Podręcznik projektowania Asus Eee Pc 901

Asus Eee PC 901 jest nowoczesnym podręcznikiem projektowania, który zapewnia zaawansowane narzędzia i technologie dla profesjonalnych projektantów i programistów. Dzięki zintegrowanemu systemowi operacyjnemu Linux i łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika jest to idealny produkt dla osób, które chcą mieć dostęp do bogatego wyboru narzędzi projektowania, takich jak Adobe Creative Suite, Autodesk 3ds Max i wiele innych. Podręcznik projektowania Asus Eee PC 901 jest dostępny w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go łatwo pobrać i używać zarówno w domu, jak i w pracy. Dzięki zintegrowanemu systemowi operacyjnemu, podręcznik projektowania Asus Eee PC 901 oferuje łatwą w użyciu i intuicyjną obsługę. Można również skorzystać z bezpłatnych aktualizacji do najnowszych wersji systemu operacyjnego, co zapewni Ci zawsze najnowsze funkcje i narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik projektowania Asus Eee Pc 901

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS EEE PC 900/XP. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS EEE PC 900/XP będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS EEE PC 900/XP

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS EEE PC 900/XP AP INSTALLATION SOP FOR POLISH EDITION (PL4223) (1145 ko)
ASUS EEE PC 900/XP EEE PC QUICK USER''S GUIDE FOR POLISH EDITION (PL3674) (3406 ko)ASUS EEE PC 900/XP AP INSTALLATION SOP FOR ENGLISH EDITION(E4223) (964 ko)ASUS EEE PC 900/XP EEE PC QUICK USER''S GUIDE FOR ENGLISH EDITION (E3674) (6136 ko)ASUS EEE PC 900/XP EEE PC 900 USER’S MANUAL FOR ENGLISH EDITION (E3922) (3932 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS EEE PC 900/XP

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa baterii: NIE NALEY wrzuca baterii do ognia. NIE NALEY demontowa baterii.BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer moe by uywany wylcznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieci si w zakresie 5°C (41°F) i 35°C (95°F) NIE NALEY przenosi lub przykrywa komputera z wlczonym zasilaniem adnymi materialami, które redukuj przeplyw powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE naley uywa uszkodzonych przewodów zasilajcych, akcesoriów lub innych urzdze peryferyjnych.WARTO ZNAMIONOWA WEJCIA: Sprawd etykiet wartoci znamionowych w dolnej czci komputera i upewnij si, e adapter zasilania moe zapewni wymagane zasilanie. NIE naley uywa na powierzchni lub w jej pobliu mocnych rozcieczalników, takich jak silne rozpuszczalniki, benzen lub inne chemikalia. [... ] USB obsluguje funkcj odlczania lub podlczania wikszoci urzdze peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).4Wyjcie wywietlacza (Monitor)15-pinowy port D-sub monitora obsluguje standardowe urzdzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor i umoliwia ogldanie na wikszym wywietlaczu zewntrznym.Podrcznik uytkownika komputera ASUS5Port sieci LANOmiopinowy port LAN RJ-45 jest wikszy od portu modemu RJ-11 i obsluguje standardowe polczenie kablem Ethernet z sieci lokaln. Wbudowane zlcze umoliwia wygodne uywanie bez dodatkowych adapterów.6Wejcie zasilania (prd staly)Gniazdo to wykorzystuje prd staly konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prdu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prd sluy do zasilania komputera i ladowania wewntrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem naley zawsze uywa dostarczonego adaptera zasilania. NALEY PAMITA, ABY NIE PRZYKRYWA ADAPTERA I TRZYMA GO Z DALA OD CIALA.Widok z lewej1231 2Port USB (2. 0/1. 1) Gniazdo pamici FlashZwykle, aby mona bylo uywa kart pamici z takich urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA naley zakupi osobno zewntrzny czytnik kart pamici. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkoci czytnik kart pamici, umoliwiajcy wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamici flash, zgodnie z opisem w dalszej czci tego podrcznika.Napd optycznyWystpuje wiele modeli tego komputera, które mog zawiera róne napdy optyczne. Napd optyczny komputera moe obslugiwa dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiada moliwo zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczególowe informacje dotyczce kadego modelu znajduj si w specyfikacjach marketingowychAwaryjne wysuwanie tacy napdu optycznego (lokalizacja zaley od modelu)Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunicia tacy napdu optycznego, gdy nie dziala wysuwanie elektroniczne. Nie naley uywa wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.Widok z tyluHDMIPort blokady Kensington®Port blokady Kensington® umoliwia zabezpieczenie komputera, poprzez uycie produktów zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington®. Jest to zazwyczaj metalowa linka i zamek, które zabezpieczaj komputer przed odlczeniem od stalego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mog take zawiera detektor ruchu, generujcy po poruszeniu dwik alarmu.10Port HDMI (w wybranych modelach)Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczoci) jest interfejsem calkowicie cyfrowego nieskompresowanego sygnalu audio/ wideo midzy kadym ródlem sygnalu audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Skontaktowanie si z dostawc lub dowiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.W celu wypelnienia wymaga FCC dotyczcych limitów emisji i zapobiegania zaklóceniom odbioru pobliskiego sprztu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest uywanie ekranowanego kabla zasilajcego. Do podlczania do tego sprztu urzdze I/O (we/wy) naley stosowa wylcznie ekranowane kable. Ostrzega si, e nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mog spowodowa utrat przez uytkownika prawa do korzystania z tego urzdzenia.Podrcznik uytkownika komputera ASUS 1(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, cz 15. 193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U. S. Government Printing Office. )Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o ekspozycji czstotliwoci radiowej (RF)Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyranego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodno, mog spowodowa pozbawienie uytkownika prawa do uywania tego urzdzenia. "Firma ASUS owiadcza, e dzialanie tego urzdzenia na terenie USA jest ograniczone do kanalów od 1 do 11 przy czstotliwoci 2, 4GHz, w wyniku zastosowania okrelonego firmware. "To urzdzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczcymi ekspozycji RF ustanowionymi dla rodowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodnoci z wymaganiami FCC dotyczcymi zgodnoci ekspozycji RF, naley wykona instrukcje dzialania z podrcznika uytkownika.Deklaracja zgodnoci (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)Nastpujce elementy zostaly zebrane i uznane jako wlaciwe i wystarczajce: · Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3] · Wymagania dotyczce zabezpieczenia zdrowia i bezpieczestwa, zgodnie z [Paragraf 3. 1a] · Test bezpieczestwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950] · Wymagania dotyczce zabezpieczenia zgodnoci elektromagnetycznej w [Paragraf 3. 1b] · Test zgodnoci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301] · Test wedlug [489-17] · Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3. 2] · Testy radiowe, wedlug [EN 300 328-2]1 Podrcznik uytkownika komputera ASUSOstrzeenie znaku CETo jest produkt klasy B, produkt ten moe powodowa zaklócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystpieniu uytkownik moe podj odpowiednie dzialania zmierzajce do ich usunicia.Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie KanadyTo urzdzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego rodowiska. W celu zachowania zgodnoci z wymaganiami IC dotyczcymi ekspozycji RF naley unika bezporedniego kontaktu z anten nadawcz podczas transmisji. W celu uzyskania wlaciwej zgodnoci ekspozycji RF, uytkownik musi wykona okrelone instrukcje. Dzialanie podlega nastpujcym dwóm warunkom: · · Urzdzenie to nie moe powodowa zaklóce i Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zaklócenia, z uwzgldnieniem zaklóce, które mog powodowa niepodane dzialanie.W celu zabezpieczenia przed zaklóceniami radiowymi licencjonowanych uslug (np. ruchome systemy satelitarne pracujce na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urzdzenie to mona uywa wewntrz pomieszcze i z dala od okien. ] Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS EEE PC 900/XP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS EEE PC 900/XP.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Sprzedam komputer laptop netbook:
ASUS EEE PC 901

Miniaturowy komputer o doskonałych parametrach dla mobilności (na niektórych fotografiach widać dwa komputery jeden na drugim - ten mniejszy to właśnie sprzedawany ASUSS EEE PC 901 - widać miniaturyzację w porównaniu z komputerem HP DV7).

Stan bardzo dobry, nawet ze wskazaniem na idealny.

Komputer, akumulator, zasilacz, płyta, pokrowiec - wszystko oryginalne (pudełko od modelu bliźniaczego EEE 1000H),

Zainstalowany system operacyjny WINDOWS XP PROFESIONAL z servicepackiem SP3.
System został specjalnie poddany modyfikacji w programie nLite, by zminimalizować jego wielkość z zachowaniem funkcji.
Dzięki obróbce zajmuje po instalacji około 750 mB na dysku systemowym.
(na innych aukcjach sprzedaję trzy płyty ze specjalnie przygotowanym właśnie dla tego komputera systemem WIN XP, przygotowałem dla siebie trzy kopie tego oprogramowania)

Specyfikacja za jednym ze sklepów internetowych:
Procesor Intel Atom Atom 1, 6GHz
Częstotliwość taktowania 1, 6 GHz
Pamięć RAM 1 GB
Typ pamięci RAM DDR2
Karta graficzna Intel
Wbudowane dyski SSD 4GB + 8GB
System operacyjny Windows XP
Wbudowana kamera 1, 3 mln pikseli
Karta dźwiękowa zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane głośniki 2
Wbudowany mikrofon
Bluetooth
Port LAN RJ-45
10/100 Mbps Ethernet
Złącza USB 2. 0 x 3, wyjście liniowe audio, VGA x 1
Czytnik kart pamięci 2 w 1
TouchPad
Wymiary 225 x 22 - 39 x 170 mm
Waga 1, 1 kg
Kod producenta EEEPC901-BLU003

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

asgaard 30 Apr 2010 01:07 2467 1

Lock | New topic

 • #1Level 12  

  #1

  Witam.
  Poszukuję instrukcji serwisowej Asus Eee PC 901.
  Dziękuję.

  Dzięki, ale już dałem sobie radę.

 • #2bobok7Level 18  

  Helpful post? (0)#2

  Po pierwsze to chyba nie odpowiedni dział.Po drugie sprawdź czy to Ci odpowiada, instrukcje jak rozłożyć laptoparepair4laptop. org

  Bit Tech

  Tutaj link do polskiej instrukcji obsługi
  Link

  Attachments:

  • hardware manual. pdfDownload(4. 05 MB) Punkty: 1 for the useruser manual. pdf(11. 47 MB)

  Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Computer Service Computer Software Potrzebna instrukcja serwisowa do Asusa eee pc 901

Podręcznik projektowania Asus Eee Pc 901

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik projektowania Asus Eee Pc 901

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik projektowania Asus Eee Pc 901