Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r

Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r to instrukcja obsługi dla systemu klimatyzacji AEG. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego systemu. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, serwisowania, konfiguracji i diagnostyki urządzenia oraz wszystkich dostępnych funkcji. Zawiera również informacje dotyczące obsługi użytkownika, takie jak konfiguracja panelu sterowania, obsługa zdalnego i wyświetlanie informacji diagnostycznych. Podręcznik jest przydatny dla wszystkich użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać możliwości swojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EW1067F. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EW1067F będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EW1067F

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EW1067F (1505 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EW1067F

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] W A S H I N G M AC H I N E P R A L K A AU TO M AT Y C Z N A AU TO M AT I C K Á P R A C K A AU TO M AT I C K Á P R Á C K A AU TO M ATA M O S Ó G É PGBEW 1067 F EW 1267 FPL CZ SK132 997 190HSzanowni Panstwo,Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa© instrukcje, aby móc korzysta© z niej w przyszloßci oraz przekaza© kolejnemu uqytkownikowi pralki, w razie jej odstapienia.BezpieczenstwaPo rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi, czy nie jest ono uszkodzone. Jeli maj Pastwo wtpliwoci prosimy o kontakt z autoryzowanym zakladem serwisowym.Symbole pojawiajce si w niniejszej instrukcji obslugi maj nastpujce znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Upomnienie! ) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. [... ] C = Zmiekczanie Odzieq uprana recznie moqe zosta© zmiekczona przez zastosowanie tego programu. Pralka wykonuje 1 cykl plukania, a nastepnie wirowanie z maksymalna predkoßcia, która moqna zredukowa© wcißnieciem przycisku.Przerwanie programuW celu przerwania wykonywanego programu naleqy wcisna© przycisk START/PRZERWA. Lampka kontrolna bedzie pulsowala.Kasowanie programuW celu skasowania wykonywanego programu naleqy przestawi© pokretlo programatora do pozycji O. Teraz moqna nastawi© inny program.Otwieranie drzwi po uruchomieniu programuNajpierw naleqy ustawi© pralke w pozycji PRZERWA poprzez wcißniecie przycisku START/PRZERWA. Drzwi pralki moqna otworzy© wtedy, gdy lampka kontrolna zgaßnie. Jeqeli nie moqna otworzy© drzwi, naleqy poczeka©, gdyq pralka jeszcze podgrzewa wode, poziom wody jest zbyt wysoki lub beben jest caly czas w ruchu. Podczas suszenia drzwi moqna otworzy© jedynie w pierwszych 10 minutach cyklu lub po jego zakonczeniu (po fazie schlodzenia). Jeqeli otwarcie drzwi jest konieczne, naleqy wcisna© przycisk Wlaczony/Wylaczony. Aby ponownie uruchomi© pralke, naleqy zamkna© drzwi pralki oraz wcisna© przycisk Wlaczony/Wylaczony.38D = Odpompowanie wody Sluqy do usuwania wody z ostatniego plukania w programach z opcja. Najpierw naleqy ustawi© pokretlo programatora w pozycji O, a nastepnie wybra© program "D" i wcisna© przycisk START / PRZERWA. F = Wirowanie Oddzielne wirowanie z maksymalna predkoßcia przeznaczone dla odzieqy pranej recznie. Moqna zredukowa© predkoß© wirowania przy pomocy przycisku w zaleqnoßci od rodzaju tkanin poddanych odwirowaniu. G = Program skrócony Jest to kompletny program, z którym moqna laczy©: redukcje predkoßci wirowania, bez wirowania, stop z woda w pralce i start opóniony. Nadaje sie dla bielizny lekko zabrudzonej lub wymagajacej odßwieqenia. O = Kasowanie Aby skasowa© program, naleqy ustawi© pokretlo programatora w pozycji O. Pralka wykonuje 1 cykl plukania, a nastepnie wirowanie z maksymalna predkoßcia, która moqna zredukowa© wcißnieciem przycisku.39POLSKIWskazówki dotyczce praniaSortowanie odzieyNaley przestrzega zalece producenta odziey umieszczonych na metkach. Bielizn posortowa w nastpujcy sposób: bielizna biala, kolorowa, syntetyki, bielizna delikatna, welna.Maksymalne iloci bieliznyZalecane iloci wsadu bielizny znajdziecie Pastwo w tabeli programów. Ogólne wskazówki: bawelna i len: bben zaladowa do pelna, ale nie przeladowywa; tkaniny syntetyczne: do polowy bbna; tkaniny delikatne i wyroby welniane: do 1/3 bbna. Wykorzystywanie pojemnoci bbna pozwoli Pastwu na oszczdnoci wody i energii elektrycznej. W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych naley zmniejszy wielko wsadu.Temperatury do rednio zabrudzonej bialej 95°Cbawelny i lnu (np. obrusy, serwety, przecieradla, powloczki, rczniki, cierki lub inne tkaniny).Ciar bieliznyPodajemy orientacyjn wag niektórych sztuk bielizny: Szlafrok kpielowy 1200 g Poszwa 1000 g Przecieradlo 700 g Obrus 500 g Poszewka 200 g Serweta 250 g Rcznik frotte (maly) 200 g Serwetka 100 g Koszula nocna 200 g Figi damskie 100 g Koszula mska 600 g Koszulka mska 200 g Piama mska 500 g Bluzka 100 g Slipy mskie 100 g60°C(pranie na zimno)30°C-40°Cdo rednio zabrudzonych tkanin kolorowych (koszulki, pidamy) z bawelny, lnu lub tkanin syntetycznych oraz lekko zabrudzonej bialej bawelny (np. do tkanin delikatnych, syntetycznych, jedwabiu, akrylu i welny.Przed wloeniem bieliznyOddziela ciemne tkaniny od jasnych tkanin wlóknistych oraz rczników, gdy resztki wlókien mog osi na ubraniach, a tkaniny biale mog przybra szary kolor. ] Jeli nie, naley przeczyta wskazówki zawarte w instrukcji obslugi. (E20) · Sprawdzi, czy nie dali Pastwo za duej iloci proszku; sprawdzi, czy uyli Pastwo proszku przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych. · Sprawdzi, czy polczenie wa doplywowego z zaworem czerpalnym jest szczelne i nie przecieka naley to sprawdzi dotykajc rk, gdy mona nie zauway kropel wody. 49· Pralka pobiera wod, która samoczynnie si wylewa: · Pralka nie odpompowuje wody / nie wiruje:· Woda wylewa si na podlog:POLSKI: otwarte drzwiUsterka· Efekt prania jest niezadowalajcy:Prawdopodobna przyczyna· Uyto zbyt malo rodka do prania, lub dodano niewlaciwego detergentu. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EW1067F

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EW1067F.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Konfigurowanie i zapewnianie obsługi klienta | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 2 min

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tematy w tej sekcji zawierają informacje dotyczące ustawiania i obsługi klienta usługi.

Praca z umowami serwisowymi

Tworzenie zadań serwisowych i przedmiotów serwisu

Definiowanie kodów przyczyny i etapów dla zleceń serwisowych

Przygotowanie umów, ceny sprzedaży i pomiarów wydajności

Praca z zarządzaniem naprawami

Konfigurowanie zwrotów od odbiorców

Formularze ustawień i zarządzania obsługą klienta

W poniższej tabeli wymieniono formularze, które umożliwiają konfigurowanie obsługi klienta i zarządzanie nią. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Przejście do niektórych formularzy zawartych w poniższej tabeli wymaga wprowadzenia informacji lub ustawień parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniach ustawień i obsługi, zobacz Podręcznik konfiguracji systemu i aplikacji.

Zadanie

Nazwa formularza

Zastosowanie

Praca z umowami serwisowymi

Grupy umów serwisowych

Umożliwia tworzenie grup umów serwisowych.

Parametry serwisu

Umożliwia konfigurowanie i obsługiwanie parametrów serwisu.

Ramy czasowe serwisów

Umożliwia konfigurowanie ram czasowych dla wierszy umów serwisowych, określających odstępy miedzy zleceniami serwisowymi.

Grupy szablonów serwisów

Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup szablonów serwisów.

Okno czasu

Umożliwia konfigurowanie okien czasu dla umów serwisowych.

Tworzenie zadań serwisowych i przedmiotów serwisu

Utwórz szablon BOM

Umożliwia tworzenie szablonu BOM.

Przedmioty serwisu

Umożliwia obsługiwanie przedmiotów serwisu.

Grupy przedmiotów serwisu

Umożliwia obsługiwanie grup przedmiotów serwisu.

Relacje przedmiotów serwisu

Umożliwia tworzenie relacji przedmiotów serwisu przez dołączanie przedmiotów serwisu do umowy serwisowej lub zlecenia serwisowego.

Zadania serwisowe

Umożliwia obsługiwanie zadań serwisowych.

Relacje zadań serwisowych

Umożliwia tworzenie relacji zadań serwisowych przez dołączanie zadań serwisowych do umowy serwisowej lub zlecenia serwisowego.

Szablony BOM

Umożliwia obsługiwanie szablonów BOM.

Definiowanie etapów zleceń serwisowych i kodów przyczyn

Etapy serwisu

Umożliwia tworzenie i obsługiwanie etapów serwisu.

Kody przyczyn etapów

Umożliwia tworzenie i obsługiwanie kodów przyczyn objaśniających zmiany etapu serwisu.

Przygotowywanie kontraktów, kategorii kosztów, cen sprzedaży i mierników wydajności

Cena sprzedaży — subskrypcja

Umożliwia konfigurowanie i obsługiwanie cen sprzedaży dotyczących opłat subskrypcji.

Umowy dotyczące poziomu usług

Umożliwia tworzenie umów dotyczących poziomu usług.

Praca z zarządzaniem naprawami

Warunki

Utwórz warunki, które można użyć w wierszach naprawy.

Obszary diagnoz

Tworzenie obszarów diagnozy, które można użyć w wierszach naprawy.

Kody diagnoz

Tworzenie kodów diagnozy, które można użyć w wierszach naprawy.

Napraw wiersze

Umożliwia tworzenie wierszy naprawy dla przedmiotów serwisu w zleceniach serwisowych.

Etapy napraw

Umożliwia tworzenie etapów napraw w cyklu napraw.

Decyzje

Umożliwia tworzenie kodów decyzji opisujących sposób rozwiązania problemów dotyczących wierszy naprawy.

Obszary objawów

Utwórz kody symptomów obszary, które można użyć w wierszach naprawy.

Kody objawów

Utwórz kody symptomów, które można użyć w wierszach naprawy.

Konfigurowanie zwrotów od odbiorców

Kody dyspozycji

Umożliwia tworzenie kodów dyspozycji.

Kody przyczyn zwrotu

Umożliwia tworzenie kodów przyczyn zwrotu.

Grupy kodów przyczyn zwrotu

Umożliwia tworzenie grup kodów przyczyn zwrotu.

Dodatkowe zasoby

Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg T8dee945r