Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson Lc320emx

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson LC320EMX to kompleksowy przewodnik pomagający użytkownikom w szybkim podłączeniu i skonfigurowaniu telewizora LCD marki Emerson. Przewodnik zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące podłączania telewizora do źródła sygnału, ustawiania ustawień wejściowych, konfigurowania i dostosowywania ustawień dla różnych trybów wyświetlania, a także wskazówki dotyczące korzystania z wielu funkcji i korzystania z funkcji dodatkowych. Przewodnik jest łatwy w użyciu i szybki w przeglądaniu, dzięki czemu możesz szybko i łatwo skonfigurować swój telewizor LCD Emerson.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson Lc320emx

Ilość sekcji: 4, 6, 8, 14

Typ: stały

Wi-Fi Capable with WAND

Ten sterownik z obsługą online oferuje funkcję szybkiego programowania oraz zaawansowane funkcje oszczędzania wody.

Product Tabs

Przegląd

Sterownik X2 jest godnym następcą popularnych sterowników X-Core™. Charakteryzuje się podobnymi niezawodnymi i wydajnymi funkcjami, a jednocześnie przenosi zarządzanie nawadnianiem na wyższy poziom dzięki możliwości dodania obsługi sieci Wi-Fi w celu zdalnego zarządzania oraz zaawansowanym funkcjom oszczędzania wody dostępnym w cenionym w branży oprogramowaniu Hydrawise firmy Hunter.

Sterownik X2 można programować z użyciem pokrętła, w taki sam sposób jak sterowniki X-Core. W przypadku rozbudowania X2 o moduł WAND przydatny kreator konfiguracji prowadzi użytkownika przez szybkie i łatwe programowanie sterownika z użyciem smartfona lub komputera. System Hydrawise umożliwia uzyskanie maksymalnych oszczędności wody poprzez automatyczne dostosowanie harmonogramów nawadniania w oparciu o dane o lokalnej pogodzie pozyskane z Internetu.

Sterownik X2 pozwala uzyskać zdrową, zieloną roślinność, jednocześnie ułatwiając zarządzanie obiektem i zmniejszając koszty obsługi standardowych instalacji nawadniających. Tworzenie harmonogramów nawadniania jest szybkie, a aktualizacje stanu sterowników w czasie rzeczywistym pozwalają skutecznie zarządzać nieograniczoną liczbą sterowników.

Kluczowe korzyści

Kluczowe korzyści


 • ZALETY STEROWNIKÓW X2

 • Liczba sekcji: 4, 6, 8 lub 14 (brak możliwości rozbudowy)

 • Sterownik z obsługą Wi-Fi zarządzany automatycznie poprzez oprogramowanie Hydrawise®

 • Podświetlany wyświetlacz zapewniający optymalną widoczność w każdych warunkach oświetlenia

 • 3 elastyczne programy — każdy z 4 czasami startu i z czasem pracy do 6 godzin

 • Funkcja QuickCheck™ zapewniająca prostą diagnostykę wadliwego okablowania

 • Opcja „Ukryj programy” pokazująca 1 program i 1 czas startu dla łatwiejszego zarządzania

 • Możliwość zawieszenia nawadniania na maksymalnie 99 dni poza sezonem

 • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wykrywające usterki okablowania i pomijające sekcje, co pozwala zapobiec uszkodzeniu systemu

 • Pamięć Easy Retrieve tworząca kopię zapasową całego harmonogramu nawadniania

 • Opóźnienie między sekcjami w przypadku wolno zamykających się zaworów lub ładowania pompy

 • Praca cykliczna i wsiąkanie zapobiegają marnowaniu wody i jej spływaniu na obszarach o zmiennej wysokości lub zwartej glebie

 • Korekta sezonowa w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez zmiany czasów pracy

 • ZALETY MODUŁU WI-FI

 • Proste rozszerzenie dowolnego modelu sterownika X2 o wtykowy moduł Wi-Fi umożliwiający zarządzanie nawadnianiem online

 • Umożliwia zarządzanie nawadnianiem online i otrzymywanie powiadomień o statusie sterownika i uszkodzeniach okablowania

 • Standardowa opcja programowania obejmuje 3 niezależne programy, 6 czasów startu dla każdego programu i maksymalnie 24-godzinny czas pracy

 • Możliwość skopiowania i wklejenia harmonogramu Hydrawise do dowolnego sterownika X2, co pozwala skonfigurować pełny harmonogram w kilka sekund

 • Możliwość stosowania smartfona jako ręcznego pilota, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna lub dostęp do sterownika jest utrudniony

 • Większa oszczędność wody, dzięki dodaniu systemu Hydrawise do sterownika X2

 • Konfiguracja Wi-Fi poprzez Bluetooth, Wi-Fi Direct lub połączenie WPS za pomocą jednego przycisku

 • Kompatybilność z Amazon Alexa™, Control4® i HomeSeer

Funkcje Zaawansowane

Modele

X2™

Wybierz model

Modele

X2-401E

Sterownik 4-sekcyjny, wbudowany transformator 230 V AC, bez wtyczki

Specyfikacja

Dane użytkowe

 • Napięcie wejściowe transformatora: 230 V AC
 • Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
 • Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0, 56 A
 • Wyjście P/MV (24 VAC): 0, 28 A
 • Wejścia czujników: 1
 • Certyfikaty (sterownik): tworzywo sztuczne IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
 • Certyfikaty (moduł): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4. 2, CE, UL, RCM, FCC
 • Okres gwarancji: 2 lata (sterownik i moduł)
Zdjęcia

Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Rozpocznij tutaj” podręcznika konfiguracji w celu dokonania wstępnej konfiguracji drukarki i konfiguracji sieci.

Uwaga:

Jeżeli pozycja „Epson Connect Services (Usługi Epson Connect)” nie jest wyświetlana w menu Web Config drukarki, rejestrację należy przeprowadzić z poziomu komputera, używając aplikacji Epson Connect Printer Setup.

Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

Włącz drukarkę.

Otwórz plik Web Config drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP drukarki w poniższy sposób.
http://<adres IP drukarki> (bez < >)

Adres IP drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów. Więcej informacji na temat stanu sieci zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

Stan sieci na panelu sterowania drukarki

Arkusz stanu sieci

Raport kontrolny połączenia sieciowego

Ważne:

Podczas otwierania Web Config, w zależności od modelu drukarki, może się pojawić polecenie wprowadzenia hasła administratora. Początkowa wartość hasła administratora to numer seryjny drukarki. Patrz etykieta przymocowana do drukarki. Miejsce przymocowania etykiety zależy od produktu, może się ona znajdować z tyłu, wewnątrz pokrywy lub na spodzie. com/guide/pl/html/images/cecg0005p. gif"/>

Stuknij opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktualizacji oprogramowania drukarki.

Stuknij opcję Epson Connect Services (Usługi Epson Connect). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

Wyświetli się ekran rejestracji drukarki.

Stuknij opcję Register (Zarejestruj się). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Stuknij opcję Epson Connect Member Service Terms and Conditions (Warunki świadczenia usługi członkowskiej Epson Connect) i przeczytaj wyświetlone informacje. Wybierz opcję Accept (Akceptuj), a następnie stuknij przycisk Next (Dalej).

Rozpocznie się proces rejestracji drukarki w usłudze Epson Connect. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

Załaduj papier do drukarki i stuknij opcję OK. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

Wprowadź dane konta, a następnie stuknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0011p. gif"/>

Wyświetli się ekran zakończenia. Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson Lc320emx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson Lc320emx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Emerson Lc320emx