Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Ge Gs12rii V1

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Podręcznika Ge Gs12rii V1 są bardzo przydatne, ponieważ pomagają użytkownikom w przeglądaniu ważnych informacji i wyjaśniają skomplikowane tematy. Podręcznik zawiera wyczerpujące pytania i odpowiedzi dotyczące wszystkich funkcji, ustawień i elementów sterujących. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje dotyczące podłączania, testowania i konfigurowania urządzenia. Zawiera także informacje o różnych trybach działania, takich jak tryb użytkownika, tryb serwisowy i tryb konfiguracji. Najczęściej zadawane pytania są bardzo przydatne, jeśli użytkownicy potrzebują szybkiego wyjaśnienia lub szybkiej odpowiedzi.

Ostatnia aktualizacja: Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Ge Gs12rii V1

Adobe Captivate Prime to nowa platforma edukacyjna opracowana przez firmę Adobe zgodnie z założeniem, że najważniejsza jest osoba zdobywająca wiedzę. Wyróżnia się prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Przeczytaj ten dokument, aby zapoznać się z funkcjami platformy i aplikacji Adobe Captivate Prime. 

W aplikacji Adobe Captivate Prime istnieją cztery role. Pomoc można przeszukiwać z uwzględnieniem każdej z tych ról. 

Administratorzy 

Administratorzy mają pełny dostęp do konta organizacji. Administratorzy organizacji mogą konfigurować konto Captivate Prime, dostosowywać aplikację i nadzorować użytkowanie aplikacji na co dzień. Mogą tworzyć konta zewnętrzne, dodawać użytkowników, przypisywać treści edukacyjne do pracowników i śledzić szkolenia za pomocą zaawansowanego mechanizmu raportowania. 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pomoc dla administratorów. 

Autorzy

Autorzy mogą tworzyć elementy edukacyjne, takie jak moduły, kursy i programy nauczania przeznaczone dla uczniów. Mają możliwość przesyłania do platformy Captivate Prime dokumentów, filmów, plików PDF i treści Captivate. Mogą tworzyć wszelkiego rodzaju moduły, kursy i materiały pomagające w pracy — do wykorzystania przez uczniów z danej organizacji. Wreszcie mogą łączyć moduły, aby przygotować niestandardowy kurs. 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pomoc dla autorów. 

Uczniowie

Uczniowie to użytkownicy, dla których są przeznaczone kursy tworzone przez autorów. Uczeń ma dostęp do treści edukacyjnych powiązanych z kursem, na który zapisał się sam lub na który zapisał go administrator z danej organizacji. Treści edukacyjne to m. in. kursy, programy nauczania, materiały pomagające w pracy i certyfikacje. 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pomoc dla uczniów. 

Przełożeni

Przełożeni mogą wyświetlać raporty dotyczące podlegających im uczniów i generować nowe raporty. Mogą też nominować członków podlegającego im zespołu do grupy uprawnionej do korzystania z zasobów edukacyjnych, zatwierdzać prośby uczniów dotyczące treści edukacyjnych, jak również przekazywać informacje zwrotne o szkoleniach, w których uczestniczyli członkowie ich zespołu. Wreszcie mogą używać raportów, aby śledzić wyniki członków zespołu biorących udział w kursie. 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pomoc dla przełożonych. 

Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje o systemie:

  • dla użytkowników: Regulamin użytkownika Academiki oraz podręcznik czytelnika
  • dla instytucji: Regulamin CWPN Academica oraz podręcznik administratora Academiki
Kontakt:
Tel. : (22) 608 26 81
E-mail: academica@academica. pl
Czym jest Academica?
Academica to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Czy korzystanie z Academiki jest darmowe?
Tak, zarówno przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne zarówno dla instytucji, jak i użytkowników.
Jakie publikacje są udostępniane w Academice?
W Academice udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym.
Co zrobić, jeżeli danej publikacji nie ma w zasobie Academiki?
W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej publikacji w zasobach Academiki istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na jej digitalizację poprzez formularz kontaktowy.
Jakie funkcjonalności daje konto użytkownika?
Oprócz przeszukiwania zasobów i ich wyświetlania (tj. publikacji z domeny publicznej lub licencjonowanych), zarejestrowany użytkownik możne m. in. rezerwować publikacje na wybranym terminalu w danej instytucji, zarządzać swoją rezerwacją, tworzyć notatki do publikacji, dodawać wyszukiwane publikacje do ulubionych.
Jak wyszukiwać publikacje?
Przeszukiwanie zasobów Academiki jest możliwe z poziomu wyszukiwarki na stronie startowej lub w katalogu. Zasoby można wyszukiwać poprzez wyszukiwanie proste lub zaawansowane, a także zawężać listę wyników dzięki odpowiednim filtrom.
Czy złożenie rezerwacji jest warunkiem koniecznych, aby skorzystać z publikacji?
Nie, złożenie rezerwacji jest opcjonalne i ma jedynie zagwarantować, że dana publikacja będzie dostępna dla czytelnika w wybranym terminie. Jeśli nikt w tym samym czasie nie korzysta z danej publikacji, to istnieje możliwość otworzenia publikacji na terminalu bez składania rezerwacji.
Czy istnieje możliwość pobierania lub drukowania materiałów chronionych prawem autorskim?
Nie, możliwość zapisywania i drukowania chronionych utworów została zablokowana zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Na jakiej podstawie publikacje mogą być udostępniane w Academice?
Podstawę prawną udostępniania zasobów cyfrowych w systemie Academica stanowią tzw. licencje ustawowe, zawarte w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego ustęp 1 pkt 3 stanowi, że biblioteki, muzea, archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych mogą „udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek”. Z art. 28 ust. 2 wynika, że udostępnianie egzemplarza cyfrowego nie może skutkować zwiększeniem liczby udostępnianych egzemplarzy. Z tego względu Academica umożliwia dostęp do każdej publikacji nie większej liczbie czytelników niż liczba posiadanych w postaci fizycznej egzemplarzy, które nie są w inny sposób udostępniane. Udostępnianie odbywa się zatem podobnie jak w przypadku międzybibliotecznych wypożyczeń publikacji papierowych, choć bez konieczności oczekiwania na przesyłkę tradycyjną zamówionej publikacji. By ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim wprowadzono system rezerwacji publikacji w Instytucjach partnerskich. Pozwala to na zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu w wybranych przez nich terminach do szczególnie popularnych publikacji.
Jak instytucje mogą przystąpić do Academiki?
Z Academiki mogą korzystać biblioteki (niezależnie od rozmiaru i typu – a zatem także biblioteki szkolne i filie biblioteczne), szkoły, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, muzea, archiwa oraz inne instytucje udostępniające zasoby biblioteczne zgodnie z art. 28 ustawy z dnia .

Jeśli stwierdzisz, że produkt jest wadliwy, uszkodzony bądź niekompletny, możesz zgłosić jego reklamację. Dokonasz tego w następujący sposób:

- w sklepie internetowym – jeśli produkt został zakupiony w sklepie internetowym, reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez elektroniczny formularz znajdujący się na stronie www. maxelektro. pl/reklamacje/. Zgłoszenie reklamacyjne można również wysłać za pośrednictwem poczty.

- u Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym - w przypadku odbioru towaru i płatności w punkcie stacjonarnym, reklamację należy złożyć bezpośrednio w sklepie.

- w autoryzowanym serwisie danego producenta – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie internetowej producenta. Polecamy bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem, ponieważ jest to sprawdzony i najszybszy sposób reklamacji towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko Klienta
2. Numer zamówienia i datę zakupu
3. Protokół szkody – dokładny opis wady towaru
4. Zdjęcia uszkodzonego produktu

Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Ge Gs12rii V1

Bezpośredni link do pobrania Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Ge Gs12rii V1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Ge Gs12rii V1