Operacja 2n 9153201 E

Operacja 2n 9153201 E to międzynarodowa operacja zbrojna, która została zainicjowana w listopadzie 2015 roku przez NATO i zakończona w styczniu 2016 roku. Celem tej operacji było wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego, wzmacnianie stabilności regionalnej i wspieranie poszanowania prawa międzynarodowego. W ramach operacji 2n 9153201 E, zaangażowane zostały siły zbrojne z ponad 60 państw, w tym także z Polski, które wykonywały zadania w ramach misji koszarowej i morskiej. W ramach tej misji, polskie siły zbrojne wykonywały działania związane z bezpieczeństwem morskim, w tym nadzorowanie i śledzenie statków, ochronę przed przemytem i przestępczością morską oraz wspieranie i wzmacnianie współpracy międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: Operacja 2n 9153201 E

ARPOL jest dystrybutorem urządzeń do elektronicznej ochrony mienia: telewizji przemysłowej (CCTV), systemów alarmowych (SSWN), przeciwpożarowych (SAP, PPOŻ), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i systemów nagłośnieniowych i konferencyjnych (PA), kontroli dostępu (KD). Oferujemy produkty takich firm jak: AXIS, BOSCH, Satel, Genetec, Avigilon, CIAS, Assa Abloy, Dahua, METEL, NEC, Pulsar, Zyxel.

Wybrane wartości silni
01
122364245120672075040840 3209362 880103 628 8001139 916 80012479 001 600136 227 020 8001487 178 291 200151 307 674 368 0001620 922 789 888 00017355 687 428 096 000186 402 373 705 728 00019121 645 100 408 832 000202 432 902 008 176 640 00025∼1, 551 121 004 · 102550~3, 041 409 32 · 106470~1, 197 857 167 · 10100100~9, 332 621 544 · 10157450~1, 733 368 733 · 1010001000~4, 023 872 601 · 10256710 000~2, 846 259 681 · 1035 659100 000~2, 824 229 408 · 10456 5731 000 000~8, 263 931 688 · 105 565 70810 000 000~1, 202 423 401 · 1065 657 05910100~109, 956 570 552 · 10101

Silnia liczby naturalnej n – iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż [1]. Zapis itd. odczytujemy „n silnia”, „dwa silnia” itd.

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Silnia jest funkcją pozwalającą zapisać w skondensowany sposób wzory i zależności pojawiające się w różnych działach matematyki od analizy matematycznej (np. mianownik każdego składnika wzoru Taylora ma postać ) przez geometrię -wymiarową (np. stosunek miary -wymiarowego równoległościanu do miary sympleksu rozpiętego na wszystkich wierzchołkach równoległościanu z wyjątkiem jednego jest równy ), na kombinatoryce skończywszy (np. liczba wszystkich permutacji zbioru -elementowego jest równa ).

Definicja formalna[edytuj | edytuj kod]

Silnia jest funkcją liczbową, której dziedziną są liczby naturalne z zerem, a przeciwdziedziną liczby naturalne bez zera

Silnia liczby naturalnej n jest to iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż n

Można to napisać bardziej zwięźle korzystając z notacji Pi oznaczającej iloczyn ciągu czynników

Wartość 0! określa się osobno[2]:

Definicja rekurencyjna silni ma postać:

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Historia[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie dla silni wprowadził w 1808 roku Christian Kramp.

Obliczanie[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na szybki wzrost wartości silni w obliczeniach komputerowych może wystąpić przekroczenie zakresu liczb całkowitych. Dla liczb całkowitych wystąpi to już dla 13!

n = 1 n! = 1n = 2 n! = 2n = 3 n! = 6n = 4 n! = 24n = 5 n! = 120n = 6 n! = 720n = 7 n! = 5040n = 8 n! = 40320n = 9 n! = 362880n = 10 n! = 3628800n = 11 n! = 39916800n = 12 n! = 479001600n = 13 int overflow

Przybliżona wartość[edytuj | edytuj kod]

Do obliczeń praktycznych zazwyczaj zamiast powyżej zdefiniowanej silni wykorzystuje się jej przybliżenie w postaci wzoru Stirlinga:

Wynika z niego także postać logarytmu silni:

Przydatne jest również oszacowanie:

Dokładniejsza od wzoru Stirlinga jest formuła:

gdzie:

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Wzrost[edytuj | edytuj kod]

Wzrost funkcja silnia jest szybszy niż wzrost wykładniczy, ale wolniejszy niż podwójnej funkcja wykładniczej(ang. )[3]. Tempo wzrostu jest podobne do ale wolniejsze o czynnik wykładniczy.

Rozkład silni na czynniki pierwsze[edytuj | edytuj kod]

Lemat[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli liczba rozkłada się na czynniki pierwsze:

to

tzn. liczba pierwsza pojawia się z wykładnikiem:

gdzie oznacza część całkowitą liczby

Liczba zer na końcu zapisu dziesiętnego silni[edytuj | edytuj kod]

Liczbę zer na końcu w zapisie dziesiętnym przy czym jest liczbą naturalną, można ustalić na podstawie wzoru

gdzie musi spełniać warunek

Na przykład: 5³ > 26 i 26! = 403291461126605635584000000 kończy się

zerami.

Jeżeli nierówności są spełnione przez w tym wypadku suma ta daje wynik 0.

Powiązane funkcje i sekwencje[edytuj | edytuj kod]

Wykres silni, funkcji gamma i aproksymacji Stirlinga

Factorion[edytuj | edytuj kod]

Liczba, która jest równa sumie silni swoich cyfr zapisu dziesiętnego, w języku angielskim nosi nazwę factorion. Istnieją tylko cztery liczby naturalne o tej własności: 1, 2, 145 i 40585[4].

Funkcja gamma[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Funkcja Γ.

Uogólnieniem silni na zbiór liczb rzeczywistych i zespolonych jest funkcja Γ, która spełnia

Ponieważ więc z powyższego wynika

dla wszystkich liczb naturalnych

Funkcja jest jedyną funkcją meromorficzną logarytmicznie wypukłą będącą uogólnieniem silni. W punktach całkowitych niedodatnich ma bieguny.

Silnia wielokrotna[edytuj | edytuj kod]

Silnia podwójna jest szczególnym przypadkiem silni wielokrotnej. Podobnie można zdefiniować silnię potrójną oraz ogólnie silnie -tą, którą oznaczamy jako Jej definicję rekurencyjną przedstawia wzór:

Silnia podwójna[edytuj | edytuj kod]

Silnią podwójną liczby naturalnej określa się iloczyn liczb naturalnych z krokiem 2 do Silnię podwójną oznacza się

Rekurencyjna definicja silni podwójnej:

Przykład:

Własności podwójnej silni:

zależność od funkcji gamma:

więc:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Silnia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-21].
  2. Wybrane wzory matematyczne, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015, s. 2, ISBN 978-83-940902-1-0.
  3. Peter J. Cameron: Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms. Cambridge University Press, 1994, s. 12–14. ISBN 978-0-521-45133-8. Cytat: 2. 4: Orders of magnitude.
  4. Eric W.  Weisstein, Factorion, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2017-05-25] (ang. ).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Thomas Koshy, Discrete Mathematics with Applications, Elsevier Publications 2006, s. 219.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Eric W. com/Factorial. html">Factorial, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.
  • How to Take the Factorial of Any Number, [w:] Lines That Connect [online], YouTube, 13 sierpnia 2022 (ang.
  • http://factorielle. fr (ang.  • fr.  • cz. )

Üzlet, levelezési cím:

1139 Budapest, Frangepán u. 26.

Nyitvatartás:

H-Cs: 8:00 - 16:30, P: 8:00 - 16:00

Logisztika/Központi elérhetőségek:

Tel. : +36 1 452-2600

Fax. : +36 1 452-2610

Mail: Írjon nekünk!

Operacja 2n 9153201 E

Bezpośredni link do pobrania Operacja 2n 9153201 E

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Operacja 2n 9153201 E