Schematy połączeń Canon Bj M40

Canon BJ M40 to urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania dokumentów. Urządzenie wyposażone jest w złącze IEEE 1284, które umożliwia połączenie z komputerem PC lub Mac. Canon BJ M40 obsługuje również interfejs USB i sieć Ethernet. Interfejs USB pozwala na szybkie i łatwe połączenie między urządzeniem a komputerem, podczas gdy połączenie sieciowe umożliwia połączenie z komputerem PC lub Mac za pośrednictwem sieci lokalnej. Canon BJ M40 wykorzystuje wiele różnych schematów połączeń, w tym połączenia sieciowe, połączenia USB, połączenia sieciowe bezprzewodowe i połączenia IEEE 1284.

Ostatnia aktualizacja: Schematy połączeń Canon Bj M40

Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home/Początek] (A) na drukarce.


Krok 2

1. Użyj przycisków [] (A), aby wybrać ikonę [WLAN] (Sieć WLAN) .

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B). pl/media/2-3_tcm125-1109581. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 3

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-4_tcm125-1109605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Krok 4

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji. pl/media/image14_tcm125-1109574. png" data-aspect="0" width="100%"/>

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset/Stop/Resetuj].

Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/image15_tcm125-1109591. png" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. png" data-aspect="0" width="100%"/>], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-7_tcm125-1109586. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A), aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie). pl/media/2-8_tcm125-1109575. png" data-aspect="0" width="100%"/>

W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu. pl/media/2-9_tcm125-1109578. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery. pl/media/2-10_tcm125-1109588. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

b. Użyj przycisków (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

c. Powtórz kroki a i b, aby wprowadzić więcej znaków. pl/media/2-11_tcm125-1109593. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Done] (Gotowe).

7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe.
Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

WEP

WPA/WPA2

8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup/Zakończ konfigurację].

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].


Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6440.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Najczęściej spotykanym złączem do przesyłania sygnału symetrycznego (balanced) jest XLR (Cannon) oraz TRS (Jack). Schematy kabli XLR - XLR oraz TRS - TRS są bardzo proste. Podobnie połączenia XLR - TRS, najważniejsze żeby pamiętać gdzie lutuje się masę.

W XLR-ach zawsze dajemy masę na pin 1, natomiast na pinach 2 i 3 lutujemy żyły (sygnały) bez znaczenia którą na drugi, a którą na trzeci pin, z tym że po obydwu stronach kabla musimy się trzymać tego samego lutowania. Tzn np. jeżeli żyły mają izolację niebieską i czerwoną, to niebieską dajemy na pin 2 po obydwu stronach, a czerwoną na pin 3 po obydwu stronach.

Z TRSami jest podobnie. Ekran (masa) zawsze idzie na rękaw (Sleeve), a sygnały na czubek (Tip) i pierścień (Ring). Również tutaj musimy trzymać się jednakowego lutowania żył po obu stronach. Jeżeli z jednej strony zamienimy np. niebieską żyłę z czerwoną, to kabel taki w zastosowaniu jako kabel stereo będzie nam zamieniał kanał lewy z prawym (czasami pożądane zjawisko, ale tylko stosowane świadomie).

Schematy połączeń symetrycznych XLR - XLR, TRS - TRS i XLR - TRS

Poniżej umieściłem zdjęcia, na których zaznaczone są poszczególne elementy złączy XLR i TRS, aby nie było żadnych wątpliwości jak powinno się lutować kable.

Kolorem czarnym zaznaczyłem ekran.

Kolorem zielonym jedną z żył.

Kolorem czerwonym drugą żyłę.

Złącze XLR żeńskie wykorzystywane min. do podłączania mikrofonów:

Poniższe zdjęcie przedstawia lutowanie kabla 1-żyłowego do wtyku XLR. Generalnie należy stosować kabel 2-żyłowy, w przeciwnym razie uzyskamy połączenie niesymetryczne. Drugą żyłę lutujemy wtedy do pinu nr 3, który na zdjęciu jest niewykorzystany.

Złącze TRS (męskie - najczęściej takie spotykane) wykorzystywane np. do połączenia symetrycznego miksera z kartą dźwiękową:

Po rozkręceniu wtyczki widzimy coś takiego:

Jack stereo, a Jack symetryczny

W kablu o złączach TRS - TRS, może płynąć zarówno sygnał symetryczny, jak i sygnał stereofoniczny (2 x sygnał niesymetryczny). Jedyna różnica jest taka, że chcąc wykonać symetryczne połączenie można użyć kabla, w którym obydwie żyły są otoczone wspólnym ekranem, natomiast do połączeń stereo (a więc niesymetrycznych) zaleca się kable z dwoma osobnymi ekranami dla każdej z żył, aby uniknąć przesłuchów międzykanałowych.

Jack mono - TS

Uproszczoną wersją złącza TRS jest TS (tylko Tip i Sleeve) stosowany najczęściej w gitarach elektrycznych.

____________________________________________________________________

Wszelkie prawa zastrzeżone 
Copyright © Michał Pytko 2010 

PIXMA MG2940 – konfiguracja połączenia bezprzewodowego - Canon Poland
 • Metoda połączenia WPS
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Windows
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Mac
 • Przywracanie ustawień fabrycznych

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie raz, a następnie zwolnij go.
  3. Upewnij się, że przycisk Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
   Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

  Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego lampka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać. Podczas konfiguracji zielona lampka zasilania również zacznie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska i zielona lampka zasilania przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły.

  Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

 • Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Cancel] (Anuluj), aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie 15 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.
 • Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (czyli nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.


  Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG2940.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Standardowa metoda połączenia (Windows)

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.
   Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer] lub [Ten komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].

   Jeśli nie masz płyt CD, które dołączono do produktu, pobierz

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  3. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection/Połączenie z bezprzewodową siecią LAN] jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%202_tcm125-1297923. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Wybierz opcję [Access Point Connection (recommended)/Połączenie przez punkt dostępu (zalecane)] jako metodę połączenia z siecią LAN i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%203_tcm125-1297924. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że zielona lampka zasilania jest włączona i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%204_tcm125-1297925. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
   Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list/Konfigurowanej drukarki nie ma na liście] i kliknąć przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%205_tcm125-1297926. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Rozpocznie się procedura instalacji i konfiguracji. pl/media/Screen%206_tcm125-1297927. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%207_tcm125-1297928. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  9. Kliknij opcję [Cableless setup/Konfiguracja bezkablowa]. pl/media/Screen%208_tcm125-1297929. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] (A) na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%209_tcm125-1297930. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  11. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a zielona lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%2010_tcm125-1297931. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: 

  13. Po utworzeniu połączenia z punktem dostępu kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2012_tcm125-1297932. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2013_tcm125-1297933. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2014_tcm125-1297934. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/Screen%2015_tcm125-1297935. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/Screen%2016_tcm125-1297936. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2017_tcm125-1297937. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Oprogramowanie zostanie zainstalowane. pl/media/Screen%2018_tcm125-1297938. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect/Rozpoznaj ponownie], aby wyszukać drukarkę ponownie.
   W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania.

  20. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. pl/media/Screen%2020_tcm125-1297940. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  21. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Print%20Head_tcm125-1307774. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  22. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2022_tcm125-1297917. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  23. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next/Dalej]. Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu – w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel/Anuluj]. pl/media/Screen%2023_tcm125-1297918. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  24. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/Screen%2024_tcm125-1297919. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  25. Jeśli został wyświetlony następujący ekran i chcesz przesłać wydruk testowy do drukarki, kliknij przycisk [Execute/Wykonaj]. Jeśli nie, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2025_tcm125-1297920. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  26. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację. pl/media/Screen%2026_tcm125-1297921. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  27. Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

   Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy. 

   Metoda konfiguracji bezkablowej (Mac)

   Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.

  28. Po pobraniu pliku przejdź do jego lokalizacji i kliknij go dwukrotnie. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij dwukrotnie pozycję [Setup/Konfiguracja]. pl/media/Setup_tcm125-1307778. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  29. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Open/Otwórz]. pl/media/Screen%2028_tcm125-1297914. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  30. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2029_tcm125-1298007. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  31. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper/Asystent instalacji]. pl/media/Screen%2030_tcm125-1298008. pl/media/Screen%2031_tcm125-1298009. pl/media/Screen%2032_tcm125-1298010. pl/media/Screen%2033_tcm125-1298011. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  32. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a zielona kontrolka alarmu świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/Screen%2034_tcm125-1298012. pl/media/Screen%2035_tcm125-1298013. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  33. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open/Otwórz]. pl/media/Screen%2036_tcm125-1298014. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>] A na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  34. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  35. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwalaj]. pl/media/Screen%2038_tcm125-1298025. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  36. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2039_tcm125-1298026. pl/media/Screen%2040_tcm125-1298027. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  37. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce utworzyć skrót do instrukcji na pulpicie, należy kliknąć przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Do not agree/Nie zgadzam], aby pominąć ten krok. pl/media/Screen%2041_tcm125-1298028. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  38. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  39. Na ekranie narzędzia Canon IJ Network zaznacz wykrytą drukarkę i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/Screen%2042_tcm125-1298029. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  40. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/Screen%2043_tcm125-1298030. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  41. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. pl/media/Screen%2044_tcm125-1298032. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  42. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/Screen%2045_tcm125-1298033. pl/media/Screen%2046_tcm125-1298034. pl/media/Screen%2048_tcm125-1298017. pl/media/Screen%2049_tcm125-1298036. pl/media/Screen%2050_tcm125-1298037. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  43. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia konfiguracji sieci, należy kliknąć przycisk [Execute/Wykonaj]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Next/Dalej], aby pominąć ten krok. pl/media/Screen%2051_tcm125-1298038. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  44. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby dokończyć instalację. pl/media/Screen%2052_tcm125-1298018. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  45. Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

   Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

   W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

   Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

  46. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CANCEL ] (ANULUJ), aż kontrolka alarmu błyśnie 17 razy.
  47. Zwolnij przycisk [CANCEL ] (ANULUJ).
  48. Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

   Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy lub

  Schematy połączeń Canon Bj M40

  Bezpośredni link do pobrania Schematy połączeń Canon Bj M40

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Schematy połączeń Canon Bj M40