Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series

Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series jest wyjątkowym narzędziem, które umożliwia użytkownikom łatwe i bezpieczne zarządzanie siecią. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia konfiguracji i zarządzania siecią, aby użytkownik mógł jak najszybciej i najskuteczniej skonfigurować swoją sieć. Podręcznik ustawień Emerson Digistart Is2x0170b Series zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji sieci, zarządzania zabezpieczeniami sieciowymi i dostępu do Internetu oraz tworzenia ustawień szyfrowania i ochrony danych. Narzędzie jest proste i łatwe w użyciu, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy mogą w prosty sposób skonfigurować swoją sieć.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series

Program IJ Network Scanner Selector EX2 umożliwia wybranie skanerów i drukarek, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

Po zainstalowaniu programu IJ Network Scanner Selector EX2 jego ikona jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie.

Ważne

 • Jeśli nie można skanować przez sieć, pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers z naszej witryny i wykonaj aktualizację.
 • Gdy program IJ Network Scanner Selector EX2 jest włączony, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia, czy jest możliwa komunikacja sieciowa ze skanerem lub drukarką. W przypadku korzystania z komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano skaner lub drukarkę, należy wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX2.

Uwaga

 • Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć.

  Windows 11/Windows 10:

  W menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie programy (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

 • Windows 8. 1:

  Na ekranie startowym kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX2.

  Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX2 nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector EX2”.

  Windows 7:

  W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

  Menu

  Powoduje wyświetlenie menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony (IJ Network Scanner Selector EX2) w obszarze powiadomień na pulpicie.

  Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)/Włącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)

  Włącza lub wyłącza program IJ Network Scanner Selector EX2.

  Po wybraniu polecenia Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2) nie można skanować za pośrednictwem sieci przy użyciu panelu operacyjnego.

  Włączony: , Wyłączony:

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, nie można skanować z panelu operacyjnego, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.
 • Ustawienia... (Settings... )
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. Można wybrać model, z którego chce się korzystać.
  Informacje (About)

  Wyświetla informacje o wersji.

  Wyświetlone okno dialogowe umożliwia zmianę języka na taki, który będzie używany w aplikacji. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu komputera.

  Zakończ (Exit)
  Powoduje zakończenie działania narzędzia IJ Network Scanner Selector EX2. Ikona (Włączony) lub (Wyłączony) znika z obszaru powiadomień na pulpicie.

  Ekran Ustawienia skanowania z komputera

  W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij ikonę narzędzia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustawienia... ), aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z komputera.

  Przed rozpoczęciem skanowania przez sieć trzeba wybrać skaner lub drukarkę za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX2.

  Skanery (Scanners)

  Wyświetlane są adresy MAC skanerów lub drukarek, których można używać za pośrednictwem sieci.

  Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

  Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.
  Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Pojawi się okno Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings). Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście Skanery (Scanners) i to ustawienie jest niedostępne.
 • Ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) na ekranie Ustawienia skanowania z komputera, aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings).

  Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ustawienie Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) może być wyświetlane na ekranie ustawień skanowania z panelu operacyjnego, ale nie będzie ono dostępne.
 • Jeśli na liście nie ma skanera ani drukarki, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk OK w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.

 • Sterowniki MP Drivers są zainstalowane
 • Po zainstalowaniu sterowników MP Drivers skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
 • Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem
 • Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, przejdź do sekcji Problemy z komunikacją sieciową.

 • To oprogramowanie jest niepotrzebne, jeśli skanowanie odbywa się przez port USB. Informacje o usuwaniu tego oprogramowania podano w części „Odinstalowywanie programu IJ Network Scanner Selector EX2”. Skanowanie za pośrednictwem portu USB i komputera jest możliwe również w sytuacji, gdy program ten nie został usunięty.
 • dokument

  Kierownik ds. Maszyn AMS
  Wersja 6. 32

  Skrócona instrukcja obsługi
  MHM-97498, wyd. 8

  prawo autorskie
  © 2021 by Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Emerson.
  Odpowiedzialność
  Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. EMERSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niespójności, które mogą być zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub wtórne szkody w związku z dostarczeniem, wykonaniem lub użytkowaniem tego materiału. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy Emerson. Informacje zawarte w tej instrukcji nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich wyjątkowych sytuacji.
  Patenty
  Produkty opisane w tej instrukcji są objęte istniejącymi i oczekującymi patentami.

  Pierwsze kroki

  Ten przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat rozpoczęcia pracy z systemem Standalone.
  Zakończono instalację systemu sieciowegoview znajduje się na stronie 13. Przed zainstalowaniem systemu sieciowego zapoznaj się z Instrukcją instalacji na dysku DVD z podręcznikami, aby uzyskać ważne instrukcje.
  Twój pakiet AMS Machinery Manager obejmuje:

  • Skrócona instrukcja obsługi
  • Instalacyjna płyta DVD z oprogramowaniem
  • DVD z instrukcjami

  1. 1 Dostosowane nośniki instalacyjne
  Na podstawie zamówienia na instalacyjnym dysku DVD z oprogramowaniem znajdują się następujące elementy:

  • Samodzielna (pojedynczy użytkownik) lub instalacja sieciowa
  • Technologie AMS Machinery Manager
  • Liczba licencjonowanych użytkowników

  Aby dodać technologię lub więcej licencjonowanych użytkowników, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Emerson.

  1. 2 Gdzie uzyskać pomoc
  AMS Machinery Manager Pomoc
  Uruchom AMS Machinery Manager i wybierz Pomoc z menu głównego. Pomoc jest również dostępna w Guardian webstrona.
  Płyta DVD z instrukcjami AMS Machinery Manager
  Pakiet AMS Machinery Manager zawiera płytę z instrukcjami użytkownika w formacie PDF.

  Rejestracja oprogramowania
  Telefon: numer bezpłatny 888. 367. 3774, opcja 2 (USA i Kanada) +63. 2. 702. 1111 (reszta świata)
  e-mail: [email chroniony]
  Web: http://www. com/machineryhealthreg

  Pomoc techniczna
  Firma Emerson zapewnia różne sposoby skontaktowania się z zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania odpowiedzi, których potrzebujesz, gdy ich potrzebujesz:

  Bezpłatny numer 800. 833. 8314 1. 512. 832. 3774 (USA i Kanada) +63. 2 (Ameryka Łacińska) +702. 1111 XNUMX (Azja i Pacyfik, Europa i Bliski Wschód)
  E-mail [email chroniony]
  Web http://www. com/en-us/contact-us
  Aby wyszukać dokumentację, odwiedź http://www.
  Do view bezpłatne numery dla określonych krajów, odwiedź

  Twój sprzęt komputerowy

  Aby zapewnić optymalną instalację i wydajność, komputer powinien spełniać wymagania sprzętowe i systemowe.
  Uwagi
  Jeśli zamierzasz zainstalować historię maszyny Viewer lub dostawcy danych CSI, przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager należy zainstalować Internetowe usługi informacyjne. Instalacja programu AMS Machinery Manager wprowadza ważne zmiany w konfiguracji usług IIS, które w innym przypadku należałoby skonfigurować ręcznie z pomocą pomocy technicznej. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z instrukcjami.

  2. 1 serwerów
  wymagania
  Obsługiwane systemy operacyjneWindows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2016 Standard1, Windows Server 2016 Datacenter1, Windows Server 2012 R2 Standard1 i Windows Server 2012 R2 Datacenter1
  Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  Rozdzielczość ekranuMinimalna: SXGA (1024 x 768)
  Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — patrz KBA NK-1600-0412 w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji wyświetlacza
  Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
  Obsługiwane systemy operacyjneWindows 10 Professional x641, Windows 10 Enterprise x641, Windows 10 Enterprise LTSB1, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
  Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
  Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
  Dostępne miejsce na dysku twardym300 GB (minimum)
  RS232Jeden dostępny interfejs RS232
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
  Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — informacje na temat konfiguracji wyświetlacza można znaleźć w KBA NK-1600-0412.
  Dodatkowe rekomendacje
  przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy2
  MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
  System wirtualizacji (wersja minimalna)• Citrix XenApp 7. 9
  • VMware ESXi 6. 0
  • Hyper-V
  • Usługi pulpitu zdalnego
  Usługa przetwarzania w chmurzeMicrosoft Azure — patrz KBA
  NK-1900-0557 do prawidłowego wdrożenia.
  Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 1
  • Norton Security w wersji 22. 7 — zapoznaj się z KBA NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji oprogramowania antywirusowego.
  • Symantec™ Endpoint Protection 12. 1. 6 — patrz KBA
  NK-1600-0411 do konfiguracji antywirusa.

  1. Wymaga oprogramowania Microsoft. NET Framework 3. 5 SP1, dostępnego w firmie Microsoft webstrona. Ponieważ AMS Machinery Manager nie wymaga połączenia z Internetem do instalacji, firma Emerson zaleca zainstalowanie. 5 SP1 przed AMS Machinery Manager.
  2. Wymagania dotyczące pulpitu nawigacyjnego i historii maszyn AMS Machinery Manager Viewer (MHV).

  2. 2 Stacje robocze
  wymagania
  Obsługiwane systemy operacyjne1Windows 10 Professional x642, Windows 10 Enterprise x642, Windows 10 Enterprise LTSB2, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
  Procesor/pamięć2. 2-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 4 GB pamięci RAM (minimum)
  wymagania
  Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
  Dostępne miejsce na dysku twardym100 GB (minimum)
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy3
  Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)
  — Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy (KBA) NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wyświetlacza.
  Wymagania komunikacyjne
  RS232Do komunikacji z analizatorem Spectro 5200 Trivector™, komputer musi być wyposażony w port szeregowy RS232 lub użyć kabla szeregowego-do-USB.
  USBDo komunikacji z analizatorem stanu maszyn AMS 2. 0 wymagany jest port USB 2140.
  Do komunikacji z zestawem WDA Image Capture Kit wymagany jest port USB 2. 0.
  Dodatkowe zalecenia
  MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
  Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 6 — Patrz KBA NK-1600-0411, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji antywirusowej.

  1. Instalacja jest obsługiwana również na Windows Server 2012 i 2016 (wymienione w Serwery).
  2. Wymaga oprogramowania Microsoft. 3 Zagadnienia dotyczące lokalizacji
   Licencjobiorca może licencjonować oprogramowanie AMS Machinery Manager w języku angielskim lub w wersji zlokalizowanej (przetłumaczonej). Podczas zakupu licencji na oprogramowanie należy określić język. Na instalacyjnym dysku DVD oprogramowania będzie znajdować się tylko język, na który masz licencję. Przygotowując się do instalacji zlokalizowanej wersji AMS Machinery Manager, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.
   Uwagi
   Przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager może być konieczna zmiana nazwy komputera. Prawidłowa nazwa komputera może zawierać cyfry od 0 do 9, wielkie i małe litery AZ oraz łącznik (-). Znaki specjalne (< >;: ” * + = \ |?, ), znaki akcentowane i inne znaki wielobajtowe w nazwie komputera mogą powodować problemy i zakłócać pomyślną instalację oprogramowania AMS Machinery Manager. Nazwy komputerów nie mogą zawierać samych cyfr ani nie mogą zawierać spacji.

   Zalecenia dla systemu Windows bez obsługi wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI)

   • Instalacja zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager jest obsługiwana w systemie Windows w tym samym języku z domyślnymi ustawieniami regionalnymi. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows (niemiecki).
   • Nie zaleca się instalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w angielskim systemie Windows. W przypadku zainstalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows (w języku angielskim) tekst może nie być wyświetlany prawidłowo.
   • Podczas uaktualniania programu AMS Machinery Manager język musi odpowiadać aktualnie zainstalowanemu językowi programu AMS Machinery Manager. Dla example, zaktualizuj AMS Machinery Manager v5. 7 (niemiecki) do AMS Machinery Manager v5. 71 (niemiecki). Aby zmienić język AMS Machinery Manager, zamiast aktualizacji wymagana jest pełna instalacja.
   • Unikaj zmiany ustawień regionalnych systemu Windows. Zmiany mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie programu AMS Machinery Manager.
   • Instalacja programu AMS Machinery Manager w języku angielskim w systemie Windows bez języka angielskiego jest obsługiwana tylko dla systemu Windows (japoński).
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   Wersja zlokalizowanaJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tak (preferowane)
   angielskuangielskuDomyślnieTak
   Wersja zlokalizowanaangielskuDomyślnieNiepolecane
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   angielskuJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tylko japoński
   angielskuangielskuZmieniono na inny niż domyślny, inny niż angielskiNie

   Zalecenia dotyczące systemu Windows z wielojęzycznym interfejsem użytkownika (MUI) wsparcie

   • Instalowanie zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows, w którym zainstalowano już odpowiedni pakiet językowy i ustawienia regionalne. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows po zainstalowaniu pakietu języka niemieckiego.
   • Jedna instalacja jest dostępna w jednym języku AMS Machinery Manager. W przypadku zmiany ustawień regionalnych lub pakietu językowego po zainstalowaniu programu AMS Machinery Manager ciągi znaków mogą nie być wyświetlane prawidłowo. Użyj ustawień regionalnych i pakietu językowego, które są zgodne z językiem, który posiadasz dla AMS Machinery Manager.
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymustawienia pasują do pakietu językowegoTak (preferowane)
   Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymangielskuNie (przetłumaczone ciągi mogą nie wyświetlać się poprawnie)

   Zainstaluj i zarejestruj AMS Machinery Manager

   Sprawdź, czy komputer kliencki spełnia wymagania operacyjne stacji roboczej.
   Procedura

   1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
   2. Włóż instalacyjny dysk DVD AMS Machinery Manager Software i otwórz go w Eksploratorze Windows.
   3. Uruchom RBMsetup. exe.
    Uwagi
    W systemie Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy RBMsetup. exe i wybierz Uruchom jako administrator. Kliknij Anuluj, jeśli instalacja uruchomi się automatycznie po włożeniu dysku DVD. Musisz uruchomić instalację ręcznie.
   4. UWAGA!! kliknij przycisk Tak, jeśli instalujesz oprogramowanie po raz pierwszy. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie, jest to przypomnienie, aby najpierw zatrzymać instalację i wykonać kopię zapasową bazy danych. Kliknij Nie, aby zatrzymać instalację.
   5. Program instalacyjny sprawdza, czy system spełnia minimalne wymagania. Jeśli są spełnione, pojawi się okno dialogowe strony Opcje. Jeśli nie są spełnione, komunikat wyświetla więcej informacji. Zaktualizuj komputer, aby spełniał wymagania, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
   6. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.
   7. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, po wyświetleniu monitu udziel dostępu do programów opublikowanych przez firmę Emerson.
   8. Gdy pojawi się okno dialogowe Serial, kliknij Register Product, aby zarejestrować oprogramowanie teraz, lub Close, aby pominąć rejestrację.
    Uwagi
    Aby zarejestrować się później, otwórz Eksploratora Windows, przejdź do C:\RBMsuite\sys, a następnie kliknij dwukrotnie Serial.
    a. W oknie dialogowym Serial kliknij Zarejestruj produkt. Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj produkt. Podczas rejestracji potrzebny jest numer seryjny i numer wniosku.
    b. Skontaktuj się z pomocą techniczną produktu, aby się zarejestrować. Zobacz Gdzie uzyskać pomoc, aby uzyskać informacje kontaktowe.
    c. Wprowadź kod odpowiedzi otrzymany od przedstawiciela pomocy technicznej produktu.
    re. Kliknij OK.
    mi. W oknie dialogowym Serial sprawdź, czy status to „Zarejestrowany”.
    f. Kliknij Zamknij.
    Twoje oprogramowanie jest zarejestrowane.
   9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć instalację.
    Jeśli komputer wymaga ponownego uruchomienia, na stronie Zakończ wybrano opcję Uruchom ponownie teraz. Poczekaj na ponowne uruchomienie systemu przed próbą uruchomienia oprogramowania.

   Uruchom AMS Machinery Manager

   Teraz, po zainstalowaniu i zarejestrowaniu programu AMS Machinery Manager, możesz przystąpić do uruchomienia programu AMS Machinery Manager.

   Procedura

   1. Przejdź do Start > Wszystkie programy > AMS Machinery Manager.
   2. Wybierz Menedżera maszyn AMS.
   3. Zaloguj się, gdy zostaniesz o to poproszony. Początkowo administrator jest użytkownikiem domyślnym. Pozostaw hasło puste i kliknij OK. Po wyświetleniu monitu ustaw hasło dla użytkownika Administrator. Wszyscy użytkownicy muszą mieć hasło. Jeśli używasz innego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK.

   Uwagi
   Zobacz tematy Administracja w Pomocy AMS Machinery Manager, aby ustawić hasło administratora i utworzyć nowego użytkownika.

   Co dalej?

   5. 1 Nowe instalacje
   Jeśli jesteś nowym użytkownikiem AMS Machinery Manager, oto co możesz zrobić dalej:

   • Utwórz nową nazwę użytkownika i hasło w RBM Network Administration. Zaloguj się do AMS Machinery Manager jako Administrator i przejdź do Narzędzia > Konfiguracja/Komunikacja > Administracja sieci RBM.
   • Dodaj ExampBaza danych le. RBM i zacznij odkrywać funkcje AMS Machinery Manager. Wybierz File > Dodaj/usuń bazę danych. Kliknij Example. RBM i kliknij Dodaj.
   • View okresowe dane o drganiach w example bazy danych.
    W Analizie drgań rozwiń ExampBaza danych le. RBM w Navigator Vibration Analysis. Kliknij punkty w bazie danych, aby view exampdane dotyczące wibracji.
   • Utwórz examptrasa.
    W Nawigatorze — Analiza wibracji kliknij prawym przyciskiem myszy obszar w example bazy danych i wybierz opcję Utwórz trasę.
   • Załaduj trasę do analizatora stanu maszyn na karcie Transfer danych.
   • Generuj raporty o obszarach i sprzęcie w exampbaza plików w zakładce Raportowanie.
   • Stwórz własną bazę danych za pomocą RBMwizard.
    W zakładce Narzędzia wybierz Ustawienia/Komunikacja i uruchom RBMwizard.

   Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

   5. 2 Instalacje aktualizacyjne

   • Podczas aktualizacji do wersji 6. 3 konieczne będzie zaktualizowanie schematu baz danych, które zostały utworzone przed wersją 6. 3. Uruchom narzędzie konwertera schematu bazy danych, aby przekonwertować bazy danych. Firma Emerson zaleca skopiowanie folderu Extras\5. x DB Schema Converter z nośnika instalacyjnego na komputer. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji.
   • AMS Machinery Manager wyświetla monit o ponowne zindeksowanie bazy danych przy pierwszym otwarciu bazy danych po aktualizacji. Zezwól AMS Machinery Manager na wykonanie tej jednorazowej procedury, aby móc korzystać z bazy danych.
   • W Administracji sieci RBM wybierz opcję Użytkownik > Uprawnienia aktualizacji po uaktualnieniu wersji, aby udostępnić nowe możliwości istniejącym użytkownikom. Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

   Zakończono instalację sieci fizycznejview

   Procedura

   1. Najpierw zainstaluj serwer sieciowy na serwerze.
   2. Zainstaluj klienta AMS Machinery Manager na stacji roboczej.
   3. Zainstaluj pomocnicze serwery i klientów na innych komputerach w sieci.
    Na innych komputerach w sieci można zainstalować serwer online, pomocniczy serwer bazy danych, serwer importu danych, klienta importu danych i klienta programu AMS Machinery Manager.
   • W razie potrzeby skonfiguruj konta usług i ustawienia zapory dla każdego komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z podręcznikami.
   • Instalacje sieciowe wymagają dalszej konfiguracji dla każdego monitora kondycji maszyny.
    Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Pomoc w programie AMS Machinery Manager i wybierz opcję Administracja > Serwer online.

   Koniec instalacji w chmurzeview

   Instalacja w chmurze jest obsługiwana tylko w przypadkach użycia AMS 2140, obejmujących zrzucanie i przechowywanie tras. Serwer i klienty AMS Machinery Manager muszą być hostowane w środowisku chmury. Inne konfiguracje nie są obsługiwane i nie są zalecane. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji i KBA NK-1900-0557.
   Upewnij się, że host wirtualny spełnia minimalne wymagania systemowe instalacji serwera.

   Procedura

   1. Skonfiguruj hosta wirtualnego.
    Konfiguracja hosta wirtualnego różni się w zależności od organizacji. Koordynuj z działem IT informacje dotyczące konfigurowania sieci wirtualnej.
   2. Zainstaluj serwer sieciowy na hoście wirtualnym.
    Dołącz do instalacji tylko serwer sieciowy, klienta i pulpit nawigacyjny AMS Machinery Manager.
   3. Włącz bezpieczne połączenie między urządzeniami AMS Machinery Manager i AMS 2140.
   4. Firma Emerson zaleca zgodność z testami porównawczymi CIS (Center for Internet Security) specyficznymi dla systemu operacyjnego hosta wirtualnego.
    Jest to dodatkowe zalecenie dotyczące bezpieczeństwa dla maszyn znajdujących się w chmurze i/lub wystawionych na działanie Internetu. Skonsultuj się z działem IT, aby uzyskać więcej informacji.
   5. Skonfiguruj hosta wirtualnego i AMS 2140 do połączenia.

   © 2021, Emerson.
   Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić ich dokładność, nie należy ich interpretować jako gwarancji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich wykorzystania lub zastosowanie. Wszelka sprzedaż odbywa się zgodnie z naszymi warunkami, które są dostępne na żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania projektów lub specyfikacji naszych produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia. AMS jest marką jednej z firm grupy Emerson. Logo Emerson jest znakiem towarowym i znakiem usługowym Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

   Emerson
   835 Innowacja
   Knoxville, TN 37932 USA
   T +1 865-675-2400
   F +1 865-218-1401
   www. pl

   Dokumenty / Zasoby

  R15ckEsxwwR9l

  Czym jest projekt „Lekcja: Enter” i kto może w nim uczestniczyć?

  Celem projektu „Lekcja: Enter” jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. Udział w tym przedsięwzięciu jest bezpłatny.

  W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno‑przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany, tak aby każdy mógł z nich skorzystać. Organizatorzy przewidzieli 9 różnych ścieżek szkoleniowych.

  „Lekcja: Enter” – wyjątkowy projekt cyfrowy

  Do udziału w szkoleniach, nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły. Jeden nauczyciel może wziąć udział w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

  Po wykonaniu pretestu, tzn. wyjściowego pomiaru kompetencji cyfrowych, zostaje on przydzielony do grupy szkoleniowej na odpowiednim poziomie zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej: podstawowej lub zaawansowanej.

  Jak zgłosić się do projektu?

  Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter. pl/strona/19/o‑szkoleniach

  Dodatkowe materiały dotyczące zdalnej nauki

  Na stronie „Lekcja: Enter” znajdują się również ciekawe materiały szkoleniowe związane z nauczaniem on‑line. Nauczyciele mogą znaleźć podpowiedzi dotyczące dodatkowych zasobów i narzędzi internetowych w kształceniu na odległość, w tym zestawy kilkunastu tutoriali. Materiały przygotowali eksperci biorący udział w projekcie „Lekcja: Enter”.

  Z tych prostych i krótkich poradników wideo można dowiedzieć się, jak np. utrwalać wiedzę za pomocą aplikacji Quizlet lub w jaki sposób za pomocą aplikacji Kahoot można sprawdzić wiedzę uczniów. Nauczyciele poznają również podstawowe narzędzia np. do przeprowadzenia wideokonferencji, tworzenia animacji czy zbudowania własnego repozytorium on‑line.

  Więcej informacji https://lekcjaenter. pl/strona/25/materialy‑pomocne‑w-nauczaniu‑online

  RPXpavRmtWU3h

  Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień internetowych Emerson Digistart Is2x0170b Series