Podręcznik optymalizacji Bosch Shs5avfxuc Series

Bosch Shs5avfxuc Series to podręcznik optymalizacji, który wyjaśnia, jak można optymalizować procesy produkcyjne, używając narzędzi informatycznych. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje, jak konfigurować optymalizację procesu, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia w celu wyeliminowania błędów oraz jak optymalizować procesy produkcyjne, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Podręcznik zawiera również porady dotyczące projektowania i konfiguracji systemu optymalizacji. Pozwala to na optymalizację procesu produkcyjnego, aby uzyskać maksymalną wydajność i najlepsze rezultaty.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik optymalizacji Bosch Shs5avfxuc Series


Wybrane metody z przykładami zastosowań

3 oceny

Podręcznik umożliwiający poznanie najczęściej stosowanych w praktyce metod optymalizacji liniowej i nieliniowej. Poszczególne metody opisano w sposób bardzo przystępny z zachowaniem następującego schematu:

- opis idei metody,
- opis algorytmu metody (wraz z jego zapisem w pseudokodzie oraz rysunkiem schematu blokowego),
- ilustrowane graficznie rozwiązania prostych przykładów.

Omówiono m. in. metody optymalizacji dla problemów:

- bez ograniczeń,
- z ograniczeniami,
- z niejednoznacznym kryterium optymalności (problemy wielokryterialne).

Podano także wybrane strategie optymalizacji procesów przemysłowych wraz z przykładami z zakresu inżynierii metali. Dla wygody czytelnika zamieszczono w książce przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu algebry i analizy matematycznej, które mogą być pomocne w zrozumieniu poszczególnych metod optymalizacji.

Książka przeznaczona dla studentów kierunków technicznych, ekonomicznych i informatycznych na różnych uczelniach oraz inżynierów praktyków, dla których może być inspiracją w ich pracy zawodowej.


Rok wydania2009
Liczba stron400
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15961-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
 • Nauki matematyczno-przyrodnicze
 • Technika
 • Zastosowania informatyki

Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z podstawami modelowania optymalizacyjnego oraz z wyznaczaniem decyzji optymalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel: zapisywaniem modeli w arkuszu, wyznaczaniem rozwiązań optymalnych za pomocą...

W książce omówiono dziewięć wybranych modeli kolorowania grafów; są to kolorowania: klasyczne, sprawiedliwe, sumacyjne, kontrastowe, harmoniczne, cyrkularne, zwarte, ścieżkowe, listowe. Wyboru modeli dokonano ze względu na możliwości ich...

Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia w przedstawianiu samego porodu. Prezentowane teksty to owoc własnych badań...

W pracy podjęto problem zintegrowanego modelowania optymalizującego procesu wytłaczaniatworzyw polimerowych, obejmującego zagadnienie optymalizacji wytłaczania na podstawie modelukomputerowego procesu. W celu rozwiązania tego zadania...

Rozbieżności między wykonywaną różnymi metodami oceną wielkości ciała hodowlanych lisów pospolitych a rozmiarem uzyskanej skóry, a także między barwą zwierzęcia i skóry, skłoniły autora do podjęcia próby znalezienia metody...

Niniejsza książka jest praktycznym poradnikiem dotyczącym wybranych metod optymalizacji procesów i operacji wytwarzania. W podręczniku wyodrębniono cztery grupy zagadnień:• wyznaczanie optymalizowanych czynników operacji wytwórczych za... pl/fiszka/230652/optymalizacja-procesow-magazynowych-wybrane-modele-i-metody. html" title="Optymalizacja procesów magazynowych. Wybrane modele i metody">

W książce poruszono tematy związane z problematyką optymalizacji procesów magazynowych w systemach, w których kompletacja odbywa się ręcznie lub jest wspomagana mechanicznie, zgodnie z regułą „człowiek do towaru”. Autor przedstawił...

Do omówionych w książce dóbr szybko tracących wartość należą: żywność (zwłaszcza świeże warzywa i owoce, produkty mleczne), produkty firm farmaceutycznych (zwłaszcza leki), substancje radioaktywne wykorzystywane w diagnostyce...

Redukcja kosztów przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klienta to podstawowy cel optymalizacji funkcjonowania systemów i realizacji procesów logistycznych. Osiąganie założonych rezultatów w...

Spis treści

Przedmowa IX
Stosowana notacja oraz najważniejsze oznaczenia XI
1. Wprowadzenie 1
2. Podstawy optymalizacji 4
2. 1. Analityczne metody wyznaczania ekstremów 4
2. 2. Ekstrema globalne 10
2. 3. Podstawowe pojęcia optymalizacji 15
2. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych 15
2. Funkcja celu 16
2. Rozwiązanie optymalne 17
2. 4. Ogólna strategia szukania rozwiązań optymalnych 18
2. 5. Warunki stopu 19
2. 6. Klasyfikacja metod optymalizacji 20
3. Metody bezgradientowe (bezpośredniego szukania) 22
3. Wstępne oszacowanie przedziału poszukiwań 22
3. Metoda ekspansji 23
3. Zmodyfikowana metoda ekspansji Boxa–Daviesa–Swanna (BDS) 27
3. Poszukiwanie minimum w przedziale 31
3. Metoda złotego podziału 33
3. Metoda Fibonacciego 37
3. Metoda oparta na interpolacji Lagrange’a 44
3. Metody optymalizacji wielowymiarowej 49
3. Metoda Hooke’a–Jeevesa 49
3. Metoda Rosenbrocka 57
3. Metoda sympleks Neldera–Meada 66
3. Metoda Powella 77
4. Metody gradientowe 84
4. Wspólne cechy metod gradientowych 85
4. Metoda największego spadku 88
4. Metoda gradientów sprzężonych 96
4. Schemat metody Fletchera–Reevesa 96
4. Teoretyczne podstawy metody gradientów sprzężonych 101
4. Metoda Newtona 106
4. Metody quasi-newtonowskie 110
4. Metoda Davidona–Fletchera–Powella (DFP) 111
4. Metoda Broydena–Fletchera–Goldfarba–Shanno (BFGS) 114
5. Optymalizacja z ograniczeniami 118
5. Metoda Lagrange’a 121
5. Metody funkcji kary 125
5. Metoda funkcji kary zewnętrznej 125
5. Metoda funkcji kary wewnętrznej (metoda barier) 130
5. Metoda Schmita–Foxa 136
6. Programowanie liniowe 140
6. Metoda graficzna 141
6. Wprowadzenie do metody sympleks 145
6. Postaćstandardowa 145
6. Rozwiązanie optymalne i jego położenie 148
6. Najprostszy przypadek metody sympleks 149
6. Konstrukcja tabeli w metodzie sympleks 152
6. Dwufazowa metoda sympleks 163
6. Problem dualny 166
7. Optymalizacja wielokryterialna 170
7. Podejście Pareto 173
7. Przykładowa metoda redukcji problemów wielokryterialnych 177
8. Metody niedeterministyczne 180
8. Metoda Monte Carlo 182
8. Algorytmy genetyczne 190
8. Algorytmy ewolucyjne 206
8. Strategia ewolucyjna (1 + 1) 207
8. Strategia ewolucyjna (µ +? ) 212
9. Wybrane strategie optymalizacji złożonych procesow przemysłowych 217
9. Optymalizacja oparta na metamodelu procesu 218
9. Optymalizacja aproksymacyjna 222
10. Przykłady zastosowań optymalizacji w inżynierii metali 227
10. Optymalizacja kształtu narzędzi w procesach plastycznej przeróbki metali 228
10. Optymalizacja procesów wyciskania 230
10. Optymalizacja procesu ciągnienia prętów okrągłych 236
10. Optymalizacja procesu kucia osiowosymetrycznego 238
10. Analiza odwrotna (inverse) 242
10. Interpretacja krzywych umocnienia metali 244
10. Zastosowanie metamodelu w metodzie analizy odwrotnej 247
10. Optymalizacja procesu wytopu miedzi 250
11. Wybrane zagadnienia i algorytmy11. Wybrane zagadnienia i algorytmy 253
11. Podstawowe pojęcia z zakresu algebry liniowej 253
11. Przestrze´n wektorowa 253
11. Liniowa zależność wektorów 255
11. Macierze 257
11. Iloczyn skalarny i ortogonalność 261
11. Norma wektora 263
11. Ortogonalizacja Gramma–Schmidta 264
11. 7. Kierunki sprzężone 266
11. Rozwiązywanie układów równań liniowych 266
11. Rząd macierzy a rozwiązywanie układów równań 267
11. Postać schodkowa macierzy 269
11. Eliminacja Gaussa 270
11. Kolumny bazowe i rozwiązywanie równań 271
11. Inne zagadnienia związane z macierzami 274
11. Odwracanie macierzy metodą Gaussa–Jordana 274
11. Obliczanie wyznaczników macierzy 275
11. Weryfikacja określoności macierzy 276
11. Określoność macierzy a wyznaczniki 278
11. Aproksymacja i interpolacja funkcji 280
11. Aproksymacja funkcji 280
11. Interpolacja 285
11. Sztuczne sieci neuronowe 293
Bibliografia 298
Indeks 302

RozwińZwiń

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych. )

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Profesjonalne planowanie i efektywne budowanie efektywności energetycznej.

Publikacja przekazuje zasady projektowania kotłowni parowych. Zawiera wskazówki dla użytkownika z zakresu bezpiecznej i efektywnej eksploatacji i warunków utrzymania wysokiej sprawności użytkowanych urządzeń. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy gromadzonej przez ostatnie dziesięciolecia z zakresu szeroko pojętych systemów kotłów parowych oraz jego osprzętu. Książka jest aktywnym plikiem po zapisaniu w lokalnych zasobach komputera , dzięki któremu użytkownik nie tylko jest w stanie w łatwy sposób dokonać niezbędnych obliczeń ale również sprawdzić ich zastosowanie. Cieszymy się, że możemy jako LOOS Kotły Przemysłowe Bosch dzielić się wiedzą i budować efektywność energetyczną systemów kotłowych.

Po kliknięciu w grafiki otworzy się dokument do pobrania lub proszę nacisnąć w ten link:
Podręcznik Projektanta Kotłowni Parowych

Słowa wstępu, inż. Bernhard Morawietz, Członek Zarządu LOOS Centrum

Słowa wstępu, inż. Zbigniew Mocarny, Dyrektor ds. Technicznych LOOS Centrum


Podręcznik optymalizacji Bosch Shs5avfxuc Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik optymalizacji Bosch Shs5avfxuc Series

 1. Ważna instrukcja obsługi Black And Decker Egbl108k

 2. Instrukcja montażu i ustawienia Honeywell Hht 081c

 3. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Dewalt Dw650w

 4. Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc

 5. Zastosowanie i konserwacja Black And Decker Bdcddbt120c

 6. Podręcznik suplementu wspierającego Asus A40ja

 7. Instrukcja rozpakowania i montażu Fujitsu Airstage Aou72rlavl

 8. Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series

 9. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Ewt 106510 W

 10. Lista kontrolna lotów Honeywell Comfortnet Ctk04

 11. Informacje techniczne C Yacht Compromis 999

 12. Informacje Frigidaire Ffht1826ps

 13. Informacje ważne Bosch She55m15uc

 14. Dodatek do instrukcji serwisowej Cadence United Vegas

 15. Lista danych Cisco Catalyst Ws C2960l Sm 48tq

 16. Podręcznik użytkownika końcowego Emerson Crosby Jlt Jbs E Series

 17. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Datamax O Neil M 4308

 18. Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Frigidaire 220202d019

 19. Podręcznik użytkownika i pielęgnacji Craftsman Weedwacker 358 791041

 20. Instrukcja montażu, serwisowania i obsługi Brother Fax T7 Plus

 21. Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Wav28kh1by

 22. Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Calira Mes 400 4 Module A

 23. Praktyka techniczna i podręcznik instalacji Dell Inspiron 15 5565 5000 Series

 24. Ważne informacje Instrukcja obsługi Ge Aeh12an

 25. Zaawansowana instrukcja obsługi Aeg Santo 3675 6 Ka

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik optymalizacji Bosch Shs5avfxuc Series