Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt

Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt to podręcznik, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji sterowników Caliber Pmt 550bt. Podręcznik zawiera informacje na temat wymaganego sprzętu, wymagań systemowych oraz instrukcji dotyczących konfiguracji sterowników. Po zainstalowaniu sterowników calbier Pmt 550bt, użytkownicy będą mieli dostęp do szerokiego zakresu funkcji i funkcjonalności, które pozwolą im w pełni wykorzystać możliwości tego sprzętu. Polecenia w podręczniku instalacji są przejrzyste i łatwe do zrozumienia, dzięki czemu proces instalacji i konfiguracji może być wykonany bezproblemowo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Instrukcje bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub podjęciem prac konserwacyjnych.

22/03/2019
(B)
Pobierz
(1. 62MB)

Podręcznik szybkiej obsługi

Zawiera informacje o instalowaniu produktu.

20/11/2020
(B)
Pobierz
(2. 09MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Pobieranie materiałów technicznych

W tej sekcji można pobrać całą dokumentację produktów Bft w prosty i intuicyjny sposób: podręczniki instalacji, karty techniczne, rysunki wymiarowe i wiele innych materiałów.

Pobieranie materiałów komercyjnych

Pełne zrozumienie firmy i wartości stojących u podstawy jej produkcji jest nieodzowne, by móc przekazać te informacje własnym klientom. W tej sekcji można więc pobrać wszelkie materiały handlowe i filmy niezbędne do tego celu.

Film

Filmy wideo są najszybszym i najbardziej wnikliwym sposobem poznania tego, co oznacza dla nas praca w Bft i zapoznania się z ogromnym potencjałem produktów, które projektujemy i opracowujemy na co dzień.

Społeczność

Codzienny dialog z naszymi klientami pomaga nam nieustannie udoskonalać jakość naszych usług. Podziel się z nami swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i pracą; odpowiemy na wszystkie Twoje potrzeby i będziemy Cię na bieżąco informować o wszystkich nowościach Bft.

Obszar pracowników Bft

Dedykowany obszar tylko dla pracowników Bft, gdzie można uzyskać całą wewnętrzną dokumentację.

Wprowadzenie

Aby ustalić, czy drukarka jest obsługiwana lub aby wyświetlić listę sterowników drukarek HP LaserJet i oprogramowania dostępnego do użycia w systemie Windows, przejdź do Sterowniki i oprogramowanie dla systemu Windows 10.

Uwaga:

Sterowniki HP dla systemu Windows 10 nie będą dostępne w systemie Windows ani usłudze Windows Update aż do wydania systemu Windows 10 29 lipca 2015 r.

Wiele urządzeń HP LaserJet jest dostarczanych ze sterownikiem w usłudze Windows Update lub ze wbudowanym sterownikiem systemu Windows. W przypadku niektórych drukarek LaserJet są to jedyne dostępne sterowniki i nie jest konieczne pobieranie żadnych plików z witryny www. com. Niniejszy dokument zawiera instrukcje na temat pobierania sterowników dla drukarki podłączonej w sieci przewodowej lub bezprzewodowej.

Jeśli drukarka jest obsługiwana, można uzyskać sterownik na cztery sposoby:

Metoda 1: Podłączanie do sieci i włączanie funkcji automatycznego wykrywania

W systemie Windows 10 domyślnie jest włączona funkcja automatycznej konfiguracji dla wszystkich komputerów i drukarek w sieciach z maksymalnie 30 urządzeniami. Po pierwszym podłączeniu komputera do sieci, system Windows wyświetli monit informujący o możliwości wykrycia urządzeń i drukarek w sieci domowej i firmowej. Jeżeli zostanie to dozwolone, system Windows automatycznie wykryje drukarkę, a następnie pobierze i zainstaluje prawidłowe sterowniki HP dla urządzeń i drukarek (gdzie tylko będzie to możliwe). Aby tak się stało, sieć nie może być częścią domeny, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Jeżeli w sieci jest więcej niż 30 urządzeń, funkcja ta może być wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, włącz odnajdywanie usług sieci lub skontaktuj się z administratorem systemu lub z działem pomocy technicznej IT.

 1. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej.

 2. Wybierz Tak, aby pozwolić systemowi Windows na połączenie się z siecią prywatną i automatyczne wykrywanie i konfigurację drukarek.

  Jeżeli monit został już wyświetlony, a opcja ta nie została wybrana lub wybrana została sieć publiczna, przejdź do Metody 2, aby ręcznie zainstalować Urządzenia i drukarki systemu Windows. Aby zmienić wybór, otwórz Ustawienia, wybierz Sieć i Internet, wybierz Ethernet, wybierz opcję połączenia, a następnie Włącz funkcję „Znajdź urządzenia i zawartość”.

  Rys. : Komunikat o automatycznym wykrywaniu w systemie Windows 10

 3. Poczekaj, aż system Windows automatycznie wykryje i skonfiguruje drukarkę.

Metoda 2: Instalacja sterownika teraz z Urządzeń i drukarek systemu Windows

Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, w której jest maksymalnie 30 urządzeń, wykonaj następujące czynności:

Jeżeli w sieci jest więcej niż 30 urządzeń, funkcja ta może wymagać danych logowania administratora. W takim wypadku skontaktuj się z administratorem systemu lub działem pomocy technicznej IT.

Podłącz kabel sieciowy do drukarki.

Otwórz Urządzenia i drukarki.

Kliknij przycisk Dodaj drukarkę i poczekaj, aż system Windows automatycznie wykryje dostępne drukarki.

Wybierz drukarkę, a następnie kliknij pozycję Dalej.

Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź kod PIN WPS drukarki.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Jeżeli drukarka nie znajduje się na liście, wykonaj czynności opisane poniżej.

Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

Kliknij pozycję Drukarki nie ma na liście.

Wybierz opcję Moja drukarka jest nieco starsza. Pomóż mi ją znaleźć. i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Jeżeli drukarka nie została znaleziona, wykonaj czynności opisane poniżej.

Przygotuj sobie nazwę hosta lub adres IP drukarki.

Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wybierz Standardowy port TCP/IP.

Wpisz nazwę hosta lub adres IP drukarki i kliknij Dalej.

Wybierz opcję Zamień bieżący sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wydrukuj stronę testową.

  Jeśli wydrukuje się strona testowa, procedura została ukończona.

  Jeśli nie, lub w celu poznania bardziej zaawansowanych funkcji, patrz Instalacja sterownika za pomocą usługi Windows Update lub po podłączeniu do innej podsieci.

Metoda 3: Instalacja sterownika za pomocą usługi Windows Update lub po podłączeniu do innej podsieci

Jeżeli dostęp do Internetu lub do usługi Windows Update jest w firmie ograniczony, skontaktuj się z administratorem systemu lub z działem pomocy IT.

Uruchom usługę Windows Update.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Wybierz Użyj istniejącego portu.

Kliknij przycisk Windows Update i poczekaj na ukończenie procesu aktualizacji.

Na liście producentów kliknij HP i wyszukaj swoją drukarkę.

Sterowniki drukarki mogą nie być wyświetlane alfabetycznie ani w kolejności numerycznej. Uważnie przewijaj listę, aby znaleźć model swojej drukarki.

Wybierz sterownik drukarki i kliknij Dalej.

Wybierz Zamień bieżący sterownik.

Jeśli nie można zainstalować sterownika druku lub nie można drukować, patrz Rozwiązywanie problemów.

Metoda 4: Pobranie pliku sterownika do późniejszego wykorzystania lub do użytku na innym komputerze

Aby pobrać sterownik przez usługę Windows Update i zainstalować go później lub na innym komputerze, wykonaj następujące czynności:

Kroki te przeznaczone są zazwyczaj dla administratorów systemu i specjalistów działu pomocy technicznej IT. Kroki te mogą być wykorzystane także przez użytkowników, którzy nie mogą połączyć się z usługą Windows Update lub chcą skorzystać z alternatywnej opcji uzyskiwania pliku sterownika.

Przejdź do wykazu usługi Microsoft Update (http://catalog. com) i w razie wyświetlenia monitu utwórz nazwę użytkownika i login.

W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki HP lub numer modelu (np. M351 lub M475), a następnie kliknij przycisk Szukaj.

Znajdź sterownik w wynikach wyszukiwania wykazu usługi Microsoft Update, w kolumnie Klasyfikacja określonej przez Sterowniki (drukarki).

Wybierz sterownik dla systemu Windows 10, określony w kolumnie Produkty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Powtórz tę czynność dla każdego sterownika druku w systemie Windows, a następnie pobierz aktualizacje.

Jeśli nie można zainstalować sterownika druku w systemie Windows, patrz

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podczas instalacji wystąpią problemy, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami:

Upewnij się, że komputer, na którym chcesz zainstalować sterownik, jest podłączony do Internetu.

Jeśli to konieczne, tymczasowo wyłącz zaporę, aby skorzystać z usługi Windows Update.

Upewnij się, że drukarka jest włączona i prawidłowo skonfigurowana.

Upewnij się, że posiadasz uprawnienia administratora.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby rozwiązać określone problemy:

Nie znam adresu IP lub nazwy hosta

Jeśli nie znasz lub nie masz nazwy hosta lub adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji, na której znajduje się ten adres. Informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z drukarką.

Nie mogę się połączyć z usługą Windows Update

Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu i jest włączona usługa Windows Update. Jeśli nie ma dostępu do Internetu lub firma ogranicza dostęp do usługi Windows Update, skontaktuj się z administratorem systemu lub działem pomocy technicznej IT.

Sterownik nie znajduje się na liście

Spróbuj ponownie uruchomić usługę Windows Update i ponownie wyszukać drukarkę po numerze modelu (np. M351 lub M475). Jeżeli sterownik nie znajduje się na liście, drukarka może nie być obsługiwana. Przejdź do sekcji Drukarki nieobsługiwane w systemie Windows.

Sterownik znajduje się na liście, ale nie działa

Zainstaluj sterownik ręcznie za pomocą funkcji Drukarki i urządzenia systemu Windows.

Nie działają niektóre funkcje

Zainstaluj sterownik ręcznie za pomocą funkcji Urządzenia i drukarki lub przejdź do Pomocy technicznej firmy HP i wyszukaj sterownik do pobrania.

Nie mogę drukować lub skanować

Zainstaluj sterownik ręcznie za pomocą funkcji Drukarki i urządzenia.

Wyświetla się komunikat „Urządzenie jest gotowe do użycia”

Po podłączeniu kabla USB następuje utworzenie portu i w niektórych przypadkach automatyczne zainstalowanie sterownika. W przypadku drukarek, których sterownik jest wbudowany w system Windows, po podłączeniu komputera do Internetu, a następnie podłączeniu produktu do komputera za pomocą kabla USB, system Windows wykrywa urządzenie i automatycznie instaluje właściwy sterownik. Jeśli pojawi się okno Urządzenia są gotowe do użycia i nie zostanie zamknięte automatycznie, zamknij je.

Na liście znajduje się wiele sterowników dla mojej drukarki

Sterownik klasy na liście Urządzenia i drukarki to zwykle sterownik systemu operacyjnego. Ten sterownik jest zazwyczaj zalecany, jeżeli żaden inny sterownik nie jest dostępny. Jeżeli na liście znajduje się wiele sterowników dla posiadanej drukarki i nie wiadomo, który wybrać, przejdź do Sposób wybierania właściwego sterownika drukarki.

Usługa Windows Update zawiesza się

Praca usługi Windows Update może trochę potrwać (w zależności od środowiska może trwać nawet godzinę lub dłużej). Nie należy przerywać procesu aktualizacji i zaczekać na jego zakończenie. Jeżeli usługa Windows Update się zawiesiła, sprawdź połączenie z Internetem i spróbuj ponownie.

Po instalacji wyświetlają się dwie drukarki

Jeśli na liście Urządzenia i drukarki znajdują się dwie drukarki, a chcesz korzystać z tylko jednej, usuń tę, która nie jest domyślnie zaznaczona. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, która nie jest domyślnie zaznaczona, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie.

Jeżeli nie można zainstalować sterownika drukarki wbudowanego w system Windows za pomocą usługi Windows Update, drukarka może być nieobsługiwana. com/pl-pl/product/hp-smarttracker-software-for-hp-pagewide-xl-and-hp-designjet-printers/15292485/document/c03450061">Produkty nieobsługiwane w systemie Windows.

Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sterowników Caliber Pmt 550bt