Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1

Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1 to doskonałe narzędzie do uzyskiwania informacji o kompatybilności urządzenia z produktami marki Frigidaire. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat produktów Frigidaire, w tym instrukcje instalacji, specyfikacje techniczne i wiele innych. Podręcznik zawiera również informacje na temat kompatybilności z modelami, które nie są produkowane przez Frigidaire, oferując użytkownikom szczegółowe informacje o tych produktach. Podręcznik jest przeznaczony dla właścicieli urządzeń Frigidaire, którzy chcą upewnić się, że wszystkie ich produkty są kompatybilne ze sobą.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1

TECHNOLOGIA

Hyundai AutoEver

Hyundai AutoEver skupia się na modernizacji aplikacji za pomocą VMware Tanzu i wykorzystuje możliwości internalizacji takie jak DevSecOps i mikrousługi.

Jung Sik Suh, prezes, Hyundai AutoEver

PRODUKCJA

SGB-SMIT

VMware to kluczowy element naszej strategii wielochmurowej. Umożliwia udostępnianie zasobów, narzędzi i danych między środowiskami Amazon i Google oraz naszą własną chmurą prywatną.

Salvatore Cassara, CIO, SGB-SMIT Group

OCHRONA ZDROWIA

MD Anderson Cancer Center

Wdrożyliśmy urządzenia brzegowe VMware SD-WAN, aby zapewnić naszym pracownikom taki sam poziom obsługi, jak gdyby pracowali na miejscu w ośrodku.

Emil Patel, University of Texas MD Anderson Cancer Center

Podręczniki użytkownika, instrukcje i przewodniki dotyczące produktów Frigidaire.

Szukaj

FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator Before You Start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Choose a place near a grounded electrical outlet, allowing for clearances for ease of installation, proper circulation, and plumbing and electrical connections. Before operating for the first time After you remove all …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. plus/frigidaire/grmc2273bf-multi-door-refrigerator-manual">Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove the tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Before operating for the first time After you …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven BEFORE YOU START Set up your oven Remove all packaging material and tape. Make sure your turntable, and microwave and oven racks are in place prior to operating. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your single wall oven / microwave …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven User Guide”

FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27 Inch Single Electric Wall Oven Introduction Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together. This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27-calowy pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

Instrukcja obsługi płyty elektrycznej FRIGIDAIRE FFEC3025US Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji płyty kuchennej. Użyj środka do czyszczenia płyt kuchennych Nałóż na płytę krem ​​do czyszczenia płyt ceramicznych i wypoleruj czystym ręcznikiem papierowym, aby zapobiec zadrapaniom. Dopasuj naczynia…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FFEC3025US Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

FRIGIDAIRE GCCE3049AS Płyta elektryczna PRZED URUCHOMIENIEM Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowania i taśmę. Mecz …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCCE3049AS Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny ELEKTRYCZNY PIEKARNIK ŚCIENNY INSTRUKCJE INSTALACJI INSTALACJA I SERWIS MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. WAŻNE: ZACHOWAJ DO UŻYTKU LOKALNEGO INSPEKTORA ELEKTRYCZNEGO. PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. OSTRZEŻENIE: DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA: Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

FRIGIDAIRE FCWD3027AS Piekarnik elektryczny z podwójnymi ściankami PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustawianie piekarnika Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na swoim miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji piekarnika ściennego. Ustaw swój zegar To proste! …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FCWD3027AS Przewodnik użytkownika elektrycznego piekarnika z podwójnymi ściankami”

INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ KOMPUTERKI DO LODU A23224101 Automatyczna kostkarka do lodu Instalację zestawu kostkarki do lodu zaleca się powierzyć autoryzowanemu serwisantowi. OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, należy odłączyć lodówkę od zasilania elektrycznego przed podłączeniem do niej przewodu doprowadzającego wodę. Podłącz kostkarkę do…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE A23224101 Instrukcja obsługi automatycznej kostkarki do lodu”

Wysoka skuteczność

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek. Prawidłowe planowanie i montaż może zapobiec tego rodzaju awarią.

Definicja EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza, że urządzenia działają dobrze:

 • bez ingerencji w działanie innych urządzeń 
 • bez odczuwania wpływu zakłóceń z innych urządzeń

Warunek wstępny stwierdza, że emisje zakłóceń elektromagnetycznych (poziom emisji) i odporność na zakłócenia muszą być wzajemnie skoordynowane. Poziomy emisji i odporność są regulowane globalnie przez normy, dyrektywy i prawodawstwo.

Dyrektywa dotycząca EMC

W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dyrektywa EMC 2014/30/EC reguluje obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze sprzedażą sprzętu elektromagnetycznego. Określa sposób działania urządzeń w danym środowisku. Dyrektywa EMC jest jedyną dyrektywą UE, która nie jest związana z bezpieczeństwem.

Film instruktażowy na przykładzie przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120, pokazuje, jak zbudować szafę zgodnie z wymaganiami EMC na podstawie stref. Oprócz szczegółowego opisu poszczególnych kroków, otrzymasz cenne wskazówki dotyczące sposobów unikania błędów montażowych.

Więcej informacji o SINAMICS G120

Dyrektywa reguluje prawidłowe działanie sprzętu. Termin sprzęt odnosi się tutaj zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do instalacji stacjonarnych.

 • Definicja "aparatury" zgodnie z dyrektywą EMC: "Aparatura" oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinację udostępnione na rynku jako pojedyncze urządzenie funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne, lub na których działanie może wpłynąć takie zakłócenie;
 • Definicja "instalacji stacjonarnej" zgodnie z dyrektywą EMC: "Instalacja stacjonarna" oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury w stosownych przypadkach, innych urządzeń, urządzeń które są składane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w określonym miejscu;
 • Zakres dyrektywy EMC nie obejmuje:

  Bezpieczeństwa i zagrożenia związanego z wyposażeniem np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE)

 • Dyrektywa EMC
 • Co konstruktorzy szaf muszą wziąć pod uwagę

  Prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zapewnione jest poprzez określenie odpowiedniego poziomu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób gwarantujący, że:

 • Zakłócenie elektromagnetyczne nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem
 • Posiada poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, których można się spodziewać w zamierzonym celu, co pozwala mu działać bez niedopuszczalnego pogorszenia jego stanu

  Załącznik 1 do dyrektywy o EMC określa następujące wymagania:

  Wymagania dotyczące ochrony:

 • Ograniczenie emisji zakłóceń - Odpowiedni stopień odporności
 • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami

  Szczególne wymagania dla instalacji stacjonarnych:

 • Zainstalowana, zgodnie ze sztuką inżynierską 
 • Poszanowanie informacji na temat zamierzonego wykorzystania elementów
 • Przechowywanie dokumentu do wglądu przez osobę odpowiedzialną 
 • Przewodnik po analizie ryzyka

  W ramach nowej dyrektywy EMC producenci muszą również ocenić kompatybilność elektromagnetyczną aparatury na podstawie zjawisk elektromagnetycznych i upewnić się, czy wymagania dyrektywy są spełnione. Dowody kompatybilności elektromagnetycznej, opierające się na raportach z badań przeprowadzonych na testach EMC lub ocenie przez ekspertów, nie są już wystarczające.

  Aby wykonać analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako pomoc w obsłudze urządzeń. 

  Pobierz wytyczne CENELEC 32

  Brak wymogu etykietowania

  Sprzęt nie musi podlegać ocenie zgodności, jeżeli jest wprowadzany do obrotu wyłącznie w celu integracji w konkretnej instalacji stacjonarnej. Ponieważ szafy sterownicze są zasadniczo postrzegane jako elementy instalacji stałych, dla takich urządzeń nie jest wymagana oddzielna deklaracja zgodności UE i znak CE.

  Ważne: muszą one jednak spełniać wymogi ochrony określone w dyrektywie, ponieważ organy nadzoru rynku mogą żądać dowodu zgodności, w szczególności w przypadku stwierdzenia oznak niezgodności lub w przypadku reklamacji.

  Komisja Europejska w sprawie oznakowania CE

  Nowa dyrektywa EMC 2014/30/EC nie zawiera żadnych zmian technicznych w porównaniu z poprzednią dyrektywą EMC 2004/108 /EC, która wygasła w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw NLF, istotne zmiany odnoszą się do jasnej definicji podmiotu gospodarczego, oznakowania sprzętu i dokumentacji.

  Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z wyposażeniem np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE).

  Do pobraniaSzybki i łatwy dostęp po więcej informacji. 

  Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik kompatybilności Frigidaire Fghs2634kq1