Podręcznik kierowcy Brother Imagecenter Ads 2000

Brother Imagecenter Ads 2000 to podręcznik kierowcy, który dostarcza informacji na temat bezpiecznego i skutecznego prowadzenia pojazdów. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące prawa jazdy, przepisów drogowych, jak również zasad bezpiecznej jazdy. Zawiera ona także porady dotyczące eksploatacji i konserwacji samochodu oraz wskazówki dotyczące unikania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Podręcznik ten jest bardzo przydatny dla nowych kierowców, a także dla doświadczonych kierowców, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik kierowcy Brother Imagecenter Ads 2000

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Zobacz poniższy poradnik dla Brother ImageCenter ADS-2800W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

ADS-2400NADS-2800WADS-3000NADS-3600WWersja 0POLPodręcznik UżytkownikaADS-2400N/ADS-2800W/ADS-3000N/ADS-3600W

Strona: 2

iNumery telefonów do firmy BrotherWAŻNEAby uzyskać pomoc techniczną, należy zadzwonić na numer telefonu firmy w kraju, w którym urządzeniezostało zakupione. Połączenie musi zostać nawiązane z obszaru tego kraju.Zarejestruj produkt w trybie online na stroniewww. brother. com/registrationRejestrując produkt w firmie Brother, użytkownik zostanie zapisany jako pierwotny właściciel produktu.Rejestracja w firmie Brother:• może służyć jako potwierdzenie daty zakupu w przypadku zagubienia dowodu zakupu;• może wspierać roszczenie ubezpieczeniowe w przypadku utraty produktu objętej ubezpieczeniem; oraz• ułatwia nam powiadamianie użytkowników o udoskonaleniach produktu oraz ofertach specjalnych.Zarejestruj produkt w trybie online na stronie www. com/html/registrationFAQ (często zadawane pytania)Brother Solutions Center to kompleksowe centrum pomocy dla klientów posiadających urządzenia firmyBrother. Są tam dostępne do pobrania najnowsze dokumenty dotyczące oprogramowania i dla użytkownika,a także często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Dzięki nim nauczyszsię, jak najlepiej użytkować swój produkt Brother.support. comINFORMACJA• Na stronie są dostępne aktualne sterowniki do urządzeń Brother.• Aby oprogramowanie urządzenia było zawsze aktualne, należy regularnie pobierać aktualizacjeoprogramowania sprzętowego ze strony internetowej.

Strona: 3

iiObsługa klientaPodręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć1Zapraszany do odwiedzenia strony Brother Solutions Center: support. comJaki podręcznik? Co zawiera? Gdzie można znaleźć?Podręcznik szybkiej obsługi Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracjiurządzenia oraz instalacji sterowników ioprogramowania dla użytkowanego systemuoperacyjnego i typu połączenia.Wydrukowany /w opakowaniuPrzewodnik BezpieczeństwaProduktuPrzed skonfigurowaniem urządzenia należy najpierwprzeczytać ten przewodnik. Informacje na tematużywanego systemu operacyjnego i typu połączeniamożna znaleźć w tym przewodniku.Podręcznik użytkownika Zapoznaj się z informacjami o operacjach skanowaniai funkcjach zabezpieczeń, z instrukcjami dotyczącymiprzeprowadzania rutynowych czynności orazwskazówkami w zakresie rozwiązywania problemów.Plik PDF / BrotherSolutions Center 1Instrukcja obsługi dla sieci Ten podręcznik zawiera przydatne informacjeo ustawieniach sieci Ethernet oraz ustawieniachzabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują sięw nim także informacje o protokołach obsługiwanychprzez urządzenie oraz szczegółowe wskazówkidotyczące rozwiązywania problemów.Przewodnik UsługInternetowych(ADS-2800W/ADS-3600W)Ten podręcznik zawiera przydatne informacjedotyczące uzyskiwania dostępu do usługinternetowych z urządzenia Brother, a takżepobierania obrazów i przesyłania plikówbezpośrednio do usług internetowych.Mobile Print/Scan Guide forBrother iPrint&Scan(Przewodnik po drukowaniui skanowaniu przenośnymza pomocą aplikacjiBrother iPrint&Scan)Ten przewodnik przedstawia sposób użyciaurządzenia Brother do skanowania i drukowania zurządzenia mobilnego podłączonego do sieci Wi-Fi.Brother Image Viewer Guide forAndroid™ (Przewodnik poaplikacji Brother Image Viewerdla systemu Android™)Ten podręcznik zawiera przydatne informacje okorzystaniu z urządzenia mobilnego z systememAndroid™ w celu wyświetlania i edytowaniadokumentów zeskanowanych za pomocąurządzenia Brother.Brother ScanViewer Guide foriOS/OS X (Przewodnik poaplikacji Brother ScanViewerdla systemu iOS/OS X)korzystaniu z urządzenia przenośnego z systememiOS lub komputera Macintosh w celu wyświetlania iedytowania dokumentów zeskanowanych za pomocąurządzenia Brother i zapisanych w aplikacji iCloud.

Strona: 4

iiiWprowadzenieFunkcje Aplikacje Co można zrobić?Gdzie można znaleźć więcejinformacji?SkanowaniedokomputeraSkan do obrazu ControlCenter4(Windows®)ControlCenter2(Macintosh)Zeskanować dokumentbezpośrednio do programugraficznego w celu obróbkiobrazu.Skanowanie z poziomu panelusterowania urządzenia: Tryb domowy: Zapisywaniezeskanowanych dokumentówna komputerze w trybiedomowym na stronie 150 Tryb zaawansowany:Zapisywanie zeskanowanychdokumentów na komputerzew trybie zaawansowanymna stronie 153Skanowanie z poziomu aplikacjiControlCenter4 (Windows®): Tryb domowy: Skanowaniepodstawowe na stronie 79Skanowanie podstawowena stronie 86ControlCenter2 (Macintosh):Skan do obrazu na stronie 106Skanuj do OCR Zeskanować dokument iprzekonwertować go na tekst.Następnie tekst ten możnaedytować za pomocą favoriteulubionego edytora tekstu.Skan do OCR na stronie 107

Strona: 5

iv(ciąg dalszy)Skanowanie dowiadomoście-mailControlCenter4do domyślnej aplikacjiobsługującej pocztę e-mailw celu wysłania go jakozałącznika.Skan do e-mail na stronie 108Skan do pliku Zeskanować dokument izapisać go w folderze nadysku twardym w jednymz formatów plikówwyszczególnionych na liścietypów plików (na przykład:jako plik PDF).Skan do pliku na stronie 109

Strona: 6

vza pomocąsterownikaTWAIN/WIA dlaużytkownikówsystemuWindows®Aplikacjeobsługiwaneprzez sterownikTWAIN/WIA, np. :Nuance™PaperPort™14SEFaksowaniei skanowaniew systemieGaleriafotografiiDo skanowania możnaużyć programu Nuance™PaperPort™ 14SEstanowiącego element pakietuoprogramowania BrotherMFL-Pro lub inne aplikacjeobsługujące specyfikacjeTWAIN lub WIA.Skanowanie przy pomocysterownika TWAIN/WIA:Skanowanie za pomocąprogramu Nuance™PaperPort™ 14SE lub innejaplikacji systemu Windows®na stronie 124Skanowanie zapomocąTWAIN/ICA dlaMacintoshICA, np. :ABBYYFineReader ProTWAIN/ICA, np. :ProgramnarzędziowyApplePobieranieobrazówDo skanowania należy użyćaplikacji obsługującychspecyfikację TWAIN.Po zainstalowaniu pakietuMFL-Pro do skanowaniamożna także użyć programuApple Pobieranie obrazów.sterownika TWAIN:Skanowanie za pomocą aplikacjiTWAIN (Macintosh)na stronie 142sterownika ICA:Apple Pobieranie obrazów(sterownik ICA) na stronie 146Skanowanie WS(tylkoużytkownicyWindows®)(ADS-2800W/ADS-3600W)Faksowanie iskanowanie wsystemieGaleriafotografiiZeskanować dokument zapomocą protokołu Usługinternetowych. Protokół Usługinternetowych umożliwiaskanowanie sieciowe zapomocąurządzeniaikomputerapracującego w systemieWindows Vista® (SP2 lubnowszy), Windows®7,8 lub Windows®8. 1.Instalowanie sterowników:Instalowanie sterowników doskanowania za pośrednictwemfunkcji Usługi Internetowe(Windows Vista®, Windows®8, Windows®8. 1) wInstrukcji obsługi dla sieciSkanowanie za pomocą usługinternetowych (Windows Vista®SP2 lub nowszy, Windows® 7,Windows® 8 i Windows® 8. 1)na stronie 203

Strona: 7

viz panelusterowaniaurządzeniaUSB— Zeskanować dokument izapisać go na nośniku flashUSB.Ustawienia można równieżskonfigurować za pomocąpanelu sterowania urządzenia.dokumentów w urządzeniu flashUSB na stronie 157do serwera FTPbezpośrednio na serwer FTP wsieci lokalnej lub w Internecie.Skanowanie dokumentów doserwera FTP na stronie 164do serweraSFTPbezpośrednio na serwer SFTPw sieci lokalnej lub w Internecie.serwera SFTP na stronie 174do usługiSharePointbezpośrednio do serweraSharePoint.usługi SharePoint na stronie 194do AppsSkonwertować zeskanowanedane do dokumentu zgodnegoz programem MS.Instrukcja obsługi dla siecido sieci (tylkobezpośrednio doudostępnionego folderu wfolderu udostępnionego /lokalizacji sieciowej (Windows®)na stronie 184poczty e-mailwysłać go bezpośrednio zurządzenia na określonyadres e-mail. Dodatkowo,z uwagi na to, że funkcja taumożliwia przypisanie adresue-mail do urządzenia, możnaz niego skorzystać w celuwysyłania dokumentów wsieci lokalnej lub przezInternet do komputerów.Wysyłanie zeskanowanychdokumentów bezpośrednio naadres e-mail (ADS-2800W /ADS-3600W) na stronie 205do sieci WWWZeskanować dokument iprzesłać go bezpośredniodo serwisu internetowego,np. Evernote, Dropbox,Box czy OneDrive, bez użyciakomputera.Przewodnik Usług Internetowych

Strona: 8

viiZ urządzeńprzenośnychdokumentów(BrotheriPrint&Scan)BrotheriPrint&Scanbezpośrednio z urządzeniamobilnego z systememAndroid™, iOS lubWindows® Phone bez użyciaMożna pobrać i zainstalowaćaplikację Brother iPrint&Scanz witryny Google Play,App Store albo SklepuPhone.Brother iPrint&Scan (Przewodnikpo drukowaniu i skanowaniuprzenośnym za pomocą aplikacjiWyświetlanielubedytowaniezeskanowanychdanych (iOS/OS X)ScanViewerPrzeglądać i edytować obrazyi dokumenty zeskanowaneprzez urządzenie Brother izapisane w aplikacji iCloudprzy użyciu urządzenia zsystemem iOS lub komputeraMacintosh.Program Brother ScanViewermożna pobrać z witrynyApp Store i zainstalować.danych(Android™)Brother ImageViewerPrzeglądać i edytowaćdokumenty zeskanowaneprzez urządzenie Brother przyużyciu urządzenia mobilnegoz systemem Android™.aplikację Brother ImageViewer z witryny Google Play.

Strona: 9

viiiMożna używać następujących funkcjiZarządzanie urządzeniem w sposób bezpiecznyUłatwianie pracyFunkcja OpisGdzie można znaleźćwięcej informacji?Blokada funkcji w wersji 3. 0Umożliwia użytkownikom wybrania funkcji, któremogą być używane przez każdego użytkownika.(ADS-2800W/ ADS-3600W)na stronie 39Uwierzytelnianie Active DirectoryOgranicza użycie urządzenia Brother, chyba żeużytkownik poda ID użytkownika i hasło.Uwierzytelnianie ActiveDirectory (ADS-2800W /ADS-3600W) na stronie 48Blokada ustawieńPozwala na uniemożliwienie użytkownikomnieznającym hasła zmiany ustawień urządzenia.(ADS-2800W / ADS-3600W)na stronie 37Uwierzytelnianie LDAP Ogranicza użycie urządzenia Brother, chyba żeużytkownik poda nazwę użytkownika i hasło.Uwierzytelnianie LDAPna stronie 49Skanowanie za pomocą funkcjiNear Field Communication (NFC)(ADS-3600W)Umożliwia skanowanie za pomocą ustawieńzapisanych podczas rejestracji karty NFC IDw postaci skrótu.Dodawanie skrótów kartyidentyfikacyjnej (tylkoADS-3600W) na stronie 14BRAdmin Light (tylko systemBRAdmin Professional 3(tylko system Windows®)Umożliwia zarządzanie urządzeniami Brotherpodłączonymi do sieci. Za pomocą komputeramożna wyszukać urządzenia Brother w sieci,wyświetlać informacje o stanie urządzenia izmieniać ustawienia sieci.Uruchom narzędzieBRAdmin na stronie 74Skanowanie jednoprzyciskoweUmożliwia skanowanie dokumentów przy użyciufavorite ulubionych ustawień za pomocą jednegoprzycisku. Aby użyć tej funkcji należy utworzyćustawienie jednoprzyciskowe w postaci skrótui ustawić numer skrótu na ekranie głównym.Ustawienia skrótówna stronie 10

Strona: 10

ixOszczędzanie miejsca i zarządzanie danymiFunkcja Opis PatrzSkanowanie na serwerFTP/SFTPUmożliwia przesyłanie zeskanowanych danychbezpośrednio na serwer FTP/SFTP bez użyciakomputera. Ta funkcja ułatwia udostępnianie dużychplików danych, których nie można wysłać pocztąe-mail.Skanowanie dokumentówna stronie 164do serwera SFTPna stronie 174Skanowanie do usługi SharePoint Umożliwia przesyłanie zeskanowanych danychbezpośrednio do usługi SharePoint bez użyciado usługi SharePointna stronie 194Skanowanie do serwera pocztyUmożliwia skanowanie dokumentów i wysyłanie ichbezpośrednio z urządzenia na adres e-mail.Wysyłaniebezpośrednio na adrese-mail (ADS-2800W /na stronie 205Skanowanie do sieci WWWUmożliwia skanowanie dokumentów i przesyłanie ichbezpośrednio do serwisu internetowego.Przesyłaniedokumentów do sieci Web(ADS-2800W /na stronie 212Skanowanie do sieci Umożliwia skanowanie dokumentów i przesyłanie ichbezpośrednio do sieci.profili Skan do siecina stronie 192

Strona: 11

xSpis treści1 Informacje ogólne 1Korzystanie z podręcznika......................................................................................................................... 1Symbole i oznaczenia zastosowane w podręczniku............................................................................ 1Informacje o urządzeniu............................................................................................................................ 2Informacje ogólne dotyczące panelu sterowania (ADS-2400N / ADS-3000N).......................................... 3Informacje ogólne dotyczące panelu sterowania (ADS-2800W / ADS-3600W)........................................ 5Ekran dotykowy LCD........................................................................................................................... 6Podstawowe operacje......................................................................................................................... 9Ustawienia skrótów (ADS-2800W / ADS-3600W)................................................................................... 10Dodawanie skrótów skanowania....................................................................................................... 10Dodawanie skrótów połączenia z siecią Web.................................................................................... 12Dodawanie skrótów aplikacji............................................................................................................ 13Dodawanie skrótów karty identyfikacyjnej (tylko ADS-3600W)......................................................... 14Zmiana skrótów................................................................................................................................. 14Edycja nazw skrótów......................................................................................................................... 15Usuwanie skrótów............................................................................................................................. 15Przywoływanie skrótów..................................................................................................................... 15Dostęp do narzędzi Brother Utilities (Windows®).................................................................................... 16Ustawienia ogólne (ADS-2400N / ADS-3000N)....................................................................................... 17Ustawianie daty i godziny.................................................................................................................. 17Ustawienie czasu uśpienia................................................................................................................ 21Wybieranie języka............................................................................................................................. 25Przypisywanie funkcji skanowania do klucza urządzenia sieciowego 1-3......................................... 29Ustawienia ogólne (ADS-2800W / ADS-3600W)..................................................................................... 32Ustawianie jasności podświetlenia.................................................................................................... 32Ustawienie opóźnienia przyciemniania podświetlenia....................................................................... 32Ustawianie strony głównej................................................................................................................. 32Wybieranie języka............................................................................................................................ 33Zapisywanie w pamięci...................................................................................................................... 33Głośność sygnalizatora..................................................................................................................... 33Automatyczne przełączanie na czas letni.......................................................................................... 34Czas uśpienia.................................................................................................................................... 34Automatyczne wyłączanie zasilania.................................................................................................. 35Wykrywanie sklejonych arkuszy........................................................................................................ 36Blokada ustawień (ADS-2800W / ADS-3600W)...................................................................................... 37Ustawianie hasła............................................................................................................................... 37Zmiana hasła..................................................................................................................................... 38Włączanie i wyłączanie blokady ustawień......................................................................................... 38Blokada funkcji w wersji 3. 0 (ADS-2800W/ ADS-3600W)....................................................................... 39Przed użyciem blokady funkcji w wersji 3. 0....................................................................................... 40Włączanie/wyłączanie blokady funkcji............................................................................................... 41Konfigurowanie blokady funkcji w wersji 3. 0 za pomocą narzędziaZarządzanie przez przeglądarkę WWW........................................................................................ 42Ustawianie uwierzytelniania kartą dla użytkowników (dla ADS-3600W)........................................... 44Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego.................................................................. 44Przełączanie użytkowników............................................................................................................... 46Uwierzytelnianie Active Directory (ADS-2800W / ADS-3600W).............................................................. 48Włączanie/wyłączanie blokady uwierzytelniania Active Directory..................................................... 48

Strona: 12

xiUwierzytelnianie LDAP (ADS-2800W / ADS-3600W).............................................................................. 49Włączanie/wyłączanie blokady uwierzytelniania LDAP..................................................................... 492 Specyfikacja dokumentów 50Akceptowalne dokumenty........................................................................................................................ 50Niedopuszczalne dokumenty................................................................................................................... 52Pojemność ładowania........................................................................................................................ 53Obszar nie do perforacji.................................................................................................................... 54Warunki wykrywania sklejonych arkuszy........................................................................................... 55Skanowanie wsadu mieszanych dokumentów.................................................................................. 55Zalecenia dotyczące arkusza prowadzącego.......................................................................................... 573 Przygotowanie do skanowania 58Konfigurowanie skanera.......................................................................................................................... 58Wkładanie dokumentów........................................................................................................................... 59Dokumenty standardowego rozmiaru................................................................................................ 59Wizytówki........................................................................................................................................... 61Karty plastikowe................................................................................................................................ 63Dokumenty dłuższe niż standardowe................................................................................................ 64Dokumenty niewydrukowane na papierze rozmiaru standardowego................................................ 65Dokumenty z sąsiadującymi stronami............................................................................................... 66Paragony, wycinki, zdjęcia i inne dokumenty.................................................................................... 664 Przygotowanie sieci do skanowania przy użyciu komputera 68Przed przystąpieniem do skanowania..................................................................................................... 68Przed rozpoczęciem skanowania sieciowego......................................................................................... 68Licencja sieciowa (Windows®).......................................................................................................... 68Konfigurowanie skanowania sieciowego w systemie Windows®...................................................... 68Konfigurowanie skanowania sieciowego w systemie Macintosh....................................................... 72Uruchom narzędzie BRAdmin........................................................................................................... 745 Przed przystąpieniem do skanowania 756 Skanowanie za pomocą komputera 76Zmiana interfejsu użytkownika programu ControlCenter4 (Windows®).................................................. 76Skanowanie przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)............................. 79Skanowanie podstawowe.................................................................................................................. 79Skanowanie dokumentów za pomocą arkusza prowadzącego......................................................... 80Skanowanie kart plastikowych........................................................................................................... 82Skanowanie dokumentów do usługi SharePoint............................................................................... 84Skanowanie przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®).................. 86Skanowanie podstawowe.................................................................................................................. 86Skan do obrazu................................................................................................................................. 87Skan do OCR.................................................................................................................................... 88Skanuj do e-mail................................................................................................................................ 89Skan do pliku..................................................................................................................................... 90Zmiana ustawień domyślnych przycisku Skan.................................................................................. 91Skanowanie za pomocą arkusza prowadzącego.............................................................................. 91

Strona: 13

xiiSkanowanie kart plastikowych........................................................................................................... 93Skanowanie dokumentów do usługi SharePoint............................................................................... 95Tworzenie karty użytkownika (tryb zaawansowany ControlCenter4) (Windows®).................................. 97Tworzenie karty użytkownika............................................................................................................. 97Tworzenie przycisku użytkownika w karcie użytkownika................................................................... 98Zmiana ustawień skanowania (ControlCenter4) (Windows®)................................................................. 99Skanowanie przy użyciu narzędzia ControlCenter2 (Macintosh).......................................................... 105Skan do obrazu............................................................................................................................... 106Skan do OCR.................................................................................................................................. 107Skan do e-mail................................................................................................................................. 108Skan do pliku................................................................................................................................... 109Zmiana ustawień domyślnych przycisku Skan................................................................................ 110Skanowanie dokumentów o określonym i nieregularnym rozmiarze za pomocą arkuszaprowadzącego............................................................................................................................. 110Skanowanie kart plastikowych......................................................................................................... 112Konfigurowanie ulubionych ustawień skanowania za pomocąprogramu ControlCenter2 (Macintosh)............................................................................................... 114Przycisk użytkownika....................................................................................................................... 115Zmiana ustawień skanowania (ControlCenter2) (Macintosh)................................................................ 118Skanowanie za pomocą programu Nuance™ PaperPort™ 14SElub innej aplikacji systemu Windows®................................................................................................ 124Skanowanie za pomocą programu Nuance™ PaperPort™ 14SE.................................................. 124Skanowanie za pomocą programu Galeria fotografii systemu Windows® lub Faksowanie iskanowanie w systemie Windows®............................................................................................. 140Użyj aplikacji ABBYY FineReader......................................................................................................... 141Skanowanie za pomocą aplikacji TWAIN (Macintosh).......................................................................... 142Skanowanie za pomocą aplikacji TWAIN (na przykład Presto! PageManager).............................. 142Ustawienia sterownika TWAIN........................................................................................................ 143Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Pobieranie obrazów (sterownik ICA)...................................... 146Skanowanie przy pomocy aplikacji Apple Pobieranie obrazów....................................................... 146Ustawienia sterownika ICA.............................................................................................................. 1487 Skanowanie za pomocą panelu sterowania 150Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na komputerze w trybie domowym................................... 150Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na komputerze w trybie zaawansowanym........................ 153Zapisywanie zeskanowanych dokumentów w urządzeniu flash USB.................................................... 157Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na urządzeniach mobilnych.............................................. 162Skanowanie dokumentów do serwera FTP........................................................................................... 164Uruchom funkcję Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.............................................................. 165Konfigurowanie domyślnych ustawień FTP..................................................................................... 167Skanowanie za pomocą profili serwera FTP................................................................................... 172Skanowanie dokumentów do serwera SFTP......................................................................................... 174Uruchom funkcję Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.............................................................. 175Skonfiguruj ustawienia domyślne SFTP.......................................................................................... 177Skanowanie za pomocą profili serwera SFTP................................................................................. 182Skanowanie dokumentów do folderu udostępnionego / lokalizacji sieciowej (Windows®).................... 184Uruchom funkcję Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.............................................................. 185Konfigurowanie domyślnych ustawień funkcji skanowania do sieci................................................ 187Skanowanie za pomocą profili Skan do sieci.................................................................................. 192Skanowanie dokumentów do usługi SharePoint.................................................................................... 194Uruchom funkcję Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.............................................................. 195Konfigurowanie profilu Skan do SharePoint.................................................................................... 197

Strona: 14

xiiiSkanowanie za pomocą usług internetowych (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7,Windows® 8 i Windows® 8. 1)............................................................................................................ 203Konfigurowanie ustawień skanowania............................................................................................. 204Wysyłanie zeskanowanych dokumentów bezpośredniona adres e-mail (ADS-2800W / ADS-3600W).................................................................................... 205Wybieranie adresu e-mail z książki adresowej................................................................................ 206Wprowadzanie adresu e-mail ręcznie............................................................................................. 207Konfigurowanie książki adresowej (ADS-2800W / ADS-3600W).......................................................... 208Rejestrowanie adresu e-mail........................................................................................................... 208Zmiana adresu e-mail...................................................................................................................... 208Usuwanie adresu e-mail.................................................................................................................. 209Konfigurowanie grupy...................................................................................................................... 210Zmiana grupy.................................................................................................................................. 210Usuwanie grupy............................................................................................................................... 211Przesyłanie zeskanowanych dokumentów do sieci Web (ADS-2800W / ADS-3600W)........................ 212Zmiana ustawień skanowania do komputera (Windows®).................................................................... 213Zmiana ustawień skanowania do komputera (Macintosh)..................................................................... 220Opcje skanowania przy użyciu ekranu dotykowego (ADS-2800W / ADS-3600W)................................ 227Funkcja Pomiń pustą stronę............................................................................................................ 227Dostosowanie pozycji skanowania.................................................................................................. 227Określ obszar skanowania.............................................................................................................. 227Dostosuj jasność............................................................................................................................. 228Dostosowanie kontrastu.................................................................................................................. 228Automatyczne wykrywanie, czy dokument używa kolorów............................................................. 228Korekta tonu koloru......................................................................................................................... 229Automatyczna korekta wykrywania kolorów.................................................................................... 2298 Zarządzanie urządzeniem na komputerze 230Monitorowanie stanu urządzenia na komputerze (Windows®).............................................................. 230Wskaźniki programu Status Monitor................................................................................................ 231Monitorowanie stanu urządzenia na komputerze (Macintosh).............................................................. 233Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego ładowania (ControlCenter2).................................. 234Konfiguracja urządzenia Brother z poziomu komputera........................................................................ 2359 Rutynowa obsługa konserwacyjna 239Czyszczenie obudowy urządzenia......................................................................................................... 239Wyczyść skaner i rolki........................................................................................................................... 241Wymiana materiałów eksploatacyjnych................................................................................................. 245Nazwy części, numery i cykle eksploatacyjne................................................................................. 245Sprawdź cykl wymiany materiałów eksploatacyjnych (ADS-2400N / ADS-3000N)......................... 246Sprawdź cykl wymiany materiałów eksploatacyjnych (ADS-2800W / ADS-3600W)....................... 249Wymiana rolki pobierania................................................................................................................ 249Wymiana rolki wstecznej................................................................................................................. 253Resetowanie liczników zużycia....................................................................................................... 255Zresetuj liczniki użycia (ADS-2800W / ADS-3600W)...................................................................... 258Pakowanie i transport urządzenia.......................................................................................................... 259

Strona: 15

xiv10 Rozwiązywanie problemów 261Przegląd................................................................................................................................................ 261Identyfikowanie problemu...................................................................................................................... 261Komunikaty o błędzie i konserwacyjne.................................................................................................. 261Zacięcie dokumentu........................................................................................................................ 266Problemy z obsługą i oprogramowaniem............................................................................................... 268Informacja o urządzeniu........................................................................................................................ 275Sprawdź numer seryjny (ADS-2400N / ADS-3000N)...................................................................... 275Sprawdź numer seryjny (ADS-2800W / ADS-3600W)..................................................................... 277Włącz/wyłącz WLAN (ADS-2800W / ADS-3600W)......................................................................... 277Funkcje resetowania........................................................................................................................ 278Resetowanie urządzenia (ADS-2400N / ADS-3000N).................................................................... 278Resetowanie urządzenia (ADS-2800W / ADS-3600W)................................................................... 279A Dane techniczne 280Ogólne................................................................................................................................................... 280Skaner................................................................................................................................................... 282Funkcja skanowania bezpośredniego (Skanowanie do USB)............................................................... 282Interfejsy................................................................................................................................................ 283Sieć........................................................................................................................................................ 283Wymagania dotyczące komputera......................................................................................................... 284B Dodatek 285Wprowadzanie tekstu (ADS-2800W / ADS-3600W).............................................................................. 285Wstawianie spacji........................................................................................................................... 285Wprowadzanie korekt...................................................................................................................... 285Wskaźniki LED (ADS-2400N / ADS-3000N).......................................................................................... 286Wskaźniki zgłoszenia serwisowego................................................................................................. 297Ustawienia skanowania................................................................................................................... 298C Indeks 304

Strona: 16

1Korzystanie z podręcznika 1Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Zapoznanie się z dokumentacją umożliwi wykorzystanie możliwościurządzenia w pełni.Symbole i oznaczenia zastosowane w podręczniku 1W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole i oznaczenia.• O ile nie określono inaczej, ekrany i ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-3600W.• O ile nie określono inaczej, ekrany w niniejszym podręczniku pochodzą z systemu Windows® 7 i OS X 10. 10. x.Ekrany wyświetlane na komputerze mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego.Informacje ogólne 1UWAGAUWAGA oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli dojdzie do skutku,może doprowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.WAŻNE WAŻNE oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli dojdzie do skutku,może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub funkcji produktu.INFORMACJA Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zawierająwskazówki na temat innych funkcji skanowania.Pogrubienie Pogrubioną czcionką oznaczono przyciski panelu sterowania urządzenia lub ekranuKursywa Tekst pisany kursywą wskazuje na ważną informację lub kieruje do pokrewnego tematu.Courier NewTekst czcionką Courier New oznacza komunikaty wyświetlane na ekranie dotykowymurządzenia.

Strona: 17

Informacje ogólne2Informacje o urządzeniu 11 Wysuwany automatyczny podajnik papieru (ADF)2 Prowadnice papieru3 Panel sterowania (ADS-2800W / ADS-3600W)4 Przednia pokrywa5 Wysuwana taca wydruku6 Ogranicznik dokumentów7 Port USB 2. 08 Port przewodu Ethernet9 Port Hi-Speed USB 2. 0 (ADS-2400N / ADS-2800W)Port USB 3. 0 SuperSpeed (ADS-3000N / ADS-3600W)10 Złącze zasilacza sieciowego11 Gniazdo zabezpieczenia47568391011

Strona: 18

Informacje ogólneInformacje ogólne dotyczące panelu sterowania(ADS-2400N / ADS-3000N) 11 Wskaźnik błędu (z diodą LED)Miga, jeśli w urządzeniu występuje stan błędu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wskaźniki LED(ADS-2400N / ADS-3000N) na stronie 286.2 Przycisk zasilania (z diodą LED)Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia.Naciśnij, aby włączyć urządzenie.Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie.3 Przycisk StopNaciśnij przycisk Stop, aby: zatrzymać podawanie dokumentu anulować zadanie wznowić pracę urządzenia usunąć błąd odłączyć zdalną konfigurację4 Przycisk Skanowanie do USB (z diodą LED)Naciśnij przycisk Skanuj do USB, aby: skanować do USB5 Przycisk Skanowanie do komputera (z diodą LED)Naciśnij przycisk Skanuj do komputera (połączenie USB), aby: skanować do komputera6 5 4 3 2 1

Strona: 19

Informacje ogólnePoszczególnym przyciskom można przypisać funkcję Skanuj do FTP/SFTP, Skanuj do sieci, Skanuj doSharePoint, Skanuj do komputera (połączenie z siecią) lub Skan WS. Po skonfigurowaniu ustawieńnaciśnij przycisk, aby wybrać przypisaną funkcję. Te przyciski dostępne są wyłącznie w przypadku, gdyurządzenie zostało skonfigurowane za pomocą sieci przewodowej przy użyciu płyty instalacyjnej i kablaUSB (patrz Podręcznik szybkiej obsługi). Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skanowanie dokumentówdo serwera FTP na stronie 164 lub Skanowanie za pomocą usług internetowych (Windows Vista®SP2 lubnowszy, Windows®7, Windows®8 i Windows®8. 1) na stronie 203.

Strona: 20

Informacje ogólne(ADS-2800W / ADS-3600W) 11 (Przycisk Wstecz)Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub menu. Przycisk Wstecz jest podświetlony, gdy jestdostępny.2 (Wł. /Wył. zasilania)Naciśnij, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie. Na ekraniedotykowym zostanie wyświetlony komunikat Wyłączanie i będzie on widoczny przez kilka sekund.3 (Przycisk Ekran główny)Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego i trybu gotowości. Przycisk Ekran główny jest podświetlony,gdy jest dostępny.4 (Przycisk Stop)Naciśnij, aby zatrzymać lub anulować bieżącą czynność i powrócić do trybu gotowości. Przycisk Stop jestpodświetlony, gdy jest dostępny.5 Ekran dotykowy LCDDostęp do menu i opcji można uzyskać naciskając ekran dotykowy.6 Czytnik NFC (Near Field Communication)Można użyć uwierzytelniania kartą, dotykając kartą IC czytnika NFC na panelu sterowania.Jeśli urządzenie Android™ obsługuje standard NFC, można skanować do urządzenia, dotykając nimlogo NFC. Aby użyć tej funkcji, należy pobrać i zainstalować aplikację Brother iPrint&Scan na urządzeniuAndroid™.5 4 36 2 1

Strona: 21

Informacje ogólneEkran dotykowy LCD 1Można wybrać jeden z czterech ekranów jako ekran główny. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny, możnazmienić wyświetlany ekran, przeciągając w lewo lub w prawo lub naciskając d lub c.Następujące ekrany wyświetlają stan urządzenia, gdy urządzenie jest bezczynne:„Przeciągnięcie” oznacza przesunięcie palcem w poprzek ekranu dotykowego w celu wyświetlenianastępnej strony lub pozycji.Ekran Skan 1Ekran Skan 1 umożliwia dostęp do funkcji skanowania, takich jakSkan do sieci Web, Skan do komputera, Skan do sieci.Ekran Skan 2Ekran Skan 2 umożliwia dostęp do funkcji skanowania, takich jak Skando FTP/SFTP, Skan do serwera poczty e-mail, Skan do SharePoint.Ekran Skan 3Ekran Skan 3 umożliwia dostęp do funkcji skanowania, takich jakSkan WS i Skan do USB, oraz dodatkowych funkcji, takich jak Aplikacje.Ekran Skan WS jest wyświetlany, jeśli skonfigurowano funkcję Skan WS.4 5 61 27 8 910 11 12

Strona: 22

Informacje ogólne1 (Konfiguracja WiFi)Czteropoziomowy wskaźnik na ekranie gotowości wyświetla bieżącą siłę sygnału bezprzewodowego,gdy używane jest połączenie bezprzewodowe.2 (Ustawienia)Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień głównych (aby uzyskać więcej informacji, patrz Ekran Ustawieniana stronie 9).3 (Skróty)Naciśnij, aby skonfigurować skróty.Można szybko skanować i połączyć się z usługami sieci Web za pomocą opcji ustawionych jako skróty.Dostępnych jest osiem kart skrótów. Na każdej karcie skrótów można skonfigurować do sześciu skrótów.Dostępnych jest łącznie 48 skrótów.4 do sieci WebNaciśnij, aby podłączyć urządzenie Brother do usługi internetowej (aby uzyskać więcej informacji,patrz Przewodnik Usług Internetowych).5 do komputeraNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do komputera.6 do sieciNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do sieci.7 do serwera FTP/SFTPNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do serwera FTP/SFTP.8 do serwera poczty e-mailNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do serwera poczty e-mail.WYŁ. 0 Maks.

Strona: 23

Informacje ogólne9 do SharePointNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do SharePoint.10 AplikacjeNaciśnij, aby podłączyć urządzenie Brother do menu Aplikacje Brother. (Aby uzyskać więcej informacji,patrz Przewodnik Usług Internetowych. )11 Skanowanie WSNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do WS.Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu skanowania do WS. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instrukcjaobsługi dla sieci. )12 do USBNaciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji skanowania do USB.13 Ikona ostrzeżeniaIkona ostrzeżenia wyświetlana jest w przypadku wystąpienia błędu lub komunikatu konserwacyjnego;naciśnij, aby wrócić do trybu gotowości.Aby uzyskać więcej informacji, patrz Komunikaty o błędzie i konserwacyjne na stronie 261.Niniejszy produkt wykorzystuje czcionkę należącą do ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Strona: 24

Informacje ogólneEkran Ustawienia 1Naciśnij (Ustawienia), aby sprawdzić i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień urządzenia. UstawieniaNaciśnij, aby uzyskać dostęp do pełnego menu Ustawienia. Ustawienia skrótuNaciśnij, aby ustawić skróty.Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia skrótów (ADS-2800W / ADS-3600W) na stronie 10. SiećNaciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień sieci. Inf. o urządz.Naciśnij, aby sprawdzić informacje o urządzeniu. Wstępne ustaw.Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu Data i czas, Korekcja przesunięcia skan., Reset iMiejscowy jęz.Podstawowe operacje 1Naciśnij palcem ekran dotykowy, aby z niego korzystać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich menuekranowych i opcji, przeciągnij w lewo, w prawo, w górę, w dół lub naciśnij d c lub a b, aby je przewijać.NIE NALEŻY naciskać ekranu dotykowego ostrym przedmiotem, takim jak długopis lub rysik. Może tospowodować uszkodzenie urządzenia.Następujący przykład przedstawia sposób zmiany ustawienia urządzenia. Na tym przykładzie ustawienieWielkość dokumentu w funkcji Skan do USB jest zmieniane na Auto.1 Przeciągnij w lewo lub w prawo lub naciśnij d lub c, aby wyświetlić Skan 3.2 Naciśnij do USB.3 Naciśnij Opcje.4 Naciśnij a lub b, aby wyświetlić Rozm. dokumentu.5 Naciśnij Rozm. dokumentu.6 Naciśnij a lub b, aby wyświetlić Auto.7 Naciśnij Auto.Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub menu.

Strona: 25

Informacje ogólneUstawienia skrótów (ADS-2800W / ADS-3600W) 1Można dodać najczęściej używane ustawienia skanowania lub połączenia z siecią jako skróty. Ustawienia temożna później szybko przywołać i zastosować. Można dodać do 48 skrótów.Dodawanie skrótów skanowania 1Następujące ustawienia można uwzględnić w skrócie skanowania:*1Ustawienie Nazwa profilu zawiera wiele pozycji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instrukcja obsługi dla sieci.1 Naciśnij.2 Wybierz kartę od 1 do 8.3 Naciśnij w miejscu, w którym skrót ma zostać dodany.4 Przeciągnij w górę lub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić żądany typ skanowania, a następniego naciśnij.Ustawieniedo USBdo sieciNazwa komputera - - - - -Skan. 2-stronne - - -Ustawienia skanowania - - - - -Typ skanowania - - -Rozdzielczość - - -Typ pliku - - -Rozm. dokumentu - - -Nazwa pliku - - - -Styl nazwy pliku - - - -Rozmiar pliku - - - -Autom. prostow. - - -Pomiń pustą stronę - - -Jasność - - -Kontrast - - -Kolor - - - -Czarno-biały/szary - - - -Czułość wykryw.pustych str.- - -Ustawienia marginesów - - - -Nazwa profilu *1

Strona: 26

Informacje ogólne5 Wykonaj jedną z następujących czynności: Po naciśnięciu do USB przeczytaj informacje na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij OK,aby potwierdzić. Przejdź do kroku 8. Po naciśnięciu do serwera poczty e-mail przeczytaj informacje na ekranie dotykowym,a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Przejdź do kroku 6. Po naciśnięciu do OCR, do pliku, do obrazu lub do wiad. e-mail przeczytaj informacjena ekranie dotykowym, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Przejdź do kroku 7. Po naciśnięciu do serwera FTP/SFTP, do sieci lub do SharePoint przeczytaj informacjena ekranie dotykowym, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.Przeciągnij w górę lub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić nazwę profilu, a następnie ją naciśnij.Naciśnij OK, aby potwierdzić wybraną nazwę profilu. Przejdź do kroku C.Aby dodać skrót dla do serwera FTP/SFTP, do sieci lub do SharePoint, najpierw należy utworzyćnazwę skrótu.6 Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail, naciśnij Ręcznie. Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowymurządzenia wprowadź żądany adres e-mail. (Aby uzyskać pomoc podczas wprowadzania tekstu zapomocą ekranu dotykowego, patrz Wprowadzanie tekstu (ADS-2800W / ADS-3600W) na stronie 285. )Naciśnij OK. Aby wprowadzić adres e-mail z książki adresowej, naciśnij Książka adresowa. Przeciągnij w góręlub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić żądany adres e-mail, a następnie go naciśnij.Po potwierdzeniu wprowadzonego adresu e-mail naciśnij OK. Przejdź do kroku 8.Naciśnij Szcz., aby wyświetlić listę wprowadzonych adresów.7 Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą połączenia USB:Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór urządzenia pamięci masowej USB jako nazwy komputera.Przejdź do kroku C. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci:Przeciągnij w górę lub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić nazwę komputera, a następnie jąnaciśnij. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybraną nazwę komputera. Przejdź do kroku C.8 Naciśnij Opcje.9 Przeciągnij w górę lub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić dostępne ustawienia, a następnienaciśnij żądane ustawienie.0 Przeciągnij w górę lub w dół, bądź naciśnij a lub b, aby wyświetlić dostępne opcje ustawienia,a następnie naciśnij żądaną opcję.Powtórz kroki 9 i 0, aż wybrane zostaną wszystkie ustawienia dla tego skrótu.

Strona: 27

Informacje ogólne12A Przejrzyj wybrane ustawienia: Aby wprowadzić zmiany, wróć do kroku 8. Aby zakończyć, naciśnij Zapisz jako skrót.B Przejrzyj ustawienia na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij OK.C Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym urządzenia wprowadź nazwę skrótu. (Aby uzyskać pomocpodczas wprowadzania tekstu za pomocą ekranu dotykowego, patrz Wprowadzanie tekstu(ADS-2800W / ADS-3600W) na stronie 285. )D Naciśnij OK, aby zapisać skrót.Dodawanie skrótów połączenia z siecią Web 1Ustawienia dla następujących usług można uwzględnić w skrócie połączenia z siecią Web: Box Google Drive™ Evernote® Evernote Business Dropbox OneDrive OneNote• Od czasu publikacji niniejszego dokumentu usługi sieci Web mogły zostać dodane lub nazwy usług mogłyzostać zmienione przez dostawcę.• Aby dodać skrót połączenia z siecią Web, należy posiadać konto w usłudze, która ma być użyta (abyuzyskać więcej informacji, patrz Przewodnik Usług Internetowych).3 Naciśnij w miejscu, w którym nie dodano skrótu.4 Naciśnij do sieci Web.5 Jeśli wyświetlone zostaną informacje na temat połączenia internetowego, przeczytaj je i potwierdźnaciskając OK.6 Przeciągnij w lewo lub w prawo, bądź naciśnij d lub c, aby wyświetlić dostępne usługi, a następnienaciśnij żądaną usługę.7 Wybierz swoje konto.Jeśli konto wymaga kodu PIN (numer identyfikacji osobistej), wprowadź kod PIN dla konta za pomocąklawiatury na ekranie dotykowym urządzenia.

Strona: 28

Informacje ogólne138 Naciśnij żądaną funkcję.Funkcje, które można ustawić różnią się w zależności do wybranej usługi.9 Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych funkcji, a następnie naciśnij OK.0 Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym urządzenia wprowadź nazwę skrótu. (Aby uzyskać pomocA Naciśnij OK, aby zapisać skrót.Dodawanie skrótów aplikacji 1Ustawienia dla następujących usług można uwzględnić w skrócie aplikacji: NoteScan Outline&ScanOd czasu publikacji niniejszego dokumentu usługi sieci Web mogły zostać dodane lub nazwy usług mogły4 Naciśnij Aplikacje.6 Przeciągnij w lewo lub w prawo, bądź naciśnij d lub c, aby wyświetlić dostępne aplikacje, a następnienaciśnij żądaną aplikację.Dostępne aplikacje zależą od wybranej usługi.Jeśli konto wymaga kodu PIN, wprowadź kod PIN dla konta za pomocą klawiatury na ekraniedotykowym urządzenia.8 Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych aplikacji, a następnie naciśnij OK.9 Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym urządzenia wprowadź nazwę skrótu. (Aby uzyskać pomoc0 Naciśnij OK, aby zapisać skrót.

Strona: 29

Informacje ogólne14Dodawanie skrótów karty identyfikacyjnej (tylko ADS-3600W) 12 Naciśnij kartę od 1 do 8, aby wyświetlić żądany skrót.3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu.4 Naciśnij Zarejestruj NFC.• Nie można użyć tej samej karty identyfikacyjnej dla różnych skrótów.• Aby użyć karty identyfikacyjnej dla innego skrótu, należy najpierw wyrejestrować kartę, a następniezarejestrować ją pod nowym skrótem.Zmiana skrótów 1Można zmienić ustawienia skrótu.Aby zmienić skrót połączenia z siecią Web, należy go najpierw usunąć, a następnie dodać nowy skrót.(Aby uzyskać więcej informacji, patrz Usuwanie skrótów na stronie 15 lub Dodawanie skrótów połączeniaz siecią Web na stronie 12. )2 Naciśnij kartę od 1 do 8, aby wyświetlić skrót, który ma zostać zmieniony.3 Naciśnij żądany skrót, a następnie naciśnij Opcje. Wyświetlone zostaną ustawienia dla wybranego skrótu.4 Zmień ustawienia dla skrótu wybranego w kroku 3 (aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawieniaskrótów (ADS-2800W / ADS-3600W) na stronie 10).5 Po zakończeniu naciśnij OK, a następnie naciśnij Zapisz jako skrót.6 Naciśnij OK, aby potwierdzić. Aby nadpisać skrót, naciśnij Tak. Aby zachować istniejący skrót, naciśnij Nie, aby wprowadzić nową nazwę skrótu. Przejdź do kroku 8.8 Aby utworzyć nowy skrót, naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć bieżącą nazwę, a następnie wprowadźnową nazwę za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym urządzenia. (Aby uzyskać pomoc podczaswprowadzania tekstu za pomocą ekranu dotykowego, patrz Wprowadzanie tekstu (ADS-2800W /ADS-3600W) na stronie 285. )9 Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Strona: 30

Informacje ogólne15Edycja nazw skrótów 1Nazwę skrótu można edytować.4 Naciśnij Zmien nazwę.5 Aby edytować nazwę, naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć bieżącą nazwę, a następnie wprowadźUsuwanie skrótów 1Skrót można usunąć.4 Naciśnij Kasuj, aby usunąć skrót wybrany w kroku 3.5 Naciśnij Tak, aby potwierdzić.Przywoływanie skrótów 1Ustawienia skrótu wyświetlane są na ekranie Skrót. Aby przywołać skrót, naciśnij nazwę skrótu.3 Naciśnij przycisk skrótu.

Strona: 31

Informacje ogólne16Dostęp do narzędzi Brother Utilities (Windows®) 1Brother Utilities to narzędzie uruchamiające aplikacje, które oferuje wygodny dostęp do wszystkichaplikacji Brother zainstalowanych na komputerze.1 Uruchom narzędzie Brother Utilities przeznaczone dla posiadanego systemu operacyjnego: Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XPKliknij menu (Start), wybierz Wszystkie programy > Brother > (Brother Utilities). Windows® 8Stuknij lub kliknij (Brother Utilities) na ekranie Start lub na pulpicie. Windows® 8. 1Przesuń kursor myszy w lewy dolny róg ekranu Startowego i kliknij (w przypadku korzystania zurządzenia dotykowego, przeciągnij w górę od dolnej krawędzi ekranu Start, aby wyświetlić ekranAplikacje). Po wyświetleniu ekranu Aplikacje stuknij lub kliknij (Brother Utilities).2 Wybierz urządzenie.3 Wybierz czynność, której chcesz użyć.

Strona: 32

Informacje ogólne17Ustawienia ogólne (ADS-2400N / ADS-3000N) 1Ustawianie daty i godziny 11 Uruchom program ControlCenter. Windows®1 Kliknij ikonę (ControlCenter4) na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Otwórz z menu.Wyświetlone zostanie okno programu ControlCenter4.2 Kliknij kartę Ustawienia urządzenia (w poniższym przykładzie zastosowano Tryb domowy).

Strona: 33

Informacje ogólne18W przypadku używania opcji Tryb zaawansowany, kliknij ikonę (Ustawienia), aby uzyskać dostępdo opcji Ustawienia urządzenia. Macintosh1 Kliknij ikonę (ControlCenter2) na pasku Dock.Wyświetlone zostanie okno programu ControlCenter2.2 Kliknij kartę DEVICE SETTINGS (Ustawienia urządzenia).2 Kliknij przycisk Zdalna konfiguracja (Remote Setup). Zostanie wyświetlone okno Zdalna konfiguracja.Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Zdalna konfiguracja (Remote Setup), patrz Konfiguracjaurządzenia Brother z poziomu komputera na stronie 235.

Strona: 34

Informacje ogólne193 W drzewie nawigacji wybierz opcję Wstępne ustaw.

Strona: 35

Informacje ogólne204 Wybierz Data i godzina.Jeśli ustawiono opcję Auto zm. czasu na Wł., czas zostanie skorygowany o jedną godzinę do przoduna wiosnę i o jedną godzinę wstecz jesienią.5 Kliknij przycisk OK.

Strona: 36

Informacje ogólne21Ustawienie czasu uśpienia 1

Strona: 37

Informacje ogólne22

Strona: 38

Informacje ogólne233 W drzewie nawigacji wybierz opcję Ustawienia.

Strona: 39

Informacje ogólne244 Wybierz jak długo urządzenie musi być bezczynne zanim przejdzie w tryb uśpienia.Aby wybudzić urządzenie, wykonaj jedną z następujących czynności: Naciśnij dowolny przycisk. Otwórz pokrywę górną. Włóż dokument. Dotknij ekranu. Dotknij kartą IC czytnika NFC.

Strona: 40

Informacje ogólne25Wybieranie języka 1

Strona: 41

Informacje ogólne26

Strona: 42

Informacje ogólne273 W drzewie nawigacji wybierz opcję Język.

Strona: 43

Informacje ogólne284 Wybierz żądany język z listy rozwijanej Język konfiguracji zdalnej.Należy zamknąć okno Zdalna konfiguracja, aby zapisać nowe ustawienie języka.

Strona: 44

Informacje ogólne29Przypisywanie funkcji skanowania do klucza urządzenia sieciowego 1-3 1(ADS-2400N/ADS-3000N)

Strona: 45

Informacje ogólne30

Strona: 46

Informacje ogólne312 Kliknij przycisk Ustawienia skanowania do sieci (Scan to Net Settings). Zostanie wyświetlone oknofunkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.Opcja Scan to Network Device (Skanuj do urządzenia sieciowego) wyświetlana jest tylko wtedy,gdy podczas instalacji w interfejsie połączenia wybrano sieć LAN.3 Wybierz urządzenie sieciowe (1, 2 lub 3), do którego ma być przypisana funkcja Skanowanie do sieci.4 Wybierz Scan to Network (Skan do sieci), Scan to Sharepoint (Skan do SharePoint), Scan to FTP/SFTP(Skan do FTP/SFTP), Scan to PC (Skan do komputera), WS Scan (Skan WS) lub None (Brak) z listyrozwijanej Type (Typ) dla urządzenia wybranego w 3.5 Wybierz nazwę profilu z listy rozwijanej Destination (Docelowy) dla urządzenia wybranego w 3.6 Kliknij Submit (Prześlij).Ikona panelu sterowania urządzenia UstawienieNetwork Device 1 (Urządzenie sieciowe 1)Network Device 2 (Urządzenie sieciowe 2)Network Device 3 (Urządzenie sieciowe 3)

Strona: 47

Informacje ogólne32Ustawienia ogólne (ADS-2800W / ADS-3600W) 1Ustawianie jasności podświetlenia 1Można dostosować jasność podświetlenia ekranu dotykowego. W przypadku trudności z odczytem ekranudotykowego należy spróbować zmienić ustawienie jasności.1 Naciśnij (Ustawienia).2 Naciśnij Ustawienia.3 Naciśnij Ustawienia LCD.4 Naciśnij Podświetlenie.5 Naciśnij Jasny, Średnio lub Ciemny.6 Naciśnij.Ustawienie opóźnienia przyciemniania podświetlenia 1Można ustawić czas, przez jaki podświetlenie ekranu dotykowego pozostaje włączone po wyświetleniuekranu gotowości.4 Naciśnij Wł. timera.5 Naciśnij Wył., 10Sek., 20Sek. lub 30Sek.Ustawianie strony głównej 1Ustaw ekran gotowości na Skan 1-3 lub Skrót 1-8.Aby zobaczyć przykłady tych ekranów, patrz Ekran dotykowy LCD na stronie 6.Gdy urządzenie jest bezczynne lub jeśli naciśnięto, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlonyustawiony ekran.3 Naciśnij Ustawienia ekranu.4 Naciśnij Ekran główny.5 Naciśnij Skan 1-3 lub Skrót 1-8.

Strona: 48

Informacje ogólne332 Naciśnij a lub b, aby wyświetlić Wstępne ustaw.3 Naciśnij Wstępne ustaw.4 Naciśnij Miejscowy jęz.5 Naciśnij a albo b, aby wyświetlić język.Naciśnij żądany język.Zapisywanie w pamięci 1Ustawienia menu zapisywane są w sposób trwały i w przypadku awarii zasilania jedynie ustawieniatymczasowe zostaną utracone. Jeśli wybrano Nowe ustawienia dla preferowanych ustawień Skan do USBi Skan do serwera poczty e-mail, te ustawienia nie zostaną utracone. Ponadto podczas awarii zasilaniaurządzenie zachowuje ustawienie daty i czasu przez około 24 godziny.Głośność sygnalizatora 1Gdy ustawienie sygnalizatora to Wł., urządzenie generuje dźwięk tylko po naciśnięciu przycisku lubpopełnieniu błędu.Można wybrać spośród wielu poziomów głośności sygnalizatora (od Cicho do Głośno), lub wybrać Wył.3 Naciśnij Głośność.4 Naciśnij Sygnał dźwiękowy.5 Naciśnij Cicho, Średnio, Głośno lub Wył.

Strona: 49

Informacje ogólne34Automatyczne przełączanie na czas letni 1Urządzenie można ustawić tak, aby automatycznie przełączało się na czas letni. Zegar zostanie przesuniętydo przodu o godzinę na wiosnę i cofnięty o godzinę z nadejściem jesieni. Należy upewnić się, że ustawionoprawidłową datę i godzinę w ustawieniach Data i czas.Ustawienie fabryczne to Wył. Aby zmienić ustawienie automatycznego przełączania na czas letni na Wł. :4 Naciśnij Data i czas.5 Naciśnij Automatyczna zmiana czasu.6 Naciśnij Wł.7 Naciśnij.Czas uśpienia 1Można wprowadzić czas, przez jaki urządzenie musi być bezczynne (maksymalne ustawienie to 90 Min.,a domyślne ustawienie to 10 Min. ) zanim przejdzie w tryb uśpienia. Licznik czasu zostanie uruchomionyponownie, jeśli jakakolwiek czynność zostanie wykonana na urządzeniu.3 Naciśnij Ekologia.4 Naciśnij Czas uśpien.5 Wprowadź czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne zanim przejdzie w tryb uśpienia.6 Naciśnij OK.

Strona: 50

Informacje ogólne35Automatyczne wyłączanie zasilania 1Funkcja automatycznego wyłączania zasilania może zmniejszyć zużycie energii. Ustaw czas, przez jakiurządzenie musi znajdować się w trybie uśpienia zanim zostanie automatycznie wyłączone. Gdy ta funkcjajest ustawiona na Wył., należy ręcznie wyłączać urządzenie. Aby włączyć urządzenie po wyłączeniuurządzenia przez funkcję automatycznego wyłączania zasilania, naciśnij.Licznik czasu zostanie uruchomiony ponownie po wykonaniu jednej z następujących czynności: Naciśnij. Otwórz pokrywę podajnika ADF.4 Naciśnij Auto. wył. Zasilan.5 Wybierz czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne zanim przejdzie w tryb automatycznegowyłączania zasilania.Automatyczne wyłączanie zasilania zostanie aktywowane po spełnieniu wszystkich z poniższych warunków: Kabel sieciowy nie jest podłączony. Bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona. Ustawienie automatycznego wyłączania zasilania nie jest ustawione na Wył. Urządzenie znajdowało się w trybie uśpienia przez dłuższy czas niż ustawiony okres.

Podręcznik kierowcy Brother Imagecenter Ads 2000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik kierowcy Brother Imagecenter Ads 2000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik kierowcy Brother Imagecenter Ads 2000