Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Htx14s34

Haier Htx14s34 to wyjątkowy podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi, który zapewnia użytkownikom wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego skonfigurowania i korzystania z urządzenia. Ten podręcznik zawiera szczegółową instrukcję konfiguracji, krok po kroku, wraz z wyjaśnieniami wszystkich ustawień i opcji. Ponadto, istnieje sekcja szybkiej obsługi, która omawia najważniejsze funkcje Haiera Htx14s34 i jak je używać. Podręcznik zawiera także przydatne wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia, a także wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania oprogramowania i aplikacji. Dzięki temu podręcznikowi użytkownicy mogą sprawnie i szybko osiągać pożądane rezultaty z urządzenia Haier Htx14s34.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Htx14s34

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

1

Przed skonfigurowaniem urządzenia zalecamy zanotowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Informacje te będą wymagane, aby kontynuować konfigurację.

Sprawdź i zanotuj bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci: (SSID)

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

System otwarty

BRAK

WEP

Klucz współdzielony

WEP

WPA/WPA2-PSK

AES

TKIP1

1

Protokół TKIP jest obsługiwany tylko w trybie WPA-PSK.

Na przykład:

Nazwa sieci: (SSID)

WITAJ

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

WPA2-PSK

AES

12345678

Informacja

Jeśli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP.

2

Naciśnij przycisk .

3

Naciśnij przycisk Sieć.

4

Naciśnij przycisk WLAN.

5

Naciśnij przycisk Kreator konf.

6

Po wyświetleniu komunikatu Włączyć sieć WLAN? naciśnij przycisk Tak, aby zaakceptować.

Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

7

Urządzenie będzie szukać sieci i wyświetli listę dostępnych SSID. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wybrać pozycję <Nowy SSID>, ewentualnie naciśnij przycisk lub , a następnie naciśnij przycisk Ok.

8

Wprowadź nazwę SSID. (Informacje dotyczące wprowadzania tekstu można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi).

Naciśnij przycisk Ok.

9

Po wyświetleniu instrukcji naciśnij pozycję Infrastructure.

10

Wybierz i naciśnij metodę uwierzytelniania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Open System przejdź do kroku 11.

W przypadku wybrania opcji Shared key przejdź do kroku 12.

W przypadku wybrania opcji WPA/WPA2-PSK przejdź do kroku 13.

11

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania Brak lub WEP.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Brak przejdź do kroku 15.

W przypadku wybrania opcji WEP przejdź do kroku

12

Wprowadź klucz WEP zanotowany w kroku 1. Naciśnij przycisk Ok. Przejdź do kroku

13

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania TKIP lub AES. html#CCCBDBFC">14.

14

Wprowadź klucz WPA zanotowany w kroku 1 i naciśnij przycisk Ok.

15

Aby zastosować ustawienia, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Tak przejdź do kroku 16.

W przypadku wybrania opcji Nie wróć do kroku 7.

16

Urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

17

Jeśli urządzenie bezprzewodowe nawiąże prawidłowe połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączony.

Jeśli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu LCD pojawi się kod błędu. Zanotuj kod błędu, a następnie, korzystając z części Rozwiązywanie problemów w Podręczniku szybkiej obsługi, skoryguj błąd.

(Windows®)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Zainstaluj pakiet MFL-Pro w menu płyty DVD-ROM.

(Macintosh)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Start Here OSX (Rozpocznij tutaj OSX) w menu płyty DVD-ROM.

Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Poproś o instrukcję obsługi

Poproś o instrukcję obsługi wybranego produktu, wypełniając poniższy formularz.

CHŁODZENIE

PRANIE I SUSZENIE

GOTOWANIE

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności firmy Haier. *

Chcę otrzymywać informacje handlowe i komunikaty o promocjach, także spersonalizowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

Chcę udostępnić moje dane partnerom biznesowym Haier działającym w branży finansowej, do celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

* Pola obowiązkowe

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Htx14s34

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Htx14s34

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Htx14s34