Publikacje techniczne 3m 9681

Publikacje techniczne 3M 9681 to produkt marki 3M, który składa się z szeregu produktów i rozwiązań technicznych stosowanych w różnych sektorach. Produkty te są szeroko stosowane w przemyśle, w tym w motoryzacji, elektronice, przemyśle samochodowym i wielu innych. 3M 9681 oferuje produkty, takie jak żywice, naklejki, taśmy, powłoki ochronne i inne produkty do zastosowań technicznych. Wszystkie produkty są zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i wytrzymałości, tak aby zapewnić wysoką wydajność i długoterminową niezawodność. Publikacje techniczne 3M 9681 są również dostępne w wersji online, dzięki czemu są łatwe do zdobycia i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Publikacje techniczne 3m 9681

© 2021 PZL-ŚwidnikADRES I SIEDZIBA GŁÓWNA: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Świdnik SA, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, POLSKA.Tel. : (+48) 81 722 50 00, (+48) 81 446 80 00; Fax: (+48) 81 722 60 07, (+48) 81 468 09 19; E-mail: swidnik. AW@leonardo. com.Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku.VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.Numer KRS: 0000028780.Kapital zakladowy: 137 401 350, 00 zl.Kapital wplacony: 137 401 350, 00 zl.NIP: PL 7130005502.Sekretariat HR Tel. : (+48) 81 722 53 55

Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami

Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812

Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów

Zobacz więcej szczegółów

  • Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami
  • Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
  • Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów
  • Dostępne w różnych wzorach, tkaninach, kolorach oraz długościach daszków
  • Opcja spersonalizowanego haftowanego logo jest dostępna dla większości lekkich hełmów ochronnych z tej serii

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812. Dostępne są modele wykonane z różnych tkanin, w wielu wzorach i kolorach, z różnymi długościami daszków. Lekkie hełmy ochronne posiadają ergonomiczną skorupę wykonaną z ABS, dla zapewnienia komfortu noszenia.

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812, dostępne w wielu różnych wzorach.Lekkie hełmy ochronne posiadają opatentowaną skorupę hełmu wykonaną z ABS, o ergonomicznej konstrukcji dla zapewnienia komfortu oraz ochrony użytkownika przed lekkimi uderzeniami spowodowanymi przez nieruchome obiekty. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów. Dostępne są w różnych wzorach, tkaninach, kolorach oraz długościach daszków, aby zaspokoić potrzeby pracowników w różnorodnych środowiskach pracy.Opcja spersonalizowanego, haftowanego logo jest dostępna dla większości lekkich hełmów ochronnych z tej serii.

  • Przemysł lekki, produkcja ogólna

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


Poradnik w zakresie efektywności energetycznej budynków

Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie. Poradnik jest kierowany do szerokiego grona odbiorców: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych. Dokument stanowi wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i stanowi ponadto odpowiedź na wymaganie płynące z art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków

Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

W opracowaniu dokonano obowiązkowego dla krajów członkowskich Unii Europejskiej przeglądu przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Okresowy przegląd służy dostarczeniu informacji na temat celowości aktualizacji obecnie stosowanych przepisów z uwagi na uwzględnienie postępu technicznego w sektorze budowlanym i osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów.

Osiągnięcie niezależności energetycznej przez kraje UE oraz podniesienie jakości życia na skutek redukcji emisji gazów cieplarnianych, wiąże się z koniecznością wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie - sektorach o najwyższych wskaźnikach energochłonności.

W Polsce najważniejsze zmiany w tym zakresie przełożyły się na nowelizacje przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energochłonności budynków. Aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej budynków znajdują się w dziale X oraz załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. pl/documents/33377/436740/EkspertyzaMCBE2017. pdf" target="" title="Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków">Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków (PDF 11 MB)

Kalkulacja kosztów cyklu życia budynków

Na zlecenie ministerstwa przygotowano raport i prezentację przedstawiającą wyniki ekspertyzy, której celem był przegląd i analiza przepisów dotyczących kosztu cyklu życia budynków funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej wraz z ich szczegółową analizą.

Ekspertyzę wykonano w dwóch etapach. W pierwszym dokonano wstępnej analizy ustawodawstw 18 państw Unii Europejskiej bądź państw z nią stowarzyszonych. Z dokonanych analiz wynika, że w przeanalizowanych państwach Unii Europejskiej spotyka się różnorodne formy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, niemniej pozostają one wierne postanowieniom dyrektywy i najczęściej są ich mniej lub bardziej wierną kopią.

W opracowaniu przedstawiono regulacje w 10 państwach, co poprzedzono analizą norm Dyrektywy 2014/24/UE i polskiej regulacji (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród analizowanych państw znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja, Norwegia, Holandia, Grecja, Irlandia, Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Finlandia, Słowenia, Rumunia, Czechy, Węgry i Słowacja. pl/documents/33377/436740/raport. pdf" target="" title="Raport z ekspertyzy w zakresie regulacji dotyczących kalkulacji kosztów cyklu życia budynków funkcjonujących w państwach UE wraz z ich szczegółową analizą">Raport z ekspertyzy w zakresie regulacji dotyczących kalkulacji kosztów cyklu życia budynków funkcjonujących w państwach UE wraz z ich szczegółową analizą (PDF 2 MB)

Prezentacja przedstawiająca wyniki ekspertyzy (PDF 809 KB)

Publikacje techniczne 3m 9681

Bezpośredni link do pobrania Publikacje techniczne 3m 9681

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Publikacje techniczne 3m 9681