraniu odpowiedniego trybu hostingu użyj narzędzia wiersza polecenia COM+ Service Model Configuration (ComSvcConfig. exe), aby skonfigurować interfejsy aplikacji, które będą widoczne jako usługi sieci Web.

Uwaga

Aby wykonać dowolne z poniższych zadań, musisz być administratorem na maszynie.

W przypadku ComSvcConfig. exe na maszynie z Windows 7 w celu skonfigurowania usługi sieci Web do korzystania z najnowszej wersji modelu usługi (obecnie w wersji 4. 5) wykonaj następujące kroki:

 1. Ustaw klucz rejestru na [HKEY_LOCAL_COMPUTER\SOFTWARE\Microsoft\. NETFramework]\OnlyUseLatestCLR wartość DWORD 0x00000001

 2. Uruchamianie comsvcconfig. exe

 3. Przywróć oryginalną wartość klucza rejestru dodanego w kroku 1 lub usuń go, jeśli nie istnieje.

Ważne

Przywrócenie tego klucza rejestru jest ważne. Jest to klucz zgodności. Niewrócenie tej zmiany może spowodować problemy z innymi aplikacjami. NET uruchomionymi na maszynie).

Ostrzeżenie

W przypadku korzystania z opcji ComSvcConfig. exe /install na maszynie z systemem Windows 8 zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem "Aplikacja na komputerze wymaga następującej funkcji Windows:. NET Framework 3. 5 (obejmuje platformę. NET 2. 0 i. NET 3. 0", jeśli program. 5 nie jest zainstalowany. To okno dialogowe może być ignorowane. Alternatywnie można ustawić klucz rejestru OnlyUseLatestCLR na wartość DWORD 0x00000001

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy użyciu /install opcji i /hosting:complus, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  ComSvcConfig. exe /install /application:OnlineStore /contract:ItemOrders. Financial, IFinances /hosting:complus /verbose

  Polecenie dodaje interfejs IFinancesItemOrders. IFinancial składnika (z aplikacji OnlineStore COM+) do zestawu interfejsów, które zostaną ujawnione jako usługi sieci Web. Usługa używa trybu hostingu COM+, dlatego wymaga jawnej aktywacji aplikacji.

  Symbol wieloznaczny gwiazdka (*) może być używany dla składnika i interfejsu, należy unikać używania go, ponieważ można uwidocznić tylko wybrane funkcje jako usługi sieci Web. Jeśli program zostanie uruchomiony z przyszłą wersją tego składnika, użycie symbolu wieloznacznego może spowodować niezamierzone uwidocznienie interfejsów, które mogą nie być obecne w momencie ustalenia składni konfiguracji.

  Opcja /verbose nakazuje narzędziu wyświetlanie ostrzeżeń oprócz błędów.

  Kontrakt dla ujawnionej usługi będzie zawierać wszystkie metody z interfejsu IFinances.

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy użyciu opcji /install i /hosting:complus z jawnym nazewnictwem wymaganych metod, jak pokazano w poniższym przykładzie. Financial, IFinances. {Credit, Debit} /hosting:complus /verbose

  Polecenie dodaje tylko metody Credit i z Debit interfejsu IFinances jako operacje do widocznego kontraktu usługi. Wszystkie inne metody w interfejsie zostaną pominięte w kontrakcie i nie będzie można ich wywołać z klientów usługi sieci Web.

  Dodawanie interfejsu przy użyciu trybu Hosting internetowy interfejsu

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy /install użyciu opcji i /hosting:was, jak pokazano w poniższym przykładzie. exe /install /application:OnlineWarehouse /contract:ItemInventory. Warehouse, IStockLevels /hosting:was /webDirectory:root/OnlineWarehouse /mex /verbose

  Polecenie dodaje interfejs w IStockLevels składniku ItemInventory. Warehouse (z aplikacji COM+ OnlineWarehouse) do zestawu interfejsów, które zostaną ujawnione jako usługi sieci Web. Usługa jest hostowana w sieci Web w katalogu wirtualnym onlineWarehouse usług IIS, a nie w trybie COM+, dlatego aplikacja jest automatycznie aktywowana zgodnie z potrzebami.

  Aby można było korzystać z konfiguracji w procesie hostowanej w sieci Web, aplikacja COM+ musi być skonfigurowana do uruchamiania jako aplikacja biblioteki, a nie aplikacja serwera przy użyciu konsoli administracyjnej usług składowych. Aplikacje skonfigurowane jako aplikacje serwera używają standardowego trybu hostowania w sieci Web i naliczą przeskok procesu w celu przetwarzania każdego żądania.

  Opcja /mex dodaje dodatkowy punkt końcowy usługi Metadata Exchange (MEX), który używa tego samego transportu co punkt końcowy usługi aplikacji do obsługi klientów, którzy chcą pobrać definicję kontraktu z usługi.

  Usuwanie usługi internetowej dla określonego interfejsu

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy użyciu /uninstall opcji, jak pokazano w poniższym przykładzie. exe /uninstall /application:OnlineStore /contract:ItemOrders. Financial, IFinances /hosting:complus

  Polecenie usuwa interfejs w IFinances składniku ItemOrders. Financial (z aplikacji ONLINEStore COM+).

  Lista aktualnie ujawnionych interfejsów

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy użyciu /list opcji, jak pokazano w poniższym przykładzie. exe /list

  Polecenie wyświetla listę aktualnie ujawnionych interfejsów wraz z odpowiednim adresem i szczegółami powiązania w zakresie maszyny lokalnej.

  Lista określonych aktualnie ujawnionych interfejsów

  ComSvcConfig. exe /list /application:OnlineStore /hosting:complus

  Polecenie wyświetla obecnie widoczne interfejsy COM +hostowane wraz z odpowiednim adresem i szczegóły powiązania dla aplikacji OnlineStore COM+ na komputerze lokalnym.

  Wyświetlanie pomocy dotyczącej opcji

 • Uruchom polecenie ComSvcConfig przy użyciu /?, jak pokazano w poniższym przykładzie. exe /?

  Zobacz też

 • Omówienie integracji z aplikacjami COM+

Dodatkowe zasoby

Instrukcje konfiguracji Ge Model Wa7800r

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje konfiguracji Ge Model Wa7800r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje konfiguracji Ge Model Wa7800r