Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S

Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S jest łatwa i szybka. Przede wszystkim, należy wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania lodówki, aby zapewnić optymalną wydajność. Następnie należy zainstalować podłączenia do zasilania, wody i odprowadzania skroplin. Po zakończeniu instalacji, należy ustawić temperaturę lodówki, aby zapewnić optymalną wydajność. Wszystkie te kroki zapewnią, że lodówka Frigidaire Ffht2117l S będzie działała bez żadnych problemów, dzięki czemu można cieszyć się chłodnymi napojami i żywnością przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S

Konfiguracja

 1. Połącz drukarkę z siecią.

  Aby nawiązać połączenie, zobacz „Przewodnik konfiguracji - TS3100 series -”.

  Po nawiązaniu połączenia sterownik drukarki zostanie zainstalowany automatycznie. Ponadto automatycznie zostanie pobrane oprogramowanie „Canon Inkjet Print Utility” służące do wprowadzania szczegółowych ustawień drukowania.

  Uwaga

  • Komputer lub tablet musi mieć połączenie z tym samym routerem bezprzewodowym co drukarka.
  • Włącz udostępnianie drukarki w ustawieniach sieciowych komputera lub tabletu, a następnie wybierz sieć prywatną.
  • Sterownik drukarki nie zostanie zainstalowany automatycznie, jeśli wiele urządzeń jest połączonych z tą samą siecią.
  • W zależności od drukarki sterownik drukarki zostanie pobrany i zainstalowany przez Internet. W takim przypadku komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Z narzędzia Canon Inkjet Print Utility można korzystać tylko w przypadku wybranych modeli.
  • Aby pobrać narzędzie Canon Inkjet Print Utility komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Gdy obsługiwany komputer lub tablet jest wyposażony w port USB, można go podłączyć do drukarki za pomocą kabla USB. Połącz drukarkę z komputerem lub tabletem za pomocą kabla USB.
  • Jeżeli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na ekranie ustawień systemu operacyjnego, to znaczy, że sterownik drukarki nie jest zainstalowany. Zobacz Dodawanie drukarek i dodaj drukarkę.
 2. Zarejestruj drukarkę w programie Canon Inkjet Print Utility.

  Uruchom program Canon Inkjet Print Utility, a następnie wybierz używaną drukarkę na ekranie Wybierz model (Select Model).

Dostępne oprogramowanie

W systemie Windows 10 in S mode dostępne jest poniższe oprogramowanie firmy Canon.

 • Canon Inkjet Print Utility
 • Jeśli zegarek i telefon były już wcześniej ze sobą synchronizowane, ponowne ich skonfigurowanie może wymagać kilku dodatkowych czynności.

  Na początek upewnij się, że telefon i zegarek:

  • są włączone,
  • znajdują się blisko siebie,
  • nie mają włączonego trybu samolotowego.

  Konfigurowanie zegarka trwa zbyt długo

  Zaczekaj kilka minut, aż zegarek i telefon wymienią ze sobą dane.

  Jeśli po upływie 20 minut telefon nadal wyświetla komunikat „Pobieram informacje o zegarku” lub „Kończę…”, wykonaj poniższe czynności.

  Sprawdzanie, czy aplikacja i oprogramowanie telefonu są aktualne

  Sprawdzanie aktualizacji Androida

  Dowiedz się, jak zaktualizować telefon z Androidem.

  Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji Wear OS lub aplikacji towarzyszącej

  Jak zaktualizować Wear OS lub aplikację towarzyszącą

  Ponowne konfigurowanie zegarka i telefonu

  Po zaktualizowaniu aplikacji lub oprogramowania telefonu spróbuj ponownie połączyć urządzenia.

  1. Na telefonie otwórz aplikację Wear OS  lub aplikację towarzyszącą.

   Wskazówka: jeśli używasz aplikacji towarzyszącej, postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

  2. U góry kliknij strzałkę w dół   Dodaj nowy zegarek.
  3. Aby dokończyć, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Sprawdzanie połączenia Bluetooth na telefonie

 • Na telefonie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia.
 • Kliknij Połączone urządzenia. Odszukaj i kliknij Ustawienia połączeń.
 • Kliknij Bluetooth.
 • Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony.
 • Usuwanie zegarka z pamięci Bluetootha

 • U góry kliknij strzałkę w dół 

  Ponowne uruchamianie zegarka i telefonu

  Wyłączanie i ponowne włączanie urządzeń

 • Na zegarku naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 15 sekund lub aż zegarek się wyłączy.
 • Uruchom ponownie telefon z Androidem.
 • Resetowanie zegarka

  Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności nadal masz problemy, odłącz zegarek i przywróć na nim ustawienia fabryczne. Możesz potem zacząć konfigurowanie zegarka od nowa.

  Ważne: w trakcie przywracania ustawień fabrycznych aplikacje, ustawienia i dane na zegarku są kasowane.

  Odłączanie zegarka od aplikacji Wear OS

 • U dołu kliknij Ustawienia zaawansowane  Zapomnij zegarek.
 • Aby potwierdzić, kliknij Zapomnij zegarek.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych zegarka

  Jeśli nadal masz problemy: odinstaluj aplikację Wear OS lub aplikację towarzyszącą i zainstaluj ją jeszcze raz. Następnie spróbuj ponownie.

  Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  W przypadku większości drukarek HP, które zostały wprowadzone na rynek po 2014 r., Wi-Fi Direct to opcja połączenia, któranie wymaga połączenia internetowego do bezprzewodowego wysyłania zadań drukowania do drukarki.

  Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Windows)

  Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem z systemem Windows.

  1. Wybierz nazwę drukarki z Wi-Fi Direct (przykład: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) i wyświetl hasło.

   • Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, aby wyświetlić nazwę i hasło Wi-Fi Direct. Lub w menu Raporty wydrukuj stronę Podsumowanie sieci lub Konfiguracja sieci zawierającą szczegółowe informacje.

   • Drukarki bez menu w panelu sterowania: Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy. Nazwa i hasło znajdują się wczęści Wi-Fi Direct.

    Drukując raport sieci, zastosuj metodę zgodną z przyciskami panelu sterowania na drukarce.

     Naciśnij przycisk informacji.

     Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

     Naciśnij równocześnie przyciski Wi-Fi Direct i Informacje .

     Naciśnij przycisk Wznów ( lub ) i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

     Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, Pro 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Anuluj.

    W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery.

    Kliknij polecenie Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie polecenie Pokaż drukarki Wi-Fi Direct.

    Wybierz drukarkę z nazwą zaczynającą się słowem DIRECT i zawierającą oznaczenie modelu.

    Uwaga:

    Komputer może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarkiz listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

    Kliknij Dodaj urządzenie i poczekaj, aż kod PIN zostanie wydrukowany lub wyświetlony na panelu sterowania drukarki.

    Wprowadź kod WPS PIN w ciągu 90 sekund, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć proces łączenia. W przypadku wygaśnięcia kodu PIN zamknij okno Drukarki i skanery, a następnie powtórz tesame czynności, aby dodać drukarkę obsługującą funkcję Wi-Fi Direct.

    Jeżeli po wpisaniu kodu PIN wyświetla się komunikat Sterownik jest niedostępny, przejdź do 123. com, pobierz i zainstaluj sterownik druku.

    Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

    Z listy wybierz drukarkę z funkcją Wi-Fi Direct, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Android)

  Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systememAndroid za pomocą wtyczki HP Print Service. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

     Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

     Na urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Wtyczka HP Print Service w sklepie Google, a następnie upewnij się, że jest ona zainstalowana i zaktualizowana.

     Otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij polecenia Drukuj.

     Na ekranie podglądu wydruku wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

     Uwaga:

     Urządzenie przenośne może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierznazwę drukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

     Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.

     Aby potwierdzić połączenie, przejdź do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK, migający przycisk Wi-Fi Direct lub migający przycisk Informacje.

     Poczekaj, aż zakończy się proces łączenia, a następnie dotknij polecenia Drukuj na podglądzie wydruku.

     Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

     Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obokdrukarki.

        Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściemdo dalszych kroków.

        Na urządzeniu mobilnym otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

        Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz.

        Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

        Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

        Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

        Jeśli wcześniej zostało nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi, wróć do menu sieci Wi-Fi, aby ponownie połączyć się z siecią.

        Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (macOS)

        Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką i komputerem Mac. Wykonaj podanedalej czynności, będąc obok drukarki.

           Otwórz element, który chcesz wydrukować, taki jak dokument, zdjęcie lub wiadomość e-mail.

           Kliknij ikonę Sieci bezprzewodowej i wybierz sieć o nazwie DIRECT + nazwa lub seria drukarki.

           Uwaga:

           Komputer Mac może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarki

           Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, kliknij opcję Dołącz i poczekaj na zakończenie połączenia.

           Otwórz element do wydrukowania, a następnie kliknij kolejno.

           Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

           Ponownie podłącz komputer Mac do swojej sieci Wi-Fi.

           Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

           Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem Chromebook. Wykonajponiższe czynności, będąc obok drukarki.

              do kolejnych czynności.

              Na komputerze kliknij ikonę Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

              Uwaga:

              Komputer Chromebook może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwędrukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

              Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct i kliknij polecenie Połącz.

              Wróć do menu ustawień głównych, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

              Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij pozycję Zaawansowane.

              W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

              Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

              Otwórz element, który chcesz wydrukować, kliknij ikonę ustawień przeglądarki Chrome i wybierz polecenie Drukuj.

              Często zadawane pytania

              Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

              Co zrobić, jeżeli zadanie drukowania Wi-Fi Direct nie zostanie wykonane lub dojdzie do rozłączenia sieci?

              Funkcja Wi-Fi Direct może być wyłączona, przed wydrukowaniem wymagane jest potwierdzenie zabezpieczeń lub też połączenie jestsłabe lub wykazuje błąd. Sprawdź następujące ustawienia:

               Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona i gotowa do odbierania zadań drukowania.

                Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony Wi-Fi Direct. Jeżeli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, dotknij ikony Ustawienia, żeby ją włączyć.

                Drukarki bez menu w panelu sterowania: Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) w aplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki. Na serwerze EWS kliknij opcję. Jeśli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, kliknij Edytuj ustawienia, wybierz pozycję Status, a następnie kliknij Zastosuj.

                Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki pojawia się monit o potwierdzenie lub hasło funkcji Wi-Fi Direct, które mogą byćwymagane przed przetworzeniem zadania drukowania.

                Utwórz unikatową nazwę drukarki, aby łatwiej było ją odszukać na liście dostępnych urządzeń sieciowych. Otwórz

                Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffht2117l S