Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2

Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2 to wyjątkowy podręcznik, który pomoże Ci dokładnie zapoznać się z twoim lodówką Frigidaire. Podręcznik zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące korzystania z urządzenia, w tym instrukcje dotyczące włączania i wyłączania, ustawień temperatury, instalacji i czyszczenia. Ponadto zawiera on również informacje dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia. Podręcznik jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich, którzy potrzebują wiedzy na temat swojego lodówki Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołówek

ABAS-3

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych. Wydanie 3

AUTORZY

Patti L. Harrison, Thomas Oakland

POLSKA ADAPTACJA

Wojciech Otrębski (koordynator zespołu), Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Rutkowska, Agnieszka Sudoł, Grzegorz Wiącek (2019)

WIEK OSÓB BADANYCH

Dzieci i młodzież w wieku 0–20 lat

PROCEDURA

Badania indywidualne, czas nieograniczony, ok. 25 min

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE DLA

Psychologowie oraz pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych to narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów, służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. To przede wszystkim znakomite narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego.

Komplet

Komplet

ABAS Komplet

 • podręcznik oryginalny,
 • podręcznik polski,
 • podręcznik: Plan interwencji,
 • arkusze – Dorosły 16–20 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Rodzic 0–5 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Rodzic 5–20 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Nauczyciel 2–5 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Nauczyciel 5–20 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Porównanie wyników 2–5 lat (10 egz. ),
 • arkusze – Porównanie wyników 5–20 (10 egz. ).

1 831, 08 zł

1 684, 19 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

ABAS-3 podręcznik oryginalny

402, 93 zł

383, 74 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

477, 54 zł

454, 80 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

ABAS-3 podręcznik Plan interwencji

522, 30 zł

497, 43 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

ABAS-3 ark. Dorosły wiek 16-20 (10egz. )

78, 67 zł

63, 96 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

ABAS-3 ark. Rodzic/Opiekun prawny wiek 0-5 (10egz. )

ABAS-3 ark. Rodzic/Opiekun prawny wiek 5-20 (10egz. Nauczyciel/Opiekun-niania wiek 2-5 (10egz. Nauczyciel wiek 5-20 (10egz. Porównanie wyników 2-5 lat (10egz. )

17, 48 zł

14, 21 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

ABAS-3 ark. Porównanie wyników 5-20 lat (10egz. )

14, 21 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołóweke-testy

NEO-PI-R

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

AUTORZY TESTU

P. T. Costa Jr, R. R. McCrae

AUTOR ADAPTACJI I PODRĘCZNIK

Jerzy Siuta (2006)

WIEK OSÓB BADANYCH

Młodzież, dorośli

PROCEDURA

Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie: 35–45 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki, czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI. Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

Komplet

Komplet

NEO-PI-R Komplet

 • podręcznik,
 • podręcznik oryginalny,
 • arkusze pytań z instrukcją (25 egz. ),
 • arkusze odpowiedzi z kluczem (25 egz. ),
 • arkusze "Twój wynik w Inwentarzu NEO-PI-R" (25 egz. ),
 • arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 17 – 29 lat (25 egz. ),
 • arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 30 – 79 lat (25 egz. ),
 • arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 17 – 29 lat (25 egz. ),
 • arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 30 – 79 lat (25 egz. ).

680, 82 zł

601, 13 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

NEO-PI-R-PODRĘCZNIK ORYGINALNY

106, 77 zł

101, 69 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

234, 87 zł

223, 69 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

NEO-PI-R-ark. pyt. z instrukcją(25egz. )

83, 37 zł

67, 78 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

NEO-PI-R-ark. odp. z kluczem(25 egz. )

69, 83 zł

56, 77 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

NEO-PI-R-ark. wyników (25egz. )

25, 54 zł

20, 76 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

NEO-PI-R-ark. z profilami K. 17-29(25 egz. )

40, 11 zł

32, 61 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

NEO-PI-R-ark. 30-79(25 egz. )

NEO-PI-R-ark. z profilami M. )

32, 61 zł netto (23% VAT)

E-jednostki

e -NEO-PI-R jednostka badaniowa

35, 81 zł

29, 11 zł netto (23% VAT)

E-jednostki

e -NEO-PI-R wprowadzenie wyników

8, 95 zł

7, 28 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołówek

IAS

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe

POLSKA ADAPTACJA I PODRĘCZNIK

Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz (2016)

WIEK OSÓB BADANYCH

Dorośli

PROCEDURA

Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10–15 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

Jest to narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. IAS pozwala na diagnozę uwzględniającą typowy rodzaj zachowań interpersonalnych. Jest narzędziem umożliwiającym charakteryzowanie dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach, a także w rodzinie. Pozwala też określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

Komplet

Komplet

IAS Komplet

 • podręcznik oryginalny,
 • podręcznik – polska adaptacja,
 • arkusze testowe (25 egz. ),
 • arkusze wyników (25 egz. ),
 • słownik (25 egz. ).

470, 67 zł

434, 23 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

IAS- Podręcznik oryginalny

104, 92 zł

99, 92 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

265, 11 zł

252, 49 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. testowy-kpl. (25egz. )

29, 74 zł

24, 18 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. wyników-kpl(25egz. )

41, 16 zł

33, 46 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. słownik-kpl. )

24, 18 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik oryginalny Frigidaire Fghs2634kq2