Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch Csx7000

Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch CSX7000 to dokumentacja techniczna, która służy do instalowania i konfigurowania sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch CSX7000. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i obsługi sprzętu, od instalacji i podłączania urządzeń do konfigurowania sieci i monitorowania wydajności. Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch CSX7000 zapewnia wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby skonfigurować i zarządzać swoim sprzętem, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad Twoją siecią.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch Csx7000

 • Struktura tego podręcznika
 • Symbole używane w tym dokumencie
 • Włączone funkcje dotykowe

Struktura tego podręcznika

Ten podręcznik ma następującą strukturę:

Uwaga

 • Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 • <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 • Podręcznik online

 • Najpierw przeczytaj
 • Jak korzystać z Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Wyszukaj
 • Mapa witryny
 • Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przydatne funkcje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 • Drukowanie
 • Kopiowanie
 • Skanowanie
 • Faksowanie
 • Podręcznik online — Aplikacje —

 • Podręcznik My Image Garden
 • Przewodnik Quick Menu
 • Podręcznik Quick Toolbox
 • Przydatne oprogramowanie
 • <Drukarka atramentowa Inkjet>

 • Podręcznik Print Studio Pro
 • <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 • Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 • Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 • Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  CENTRAL SITE
  REMOTE ACCESS SWITCH
  USER’S GUIDE
  Release 7. 4
  Cabletron Systems
  (603) 332-9400 phone
  (603) 337-3075 fax
  support@ctron. com

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  USER’S GUIDE Only qualified personnel should perform installation procedures.! CAUTION NOTICE You may post this document on a network server for public use as long as no modifications are made to the document. Cabletron Systems reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, firmware, or software
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  TRADEMARKS Cabletron Systems, CyberSWITCH, MMAC-Plus, SmartSWITCH, SPECTRUM, and SecureFast Virtual Remote Access Manager are trademarks of Cabletron Systems, Inc. All other product names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies. COPYRIGHTS All of the code for this product is copyrighted by Cabletron Systems, Inc. © Copyright 1991-1997 Cabletron Systems, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. Portions of the code
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  USER’S GUIDE WARNING: Changes or modifications made to this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. DOC NOTICE This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  CONTENTS USING THIS GUIDE 25 Documentation Set 26 Guide Conventions 27 SYSTEM OVERVIEW 29 The CyberSWITCH 30 Unique System Features 31 Interoperability Overview 34 Interoperability Protocols 34 Interoperability Devices 35 Encryption Overview 36 Network Layer 36 Link Layer 36 Security Overview 37 Network Interface Overview 37 System Components 38 Remote ISDN Devices 39 Switches Supported 40 Hardware Overview 41 System Platforms 41 The CSX5500 42 Platform Description 42 Cleaning the CSX5500 Air Fi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  USER’S GUIDE System Adapters 58 Ethernet Adapters 58 Ethernet-2 Adapter 58 Ethernet-1 Adapter 58 Hardware Characteristics 59 LAN Connection 59 Basic Rate Adapters 59 BRI-4 Basic Rate Adapter 59 BRI-1 Basic Rate Adapter 60 BRI Connection 60 Primary Rate Adapters 61 The PRI-8 61 The PRI-23 61 The PRI-23/30 62 PRI-8, PRI-23, and PRI-23/30 Connection 63 Expander Adapter 63 Hardware Characteristics 63 V. 35 Adapter 64 Hardware Characteristics 64 V. 35 Connection 64 RS232 Adapter 65 Hardware Characteris
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Hardware Installation 83 Overview 83 Pre-Installation Requirements 83 Selecting Slots for the Adapters 84 Adapter Settings 85 Adapter Interrupt and I/O Address Settings 86 WAN Adapters 86 DM-8 Adapter I/O Address Settings 86 DM-24 Adapter Interrupt and I/O Address Settings 87 DM-24+ and the DM-30+ Adapter Address Settings 88 Encryption Adapter Settings 89 MVIP Settings 89 Additional Adapter Settings 90 PRI-8 90 PRI-23 91 PRI-23/30 92 Inserting the Adapters into the CyberSWITCH 93 Connecting Ada
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  USER’S GUIDE BASIC CONFIGURATION 110 Configuration Tools 111 Overview 111 CFGEDIT 111 Executing CFGEDIT 112 Saving CFGEDIT Changes 112 Dynamic Management 112 Executing Dynamic Management 112 Utility Dynamic Management Commands 113 Saving Dynamic Management Changes 113 Using the Network Worksheets 114 Using the Configuration Chapters 114 Configuring Resources and Lines 115 Overview 115 Resources 115 Configuring Resources 115 Resource Configuration Elements 116 Resource Background Information 117
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  IP Network Interfaces 133 Configuring Interfaces 133 Network Interface Configuration Elements 135 IP Network Interface Background Information 140 IP RIP and the IP Network Interfaces 145 IP RIP over Dedicated Connections 148 IP Host Operating Mode and the IP Network Interfaces 150 Using Multiple IP Addresses 150 Static Routes 152 Configuring Static Routes 152 Static Route Configuration Elements 154 Static Route Background Information 156 Default Routes 157 Configuring Default Routes 157 Default
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  USER’S GUIDE Configuring System Options and Information 174 Overview 174 System Options 174 Configuring System Options 174 System Options Configuration Elements 175 System Options Background Information 177 System Information 178 Configuring System Information 178 System Information Configuration Elements 178 System Information Background Information 179 Administrative Session 179 Configuring Administrative Sessions 179 Administrative Session Configuration Elements 180 Administrative Session Bac
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Configuring Off-node Server Information 207 Overview 207 Multiple Administration Login Names 207 CSM Authentication Server 208 Configuring CSM Authentication Server 208 CSM Authentication Server Configuration Elements 209 CSM Authentication Server Background Information 209 RADIUS Server 209 Configuring a RADIUS Authentication Server 209 RADIUS Authentication Server Configuration Elements 211 RADIUS Authentication Server Background Information 211 Configuring a RADIUS Accounting Server 212 RADIU
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  USER’S GUIDE Configuring Encryption 231 Configuration 231 Configuring an Encryption adapter 231 Configuring Security Associations and Authentication (IP Security Only) 232 Configuring Link Layer Encryption (PPP Encryption Only) 233 Encryption Configuration Elements 234 Encryption Background Information 236 IP Network Layer Encryption 236 ESP Implementation 236 IP Encryption Example 237 Authentication Headers 237 Link Layer Encryption 238 Link Layer Encryption: Manually-Configured Keys 238 Automa
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Configuring Advanced Bridging 264 Overview 264 Bridge Dial Out 264 Configuring the Device List for Bridge Dial Out 265 Spanning Tree Protocol 266 Configuring Spanning Tree Protocol 266 Spanning Tree Protocol Configuration Elements 267 Spanning Tree Protocol Background Information 267 Bridge Mode of Operation 268 Configuring the Bridge Mode of Operation 268 Bridge Mode of Operation Configuration Elements 268 Bridge Mode of Operation Background Information 268 Unrestricted Bridge Mode 268 Restrict
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  USER’S GUIDE IP Filters 291 Initiating the IP Filter Configuration 292 Configuring Packet Types 292 Configuring the Common IP Portion 293 Configuring TCP 294 Configuring UDP 294 Configuring ICMP 295 Configuring Forwarding Filters 296 Configuring Connection Filters 297 Configuring Exception Filter 298 Modifying the Final Condition for a Filter 299 Applying Filters 299 Applying Filters to Network Interfaces 299 Applying the Global Forwarding Filter 299 Applying per-device Forwarding Filters 299 IP
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  IPX Network Interfaces 325 Configuring IPX Network Interfaces 325 IPX Network Interface Configuration Elements 327 General IPX Network Interface Configuration Elements 327 RIP IPX Network Interface Configuration Elements 327 SAP IPX Network Interface Configuration Elements 328 IPX Network Interface Background Information 329 IPX Routing Protocols 330 Configuring IPX Routing Protocols 330 IPX Routing Protocol Configuration Elements 330 IPX Routing Protocol Background Information 331 Routing/Servi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  USER’S GUIDE Configuring SNMP 350 Overview 350 Configuring SNMP 350 SNMP Configuration Elements 352 SNMP Background Information 353 Using Cabletron NMS Systems 356 Configuring AppleTalk Routing 357 Overview 357 AppleTalk Routing Option 357 Enabling AppleTalk Routing 357 AppleTalk Routing Option Configuration Element 358 AppleTalk Routing Background Information 358 AppleTalk Ports 358 Configuring AppleTalk Ports 358 AppleTalk Ports Configuration Elements 359 AppleTalk Ports Background Information
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Call Restrictions 372 Configuring Call Restrictions 372 Call Restriction Configuration Elements 373 Call Restrictions Background Information 376 Bandwidth Reservation 376 Configuring Bandwidth Reservation 376 Bandwidth Reservation Configuration Elements 378 Bandwidth Reservation Background Information 379 Semipermanent Connections 379 Configuring Semipermanent Connections 379 Semipermanent Connections Configuration Elements 381 Semipermanent Connections Background Information 381 Interactions wi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  USER’S GUIDE Default Line Protocol 399 Configuring Default Line Protocol 399 Default Line Protocol Configuration Elements 400 Default Line Protocol Background Information 400 Log Options 400 Configuring Log Options 400 Log Options Configuration Elements 401 Log Options Background Information 402 Local Log File Overview 402 Syslog Server Overview 402 System Messages 404 Authentication Messages 404 Call Detail Recording 404 Compression Options 410 Configuring Compression Options 410 Compression Op
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Alternate Accesses 429 Dedicated Connections 429 Frame Relay Connections 430 PPP Link Failure Detection 430 X. 25 Connections 431 X. 25 and a Terminal Server Menu 432 Verifying Routing Protocols 433 Overview 433 IP Routing Operational? 433 IP Routing Over a LAN Interface 433 IP Routing Over a WAN Interface 434 IP Routing Over a WAN (Direct Host) Interface 436 IP Routing Over a WAN Remote LAN Interface 438 IP Routing Over a WAN UnNumbered Interface 439 IP Filters 440 IP RIP Initialized? 441 IP RIP
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  USER’S GUIDE Modem Callback 470 Verifying a Semipermanent Connection 471 Proxy ARP 472 TROUBLESHOOTING 474 LCD Messages 475 Overview 475 LCD Message Groups 475 Initialization LCD Message 475 Normal Operation LCD Messages 475 Error LCD Messages 476 System Messages 480 Overview 480 Informational Messages 481 Initialization Messages 481 Normal Operation Messages 481 Spanning Tree Messages 481 Warning Messages 481 Error Messages 481 System Message Summary 482 Trace Messages 544 Overview 544 Call Tr

  ArCon

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCon:

  Inne pliki do programu:

  Licencje:

  ArCADia-START

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-START:

  ArCADia BIM

  Inne pliki do programu:

  ArCADia-INTELLICAD 2009

  Inne pliki do programu:

  Podr�cznik u�ytkownika Intersoft-Intellicad 6. 0

  Do pobrania z naszych stron dost�pny jest jedynie spis tre�ci, przedstawiaj�cy zakres materia�u ksi��ki dost�pnej tylko w wersji drukowanej.

  rozmiar: 340 KB; wersja: Intersoft-Intellicad 6. 0; data: 05. 2007

  Konstruktor

  Inne pliki do programu:

  PlaTo

  Inne pliki do programu:

  Wymarzony Ogr�d

  Inne pliki do programu:

  NetMan

  Licencje:

  Ceninwest

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  Ceninwest:

  I. T. I.

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  I. :

  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE:

  ArCADia-TERMOCAD

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-TERMOCAD:

  Poradniki:

  Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 3. 0

  Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO oraz Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dob�r grzejnik�w

  rozmiar: 21. 7 MB; data: 11. 2010

  ArCADia-ARCHITEKTURA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-ARCHITEKTURA:

  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE:

  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE:

  ArCADia-RAMA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-RAMA:

  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE:

  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE:

  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN.

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE_2. pdf" title="Podr�cznik do programu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE">

  ArCADia-INWENTARYZATOR

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INWENTARYZATOR:

  ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE:

  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE:

  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE:

  ArCADia-S�UP �ELBETOWY

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-S�UP �ELBETOWY:

  ArCADia-P�YTA �ELBETOWA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-P�YTA �ELBETOWA:

  EuroZ��cza

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  EuroZ��cza:

  ArCADia-3D VIEWER

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-3D VIEWER:

  ArCADia-3D MAKER

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-3D MAKER:

  ArCADia-TEXT

  Licencje:

  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE:

  INTERsoft-INTELLICAD

  Licencje:

  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE_1. 4"/>

  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE:

  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

  Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch Csx7000

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch Csx7000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu Cabletron Systems Cyberswitch Csx7000