Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws

Szkolenia w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws są dostępne dla osób, które chcą zapoznać się z pracą urządzeń tej marki. Szkolenia obejmują tematy takie jak instalacja, konserwacja, konfiguracja, naprawa i wiele innych. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, którzy pomogą uczestnikom poznać funkcje i konfigurację urządzenia, a także nauczą ich, jak je obsługiwać zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie poprawnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń Ge Gtw680bsjws.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws

Online

Online
Cena szkolenia: 95zł

Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu:349zł

Szczegółowe informacje

 • Opis szkolenia
 • Program szkolenia
 • Do pobrania

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10. 04. 1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dla kogo szkolenia elektryczne G1?

Uprawnienia elektryczne G1: szkolenie SEEP z bardzo wysokim wynikiem zdawalności!

Kurs elektryka to oczywisty wybór dla każdego profesjonalisty, który na co dzień zajmuje się eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Oferujemy szkolenia SEEP, które doskonale przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne grupy G1.

Kurs SEEP G1: dla kogo?

Uprawnienia energetyczne są praktycznie niezbędne dla osób, które są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą w branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Nasz kurs SEEP dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Najchętniej korzystają z niego przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Kurs elektryka organizujemy dla osób starających się o uprawnienia SEEP po raz pierwszy, jak również dla tych, które muszą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa).

Prezentowany kurs energetyczny przygotowuje do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

 • Obsługi
 • Konserwacji
 • Remontów
 • Montażu
 • Uprawnień kontrolno-pomiarowych
 • Jest to uzależnione od wiedzy oraz doświadczenia kandydatów.

  Wymagania stawiane kandydatom:

 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  8. Z nami łatwiej zdobędziesz uprawnienia SEEP G1

   Nasze kursy energetyczne charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, przy czym stawiamy na skondensowane przekazywanie konkretnej wiedzy w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do egzaminu SEEP. Nasi instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń SEEP, co przekłada się również na wysokie tempo kursów.

   Warto wiedzieć

   Nasze kursy energetyczne umożliwiają zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3) w ciągu jednego dnia. To olbrzymia oszczędność czasu zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

   W ramach kursu energetycznego SEEP G1 przygotowujemy uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D). Kurs elektryka trwa tylko jeden dzień.

   Zakres tematyczny szkolenia SEEP G1

   Poniżej znajdziesz zagadnienia, jakie podejmujemy podczas kursu elektryka przygotowującego do egzaminu energetycznego SEEP G1:

  9. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  10. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  11. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  12. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 
  13. Urządzenia elektrotermiczne
  14. Urządzenia do elektrolizy 
  15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 
  16. Elektryczna sieć trakcyjna 
  17. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 
  18. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji 
  19. Przebieg egzaminu SEEP G1

   Od razu po zakończeniu kursu elektryka kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem uprawnień energetycznych. Dbamy o to, aby egzaminy SEEP przebiegały w przyjaznej atmosferze, co w połączeniu z bardzo dobrym przygotowaniem kandydatów przekłada się na wysokie wyniki zdawalności.

   Czym są uprawnienia SEEP do 1 kV?

   Osoba posiadająca uprawnienia sepowskie elektryczne (G1) może pracować w eksploatacji (E) lub dozorze (D) urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. W praktyce uprawnienia SEEP do 1 kV można też stosować pracując z napięciem +1 kV. Tego rodzaju uprawnienia są uznawane w Polsce, jak i innych krajach UE, przez co otwierają szeroko drzwi do zatrudnienia w branży elektroenergetycznej. Ich zdobycie daje wiele możliwości na rynku pracy. Aby uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV, trzeba ukończyć kurs, a następnie zdać egzamin. Obie aktywności dostępne są w formie stacjonarnej i przez internet. Osoby pragnące zdobyć uprawnienia SEEP do 1 kV i powyżej 1 kV podchodzą do tego samego szkolenia, ale ich egzaminy różnią się zakresem wymaganej wiedzy.

   Co trzeba wiedzieć, aby móc zdać egzamin SEEP G1?

   Kandydat przystępujący do egzaminu SEEP G1 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

  20. przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
  21. przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
  22. przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
  23. przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
  24. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
  25. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 
  26. zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
  27. zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 
  28. Z kolei osoby przystępujące do egzaminu SEEP G1 z eksploatacji urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

  29. zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
  30. zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
  31. zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, 
  32. zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 
  33. instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 
  34. Najkorzystniejsze warunki na rynku

   Szkolenia SEEP na uprawnienia energetyczne dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy na terenie całego kraju. W przypadku, gdy w kursie elektryka ma wziąć udział tylko jedna lub dwie osoby, proponujemy szkolenia otwarte przeprowadzane w ponad 19 miastach w Polsce.

   Nasz kurs SEEP idealnie wpisuje się w potrzeby pracodawców, ponieważ przebiega bardzo szybko, a do tego gwarantuje doskonałe przygotowanie kandydatów do egzaminu. Dodatkowo zapewniamy bardzo korzystne warunki: przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt całego szkolenia jest w cenie jednego!

   Sprawdź terminy szkoleń SEEP

 • Cechuje nas kompetencja, profesjonalizm, solidność oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta.

  W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres szkoleń, resursów oraz usługi z zakresu doradztwo techniczno-prawnego i nadzorów. 

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

  CT Szkolenia tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem pracy w Transportowym Dozorze Technicznym.

  Zdobytą ekspercką wiedzę chcemy przekazywać dalej, wyposażając uczestników kursów w kwalifikacje zawodowe zwiększające atrakcyjność na rynku pracy. Kompleksowo przygotowujemy do egzaminu w ramach starannie przygotowanych kursów, wierząc, że sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

  0+

  Przeprowadzonych
  szkoleń

  Nasze kursy i szkolenia zawodowe

  Nasze kursy to sposób na pozyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie urządzeń UDT / TDT oraz maszyn do robót zmiennych. Prowadzimy je z najwyższą starannością i dbałością o jakość kształcenia. Ponadto oferujemy resurs oraz doradztwo technologiczno-prawne, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.

  Obsługa urządzeń UDT / TDT

  Nasze kursy zawodowe dotyczą zróżnicowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. To między innymi suwnice, żurawie czy podesty ruchome, których obsługa wymaga dobrej znajomości zagadnień teoretycznych i praktycznych metod wydajnej pracy.

  Obsługa maszyn do robót ziemnych Możemy przeprowadzić kurs zawodowy w zakresie obsługi koparki, koparko-ładowarki lub ładowarki. W ten sposób przygotowujemy uczestników naszych szkoleń do pracy w ramach robót ziemnych. Dbamy o praktyczne umiejętności i o to, by egzamin nie stanowił problemu.

  Konserwacja urządzeń UDT / TDT Przygotowaliśmy także kursy zawodowe, których celem jest nauka konserwacji poszczególnych urządzeń UDT / TDT, takich jak suwnice, urządzenia do manipulacji kontenerami, dźwigniki czy wózki podnośnikowe. Pełen wykaz naszych kursów znajdziesz w odpowiedniej zakładce.

  Resurs Na zamówienie wykonujemy resurs: określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE), stopień jej wykorzystania czy ocenę stanu technicznego. Naszym celem jest bezpieczna i przewidywalna praca urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rzeczywistymi warunkami użytkowania.

  Doradztwo Proponujemy doradztwo w trakcie prac z urządzeniami, które obejmuje dozór techniczny. Wspieramy zarówno w doborze urządzeń, rozwiązywaniu problemów i projektowaniu, jak i pomagamy interpretować prawo czy tworzyć dokumentację i ekspertyzy. Korzystamy tu z własnego doświadczenia w inspektoracie UDT.

  Kontakt Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Udzielimy wszystkich niezbędnych odpowiedzi.

  Firma szkoleniowa – Szkolenia zawodowe Gdańsk

  Nasze zajęcia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne problemy i metody.

  Tak wyposażamy uczestników w cenione umiejętności i wiedzę, którą mogą realnie wykorzystać w pracy. Wiemy, czego oczekują pracodawcy, a jakie są wymogi prawne i Urzędu Dozoru Technicznego. Tym samym nasza oferta kursów i ich przebieg odpowiada na realne potrzeby.

  Dlaczego warto wybrać szkolenia i kursy zawodowe w CT Szkolenia?

  Nasza oferta jest skierowana do osób, którym zależy na zdobyciu cenionych kwalifikacji zawodowych. Przygotowujemy w formie kursów do egzaminów Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego, korzystając z własnej praktyki i zaplecza teoretycznego.

  Doświadczenie Naszą firmę tworzą specjaliści z doświadczeniem zdobytym podczas pracy w Transportowym Dozorze Technicznym. To przekłada się na doskonałą znajomość poszczególnych zagadnień.

  Szeroka oferta Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę szkoleń w zakresie urządzeń transportu bliskiego, maszyn do robót ziemnych oraz do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, odpowiadającą na potrzeby różnych branż.

  Kompleksowa usługa Prowadzimy kursy zawodowe w formie wykładów starannie przygotowujących do egzaminu. Na zajęciach przedstawiamy praktykę obsługi lub konserwacji urządzeń, prawo ich dotyczące oraz zagadnienia teoretyczne.

  Czy warto podjąć kursy zawodowe?

  Decydując się na kurs, zyskujesz możliwość zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy poprzez zdobycie cenionych kwalifikacji. Dodatkowe kompetencje dają szansę na zmianę ścieżki zawodowej i lepsze zarobki.

  Czy po kursie lub szkoleniu otrzymam certyfikat?

  Kurs zawodowy lub szkolenie dla dorosłych jest ścieżką przygotowującą do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego oraz egzaminu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nie wydajemy więc certyfikatów ale przeprowadzone przez nasz szkolenie daje uczestnikowi wiedzę i umiejętności, które pozwalają na zdanie egzaminu oraz uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w UDT / TDT oraz IMBiGS.

  Czy po kursie łatwo zdobyć pracę?

  Uczestnik kursu zyskuje kwalifikacje zawodowe, które znacznie ułatwiają znalezienie pracy. Po otrzymaniu uprawnień może poszukiwać opłacalnego stanowiska — warto mieć na uwadze, że proponowane przez nas szkolenia wyposażają w rzadkie umiejętności, które na rynku pracy cenione i opłacane są wyżej.

  Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w biurze lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Uzupełnij podstawowe dane i opisz czego potrzebujesz. Na Twoją wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

  Biuro ul. Potokowa 2, 80-283 Gdańsk

  W związku z wejściem w życie ustawy RODO uaktualniliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności i plików Cookies.
  Akceptuję Szczegóły

  SZKOLENIA ENERGETYCZNE (SEP)

  Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie grupy 1, grupy 2 oraz grupy 3 (tzw. SEP)

  CELE SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji:

  • urządzeń elektroenergetycznych – G1;
  • urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2;
  • gazowych – G3.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

  Uczestnik szkolenia, ma możliwość uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu do obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828; Dz. Nr 192 poz. 1184).

  REALIZACJA SZKOLEŃ

  Szkolenia są realizowane na terytorium całego kraju.
  Prowadzimy szkolenia energetyczne zamknięte i otwarte dostosowując je do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

  UWAGA – Na czas stanu zagrożenia epidemicznego realizujemy szkolenia w formie samokształcenia, do którego potrzebne będzie łącze internetowe.

  Jeżeli preferujecie Państwo szkolenie, które nie wymaga stałego dostępu do Internetu, możemy przesłać materiały w formie pdf lub papierowej do samodzielnego zapoznania się przez osobę zainteresowaną.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub zadzwoń 601-710-765.

  KOSZT SZKOLENIA

  Cena szkolenia w wysokości 60, 00 zł brutto nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

  W 2020r. wysokość opłaty za każdy egzamin wynosi: 260, 00 zł.

  Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych:

  Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

  Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych tj. instalatorzy, elektromonterzy, konserwatorzy.

  W tym uprawnienia pomiarowe – obejmujące szkolenie dla osób wykonujących pomiary odbiorcze i okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

  Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – G1 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
  5. Urządzenia elektrotermiczne.
  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  10. Aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

  W ramach szkolenia osoby ubiegające się o uprawnienia pomiarowe otrzymują materiały w formie pdf do samodzielnego zapoznania się obejmujące zakres:

  1. Obowiązująca zasada w ochronie przeciwporażeniowej. Wymagania dotyczące sprawdzań instalacji. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
  6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
  8. Pomiary rezystancji uziomów. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar prądów upływu.
  11. Kontrola elektronarzędzi.
  12. Badania spawarek i zgrzewarek.
  13. Badania sprzętu ochronnego.

  Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

  Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

  Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.
  Dotyczy to również uprawnień pomiarowych, które zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych.

  Uprawnienia energetyczne (cieplne) – Grupa 2

  Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych tj. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, konserwatorzy, spawacze.

  Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

  1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

  Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-300x200. jpg" alt="Uprawnienia G3" srcset="https://betprim-safety. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-768x512. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-1024x683. jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" itemprop="image"/>

  Uprawnienia gazowe – Grupa 3

  Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych tj. serwisanci, instalatorzy, monterzy, konserwatorzy, spawacze.

  Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych – G3– skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

  3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

  Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Gtw680bsjws