Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440

Craftsman 113 247440 to uniwersalny podręcznik funkcji i sterowania, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania i naprawy maszyny. Książka zawiera informacje o częściach maszyny, konfiguracji, instrukcje obsługi i zasady bezpieczeństwa. Zawiera również informacje na temat konserwacji i naprawy maszyny, a także wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji. Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440 zawiera wszystko, co potrzebne, aby uzyskać maksymalną wydajność i przedłużyć żywotność maszyny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440

Dzięki funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zaznaczać rzeczy na ekranie, używając następujących metod:

 • Skanowanie rzeczy: Fokus jest przenoszony (ręcznie lub automatycznie) między rzeczami do momentu zaznaczenia jednej z nich. Jest do domyślna metoda skanowania.

 • Skanowanie punktów: Możesz wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 • Śledzenie głowy: (na iPadach z Face ID) Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową. Możesz także wykonywać czynności, używając mimiki.

Po zaznaczeniu rzeczy możesz wybrać czynność (na przykład stuknięcie, przeciągnięcie lub zsunięcie palców) w menu skanera.

Korzystanie ze skanowania rzeczy

W przypadku skanowania rzeczy fokus jest przenoszony między rzeczami wyświetlanymi na ekranie.

 1. W trybie Automatyczne możesz obserwować zmiany fokusu lub ich słuchać. W trybie Ręczne przeniesienie fokusu wymaga aktywowania czynności Przejdź do następnej rzeczy.

 2. Gdy fokus znajduje się na żądanej rzeczy, aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz.

 3. Wybierz w menu skanera czynność, na przykład:

  • Stuknij

  • Gesty

  • Przewiń

  • Narzędzia multimediów

  • Więcej (kropki na dole menu; aby wyświetlić więcej opcji)

  • Początek (aby wrócić do ekranu początkowego)

  • Urządzenie (aby użyć innych czynności dotyczących sprzętu)

  • Ustawienia (aby zmienić zachowanie sterowania przełącznikami)

  Czynności dostępne w menu skanera zależą od zaznaczonej rzeczy.

Aby zamknąć menu skanera bez wybierania czynności, aktywuj przełącznik, gdy oryginalna czynność jest wyróżniona, a wszystkie ikony w menu skanera są wyszarzone.

Korzystanie ze skanowania punktów

Skanowanie punktów pozwala wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 1. Zaznacz rzecz, używając skanowania rzeczy.

 2. W menu skanera wybierz Kursor sunący.

 3. Aby ustawić pionowy „celownik”, wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz, gdy żądana rzecz znajdzie się w szerokim pionowym pasie skanowania.

  • Aktywuj przełącznik ponownie, gdy żądana rzecz znajdzie się na wąskiej pionowej linii.

 4. Powtórz te czynności dla „celownika” poziomego.

 5. Wybierz czynność w menu skanera.

Aby powrócić do skanowania rzeczy, wybierz w menu skanera Tryb rzeczy.

Korzystanie ze śledzenia głowy

Na iPadach z Face ID możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową.

 1. Przejdź do Ustawień  i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Śledzenie głowy.

 2. Włącz Śledzenie głowy, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przypisywanie czynności do mimiki: Wybierz czynności, które mają być wykonywane, gdy się uśmiechniesz, otworzysz usta, wystawisz język lub uniesiesz brwi.

  • Wybieranie trybu śledzenia ruchów głowy: Stuknij w Tryb śledzenia, a następnie wybierz Zgodnie z kierunkiem twarzy, Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi lub Względem głowy.

  • Zmienianie szybkości wskaźnika: Stuknij w  lub w .

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×

Funkcja Sterowanie przełącznikami pozwala korzystać z urządzenia adaptacyjnego (na przykład przełącznika lub joysticka) do wprowadzania tekstu, interakcji z rzeczami widocznymi na ekranie oraz sterowania Makiem. Przy użyciu narzędzi znajdujących się w panelu Początek - przełącz możesz skanować panel lub interfejs użytkownika, aby użyć dowolnego z dostępnych przełączników w celu zaznaczenia danej rzeczy lub wykonania określonej czynności.

Włączanie funkcji Sterowanie przełącznikami

 1. Wybierz na Macu polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij w Dostępność  na pasku bocznym, a następnie kliknij w Sterowanie przełącznikami po prawej. Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.

  Otwórz ustawienia sterowania przełącznikami

 2. Włącz Sterowanie przełącznikami.

  Na biurku pojawi się panel Początek - przełącz.

  Domyślnie panel Początek - przełącz wyświetla biały tekst na ciemnym tle. Jeśli wolisz wyświetlać ciemny tekst na jasnym tle, kliknij w menu Wygląd, a następnie wybierz Jasny.

Korzystanie z panelu startowego

Gdy używasz na Macu funkcji Sterowanie przełącznikami, na Biurku wyświetlany jest panel startowy. Panel startowy zawiera następujące narzędzia:

 • Klawiatura: Pokazuje klawiaturę domyślną. Wprowadzaj tekst do dokumentu lub pola tekstowego, skanując klawiaturę w panelu, otwierając grupy klawiszy, a następnie wybierając określony klawisz. Zwróć uwagę na grupę znajdującą się na dole klawiatury. Zawiera ona proponowane słowa, dobierane na podstawie klawiszy naciśniętych do tej pory. Możesz zaoszczędzić dużo czasu, wybierając jedno z proponowanych słów.

 • Wskaźnik: Zapewnia przyciski do poruszania wskaźnika i klikania. Aby przesunąć wskaźnik w dany obszar ekranu, wybierz Przenieś; aby automatycznie kliknąć wskaźnikiem po przesunięciu go do miejsca docelowego, wybierz Przesuwanie i klikanie.

  W przypadku obu tych opcji po ekranie zacznie poruszać się pionowy prostokąt. Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, prostokąt zatrzyma się, a po nim zacznie poruszać się niebieska linia. Gdy naciśniesz przełącznik ponownie, niebieska linia zatrzyma się lub (jeśli w sekcji Nawigacja w preferencjach Sterowania przełącznikami opcja Dokładność wskaźnika ustawiona jest na Duża) znacznie zwolni, zanim ponownie naciśniesz przełącznik, aby ją zatrzymać.

  Gdy wykonasz te same czynności poziomo, wskaźnik zostanie przesunięty do punktu przecięcia niebieskich linii. Jeśli używasz czynności Przesuwanie i klikanie, rzecz znajdująca się na przecięciu tych linii zostanie zaznaczona.

 • Dock: Skanowanie rzeczy w Docku.

 • Pasek menu: Skanowanie grupy paska menu, a następnie grupy ikon menu.

 • System: Przyciski do sterowania głośnością Maca, jasnością ekranu oraz odtwarzaniem multimediów.

  Jeśli masz Maca z paskiem Touch Bar, system oferuje polecenie Przełącz pasek Touch Bar, które pozwala wyświetlić Touch Bar wzdłuż dolnej krawędzie ekranu. Dzięki temu można wykorzystywać Sterowanie przełącznikami do wskazywania i zaznaczania rzeczy na pasku Touch Bar.

 • Własne: Pokazuje dostępne własne panele. Możesz tworzyć własne panele (przy użyciu Edytora paneli), aby usprawniać często wykonywane zadania i czynności w aplikacjach.

 • Miejsce: Zawiera przyciski do zmiany położenia panelu Początek - przełącz na ekranie.

 • Urządzenia: Pokazuje dostępne urządzenia Apple, takie jak urządzenia iOS oraz iPadOS lub Apple TV, którymi możesz sterować przy użyciu funkcji Sterowania przełącznikami na Macu — bez konieczności łączenia danego urządzenia w parę ze swoim akcesorium. Mac, urządzenia iOS oraz iPadOS, a także Apple TV muszą być połączone z tą samą siecią Wi‑Fi i zalogowane przy użyciu tego samego Apple ID.

  Jeśli włączysz opcję Pozwalaj na zmianę platformy do sterowania komputerem, możesz także używać innych urządzeń do sterowania Makiem.

Skanowanie i zaznaczanie rzeczy

Wykonaj dowolną z poniższych czynności, gdy na Macu włączona jest funkcja Sterowanie przełącznikami:

 • Skanowanie rzeczy przy użyciu skanowania automatycznego: Naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, aby rozpocząć skanowanie automatyczne. Podczas skanowania grup i elementów interfejsu użytkownika, Sterowanie przełącznikami wyróżnia każdy element lub każdą grupę. W przypadku paneli wyróżnia albo każdy przycisk lub grupę, albo zestawy przycisków w kolejnych nakładanych na siebie sekwencjach, zależnie od tego, jak dany panel został zaprojektowany.

  Jeśli zaznaczysz rzecz, skanowanie zostanie wstrzymane (chyba że w ustawieniach Sterowania przełącznikami, w sekcji Przełączniki włączona jest opcja Automatyczne skanowanie). Aby wznowić skanowanie, naciśnij przełącznik. Sterowanie przełącznikami powtarza skanowanie (lub powtarza w pętli) zgodnie z ustawieniami w sekcji Nawigacja w ustawieniach Sterowania przełącznikami.

 • Skanowanie rzeczy bez używania skanowania automatycznego: Jeśli skanowanie automatyczne zostało wyłączone, naciśnij przełącznik Przejdź do następnej rzeczy.

 • Zaznaczanie rzeczy: Naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy dana rzecz jest podświetlona. Jeśli zaznaczona rzecz to grupa lub zestaw (a opcja Wznawiaj automatyczne skanowanie po wyborze w sekcji Nawigacja, ustawieniach Sterowania przełącznikami jest wyłączona), naciśnij ten przełącznik, aby rozpocząć skanowanie grupy lub zestawu, a następnie naciśnij ten sam przełącznik ponownie, aby zaznaczyć daną rzecz. Aby opuścić grupę lub zestaw, naciśnij przełącznik, gdy podświetlona jest cała grupa lub zestaw (lub gdy słyszysz „wyjdź z”, jeśli włączone jest używanie syntezy mowy podczas nawigacji).

Używanie paneli

Wykonaj dowolną z poniższych czynności, gdy na Macu włączona jest funkcja Sterowanie przełącznikami:

 • Ustawianie opcji panelu: W panelu: naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy podświetlony jest przycisk opcji panelu , znajdujący się w prawym górnym rogu. Następnie naciśnij ten przełącznik ponownie, gdy podświetlona jest opcja, której chcesz użyć. Możesz zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar panelu, a także zmienić jego przezroczystość.

 • Wracanie do panelu startowego: W panelu: naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy podświetlony jest przycisk panelu startowego 

Sterowanie wskaźnikiem

Gdy używasz na Macu funkcji Sterowanie przełącznikami, możesz sterować wskaźnikiem przy użyciu paneli. Na przykład, panel Wskaźnik w panelu startowym udostępnia czynności Przenieś oraz Przesuń i kliknij. W panelach mogą być również używane następujące metody:

 • Sunięcie: Ta czynność jest taka sama, jak Przenieś w panelu Wskaźnik.

 • Obróć: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, na ekranie pojawi się sektor (w kształcie klina). Obraca się on wokół bieżącej pozycji wskaźnika lub wokół środka aktywnego okna (zależnie od wyboru dokonanego przy użyciu menu podręcznego Granica w Edytorze paneli). Gdy naciśniesz przełącznik po raz drugi, sektor zatrzyma się, a w jego obrębie zacznie poruszać się niebieska linia. Gdy naciśniesz przełącznik po raz trzeci, niebieska linia zatrzyma się, a następnie wzdłuż niej zacznie przesuwać się wskaźnik. Naciśnij przełącznik ponownie, aby zatrzymać wskaźnik w żądanym miejscu na niebieskiej linii.

  Jeśli w sekcji Nawigacja w ustawieniach Sterowanie przełącznikami opcja Dokładność wskaźnika jest ustawiona na Duża, dodane są także stadia pośrednie, zapewniające większą kontrolę nad wskaźnikiem. Na przykład, gdy trzeci raz naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, niebieska linia zaczyna poruszać się po sektorze znacznie wolniej. Naciśnij przełącznik po raz czwarty, aby włączyć przesuwanie wskaźnika wzdłuż niebieskiej linii. Naciśnij go po raz piąty, aby znacznie zwolnić szybkość wskaźnika. Naciśnij przełącznik po raz szósty, aby zatrzymać wskaźnik w żądanym miejscu na niebieskiej linii.

 • Przesunięcie kierunkowe: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, wskaźnik przesuwa się z bieżącego położenia w jednym kierunku (na przykład w lewo, w dół lub po skosie). Możesz także wybrać, aby wskaźnik cofał ostatnio wykonany ruch. Jeśli naciśniesz przełącznik, wskaźnik przestanie się poruszać. Jeśli nie naciśniesz, wskaźnik będzie poruszał się do momentu dotarcia do granicy, gdzie zmieni kierunek (lub zatrzyma się, jeśli opcja „Odwróć kierunek ruchu wskaźnika po dojściu do krawędzi” w sekcji Nawigacja w ustawieniach Sterowanie przełącznikami jest wyłączona).

Konfigurowanie przełączników

W ustawieniach Sterowania przełącznikami na Macu możesz skonfigurować jeden lub więcej przełączników adaptacyjnych do wykonywania określonych czynności po naciśnięciu, a także przypisać istniejącemu przełącznikowi inną czynność.

 1. Wybierz na Macu polecenie menu Apple Otwórz ustawienia sterowania przełącznikami

 2. Przełącz w dół do sekcji Przełączniki, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Dodawanie przełącznika: Kliknij w przycisk dodawania , a następnie naciśnij przełącznik. Wprowadź nazwę, a następnie wybierz czynność, np. Zatrzymaj skanowanie. Aby przełącznik uruchamiał skrypt lub otwierał aplikację, kliknij we Własne, a następnie wybierz skrypt lub aplikację.

  • Usuwanie przełącznika: Zaznacz przełącznik na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

  • Zmienianie przełącznika: Zaznacz przełącznik na liście, kliknij w menu podręczne edycji przełącznika , a następnie zmień nazwę lub czynność. Aby użyć innego przełącznika dla danej czynności, kliknij w Przypisz ponownie.

Dostosuj opcje w panelu Wpisywanie, Przełączniki oraz Nawigacja w panelu Ustawienia Przełącznikami. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, zobacz: Zmienianie ustawień sterowania przełącznikami dla ułatwień dostępu.

Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 113 247440