Konfiguracja systemu Canon Vistura

Konfiguracja systemu Canon Vistura jest procesem, który umożliwia użytkownikom dostosowanie funkcji i ustawień systemu do ich preferencji. Użytkownicy mogą skonfigurować system Canon Vistura, aby dostosować jego wygląd i działanie do ich specyficznych potrzeb. Konfiguracja systemu obejmuje szereg funkcji, w tym wybór języka używanego w systemie, zmianę ustawień zabezpieczeń i ustawienia wyświetlania. Dodatkowo, użytkownicy mogą dostosować ustawienia systemu, aby otrzymywać powiadomienia lub aktualizacje, zmienić szablony i dodać aplikacje. Użytkownicy mogą także skonfigurować system Canon Vistura w celu wykorzystania funkcji sieciowych, takich jak współdzielenie plików, drukowanie i połączenie z Internetem.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja systemu Canon Vistura

Włącz zasilanie.

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki po lewej stronie, a następnie podłącz jego drugi koniec do gniazda sieciowego.

WAŻNE
Na tym etapie NIE podłączaj kabla USB.

2. Naciśnij przycisk ON (WŁ. ) (A), aby włączyć drukarkę. pl/media/G0022917_tcm125-610576. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
Drukarka może wydawać dźwięki. Jest to działanie normalne.

3. Sprawdź, czy kontrolka POWER (ZASILANIE) (B) świeci na zielono. pl/media/G0022918_tcm125-610577. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Instalacja głowicy drukującej

Uwaga
Z głowicą drukującą należy obchodzić się ostrożnie, nie należy przykładać do niej nadmiernej siły ani nie należy rzucać ją.

1. Otwórz tacę wyprowadzania papieru (A) i pokrywę górną (B).
Wysunie się uchwyt głowicy drukującej (C). (W tym właśnie miejscu zainstaluj głowicę drukującą). pl/media/G0029416_tcm125-610653. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
Uchwyt głowicy drukującej wydaje dźwięku podczas ruchu. Podnieś dźwignię blokującą głowicę drukującą (D). pl/media/G0029418_tcm125-610654. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga
Zdecydowanym ruchem podnieś dźwignię blokującą głowicę drukującą aż do jej zatrzymania. (Dźwignia blokująca głowicę drukującą może sprawiać wrażenie ciężkiej).

UWAGA
Jeśli uchwyt głowicy drukującej nie porusza się, upewnij się, że drukarka jest włączona. Wyjmij głowicę drukującą ze srebrnego opakowania. pl/media/G0029425_tcm125-610655. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Zdejmij i wyrzuć pomarańczową nakrywkę ochronną. pl/media/G0029426_tcm125-610656. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga
Wewnątrz opakowania głowicy drukującej lub pod nakrywką ochronną może znajdować się niewielka ilość przezroczystego lub jasnoniebieskiego atramentu – nie ma to wpływu na jakość drukowania. Należy uważać, aby podczas wykonywania tych czynności nie pobrudzić się atramentem. Należy uważać, aby nie poplamić rąk.

5. Przechyl głowicę drukującą i ustaw ją na miejscu. Opuść całkowicie dźwignię blokady głowicy drukującej (D). pl/media/G0029427_tcm125-610657. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga

 • Nie uderzaj głowicą drukującą o ścianki uchwytu.
 • Ściśnij dźwignię blokady głowicy drukującej i opuść ją delikatnie.
 • Po zainstalowaniu głowicy drukującej, nie należy jej wyjmować bez potrzeby.

Zainstaluj zbiorniki z atramentem.

Uwaga
Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, nie należy przykładać do nich nadmiernej siły ani rzucać nimi.

WAŻNE

 • Jeśli uchwyt głowicy drukującej przesunie się w prawo, należy zamknąć, a następnie otworzyć pokrywę górną.
 • Upewnij się, że stosujesz dostarczone zbiorniki z atramentem.

1. Ściągnij pomarańczową taśmę (1) w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak aby całkowicie usunąć folię (2). pl/media/G0023534_tcm125-610660. png" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Naciskając w dół lewym kciukiem, odkręć pomarańczową nakrywkę ochronną (A) ze spodu zbiornika z atramentem. pl/media/G0022926_tcm125-610588. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga
Nie należy ściskać boków zbiorników z atramentem, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu. Zainstaluj zbiornik z atramentem.
Naciśnij zbiornik z atramentem w miejscu oznaczonym symbolem PUSH (Naciśnij), aż zbiornik z atramentem zostanie osadzony na miejscu.
Upewnij się, że kontrolka atramentu świeci na czerwono. pl/media/G0023535_tcm125-610661. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE
Dopasuj etykiety podczas instalacji.

4. Zainstaluj pozostałe zbiorniki z atramentem w taki sam sposób.
Zainstaluj zbiorniki z atramentem. pl/media/G0023536_tcm125-610662. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga
Po zainstalowaniu zbiorników z atramentem nie należy ich wyjmować bez potrzeby.

WAŻNE
Sprawdź, czy wszystkie kontrolki atramentu świecą na czerwono.

 • Niepełna instalacja.

5. Zamknij pokrywę górną.

 • Poczekaj, aż kontrolka POWER (ZASILANIE) będzie świecić na zielono (około 4 minut) i przejdź do następnego kroku.
 • Podczas przygotowywania do druku drukarka może wydawać dźwięki. pl/media/G0023537_tcm125-610665. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Jeśli kontrolka Alarm (B) miga na pomarańczowo, należy upewnić się, że głowica drukująca i zbiorniki z atramentem zostały prawidłowo zainstalowane.

  6. Załaduj trzy lub więcej arkuszy zwykłego papieru formatu A4 lub Letter do kasety (C). pl/media/G0023538_tcm125-610666. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA

  • Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [ Ładowanie papieru].
  • Zamknij tacę wyprowadzania papieru, aby było łatwiej wyciągnąć kasetę.

  Ładowanie papieru

  W tej części opisano sposób ładowania papieru do kasety (A) i do tacy tylnej (B). pl/media/G0022933_tcm125-610594. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kaseta (A) obsługuje tylko zwykły papier (C). Aby drukować na papierze fotograficznym/Hagaki (D), należy go wkładać do tacy tylnej (B).

  1. Ładowanie kasety.
  Wysuń kasetę (A) i zdejmij pokrywę (E). pl/media/G0022934_tcm125-610595. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Pociągnij za występ (F) w kierunku oznaczonym strzałką i rozsuń kasetę. pl/media/G0023531_tcm125-610667. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Przesuń prowadnice papieru (G) i (H) do obu krawędzi. pl/media/G0022936_tcm125-610597. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Załaduj papier. pl/media/G0022937_tcm125-610598. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Załaduj papier stroną do przeznaczoną do drukowania skierowaną w dół. Dosuń prowadnicę papieru (H), aby wyrównać ją ze wskaźnikiem rozmiaru papieru.
  Prowadnica papieru (H) zatrzyma się, gdy wyrówna się ze wskaźnikiem rozmiaru papieru. pl/media/G0022938_tcm125-610599. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Między prowadnicą papieru a stosem papieru może być niewielki odstęp. Dosuń prowadnicę papieru (G) do lewej krawędzi papieru.
  Nie należy przekraczać wskaźnika limitu pojemności (I). pl/media/G0022939_tcm125-610600. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga
  Aby drukować na specjalnym papierze, należy go załadować do tacy tylnej.

  7. Załóż pokrywę (E) i wsuń kasetę do drukarki, aż zablokuje się na swoim miejscu. pl/media/G0022940_tcm125-610601. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Załaduj papier do tacy tylnej.
  Otwórz pokrywę tacy tylnej (J) i wyciągnij podpórkę papieru (K). pl/media/G0022941_tcm125-610602. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  9. Dosuń prowadnice papieru (L) do obu krawędzi. pl/media/G0022942_tcm125-610603. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Załaduj papier na środek tylnej tacy. pl/media/G0022944_tcm125-610604. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Załaduj papier w orientacji pionowej stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

  11. Dosuń prawą i lewą prowadnicę (L) do obu krawędzi papieru.
  Nie należy przekraczać wskaźnika limitu pojemności (M). pl/media/G0022945_tcm125-610605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Szczegółowe informacje dotyczące mających zastosowanie rozmiarów i typów nośników można znaleźć w części [

  Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

  Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

  Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

  WAŻNE

  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
  • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
  • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

  Windows
  • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

  W przypadku systemu Windows 7
  (1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
  (2) Przejdź do punktu 1.

  W przypadku systemu Windows Vista/XP
  Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
  Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
  (2) Kliknij Cancel (Anuluj).
  (3) Przejdź do punktu 1.
  • Program Easy-WebPrint EX
  Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

  1.

  Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE
  Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

  2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

  UWAGA
  If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
  w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
  dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
  3.
  System Windows XP -> 4
  Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
  7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

  • Port USB


  Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

  UWAGA
  Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

  • Informacje wymagane do rejestracji
  Rejestracja
  Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

  WAŻNE
  Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

  • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


  Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
  Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

  9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
  Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
  Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
  W przypadku systemu Macintosh
  Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
  Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
  Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

  Macintosh

  Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE

  Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

  Na ilustracjach zamieszczonych w tym dziale przedstawiono wszystkie opcje, jakie mogą być dołączane do urządzenia, a także pokazano różne konfiguracje systemu.

  W celu uzyskania informacji na temat pełnego zakresu konfiguracji wyposażenia opcjonalnego należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

  Wyposażenie opcjonalne

  Wewnętrzny moduł wykańczania-B1

  Wewnętrzne urządzenie wykańczające-B1, wyposażone w funkcje Układanie, Przesuwanie, Grupowanie, Zszywanie.

  Dodatkowa taca wewnętrznego modułu wykańczania-B1

  Dodatkową Tacę Urządzenia Wykańczającego-B1 można dołączać jedynie do opcjonalnego Urządzenia Wykańczającego-B1. Stanowi ona dodatkową tacę na wydruki. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_03. gif" alt=""/> Pokrywa szklanej płyty typu P (opcjonalna dla imageRUNNER 2525)

  Pokrywa zabezpiecza oryginały umieszczone na szklanej płycie roboczej. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_04. gif" alt=""/>Taca na dokumenty-J1

  Ulokowana w górnym prawym narożniku urządzenia, Taca Dokumentów-J1, może być użyta do oryginałów oczekujących na skanowanie albo do tych, które zostały zeskanowane. Możesz, również użyć jej do przechowania w pobliżu instrukcji obsługi. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_05. gif" alt=""/>Wewnętrzna taca dwukierunkowa-G1

  Dołączenie Wewnętrznej tacy dwukierunkowej-G1, umożliwia korzystanie z dwóch tac wyprowadzających. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_06. gif" alt=""/>Podajnik (DADF-AB1) (opcjonalny dla imageRUNNER 2525/2520)

  Oryginały włożone do podajnika są automatycznie podawane arkusz po arkuszu do obszaru skanowania. Podajnik może także automatycznie obracać dwustronne oryginały i wykonywać ich jednostronne lub dwustronne kopie. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_07. gif" alt=""/>Czytnik kart kopiowania-F1

  Czytnik kart kopiowania-F1 upraszcza proces logowania się do urządzenia, które jest zarządzane przez ID wydziału. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_08. gif" alt=""/>Zestaw-A1 aplikacji USB interfejsu 3-portowego

  Ulokowany po prawej stronie urządzenia, Zestaw-A1 Interfejsu 3-portowego aplikacji USB, ułatwia dostęp do trzech portów USB. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_09. gif" alt=""/> Zespół dwukierunkowy-B1 (opcjonalny dla imageRUNNER 2525/2520)

  Zespół dwukierunkowy-B1 dostarcza wydruki na dodatkową tacę wyprowadzania. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_10. gif" alt=""/>Szuflada na papier-A1 (opcjonalna dla imageRUNNER 2520)

  Kaseta Spacer-A1, jest wymagana do dołączenia modułu Kasety-W1 lub CST. Zestaw podający-AE1 do imageRUNNER 2520. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_11. gif" alt=""/>Moduł kasetowy-W1 (opcjonalny dla imageRUNNER 2520)

  Moduł Kasety-W1, dostarcza dodatkowe źródło papieru do zadań drukowania. Każda z szuflad może pomieścić do 550 arkuszy papieru (80 g/m2). canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0000_12. gif" alt=""/>CST. Zespół Podający-AE1.

  CST. Zespół podający-AE1 zapewnia dwa dodatkowe źródła papieru do zadań drukowania.

  Opcje systemu

  Związane z systemem przedmioty opcjonalne wyszczególnione poniżej, mogą w sposób znaczny usprawnić pracę i możliwości.

  WAŻNE

  Wyposażenie opcjonalne wyszczególnione tutaj, może wymagać aktywowania (rejestrowanie licencji) przed rozpoczęciem funkcjonowania. (Before You Start)

  Zestaw wysyłania w kolorze-Y1 (wyłącznie dla imageRUNNER 2525/2520)

  Uniwersalny zestaw wysyłania kolorowego, umożliwia wysyłanie skanowanych dokumentów poprzez e-mail lub I-faks, a także przechowywanie skanów w plikach serwerach oraz nośnikach pamięci USB.

  Funkcje Wysyłania, są dostępne tylko kiedy oba następujące warunki, są spełnione:

  Pojemność pamięci urządzenia jest powiększona do 512 MB, przez dołączenie Systemu rozbudowy pamięci RAM-C1 (wyłącznie dla imageRUNNER 2525/2520).

  Funkcja wysyłania jest aktywna.

  Faks Board-AG1 Super G3

  Moduł Faksu Super G3, umożliwia użytkownikowi wysyłanie oraz odbieranie dokumentów za pośrednictwem faksu. Po zainstalowaniu sterownika faksu w komputerze klienta, dokumenty stworzone na pulpicie komputera, mogą być wysłane bezpośrednio z niego.

  Jeżeli opcjonalny moduł faksu Super G3-AG1 jest podłączony do urządzenia, należy dezaktywować opcję Automatycznego wyłączania. canon/USRMA-1605-zz-CS-plPL/contents/CS2545_appendix_0901_additionalfunctionssettingstable. html#11_02-2">Ustawienia zegara)

  Zestaw drukarki PCL (wyłącznie dla imageRUNNER 2525/2520)

  Zestaw drukarki PCL wspomaga emulację drukowania PCL. PCL5e i PCL6 jest obsługiwane.

  Funkcje drukarki-PCL, są dostępne tylko kiedy oba następujące warunki, są spełnione:

  Funkcja Zestawu drukarki PCL jest aktywna.

  Zestaw drukarki PS

  Zestaw drukarki PS wspomaga emulację drukowania PS.

  Funkcje drukarki PS są dostępne tylko kiedy oba następujące warunki są spełnione:

  Funkcja drukarki PS jest aktywna.

  Zestaw drukowania kodów kreskowych-B1

  Zestaw drukarki kodów kreskowych-B1 umożliwia korzystanie z urządzenia, jak z drukarki kodów kreskowych.

  Funkcje drukarki kodów kreskowych, są dostępne tylko kiedy następujące warunki, są spełnione:

  Funkcja drukarki kodów kreskowych jest aktywna.

  System rozbudowy pamięci RAM-C1 (512 MB) (wyłącznie dla imageRUNNER 2525/2520)

  Niektóre opcjonalne funkcje wymagają zwiększonej pojemności pamięci urządzenia. Opcja ta zwiększa możliwości pamięciowe urządzenia do 512 MB.

  Zestaw kolorowego wysyłania-C1 formatów PDF

  Zestaw kolorowego przeszukiwalnego wysyłania-C1 formatów PDF, umożliwia przeprowadzenie procesu OCR (optycznego rozpoznawania znaków), w celu wydobycia danych, które można później poddać procesowi rozpoznawania tekstu z zeskanowanego obrazu. Tekst taki można później dodać do pliku tworząc w ten sposób plik PDF, który można poddać procesowi wyszukiwania.

  Funkcje OCR, są dostępne tylko kiedy następujące warunki, są spełnione:

  Funkcja OCR jest aktywna.

  Dostępne kombinacje opcji

  Tabela poniżej, wyszczególnia wyposażenie opcjonalne dla urządzenia i zawiera informację o przeznaczeniu i kompatybilności z innymi opcjami.

  Wyposażenie opcjonalne

  Przeznaczenie

  Uwagi

  Podajnik (DADF-AB1)

  Skanowanie oryginałów

  Podajnik (DADF-AB1) i Szklana pokrywa Typu P nie mogą być zainstalowane jednocześnie. Jeśli szklana pokrywa jest dołączona, niektóre funkcje mogą być nie dostępne.

  Szklana pokrywa Typu P

  Pokrywa ochronna dla szklanej płyty roboczej

  Wewnętrzny moduł wykańczania-B1

  Obróbka Wykańczająca (Układanie, Grupa, Rozdzielanie i Zszywanie).

  Dla urządzenia imageRUNNER 2525/2520, wymagany jest również Zespół dwukierunkowy-B1. Wewnętrzny moduł wykańczania-B1 nie może być użyty razem z Wewnętrzną tacą dwukierunkową-G1.

  Dodatkowa taca wewnętrznego modułu wykańczania-B1

  Dodatkowa tacka na wydruki modułu Wykańczania

  Wymagany jest Wewnętrzny moduł wykańczania-B1.

  Wewnętrzna taca dwukierunkowa-G1

  Dodatkowa tacka na wydruki

  Dla urządzenia imageRUNNER 2525/2520, wymagany jest również Zespół dwukierunkowy-B1. Wewnętrzna taca dwukierunkowa-G1, nie może być użyta razem z Wewnętrznym modułem wykańczania--B1.

  Moduł Kasetowy-W1/CST. Zespół podający-AE1

  Dodatkowe źródło papieru

  Moduł kasetowy-W1 jest opcjonalny dla urządzenia imageRUNNER 2520.
  Dystans kasety-A1 jest niezbędny, aby podłączyć to wyposażenie do imageRUNNER 2520.

  Dystans kasety-A1

  Dystans dla Modułu kasetowego-W1/CST.
  Zespół podawania-AE1

  Dystans kasety-A1 jest opcjonalny dla imageRUNNER 2520.

  Czytnik kart kopiowania-F1

  Zarządzanie NI wydziału

  Przystawka czytnika kart-D3 jest wymagana, aby podłączyć Czytnik kart kopiowania-F1 do urządzenia.

Konfiguracja systemu Canon Vistura

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja systemu Canon Vistura

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja systemu Canon Vistura