Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Dewalt Dc022

Kroki operacyjne są ważnym elementem instalacji narzędzi Dewalt DC022. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że narzędzie jest właściwie wyregulowane i wyłączone. Następnie należy zamontować uchwyt narzędzia i dokręcić śruby mocujące. Następnie należy podłączyć kabel zasilający i włączyć narzędzie. Następnie należy zamontować ostrza do narzędzia i sprawdzić, czy są prawidłowo zamontowane. Na koniec należy sprawdzić działanie narzędzia, wykonując testowy ruch. Instalacja Dewalt DC022 jest prosta, jeśli przestrzega się podstawowych kroków.

Ostatnia aktualizacja: Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Dewalt Dc022

W poprzednim wpisie krótko opisałem czym jest R i do czego można go użyć. Dzisiaj zajmiemy się instalacją R a także zrobimy pierwsze kroki w tym środowisku.

Instalacja

Linux

Pod Linuksem można użyć managerów pakietów. Pod Ubuntu szukamy, np. przy użyciu programu synaptic pakietu r-base a następnie go instalujemy. Przy okazji warto zwrócić uwagę, na ilość dodatków które można zainstalować. Pokażą się, jeśli w polu wyszukiwania wpiszemy r-cran.

Można też przeprowadzić instalację z linii komend:

sudo apt-get install r-cran

W innych dystrybucjach instalacja powinna przebiegać analogicznie. Można też pakiety pobrać ze strony projektu (patrz instalacja pod Windows i Mac).

Windows i MacOS X

Na stronie projeku R, po lewej stronie w menu, znajduje się link CRAN, który prowadzi do listy serwerów lustrzanych z całego świata które oferują nam dostęp do pożądanych przez nas plików. Możemy wybrać serwer leżący w Polsce (np. serwer wrocławski), lub jakikolwiek inny.

Po wybraniu serwera ukaże się strona, na której znajdziemy linki prowadzące do plików z oprogramowaniem na systemy Linux, MacOS X oraz Windows. Podążamy za linkiem właściwym dla naszego systemu operacyjnego, pobieramy pliki i instalujemy,

Pierwsze starcie – czyli R jako kalkulator

Po zainstalowaniu, uruchamiamy pakiet R. Możemy w tym celu użyć pod Linuksem terminala wpisując komendę R, można też zainstalować RKWard i tam otworzyć R Console.

Rys 1: RKWard pod Linuksem

Pod MacOS X i Windows można uruchomić interfejs graficzny, klikając w odpowiednią ikonę. Wtedy naszym oczom ukazuje się mniej więcej takie okno:

Rys 2: wersja pod MacOS X

Rys 3: Wersja pod Windows

Na dole, obok znaku zachęty > mruga kursor, zapraszając nas do działania. Nie nadwerężając więc jego cierpliwości, wpisujemy pierwszą komendę:

> 8*8

i naciskamy enter.

Pojawia się wynik:

[1] 4

Oznaczenie [1] na razie ignorujemy, obok jak widać pojawił się wynik.

A teraz spróbujmy czegoś odrobinę bardziej złożonego:

> 2^4+6*2/(4+7)
[1] 17. 09091

Dla porządku wyjaśnijmy co znaczą poszczególne operatory:

  • + dodawanie
  • – odejmowanie
  • * mnożenie
  • / dzielenie
  • () nawiasy (Uwaga! Nie używamy nawiasów kwadratowych w tym kontekscie)

Wpiszmy teraz:

> 5. 01e6

Otrzymamy:

[1] 5010000

Jak widać R akceptuje też tzw. notację naukową.

Przy warto zauważyć i zapamiętać, że do oznaczenia ułamków dziesiętnych używamy kropki a nie przecinka.

Jeśli wpiszemy na przykład:

> 2*5, 5

Otrzymamy komunikat:

Error: unexpected ', ' in "2*5, "

Policzmy teraz pierwiastek i silnię:

Najpierw pierwiastek kwadratowy z 4:

> sqrt(4)
[1] 2

Silnia z 4, czyli 4! :

> factorial(4)
[1] 24

Tak właśnie wygląda wywołanie funkcji:

nazwa_funkcji(parametry)

Funkcje to w uproszczeniu fragmenty kodu, które wykonują określone zadania. Funkcja ma swoją nazwę która służy do jej wywołania. Funkcje mogą przyjmować jeden lub więcej argumentów, które umieszczamy w nawiasie, oddzielając je przecinkami. Niektóre funkcje nie przyjmują żadnych argumentów, wtedy nawiasy są puste.

Argumentami mogą być na przykład liczby, na których funkcja przeprowadza następnie operacje.

Wpiszmy teraz polecenie:

> seq(1, 10)

Wynik będzie wyglądał tak:

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funkcja seq() służy do generowania sekwencji liczb. W powyższym przykładzie przyjęła dwa argumenty które, jak łatwo zauważyć, oznaczają początek i koniec sekwencji.

Kolejność wpisywanych liczb ma tu kluczowe znaczenie, zamieniając je miejscami uzyskamy sekwencję odwrotną:

> seq(10, 1)
[1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gdybyśmy chcieli uzyskać sekwencje składająca się z co trzeciej liczby z zakresu od 1 do 20, moglibyśmy wpisać także trzeci parametr oznaczający wielkość kroku (by):

> seq(1, 20, 3)
[1] 1 4 7 10 13 16 19

Być może bardziej przejrzyste będzie wpisanie:

> seq(1, 20, by=3)

Wtedy znaczenie trzeciego parametru jest bardziej oczywiste.

Oczywiście można w ten sposób oznaczyć wszystkie parametry, w takim przypadku ich kolejność nie ma znaczenia:

> seq(to=20, by=2, from=1)
[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

No dobrze – mógłbyś zapytać drogi czytelniku mojego bloga – ale skąd mam wiedzieć, jakie parametry przyjmuje dana funkcja i jak się one nazywają? Czy mam je wszystkie pamiętać?

Ależ nie, nie trzeba ich wszystkich pamiętać. Z pomocą przychodzi nam funkcja (a jakże! ) help().

Wpisz w oknie polecenie:

> help(seq)

W tym wypadku funkcja help() przyjmuje jako argument nazwę funkcji. Otworzy się okienko z opisem działania funkcji i parametrów które przyjmuje. Na końcu można znaleźć przykłady jej zastosowania.

Funkcje, a raczej wyniki ich działania, można używać jako elementów układanki:

> 2+cos(1)^2*12
[1] 5. 503119

cos() to oczywiście funkcja licząca cosinus. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że mamy też do dyspozycji funkcje liczące inne funkcje trygonometryczne, np. sin(), tan(), acos().

Można też zrobić tak:

> seq(1, 10)*2
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Na koniec jeszcze jedna praktyczna uwaga. Jeśli chcemy wrócić do któregoś z wcześniejszych poleceń wystarczy wciskać strzałkę w górę na klawiaturze. W ten sposób cofamy się do poprzednich poleceń. Dzięki temu, jeśli np. pomyliliśmy się przy wpisywaniu długiego równania, albo chcemy zmienić w nim liczby, nie musimy wszystkiego klepać od początku. Wystarczy poprawić część polecenia i wcisnąć Enter

;

W poniższym artykule przedstawimy krok po kroku wszystkie niezbędne operacje, które należy wykonać w celu poprawnej instalacji pakietu SOLIDWORKS.

Przed przystąpieniem do instalacji, należy pobrać pliki instalacyjne. Zalecamy w pierwszej kolejności pobranie pełnej paczki plików instalacyjnych, a dopiero później uruchamianie instalacji programu. Pliki instalacyjne można pobrać z dwóch źródeł:

  • Z udostępnionej lokalizacji na stronie SOLIDEXPERT
  • Bezpośrednio z serwerów SOLIDWORKS – Customer Portal

Pobieranie plików instalacyjnych ze strony SOLIDEXPERT

W celu pobrania niezbędnych do instalacji programu plików instalacyjnych należy odwiedzić stronę: https://solidexpert. com/pobierz-solidworks, następnie wybrać odpowiednią wersję oprogramowania oraz wypełnić wymagane pola poprawnymi danymi. Przed rozpoczęciem pobierania należy zapoznać się z „INSTRUKCJĄ POBIERANIA INSTALACJI”, którą znaleźć można w linku umieszczonym na w/w stronie.

Pobieranie plików instalacyjnych z serwerów SOLIDWORKS – Customer Portal

Należy zalogować się na stronie https://customerportal. com, następnie przejść do zakładki „Pobierz” oraz wybrać link „Materiały do pobrania i aktualizacje”. W kolejnym kroku należy wybrać wersję programu SOLIDWORKS i pobrać paczkę plików instalacyjnych na swój komputer. Po zakończeniu pobierania, proces instalacji należy rozpocząć klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w pobrany plik instalatora – SolidWorksSetup. exe.

Po rozpakowaniu plików, należy uruchomić Menedżer Instalacji z pliku setup. exe. Wyświetli się okno powitalne, w którym należy wybrać opcję „Pobierz i udostępnij pliki. ”, pokazaną na poniższym zrzucie ekranu. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26. png" alt="" width="1188" height="838" srcset="https://solidmania. png 1188w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-400x282. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-650x459. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-250x176. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-768x542. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-150x106. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-26-800x564. png 800w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px"/>

W kolejnym oknie należy wprowadzić kod licencyjny, następnie program zweryfikuje zgodność licencji oraz poprowadzi użytkownika do okna pokazanego poniżej. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-400x282. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-650x459. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-250x176. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-768x542. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-150x106. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-27-800x564. png 800w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px"/>

Po zaakceptowaniu warunków umowy, należy kliknąć przycisk „Pobierz teraz”.

Po zakończonym pobieraniu plików należy rozpocząć proces instalacyjny.

Instalacja programu SOLIDWORKS

Przed przystąpieniem do właściwej instalacji należy upewnić się, czy użytkownik posiada uprawnienia administratora. Jeśli nie, należy zalogować się na konto, które takie uprawnienia posiada. Co więcej, na czas instalacji programu zalecamy wyłączyć program antywirusowy. W folderze z wypakowanymi plikami należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w plik pod nazwą „setup”, a następnie wybrać „Uruchom jako administrator”.

Na ekranie monitora pojawi się okno menedżera instalacji SOLIDWORKS. Należy określić rodzaj instalacji, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”. W przypadku instalacji na swoim komputerze, należy po prostu wybrać typ „Indywidualna”. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29. png" alt="" width="1184" height="805" srcset="https://solidmania. png 1184w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-400x272. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-650x442. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-250x170. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-768x522. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-29-800x544. png 800w" sizes="(max-width: 1184px) 100vw, 1184px"/>

W kolejnym kroku wpisujemy wszystkie numery seryjne, które posiadamy oraz które chcemy na danym komputerze zainstalować. Możemy również skorzystać z opcji „Zaloguj się”, jeśli licencje są połączone z naszym kontem SOLIDWORKS ID (więcej informacji w tym artykule). Następnie przechodzimy dalej. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30. png" alt="" width="1185" height="803" srcset="https://solidmania. png 1185w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-400x271. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-650x440. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-250x169. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-768x520. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-30-800x542. png 800w" sizes="(max-width: 1185px) 100vw, 1185px"/>

W kolejnym kroku system weryfikuje wprowadzone numery seryjne oraz czy użytkownik posiada już zainstalowane oprogramowanie SOLIDWORKS. System poinformuje również użytkownika w sytuacji, kiedy istnieje nowsza wersja oprogramowania niż ta, którą w danej chwili użytkownik instaluje. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31. png" alt="" width="1187" height="806" srcset="https://solidmania. png 1187w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-400x272. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-650x441. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-250x170. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-768x521. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-31-800x543. png 800w" sizes="(max-width: 1187px) 100vw, 1187px"/>

Wybierając nową instalację użytkownik przechodzi do kolejnego okna:

Program dobiera produkty zgodnie z wprowadzonym numerem licencji. Na życzenie użytkownika, możliwe jest zaznaczenie tylko wybranych produktów klikając w przycisk „Zmień”. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33. png" alt="" width="1183" height="805" srcset="https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-400x272. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-650x442. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-250x170. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-768x523. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-33-800x544. png 800w" sizes="(max-width: 1183px) 100vw, 1183px"/>

Użytkownik ma możliwość wskazania opcji pobierania przyszłych Service Packów oraz np. dodatkowych języków w zakładce „Opcje pobierania”.

Należy wskazać również lokalizację instalacji programu w zakładce „Lokalizacja instalacji” oraz określić lokalizację „Toolbox”. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35. png" alt="" width="1186" height="807" srcset="https://solidmania. png 1186w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-400x272. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-650x442. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-250x170. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-768x523. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-35-800x544. png 800w" sizes="(max-width: 1186px) 100vw, 1186px"/>

Następnie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz kliknąć przycisk „Zainstaluj teraz”. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36. png" alt="" width="929" height="337" srcset="https://solidmania. png 929w, https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-400x145. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-650x236. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-250x91. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-768x279. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-150x54. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36-800x290. png 800w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px"/>

Program rozpocznie proces instalacyjny. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37. png" alt="" width="1187" height="808" srcset="https://solidmania. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-400x272. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-650x442. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-250x170. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-768x523. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-150x102. com/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37-800x545. png 800w" sizes="(max-width: 1187px) 100vw, 1187px"/>

Po zakończeniu procesu instalacyjnego program jest gotowy do uruchomienia.

Zachęcamy również do obejrzenia przygotowanego przez nas filmu przedstawiającego proces instalacji, aktywacji, aktualizacji oraz transferu licencji programu SOLIDWORKS.

Różnorodność zastosowań oraz łatwa dostępność systemów operacyjnych nawet dla przeciętnego użytkownika sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na instalację drugiego systemu na swoim komputerze, choćby do celów testowych. Pokażemy jak w praktyczny sposób uruchamiać komputer posiadający dwa systemy. W tym poradniku pokażę, jak w łatwy sposób możemy zarządzać naszym boot menu, które z pewnością będzie nam potrzebne do ustawienia uruchamiania właściwego systemu z listy.

Uwaga: zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku instalacji systemu nowszego obok starszego (np. instalacja Windows 10 obok Windows 8. 1) od razu będziemy mieć kolorowe boot menu z dostępnymi systemami do wyboru, jednak sytuacja ta nie występuje np. w przypadku instalacji Windows XP obok Windows 7 – w podanej kolejności. Ponadto, program EasyBCD oferuje szereg funkcji, które dodatkowo ułatwią nam nawigację po naszych systemach, dodawać nowe wpisy do menu rozruchowego czy nawet zmieniać nazwy wyświetlane naszych systemów, dlatego postanowiłem opisać jego funkcjonalność na przykładzie instalacji właśnie Windows XP obok Windows 7.

Zacznijmy wobec tego od zainstalowania systemu nowszego niż Windows XP na jednej partycji dysku (ważne, żeby nie była to jedyna istniejąca na całym naszym dysku). Jeśli krok ten jest spełniony – zainstalujmy właśnie Windows XP na partycji obok naszego aktualnego systemu. Po jego instalacji nie powinniśmy mieć już dostępu do poprzedniego systemu – jest to normalne w tym przypadku. Jedną z metod, aby się do niego dostać to otwarcie przystawki Zarządzanie dyskami (najszybciej otworzymy ją wpisując diskmgmt. msc w polu Uruchom).

Teraz odnajdujemy na graficznym schemacie podziału naszego dysku partycję z nowszym systemem, tzn. innym, niż przed momentem przez nas zainstalowany Windows XP. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tę partycję (w naszym przypadku Windows 7 aktualnie jest na D) i wybieramy opcję Oznacz partycję jako aktywną. Następnie uruchamiamy ponownie komputer – nadal nie mamy menu wyboru systemu, ale tym razem na pewno uruchomi się Windows 7. Po zalogowaniu się do systemu przechodzimy do zainstalowania EasyBCD (link do pobrania programu znajduje się pod artykułem).

Po jego zainstalowaniu od razu go uruchamiamy, żeby zobaczyć aktualne ustawienia rozruchu. W naszym przykładzie wyglądają one tak:

Teraz przechodzimy do zakładki Edytuj menu startowe, gdzie możemy m. in. zmienić wyświetlaną nazwę naszego systemu czy zmienić czas, który będzie odliczał nam sekundy do uruchomienia domyślnego systemu. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz44. png" alt="Dwa systemy na komputerze - własne menu startowe" width="650" height="497" srcset="https://mamkomputer. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz44-300x229. png 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px"/>

Przejdźmy do najważniejszej funkcji programu, czyli do dodania wpisu do menu rozruchowego. W tym celu otwieramy zakładkę Dodaj nowy wpis i wybieramy odpowiednią opcję – w naszym przykładzie będzie to oczywiście ta z wymienioną nazwą Windows XP w nazwie. Po wyborze ustalamy docelową nazwę wyświetlaną oraz pozostawiamy zaznaczoną opcję Automatycznie wykryj poprawny napęd, gdyż program przegląda pliki startowe na naszych partycjach i automatycznie lokalizuje dany system. Po tych czynnościach klikamy Dodaj wpis. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz53. png" alt="Dwa systemy na komputerze - własne menu startowe" width="648" height="496" srcset="https://mamkomputer. png 648w, https://mamkomputer. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz53-300x230. png 300w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px"/>

Dla sprawdzenia poprawności naszych ustawień przechodzimy jeszcze na zakładkę Edytuj menu startowe i upewniamy się, że wpisaliśmy poprawne nazwy, zdefiniowaliśmy odpowiedni czas na wybór systemu oraz system domyślny. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz64. png" alt="Dwa systemy na komputerze - własne menu startowe" width="649" height="498" srcset="https://mamkomputer. png 649w, https://mamkomputer. info/wp-content/uploads/2015/11/obraz64-300x230. png 300w" sizes="(max-width: 649px) 100vw, 649px"/>

Teraz wystarczy już tylko zamknąć program oraz uruchomić ponownie komputer – wówczas powinniśmy ujrzeć takie menu podczas uruchamiania komputera:

Wygląda ono bardzo przejrzyście oraz jest użyteczne. Dzięki EasyBCD nie musimy ręcznie edytować pliku boot. ini, czy za pomocą linii komend zarządzać poleceniem bcdedit w celu uzyskania takiego efektu. Program doskonale radzi sobie również z dodawaniem do menu startowego systemów innych niż Windows, jak np. Linux.

Link do pobrania programu:

http://www. html

* celowo nie podaję linku do strony producenta, ponieważ program od niedawna jest komercyjny i w związku z tym trudno znaleźć jego ostatnią darmową do użytku niekomercyjnego wersję.

Ocena programu: 10/10

+ graficzna metoda zmiany konfiguracji boot menu, która z poziomu systemu jest dostępna jedynie w wersji tekstowej

+ obsługuje wszystkie znane i ogólnodostępne na PC systemy operacyjne

+ program w języku polskim, co jest ułatwieniem ze względu na zaawansowane funkcje

Zapisz się na Newsletter

Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Dewalt Dc022

Bezpośredni link do pobrania Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Dewalt Dc022

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Dewalt Dc022