Prosty podręcznik Dell V305 All In One Inkjet Printer

Dell V305 All In One Inkjet Printer to łatwy w użyciu i wydajny drukarka atramentowa. Posiada wiele funkcji, w tym wygodny i szybki podajnik papieru, który zapewnia bezproblemowe drukowanie dokumentów i zdjęć. Drukarka posiada wyświetlacz LCD, dzięki któremu można łatwo skonfigurować ustawienia drukowania, a także dostosować je do swoich potrzeb. Drukarka jest wyposażona w specjalny interfejs USB, który ułatwia łatwy transfer plików z komputera lub laptopa. Drukarka posiada również zaawansowane funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie i drukowanie bezprzewodowe. Dell V305 All In One Inkjet Printer to idealna drukarka dla osób, które szukają wydajnego i łatwego w użyciu urządzenia do drukowania.

Ostatnia aktualizacja: Prosty podręcznik Dell V305 All In One Inkjet Printer

Mamy 1 Instrukcję Obsługi i Przewodnik Użytkownika dla V305 All In One Inkjet Printer Dell

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V305

file:///T|/htdocs/systems/v305/po/ug/index. html[10/22/2012 1:03:06 PM]

Podręcznik użytkownika drukarki Dell™ V305

Zamawianie nabojów z atramentem lub materiałów eksploatacyjnych firmy Dell:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.

2. Odwiedź witrynę internetową firmy Dell lub zamów materiały eksploatacyjne do drukarki firmy Dell przez telefon.

www. com/supplies

W celu uzyskania najlepszej obsługi należy przygotować numer etykiety serwisowej drukarki firmy Dell.

Znajdowanie informacji

Opis oprogramowania

Drukarka — informacje

Praca w sieci bezprzewodowej

Zrozumienie menu panelu operatora

Sieć typu „każdy z każdym”

Ładowanie papieru i oryginałów

Konserwacja

Drukowanie

Rozwiązywanie problemów

Drukowanie z karty pamięci lub pamięci USB Dane techniczne
Kopiowanie

Załącznik

Skanowanie

Informacje dotyczące licencji

Uwagi, informacje i przestrogi

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w dowolnej formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe używane w niniejszym tekście: Dell, logo DELL oraz Dell Ink Management System są znakami towarowymi firmy Dell Inc. ; Microsoft

i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Vista jest znakiem

towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Bluetooth jest

zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Dell Inc. posiada licencję na używanie tego znaku. Adobe i Photoshop

zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w celu odwoływania się do podmiotów roszczących sobie prawa

do tych znaków i nazw bądź w celu odwoływania się do ich produktów. nie rości sobie żadnych praw własności do znaków

towarowych i nazw handlowych innych niż własne znaki towarowe i nazwy handlowe.

PRAWA OGRANICZONE RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Niniejsze oprogramowanie oraz dokumentacja podlegają PRAWOM OGRANICZONYM. Użytkowanie, powielanie lub ujawnianie ich przez rząd Stanów

Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom zawartym w artykule (c)(1)(ii) regulacji Rights in Technical Data and Computer Software i

klauzuli DFARS 252. 227-7013 oraz w odpowiednich postanowieniach przepisów FAR: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

UWAGA:

UWAGA oznacza ważne informacje ułatwiające korzystanie z drukarki.

INFORMACJA:

INFORMACJA oznacza możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz informuje, jak można

uniknąć problemu.

PRZESTROGA:

PRZESTROGA oznacza możliwość uszkodzeń mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

Rozwiązywanie problemów

file:///T|/htdocs/systems/v305/po/ug/d0e6773. html[10/22/2012 1:03:58 PM]

Zainstaluj nabój kolorowy z

prawej strony.

Zainstaluj oba naboje.

się poniżej komunikatem.

Mało atramentu czarnego

Zamów atrament w witrynie

WWW. DELL. COM/SUPPLIES.

Naciśnij przycisk, aby
kontynuować.

Mało atramentu kolorowego

Mało atramentu foto

Mało atramentu czarnego i

kolorowego Zamów

atrament w witrynie

Mało atramentu foto i

W naboju kończy się atrament.

Wymień nabój z atramentem. Aby

uzyskać więcej informacji, zobacz

Wymiana nabojów z atramentem

.

Błąd lewego naboju.

Wymień nabój.

Błąd prawego naboju.

Nieprawidłowy nabój z atramentem.

W przypadku każdego nieprawidłowego naboju

wyświetlany jest symbol X wraz z pojawiającym

Wymień nieprawidłowy nabój z

atramentem. Aby uzyskać więcej

informacji, zobacz

Wymiana nabojów z

atramentem

Problem z kalibracją. Usuń

taśmę z nabojów lub zobacz

sekcję Rozwiązywanie

problemów. Naciśnij przycisk
, aby ponowić próbę.

Taśma nie została usunięta z nabojów

drukujących przed ich zainstalowaniem.

Usuń taśmę z nabojów drukujących. Aby

Błąd naboju. Więcej informacji

można znaleźć w podręczniku

użytkownika.

Jeden lub oba naboje z atramentem są

nieprawidłowe.

Wyjmij oba naboje, a następnie

zainstaluj je pojedynczo, aby określić,

który z nich jest nieprawidłowy.

Problem z kartą pamięci

Upewnij się, że karta nie jest

uszkodzona i jest prawidłowo

włożona.

Karta pamięci lub pamięć USB nie została

prawidłowo włożona, jest uszkodzona, nie działa

lub jej format nie jest obsługiwany.

Usuń kartę pamięci lub pamięć USB. Aby

uzyskać więcej informacji, należy

zapoznać się z dokumentacją

dostarczoną z urządzeniem.

Nieprawidłowe urządzenie.

Dołączone urządzenie USB nie

jest obsługiwane. Odłącz

urządzenie i skorzystaj z

podręcznika.

Podłączone urządzenie nie jest obsługiwane lub

aparat cyfrowy zgodny ze standardem PictBridge

działa w nieprawidłowym trybie USB.

Odłącz urządzenie lub sprawdź

ustawienie trybu USB. Aby uzyskać

więcej informacji, należy zapoznać się z

dokumentacją dostarczoną z aparatem

cyfrowym.

Dozwolone tylko jedno

urządzenie lub karta nośnika.

Odłącz wszystko oprócz

jednego urządzenia lub karty.

W drukarce umieszczono więcej niż jedną kartę

pamięci lub urządzenie.

Usuń wszystkie karty pamięci i

urządzenia.

Odłącz aparat, aby skorzystać z Naciśnięto nieaktywny przycisk podczas

Usuń połączenie PictBridge, aby można

Prosty podręcznik Dell V305 All In One Inkjet Printer

Bezpośredni link do pobrania Prosty podręcznik Dell V305 All In One Inkjet Printer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Prosty podręcznik Dell V305 All In One Inkjet Printer