Podręcznik energetyki Brother P Touch Embellish

Brother P Touch Embellish to podręcznik energetyki, który oferuje kompleksowe wyjaśnienie zasad i procesów związanych z energią. Materiały zawarte w podręczniku obejmują wszystko od podstawowych pojęć do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak produkcja, magazynowanie, przesył i wykorzystanie energii. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat energii słonecznej, wiatrowej, gazu, wody i innych źródeł energii. Zawiera również informacje na temat prawa i regulacji dotyczących energetyki, a także wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów, studentów i specjalistów w dziedzinie energetyki, a także dla osób, które chcą poznać temat.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik energetyki Brother P Touch Embellish

 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

RAY3KlPpqEUrI1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji prądu.

Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3. 0.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.

Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych.

m9049dae92427c7e3_1524809872848_0
R7rQCuqvMAFRH1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej. pl/portal/f/res-minimized/R7rQCuqvMAFRH/1/1oiCx3uY4IolKyJpxjOOH2hTJ4kBKlOL.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej.

Przykładowy dokument CEIDG:

RcpsQHNtvWvbt1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m9049dae92427c7e3_1524810012610_0
R1Es5XLnjMbhZ1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej. pl/portal/f/res-minimized/R1Es5XLnjMbhZ/1/1yMUAxygCssjWvl9PQ2zodqbx05aYTaU.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z energetyką (technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej):

RBKaW4Qz2ROUF1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

m9049dae92427c7e3_1524810097676_0
R1YpkwCYfMQ0p1

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

ROZWIĄZANIEROZWIĄZANIE

m9049dae92427c7e3_1527865315600_0
m9049dae92427c7e3_1524810135062_0
RCKATawrbIoXG1
m9049dae92427c7e3_1524810160664_0
R1T7C21EhRNWY1

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

ROZWIĄZANIEROZWIĄZANIE

m9049dae92427c7e3_1527866053567_0
m9049dae92427c7e3_1524810241684_0
Rl0Tk0uEUvDX71
m9049dae92427c7e3_1524810361288_0
R1cD8XkqLRVmJ1
m9049dae92427c7e3_1524810773430_0
R1JsHexw99WPJ1
Sprawdź czy znacz stawki VAT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.

m9049dae92427c7e3_1524810387726_0
RuStYvbST2p1T1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.

m9049dae92427c7e3_1524811560240_0
R1RpNzKoSl5Lc1
interaktywna gra

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

RYFFBgaoDlJEm1
Krzyżówka

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m9049dae92427c7e3_1524813290968_0

Ćwiczenie 1

R16h5XzCXxql51
zadanie interaktywne

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

PrawdaFałszOsoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności.□ Osoba prowadząca działalność gospodarczą może opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie chorobowe, ale nie musi (jest to składka dobrowolna).Osoba prowadząca działalność gospodarczą może opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie wypadkowe, ale nie musi (jest to składka dobrowolna).Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywania deklaracji w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych z programu „Płatnik”.Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia nie płacą składek na Fundusz Pracy.Wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane przez pracodawcę.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R1LnxGKj0BkGg1
zadanie interaktywne

Połącz skróty, przeciągając odpowiednie wyrażenia w poprawne miejsca.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Krajowy Rejestr Sądowy, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy

RODO KRUSFGŚPKRSPIP

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RdFwalOjPGjwe1
zadanie interaktywne

Jeżeili przychody zostały oznaczone symbolem „P”, a koszty symbolem „K”, odpowiedz na pytania przeciągając odpowiedznie wyrażenia w puste miejsca.

P = K, P < K, P > K1. W której z przedstawionych sytuacji został osiągnięty zysk?................
2. W której z przedstawionych sytuacji działalność przyniosła stratę?................

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R11MMD0Fa48bj1
zadanie interaktywnePowiązania pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami są określane jako powiązania kooperacyjne.Przedsiębiorstwa, które konkurują ze sobą, nigdy nie mogą podjąć współpracy.Za dokonanie czynów nieuczciwej konkurencji grożą sankcje karne.Zasada pacta sunt servanda oznacza, że podpisanych umów należy dotrzymywać.Jedyną możliwą formą konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami jest konkurencja cenowa.Dwa przedsiębiorstwa mogą współpracować ze sobą jedynie wtedy, gdy wcześniej podpiszą umowę o współpracy.Jeżeli określona firma nie jest w stanie samodzielnie spełnić warunków wymaganych przez organizatora przetargu, to nie ma ona żadnych możliwości, aby uczestniczyć w przetargu.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

R19XYrhycu90y1
zadanie interaktywne

Ułóż prawidłową kolejność założenia działalności gospodarczej.

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wypełnienie wniosku o wpis do CEIDGPrzygotowanie danych potrzebnych do wypełnienia wniosku CEIDG-1Założenie konta na ePUAPPomysł na działalnośćWypełnienie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAPPotwierdzenie tożsamości w wybranym punkcie potwierdzającymSporządzenie biznesplanu

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

RI5V0JaIkHtIh1
zadanie interaktywne

Wymienione poniżej składniki majątku podziel na środki rzeczowe oraz środki finansowe.

środki pieniężne na rachunku bankowym, narzędzia, materiały do produkcji, gotówka w kasie, budynek, akcjeŚrodki rzeczowe:Środki finansowe:

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

R11I56UzP1JtJ1
zadanie interaktywne

Połącz pojęcia z ich charakterystykami, przeciągając właściwe wyrażenia w odpowiednie miejsca.

Oferowanie nabywcom określonych korzyści o charakterze materialnym, które uatrakcyjniają produkt i zachęcają do jego kupna., Kontakty i stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem (opinią publiczną)., Zbieranie i przetwarzanie informacji o rynku., Przemieszczanie produktu z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego nabywcy., Każda płatna, masowa forma przekazywania przez nabywcę określonych informacji dotyczących produktów lub przedsiębiorstwa., Oferowane nabywcom do sprzedaży dobra materialne, usługi czy pomysły, które zaspokajają określone potrzeby., Zbiór cech produktu i stopień spełnienia przez produkt wymagań klientów., Typowy dla danego produktu lub grupy produktów znak graficzny lub nazwa., Finansowanie przez przedsiębiorstwo różnych społecznie akceptowanych dziedzin życia., Ilość pieniędzy, którą musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu.public relationsbadania marketingoweproduktmarkareklamapromocja sprzedażyjakośćdystrybucjacenasponsoring

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 8

R15t0zLgTmwq71
zadanie interaktywne

Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.

adres miejsca zamieszkania wnioskodawcyrodzaj wnioskudane pełnomocnikadata powstania obowiązku opłacania składek ZUSnazwa firmydane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcydane wnioskodawcygłówne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 9

R1VHIxQ7H4igb1
zadanie interaktywne

Przyporządkuj poszczególne instytucje pełniące funkcje kontrolne do przypisanych im zadań.

ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości I uciążliwości środowiska, zapobieganie powstawaniu chorób (w tym zakaźnych i zawodowych), rozpatruje pisemne skargi, kontrolna pełniona w przedsiębiorstwie przez pracowników, zapewnienie przez zakład prawidłowych warunków pracy, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych prowadzi postępowanie mandatowe, kieruje wnioski o ukaranie do sądów grodzkich oraz zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, udziela bezpłatnych porad pracownikom w zakresie prawa pracy, przeprowadza kontrole w zakładach pracyPaństwowa Inspekcja PracyPaństwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)Społeczna Inspekcja Pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 10

RHSmTZazDEcBT1
zadanie interaktywneUmowa użyczenia jest umową odpłatną.Kontrola sanitarna jest sprawowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid).Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lokalu wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.Umowa najmu jest umową nieodpłatną.Każda firma, która posiada odbiorniki radiowe lub telewizyjne, ma obowiązek płacenia abonamentu RTV za każdy posiadany odbiornik.Jedynym możliwym sposobem na publiczne odtwarzanie utworu w firmie jest uzyskanie zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.Każda zakupiona licencja na program komputerowy pozwala wykorzystać ten program do działalności gospodarczej.Do drukowania dokumentów w kilku kopiach na papierze samokopiującym wykorzystywane są drukarki atramentowe.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m9049dae92427c7e3_1524813293660_0
amortyzacja

amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych w przedsiębiorstwach. Jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

biznesplan

biznesplan

To zestaw dokumentów (ocen, analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza osiągnięcia celów (finansowych, niefinansowych) przedsiębiorstwa. Zawiera także sposoby osiągnięcia tych celów, biorąc pod uwagę uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, organizacyjnej, technologicznej, rynkowej przedsiębiorstwa.

działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Zorganizowana działalność zarobkowa, obejmująca producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Działalność gospodarcza to w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

elastyczność cenowa

elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja

konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt w przedsiębiorstwach

koszt w przedsiębiorstwach

Są to wszelkie wydatki jakie ponosi przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu z różnych źródeł.

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy

podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy

podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody. Jego stawka jest niezmienna (19%) a zależy jedynie od uzyskanego dochodu. (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód

przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe

rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna

spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m9049dae92427c7e3_1530422905981_0
Ryygl2LDeSPob1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

Drukuj etykiety, gdy ich potrzebujesz

Pracownicy i użytkownicy domowi chcą szybko znajdować potrzebne im rzeczy. Proces ten jest znacząco łatwiejszy, gdy rzeczy są opisane naklejkami. Tutaj z pomocą przychodzą nasze drukarki etykiet Brother P-touch. Z szerokiego portfolio produktowego możesz wybrać odpowiadający Ci model: stacjonarny, ręczny lub podłączany do komputera. Ponadto możesz wykorzystać funkcję drukowania etykiet ze smartfona lub tabletu za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth.

Typowe zastosowania etykiet:

 • Foldery z plikami, pudełka do przechowywania czy pamięć USB 
 • Środki trwałe i wyposażenie
 • Identyfikatory
 • Szafki i półki na dokumenty
 • Wtyczki i kable

Wytrzymałe etykiety o długiej żywotności

Drukarki etykiet P-touch są kompatybilne z taśmami TZe. Naklejki wydrukowane na tych modelach są niemalże niezniszczalne i przetrwają wiele lat, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sekret tkwi w unikalnej, przezroczystej i laminowanej warstwie wierzchniej, która chroni Twój tekst w ekstremalnych warunkach. Technologia druku zastosowana w modelach Brother P-touch nie występuje w drukarkach etykiet innych marek, dlatego nasze naklejki są unikalne i jedyne, na których ta wytrzymała powłoka jest automatycznie nakładana.

Laminowane taśmy TZe zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach i są odporne na:

 • Wodę
 • Światło słoneczne
 • Chemikalia
 • Ścieranie
 • Ekstremalne temperatury (-80C do +150C)
 • Etykiety są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach.

  Ulotka o taśmach TZe (PDF - 2, 6 MB)

  Poznaj naszą ofertę drukarek etykiet P-touch

  Poznaj korzyści wynikające z używania drukarek etykiet P-touch

  Biuro

  Od małych, kompaktowych modeli podręcznych i stacjonarnych ze zintegrowanymi klawiaturami oraz wyświetlaczami, po modele z możliwością podłączenia do komputerów typu PC i Mac, które mogą również łączyć się oraz drukować etykiety ze smartfona lub tabletu. Drukarki etykiet Brother P-touch pomagają firmom w lepszej organizacji, dzięki wydajnemu etykietowaniu.

  Elektrycy

  Etykietowanie jest wymogiem przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Nasza oferta dla elektryków została opracowana z funkcjami specjalnymi do większości typowych prac związanych z etykietowaniem. Drukuj etykiety bezprzewodowo ze swojego smartfona za pomocą naszej dedykowanej aplikacji Brother Cable Label Tool. pl/labelling-and-receipts/network-equipment-and-cable-identification-label-printers" aria-label="super-carousel">

  Infrastruktura sieciowa

  Dobre zarządzanie kablami ma kluczowe znaczenie dla centrów danych i organizacji. Drukuj etykiety, które wyraźnie identyfikują kable sieciowe, przełączniki, routery i inne urządzenia, pomagając przyspieszyć instalację i szybko rozwiązywać problemy z siecią, gdy się pojawią. pl/labelling-and-receipts/facilities-management-label-printers" aria-label="super-carousel">

  Zarządzanie obiektami

  Idealne do oznaczania aktywów i tworzenia ważnych znaków bezpieczeństwa oraz instrukcji. Trwałe etykiety P-touch firmy Brother mogą być używane wewnątrz lub na zewnątrz i będą służyć przez wiele lat. Szereg modeli do komputerów stacjonarnych i przenośnych, zapewnia całkowitą wszechstronność w całej organizacji. pl/labelling-and-receipts/p-touch-cube" aria-label="super-carousel">

  Rodziny i domy

  Niezwykle kompaktowe i stylowe drukarki etykiet i taśm P-touch CUBE są idealne do użytku w całym domu. Po prostu połącz się ze smartfonem przez Bluetooth, aby rozpocząć tworzenie i drukowanie etykiet za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji.

  PoprzedniaNastępna
  1. Biura
  2. Elektrycy
  3. Infrastruktura sieciowa
  4. Zarządzanie obiektami
  5. Rodziny i domy

  Podręcznik energetyki Brother P Touch Embellish

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik energetyki Brother P Touch Embellish

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik energetyki Brother P Touch Embellish