Lista części serwisowych Ge Czs25tsess

Lista części serwisowych Ge Czs25tsess jest wykorzystywana przy naprawie i konserwacji urządzeń firmy GE. Lista części zawiera wszystkie części i akcesoria potrzebne do naprawy urządzeń. Zawiera także wszystkie informacje, takie jak cena i dostępność, które pomagają użytkownikom w wyborze najlepszych części dla swoich urządzeń. Lista części serwisowych Ge Czs25tsess jest używana przez wielu profesjonalistów w celu szybkiego i łatwego znalezienia części zamiennych, akcesoriów i narzędzi potrzebnych do naprawy urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Lista części serwisowych Ge Czs25tsess

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27. 04. 2016, informujemy że Administratorem danych osobowych jest FHU MIKADO Import-Export ul. Objezierska 3, 64-600 Oborniki. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz wyłącznie w celu jakim zostały udostępnione. Podanie danych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przekazywane/ udostępniane instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi Firma zawarła umowę powierzenia oraz osobom upoważnionym przez ADO. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologie fizyczne, administracyjne i proceduralne środki w celu ochrony, zapewnienia poufności, poprawności przetwarzanych danych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystywaniem oraz dostępem. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczania, przenoszenia oraz usuwania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zadania oraz wskazany przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO.

W celu sprawdzenia listy czynności serwisowych, które powinny zostaćwykonane podczas konserwacji urządzenia,prosimy o wpisanie jego numeru katalogowego (pierwsze siedem cyfr numeru fabrycznego)oraz wybranie roku eksploatacji.

2011VolkswagenGolf

WVWZZZ1KZBW116235

Rok modelowy / Rok budowy

2011 / 2010

Rodzaj pojazdu

Pojazd osobowy

Ilość drzwi / Ilość miejsc

2-5 / 4-5

Norma emisji spalin

EURO - NORMA OBOWIĄZUJĄCA OD WRZEŚNIA 2009 R. - DO SIERPNIA 2014 R. DLA POJAZDÓW Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI I BENZYNOWYMI OKREŚLAJĄCA DOPUSZCZALNE LIMITY EMISJI SPALIN W NOWYCH POJAZDACH SPRZEDAWANYCH W TYM CZASIE W UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM.

Lista czynności serwisowych

Wykaz podstawowych czynności koniecznych do wykonania w związku z eksploatacją pojazdu

Czynności w ujęciu:
Wiek pojazdu:
13 lat (2010)
Aktualny przebieg:
km
Ustawienia przebiegu:
Czynności serwisowe są to rutynowo wykonywane prace mające na celu dalsze sprawne użytkowanie pojazdu. Przedstawione zostały w dwóch wariantach - czasowym - gdzie zakres i ilość czynności zależna jest od wieku pojazdu oraz w ujęciu dystansowym, gdzie zakres i ilość czynności dostosowano do przebiegu pojazdu. Orientacyjna wycena części czy napraw, ma za zadanie unaocznić ci przyszłe wydatki związane z użytkowaniem danego pojazdu.

Wkład filtra powietrza

156. 90 PLN
47. 07 - 279. 40 PLN
32. 00 PLN
PrzebiegOpis
 • Powyższe czynności powinny być już wykonane
 • Zadeklarowany przebieg pojazdu
 • Poniższe czynności do przeprowadzenia w dalszej eksploatacji
120. 000 km

Olej silnikowy

Typ czynności:
Czynność serwisowa
Operacja:
spuszczanie/napełnianie
Części oryginalne:
343. 40 PLN
Części alternatywne:
103. 00 - 216. 10 PLN
Robocizna:
64. 00 PLN

Filtr oleju silnikowego

wymiana
53. 98 PLN
16. 19 - 506. 90 PLN
80. 00 PLN

Świeca zapłonowa

202. 80 PLN
60. 84 - 1217. 00 PLN
112. 00 PLN

Olej przekładni automatycznej

Czynność okresowa
-

Filtr kabinowy

135. 000 km150. 000 km165. 000 km180. 000 km195. 000 km210. 000 km225. 000 km
 • Zadeklarowany wiek pojazdu
 • Płyn sprzęgła

  220. 90 PLN
  94. 86 - 112. 30 PLN
  240. 00 PLN

  Płyn hamulcowy

  Opis oznaczeń:
 • Czynność serwisowa
 • Czynność okresowa
 • Orientacyjny koszt robocizny
 • Orientacyjny koszt części oryginalnych
 • Orientacyjny koszt części zamiennych
 • Wyjaśnienia i zastrzeżenia

 • W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „zdarzeniami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie zdarzenia mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka zdarzeń ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
 • Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie zdarzeń, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i zdarzeń. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powiela, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
 • W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
 • Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
 • Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi Autoiso sp. z o. o.
 • Pełna informacja prawna dotyczącą raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.
 • Lista części serwisowych Ge Czs25tsess

  Bezpośredni link do pobrania Lista części serwisowych Ge Czs25tsess

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Lista części serwisowych Ge Czs25tsess

  Czas13 lat11 lat12 lat14 lat15 lat16 lat17 lat18 lat