Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Cisco 7970g Ip Phone Voip

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Cisco 7970G IP Phone VoIP jest ważnym zadaniem, zwłaszcza dla firm z sektora usług telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem konfiguracji ważne jest, aby dokładnie przeczytać instrukcje i dokumentację producenta. Przed rozpoczęciem konfiguracji ważne jest, aby ustalić wszystkie potrzebne informacje, takie jak adres IP, nazwa użytkownika, hasło i inne. Przy konfiguracji ważne jest również, aby upewnić się, że łącza sieciowe są prawidłowo ustawione i że wszystkie wymagane oprogramowanie i aplikacje zostały zainstalowane. Aby uniknąć problemów, wszystkie ustawienia i urządzenia muszą być prawidłowo skonfigurowane i działać poprawnie. W razie problemów z Cisco 7970G IP Phone VoIP należy skontaktować się z dostawcą usług lub z oddziałem technicznym firmy Cisco.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Cisco 7970g Ip Phone Voip

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  heh... Trudno mi cos pisac, bo jak pisze szczerze to mam wrazenie ze sie obrazasz...

  Po piersze wg mnie telefony Cisco to troche inny target na rynku, niz telefony VOIPowe producentow SOHO (np Linksys, Thomson, etc) gdzie konfigurujesz aparat przez WWW by wspolpracowal z operatorem VOIP, wykorzystujac w 99, 9% przypadkow protokol SIP.

  Cisco robi troszke inaczej: swoje telefony, szczegolnie starsze modele (np 7960) sa przeznaczone glownie do pracy z Cisco Call Manager, ktory instalujesz na serwerze, badz na routerze (wtedy jest to Call Manager Express). Ostatnio caly swiatek VOIPowy Cisco nazywa Cisco Unfied Communications Manager.
  Najprosciej to ujmujac: Twoj telefon znajduje zastosowanie w np korporacjach z wieloma odzialami i pracuje pod kontrola np centralnego Call Managera, umozliwiajac niemal bezkosztowe rozmowy w obrebie korporacji rozporoszonej geograficznie. Call Manager`a konfiguruje admin, Twoj telefon jest tylko koncowka systemu i ustawienia telefonu, nawet takie jak funkcje guziczkow, tez konfiguruje admin na Call Managerze, bo z tego miejsca "odpala sie" Twoj aparat. Twoj model jest swietny do zastosowan wlasnie takich, badz do LABa, natomiast nie jest dobrym pomyslem na telefon do domu z wykorzystaniem operatora SIP.

  Oczywiscie mozesz odpalic SIP na swoim modelu, ale z tego co wiem dziala on bardzo problematycznie (np brak mozliwosci rozmow wychodzacych). Informacje jak zaladowac SIPowy firmware do telefonu opisana jest tutaj:
  http://www. com/en/US/products/hw/... sccptosip1

  Jak widzisz, musisz posiadac podstawowa wiedze o:
  - jak "wlacza sie/bootuje" IP Phone (dhcp)
  - co to jest i jak sie konfiguruje TFTP
  - podstawowa konfiguracja Cisco Call Manager

  W skrocie: twoj telefon w tym momencie prawdopodobnie nie ma nic, poza boot managerem. Kiedy go wlaczasz, zaczyna szukac adresu IP, potem jesli go dostanie (odpowiednio skonfigurowany DHCP) szuka serwera TFTP, by sprawdzic/pobrac odpowieni soft (odpowiednia konfiguracja TFTP), nastepnie probuje sie zarejestrowac w systemie (odpowiednia konfiguracja CME). By przejsc te kroki musisz miec: router, switcha (badzo router ze switche i obsluga voice vlan) i skonfigurowac wszystkie wyzej wymienione uslugi.

  W akcie desperacji, mozesz tez probowac, odpalic telefon z programu TFTP32, pobierze IPka z DHCP i soft z TFTP (musisz miec odpowiedni firmware), powinien dzialac guzik settings i moze wtedy cos powalczysz z SIPem, bo oczywiscie nigdzie sie nie dodzwonisz bez odpowiedniej konfiguracji. Wiem ze ten program ma taka opcje, ale nigdy nie probowalem.

  Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych komend, do wpisania za pomocą klawiatury telefonu, wykorzystywanych do konfiguracji / resetu urządzeń. Przedstawiamy również właściwy sposób ręcznej konfiguracji urządzeń.

  Sprawdzanie adresu IP bramki


  Aby sprawdzić, czy bramka ma prawidłowo ustawiony adres IP: 

  1. Podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do bramki i wciśnij (4 razy gwiazdka). 
  Usłyszysz komunikat w języku angielskim: "Configuration menu" 

  2. Na klawiaturze telefonu wciśnij, 110# aby sprawdzić adres IP. Usłyszysz adres IP (po angielsku).


  W przeglądarce internetowej, w pasku adresu wpisujemy odczytany adres i wchodzimy do konfiguracji.

  Odblokowanie adresu IP bramki (fabrycznie blokada w SPA2102 | SPA3102)

  Wciśnij: 4 razy gwiazdka, 7932#, zatwierdź 1# po usłyszeniu „Option saved”. Adres IP zostanie odblokowany.

  Ręczne ustawienie adresu IP bramki

  Do ręcznej konfiguracji bramki potrzebne będą: adres IP, maska sieci, adres bramy (ang. gateway) oraz adres DNS. 
  Powinieneś je otrzymać od administratora sieci lub dostawcy internetu. 

  Aby ręcznie ustawić adres IP, wykonaj następujące czynności: 

  1. Podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do bramki i wciśnij **** (4 razy gwiazdka). Usłyszysz komunikat: Configuration menu. 

  2. Wciśnij 100# aby sprawdzić czy DHCP jest włączone lub wyłączone. 
  Jeżeli funkcja jest włączona bramka automatycznie uzyska numer IP z routera. 
  Jeżeli funkcja jest wyłączona, wtedy do bramki należy wprowadzić statyczny adres IP 

  - wciśnij 101# (krzyżyk), aby wejść do menu konfiguracji DHCP 
  - wciśnij 1# w celu włączenia DHCP 
  - wciśnij 0# w celu wyłączenia DHCP 
  - wciśnij 1, aby zapisać zmiany i wrócić do menu głównego. 

  3. Wciśnij 110# aby sprawdzić aktualny adres IP w bramce 

   
  - Wciśnij 111#, aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji adresu IP 

  • Wprowadź adres IP używając * (gwiazdki) jako kropki. 
  • Wciśnij #, by zakończyć wprowadzanie. 
  • Przykład: adres IP 192. 168. 1. 90 należy wprowadzić naciskając 192*168*1*90# 

  - Zapisz ustawienia naciskając 1 

  4. Wciśnij 120# aby sprawdzić aktualną maskę sieci 

  - Wciśnij 121#, aby wejść do menu konfiguracji maski sieci 

 • Wprowadź adres maski używając *(gwiazdki) jako kropki. 
 • Wciśnij # (krzyżyk), by zakończyć wprowadzanie. 
 • Zapisz ustawienia naciskając 1 

 • 5. Wciśnij 130#, aby sprawdzić statyczny adres IP bramy 

   
  - Wciśnij 131#, aby wejść do menu konfiguracji bramy (ang. Gateway). 

 • Wprowadź adres bramy używając * jako kropki. 
 • 6. Wciśnij 140# aby sprawdzić aktualny adresu MAC bramki 

  7. Wciśnij 150# aby sprawdzić aktualnie zainstalowane oprogramowanie bramki 

  8. Wciśnij 161#, aby wejść do menu konfiguracji DNS 

 • Wprowadź adres DNS używając *jako kropki. 
 • 9. Wciśnij 110#, aby sprawdzić, czy adres IP został poprawnie skonfigurowany. 

  Jeśli tak, usłyszysz adres IP (po angielsku).

  Ręczna konfiguracja bramki z FreecoNet

  1. Przejdź do menu Provisioning w widoku admin Login / advanced view

  Zakładka Provisioning:

  Provisioning enable: No

  2. Zakładka Line:

 • NAT Keep Alive Enable: yes
 • Proxy: sip. pl (dla domeny Tlenofon wpisujemy sip. tlenofon. pl)
 • OutBound proxy: sip. pl (dla domeny Tlenofon wpisujemy sip. pl)
 • Use OutBound proxy: yes
 • Register: yes
 • Register expires: 60
 • Use DNS SRV: Yes
 • DNS SRV Auto Prefix: Yes
 • User ID: nazwa_konta
 • Password: haslo_VoIP*
 • Prefered codec: G729a
 • Zapisujemy wprowadzone ustawienia.

  *Proszę pamiętać, że we FreecoNet występują 2 hasła. Hasło do panelu oraz hasło VoIP. Do konfiguracji urządzeń bądź programów należy użyć tego drugiego hasła. Jeżeli nie są Państwo pewni tego hasła można je ustawić w panel FreecoNet w zakładce konfiguracja->użytkownik->"zmień hasło VoIP"

  Reset to ustawień fabrycznych

  Wciśnij: 4 razy gwiazdka, 73738#, zatwierdź 1# po usłyszeniu „Option successful” odłóż słuchawkę telefonu, bramka automatycznie się zrestartuje.

  Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Cisco 7970g Ip Phone Voip

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Cisco 7970g Ip Phone Voip

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Cisco 7970g Ip Phone Voip