Podręcznik zarządzania usb Fujitsu May2036rc Product

Podręcznik zarządzania USB Fujitsu May2036RC Product to praktyczny przewodnik, który oferuje szczegółowe informacje na temat konfiguracji i zarządzania urządzeniami USB. Przewodnik zawiera instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji, jak również informacje o najnowszych funkcjach i technologiach wykorzystywanych przez urządzenia USB. Przewodnik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące zarządzania urządzeniami, w tym wskazówki dotyczące konserwacji, aktualizacji oprogramowania i usuwania problemów. Przewodnik oferuje również szczegółowe informacje na temat podróżowania z urządzeniami USB, w tym informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i transportu urządzeń oraz wskazówki dotyczące współdzielenia plików i danych. Przewodnik zarządzania USB Fujitsu May2036RC Product to praktyczny przewodnik, który zapewnia szczegółowe informacje potrzebne do konfiguracji i zarządzania urządzeniami USB.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb Fujitsu May2036rc Product


Nowe wydanie cieszącego się od lat zainteresowaniem podręcznika akademickiego dla studentów uczelni ekonomicznych, który jest w pełni dostosowany do programów nauczania takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie.

Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału.

Podręcznik jest podzielony na 15 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m. in. :
- teorie zarządzania,
- społeczny kontekst działania przedsiębiorstwa,
- środowisko przedsiębiorstwa,
- proces podejmowania decyzji,
- planowanie,
- organizowanie,
- zarządzanie kadrami,
- zachowanie organizacyjne,
- przewodzenie,
- przedsiębiorczość,
- kontrolowanie.

Nowe wydanie zostało uaktualnione i uzupełnione informacjami z zakresu technologii informacyjnej oraz wzbogacone nowymi treściami z zakresu zarządzania e-biznesem.

Autor trafnie i umiejętnie argumentuje pilną potrzebę upowszechnienia nowoczesnej teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem biznesu elektronicznego i jego wirtualizacji w działalności przedsiębiorstwa (…). Podjął aktualne, złożone i ambitne zadanie zaprezentowania i przedyskutowania wielu problemów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej z zastosowaniem e-biznesu i nowoczesnych technologii informacji i komunikacji (ICT), bazując na własnych badaniach i doświadczeniach innych krajów oraz najnowszym dorobku naukowym, zawartym w krajowej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Treści zawarte w podręczniku znacząco wpłyną na rozwój edukacji i sylwetki zawodowej studentów kierunku biznesowego, a także studentów innych specjalności.
Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak


Rok wydania2022
Liczba stron402
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22137-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
  • Nauki ekonomiczne
  • Zarządzanie, organizacja, strategie

Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania bankiem, przede wszystkim bankiem uniwersalnym, traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo – instytucja zaufania publicznego, której działalność opiera się...

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we... pl/fiszka/1893/zarzadzanie-dzialem-sprzedazy-firmy. html" title="Zarządzanie działem sprzedaży firmy">

Kompendium wiedzy o tym, jak zarządzać sprzedażą, by odnieść sukces na wysoce konkurencyjnym rynku! Doskonały poradnik dla praktyków, uwzględniający nową sytuację, związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej i postępującą... pl/fiszka/1909/zarzadzanie-finansami-przedsiebiorstw. html" title="Zarządzanie finansami przedsiębiorstw">

Prezentujemy trzecie, uaktualnione w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, wydanie podręcznika, który zyskał już uznanie wykładowców i studentów! Autorzy – wybitni specjaliści w tej dziedzinie – koncentrują się głównie... pl/fiszka/5613/zarzadzanie-finansami-w-przedsiebiorstwie-turystycznym. html" title="Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym">

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i... pl/fiszka/77/zarzadzanie-i-planowanie-marketingowe. html" title="Zarządzanie i planowanie marketingowe">

Podręcznik akademicki, przedstawiający zagadnienia zarządzania i planowania marketingowego w sposób interakcyjny, uwzględniający zintegrowanie działalności marketingowej z finansami, produkcją oraz innowacjami. Autor analizuje przedstawione... pl/fiszka/1949/zarzadzanie-jakoscia-w-urzedach-gminy. html" title="Zarządzanie jakością w urzędach gminy">

Autor stawia pytanie, czy uzyskanie przez gminę certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 to rzeczywista potrzeba, czy przelotna moda? Nie sposób nie odpowiedzieć, że każda zmiana, która choćby w najmniejszym stopniu przyczynia się do... pl/fiszka/26609/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-polskich-przedsiebiorstwach-metody-narzedzia-mierniki. html" title="Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki">

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach W dobie gospodarki opartej na wiedzy właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza, kompetencje i postawy pracowników...

W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając w szczególności problemy bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania strategicznego bezpieczeństwem. Rozdział drugi został poświęcony...

Spis treści

Wstęp 9
ROZDZIAŁ 1. Podstawy zarządzania 13
1. 1. Koncepcja zarządzania 13
1. 2. Funkcje zarządzania 19
1. 3. Istota przedsiębiorstwa 21
1. 4. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem 26
1. 5. Role i umiejętności kierownika 28
1. 6. Paradygmat kompetencji kierownika 34
1. 7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 38
ROZDZIAŁ 2. Ewolucja teorii zarządzania 41
2. Rys historyczny zarządzania 41
2. Klasyczne teorie zarządzania 45
2. Teorie zarządzania behawioralnego 53
2. Specyficzne podejścia do zarządzania 59
2. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 65
ROZDZIAŁ 3. Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa 68
3. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 68
3. Zakres odpowiedzialności 70
3. Ochrona środowiska naturalnego 74
3. Kultura przedsiębiorstwa 77
3. Dylematy etyczne 82
3. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 87
ROZDZIAŁ 4. Środowisko przedsiębiorstwa 90
4. Czynniki środowiskowe 90
4. Wpływ środowiska ogólnego na przedsiębiorstwo 92
4. Specyficzne środowisko przedsiębiorstwa 95
4. Krajowy system społeczno-gospodarczy 97
4. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstwa 101
4. Zarządzanie działalnością międzynarodową 107
4. Współczesne wyzwania przedsiębiorstwa 112
4. 8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 114
ROZDZIAŁ 5. Podejmowanie decyzji 118
5. Podejmowanie decyzji jako istota zarządzania 118
5. Proces podejmowania decyzji 120
5. Racjonalność decyzji 126
5. Decyzje grupowe 128
5. Ilościowe metody wspomagania decyzji 132
5. Informacyjne wspieranie decyzji 136
5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 144
ROZDZIAŁ 6. Planowanie 147
6. Koncepcja i zakres planowania 147
6. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 150
6. Planowanie strategiczne 155
6. Analiza SWOT 159
6. Metody planowania strategicznego 161
6. Techniki wspierania planowania 166
6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 171
ROZDZIAŁ 7. Organizowanie 174
7. Tworzenie organizacji 174
7. Formowanie stanowisk pracy 177
7. Warianty struktury organizacyjnej 179
7. Projektowa struktura organizacyjna 185
7. Hierarchiczny układ struktury organizacyjnej 188
7. Funkcjonowanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej 190
7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 195
ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie kadrami 198
8. Proces zarządzania kadrami 198
8. Projektowanie stanowisk pracy 200
8. Nabór pracowników 203
8. Wybór między kandydatami na pracowników 206
8. Polityka kadrowa 209
8. Współczesne trendy zatrudnienia 213
8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 217
ROZDZIAŁ 9. Zachowania organizacyjne 220
9. Przesłanki zachowań organizacyjnych 220
9. Osobowość pracownika 224
9. Zachowania grupowe 229
9. Efektywność pracy zespołowej 233
9. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 237
ROZDZIAŁ 10. Przewodzenie 240
10. Rola przywódcza kierownika 240
10. Style przewodzenia 243
10. Teorie przywództwa 246
10. Motywowanie 250
10. Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu 258
10. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 264
ROZDZIAŁ 11. Przedsiębiorczość 267
11. Przesłanki przedsiębiorczości 267
11. Zakładanie przedsiębiorstwa 273
11. Rozwój przedsiębiorstwa 278
11. Tworzenie planu biznesowego 283
11. Konstrukcja planu biznesowego 286
11. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 289
ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie biznesem elektronicznym 292
12. Geneza biznesu elektronicznego 292
12. Zastosowanie Internetu w biznesie elektronicznym 296
12. Modele biznesu elektronicznego 302
12. Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z klientami 309
12. Strategie biznesu elektronicznego 314
12. Pytania kontrolne, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 319
ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacji i zmian 322
13. Kompleksowe zarządzanie jakością 322
13. Stymulowanie innowacji 326
13. Determinanty zmiany działalności 329
13. Rodzaje i sekwencje zmiany 334
13. Przezwyciężanie stresu 338
13. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 341
ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie produkcją 345
14. Proces produkcyjny 345
14. Planowanie produkcji 351
14. Metody planowania produkcji 356
14. Analiza wyników produkcji 361
14. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 366
ROZDZIAŁ 15. Kontrolowanie 369
15. Funkcje kontroli 369
15. Proces kontrolny 373
15. Techniki kontroli finansowej 377
15. Efektywność kontroli 383
15. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 386
Bibliografia 389
Indeks rzeczowy 396
O Autorze 402

RozwińZwiń

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Digital Annealer

Digital Annealer to futurystyczne podejście do informatyki, które obejmuje korzyści płynące z komputerów kwantowych i klasycznych, mające na celu rozwiązanie najbardziej kompleksowych problemów, z jakimi mierzy się biznes.

Podręcznik zarządzania usb Fujitsu May2036rc Product

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb Fujitsu May2036rc Product

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb Fujitsu May2036rc Product