Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F

Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F jest profesjonalnym narzędziem do zarządzania siecią domową. Dostarcza on użytkownikom wszystkie informacje potrzebne do konfigurowania i utrzymywania sieci. W podręczniku znajdują się podstawowe informacje na temat sieci i jej konfiguracji, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa, monitorowania i zarządzania siecią. Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F zawiera również instrukcje dotyczące tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych sieci oraz instrukcje dotyczące zarządzania siecią za pomocą panelu administracyjnego. Podręcznik zawiera także zasoby pomocy technicznej, w tym instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji sieci, a także informacje o produktach i usługach firmy Electrolux.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EW932S. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EW932S będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EW932S

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EW932S (615 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EW932S

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Elementy opakowania oznaczono nastpujcymi symbolami: >PE< = polietylen >PS< = polistyrol >PP< = polipropylensWskazówki dotyczce oszczdzania energiiPonisze wskazówki pomog Pastwu pra w sposób ekonomiczny, chronic rodowisko naturalne: s Naley wykorzystywa maksymaln pojemno bbna w zalenoci od wybranego programu, lecz nie przeladowywa bbna urzdzenia. s Programów z praniem wstpnym uywa tylko w przypadku bardzo zabrudzonej odziey. s Ilo uywanego detergentu powinna zalee od poziomu twardoci wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej iloci.Zlomowanie pralkiW przypadku zlomowania urzdzenia naley odci przewód zasilania elektrycznego i zablokowa drzwiczki tak, aby do wntrza urzdzenia nie mogly si przypadkiem dosta dzieci. Urzdzenie przekaza do odpowiedniego punktu zbiórki.Symbole pojawiajce si w niniejszej instrukcji obslugi maj nastpujce znaczenie: Wane wskazówki dotyczce bezpieczestwa uytkowania. [... ] Do nakrtki wa doplywowego naley wloy maly filtr,, A", znajdujcy si na wyposaeniu pralki. Koniec wa znajdujcy si bezporednio przy pralkce moe by przekrcany w dowolnym kierunku W celu ustawienia odpowiedniej pozycji wa naley poluzowa nakrtk wa, a nastpnie przykrci j tak, aby nie wyciekala woda. W przypadku jeli w doplywowy wody bdcy na wyposaeniu pralki okae si za krótki, naley zastpi go innym, odpornym na wysokie cinienie wody.AP0003P0021Podlczenie wa odplywowego wodyKoniec wa odplywowego mona umocowa na trzy nastpujce sposoby: Zawiesi koniec wa na krawdzi wanny lub umywalki za pomoc kolanka bdcego na wyposaeniu pralki. W tym celu naley przymocowa go sznurkiem do zaworu lub haka na cianie. Rozgalzienie rury musi znajdowa si powyej syfonu tak, aby kolanko wa znajdowalo si min. Zaleca si zastosowanie rury odplywowej o wysokoci 65 cm, w adnym wypadku rura nie moe by nisza ni 60 cm i wysza ni 90 cm. rednica wa przedluajcego musi by identyczna jak wewntrzna rednica oryginalnego wa. W przedluajcy powinien lee na podlodze, moe by uniesiony tylko przy odplywie wody.P0022P0023Podlczenie do sieci elektrycznejPralka przystosowana jest do napicia prdu przemiennego 220-230V i czstotliwoci 50 Hz. Przed instalacj urzdzenia naley sprawdzi, czy instalacja elektryczna w miejscu eksploatacji odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej. Upewni si, czy instalacja wytrzyma obcienie jeszcze jednym urzdzeniem elektrycznym. Urzdzenie musi by podlczone do gniazdka z uziemieniem.Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne wypadki i szkody powstale wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczestwa i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obslugi.Przewód zasilajcy moe by wymieniony tylko w autoryzowanym zakladzie serwisowym. Zwlaszcza, e rodki ulegajce biodegradacji zawieraj w swoim skladzie substancje, które w zbyt duych ilociach szkodz rodowisku. Wybór odpowiedniego rodka uzaleniony jest od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny przeznaczonej do prania. Do prania w pralce automatycznej mona uywa nastpujcych rodków: ­ proszki do prania wszystkich typów tkanin, ­ proszki do prania tkanin delikatnych (maksymalnie do 60°C) oraz welnianych, plynne rodki do prania, zwlaszcza w niskich temperaturach (do 60°C) dla wszystkich typów tkanin, albo tylko do prania tkanin welnianych. rodki piorce i zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Jeeli uywacie Pastwo koncentratów proszków i plynnych detergentów, naley wybiera programy bez prania wstpnego.Tabela stopnia twardoci wodySTOPIE SKALA CHARAKTERYSTYKA WODY NIEMIECKA FRANCUSKA°dH °T. H.1 2 3 4mikka rednia twarda bardzo twarda00 - 15 00 - 07 16 - 25 08 - 14 26 - 37 15 - 21 wicej ni 21 wicej ni 3728iMI¢DZYNARODOWE SYMBOLE KONSERWACJIPonisze symbole pojawiaj si na metkach odziey i pozwol Pastwu wybra programy najwlaciwsze dla pranej bielizny.PRANIE ZASADNICZE95Maksymalna temperatura prania 95°C PRANIE DELIKATNE60Maksymalna temperatura prania 60°CMaksymalna temperatura prania 40°CMaksymalna temperatura prania 30°C Pra rcznie Nie pra4030CHLOROWANIEWybielanie w zimnej wodzieNie wybielaPRASOWAPrasowa w temperaturze maksymalnej 200°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 150°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 110°CNie prasowaCZYCI CHEMICZNIE Czyszczenie zwyklePCzyci nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 i R 113FCzyci petrolem, czystym alkoholem i R 113 Nie czyci chemiczniew wysokiej temperaturze w niskiej temperaturzeSUSZYSuszy na plaskoSuszy na sznurzeSuszy przypite klipsamiNie suszy w Suszy w suszarce suszarce bbnowej bbnowej29POLSKIProgramy dla bawelny i lnuMaksymalny wsad: 3, 5 kg Normalny wsad: 3 kg Progr. Cykle prania Bielizna biala z praniem wstpnym (mocno zabrudzona) Bielizna biala bez prania wstpnego (ßrednio zabrudzona) Bielizna kolorowa bez prania wstpnego (ßrednio zabrudzona) Cycle description Pranie wstpne Pranie zasadnicze 60°-95°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 60°-95°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 40°-60°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 30°-40°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie 4 plukania ze rodkiem zmikczajcym Dlugie wirowanie Przyciski wg wyboruA B B(*) C D F60°-95°40°-60°30°-40°Pranie skrócone lekko zabrudzonej bieliznyPlukanieWirowanieSkrócone wirowaniePodane wartoci temperatur s odpowiednie dla danego programu. Ich wybór powinien by uzaleniony od rodzaju i stopnia zabrudzenia tkanin. Woda 54 litrów Energia 0. 92 kWh Czas 130 minut Powysze parametry zostaly obliczone przy 15°C temperatury wody doprowadzanej do pralki. Program odnoszacy sie do podanych parametrów zuqycia.Delikatne programy dla syntetyków, tkanin delikatnychMaksymalny zaladunek: 1 kg, welna: 0, 8 kgi welnyProgr.Temp.Rodzaj wsadu Syntetyki biale bez prania wstpnego (rednio zabrudzone)Cykle prania Pranie zasadnicze 40°-60°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralce Pranie zasadnicze 30°-40°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralce Pranie zasadnicze 30°-40°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralceG H J K L MTkaniny delikatne, jedwabWelna3 cykle plukania Stop z wod w pralceWirowanie krótkieOdpompowanie i krótkie wirowanieOdpompowanieOdpompowanie wodyPodane wartoci temperatur s odpowiednie dla danego programu. W tych programach woda z ostatniego plukania pozostaje w bbnie pralki, aby zapobiec ewentualnym zagnieceniom tkanin. ] Pojemnik na rodki piorcerodki piorce i zmikczajce z czasem osadzaj si na pojemniku i dlatego naley co jaki czas przeczyci pojemnik pod strumieniem biecej wody. Pojemnik mona calkowicie wyj naciskajc mal dwigni widoczn w tylnej lewej czci pojemnika. We wnce na pojemnik z czasem moe nagromadzi si proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnki np. Filtr siatkowy wa doplywowegoJeli zauwa Pastwo, e pralka potrzebuje wicej czasu na pobranie wody, wtedy naley sprawdzi, czy filtr siatkowy wa doplywowego nie jest zatkany. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EW932S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EW932S.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Fairgrounds 25 Aug 2009 12:50 5648 0

Reply | New topic

 • #1Level 41  

  #1

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI
  Producent: ELECTROLUX
  Model: EW 1066 F
  Jezyk: POLSKI

  Attachments:

  • pralka EW1066F. pdfDownload(1. 8 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI

Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sieci Web Electrolux Ew 659 F